Företagsklimatet blir allt sämre i Jämtland

NYHET Publicerad

ENKÄTSLÄPP Sverige behöver många nya jobb. Det förutsätter att fler företag kan och vill anställa. Företagsklimatet borde därför vara en högt prioriterad fråga för politiker på alla nivåer. Men så är det inte.

Ola Toftegaard

Ola Toftgaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland

I själva verket blir företagsklimatet allt sämre, både på nationell nivå och i många kommuner runt om i landet. Det visar Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning med svar från drygt 31 000 företagare från hela Sverige.

I Jämtlands län får fem av åtta kommuner lägre betyg av företagsklimatet i årets undersökning. Berg och Krokom får oförändrat betyg och Östersund är den enda kommunen i länet som får ett förbättrat betyg jämfört med förra året.

– Jag hade önskat att resultatet sett annorlunda ut för Jämtlands del, men det gör det inte, företagen har sagt vad de tycker och nu återstår för kommunerna att på allvar ta itu med de brister som framkommer. Vi har en företagsam befolkning i Jämtland och de förtjänar ett bättre företagsklimat, säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv.

I Sverige ser vi en kraftig ökning av antalet kommuner som får ett genomsnittligt sammanfattande omdöme under betyget ”Godtagbart” (3,0), från 37 kommuner ifjol till 60 i år. Kommunpolitikernas och kommuntjänstemännens attityder till företagande får också de lägsta snittbetygen sedan 2004.

När det gäller kommunens service till företagen når endast fem av 290 kommuner betyget ”Bra” (4,0). Ett annat stort problemområde är den kommunala upphandlingen. Inte inom något annat område är företagens betyg så låga. Åtta av tio kommuner får underkänt. Ingen av Jämtlands kommuner når upp till godtagbart betyg vad gäller den kommunala upphandlingen.

– Tyvärr har Jämtland en historik där kommuner misskött upphandlingsfrågor, enkäten visar att missnöjet bland företagen lever kvar, säger Ola Toftegaard.

Sverige och Jämtland behöver fler företag och företagsamma människor som vågar satsa på sina idéer. Vi har därför inte råd att låta företagsklimatet bli ännu sämre. Det skulle få allvarliga följder för både jobb och välfärd.

Ett bra första steg för kommuner som vill förbättra sitt företagsklimat är att se vilka kommuner som lyckas bäst på varje enskilt område och lära av dem. Det finns goda exempel runt om i landet. Men de måste bli fler

Svenskt Näringslivs årliga rankinglista på företagsklimatet presenteras tisdagen den 20 september. Alla kommuners betyg och hur undersökningen görs finns på www.foretagsklimat.se 

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Jämtlands kommuner 2016

Kommun
 

Sammanfattande
omdöme

Förändring från 2015

Berg

3,3

0

Bräcke

3,1

- 0,3

Härjedalen

2,6

- 0,2

Krokom

3,4

0

Ragunda

2,8

- 0,1

Strömsund

3,1

- 0,1

Åre

3,2

- 0,1

Östersund

3,3

+ 0,1

Betygskala 1-6 (1=dåligt, 3=godkänt, 6=utmärkt)

Årets ranking kommer 20 september.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme i länet

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2020 jämfört med länets övriga kommuner.
NYHET Publicerad:

Seger för brukanderätten

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt industriföretag masstillverkar skyddsvisir

CORONAKRISEN Lindevalls Industri AB i Östersund har under coronakrisen snabbt ställt om sin verksamhet. Nu tillverkar företaget omkring 1 500 skyddsvisir om dagen och efterfrågan är stor.
NYHET Publicerad:

Dramatisk svår situation för jämtländska företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. "Siffrorna för Jämtlands län är ytterst allvarliga. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet och de oerhörda konsekvenser det skulle innebära för länet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.
NYHET Publicerad:

Engelska skolan i startblocket – stort intresse för lärartjänster

FRISKOLA I augusti slår Internationella Engelska Skolan, IES, upp dörrarna i Östersund. Elva klasser drar igång, från förskoleklass till sjuan. Rektor Mika Reunanen är ny i sin roll men säger att kontakterna med Östersunds kommun varit välkomnande – på tvärs med den debatt som ibland förekommit i medierna.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.
NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera jämtländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Alla vinner på bättre upphandlingar

UPPHANDLING Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor i Sverige och totalt annonseras årligen 18 000 upphandlingar. Svenskt Näringsliv bjöd in till ett lunchseminarium med syfte att fortbilda företagare och upphandlare om hur en bra upphandling ska gå till.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt skogsföretag har tuff konkurrens från kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot Qvarnsjö Skogstjänster i Jämtland.
NYHET Publicerad:

Många kommuner saknar fortfarande valfrihet

VÄLFÄRD Lagen om valfrihet har nu funnits i över tio år. Denna frihetsreform har gett människor möjligheten att själva påverka sin vård och omsorg och den har gett medarbetare i vården och omsorgen fler arbetsgivare att välja mellan. Detta är värt att fira, men fortfarande finns mycket kvar att göra. I Jämtlands län finns valfrihet i knappt hälften av länets kommuner.
NYHET Publicerad:

Krokom deltar i utvecklingsprogram för att stärka sitt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Krokom är en av elva kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram under 2020. Fokus ligger på ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning. Målet är att förbättra det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Högre kompetens när Berg och Härjedalen slog ihop verksamheter

SAMORDNINGSVINSTER I början av 2019 beslutade kommunerna Berg och Härjedalen att slå ihop verksamheterna miljö och bygg samt vatten och avfall. Nu är de nya organisationerna på plats och några samordningsvinster är förbättrad kompetensförsörjning, ökad tillgänglighet och effektivitet.
NYHET Publicerad:

Bra glid för Hillebergs nya fjällpulkor

NY PRODUKT Tälttillverkaren Hilleberg ligger bakom Jemtlander – en nyutvecklad kollektion fjällpulkor som lanserades i mitten av december. Trion bakom projektet, Bo Hilleberg, Lennart Mörtsell och Rolf Hilleberg, är nöjda med sin nya pulka.