Hur globala är Jämtlands kommuner?

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Som ett komplement till den lokala dialogen om företagsklimat och om förutsättningarna för företagande och utveckling har Svenskt Näringsliv sammanställt några 'glokala' fakta. Dessa parametrar ger oss en indikation på hur globaliserade landets och Jämtlands kommuner är.

Även i en enskild kommun påverkar globaliseringen förutsättningarna för företagande. Det är därför av betydelse att kommunernas politiker, tjänstemän och företagare har nära kontakt med varandra för att ständigt utveckla de bästa tänkbara förutsättningarna för företagande och att därmed bli en vinnare i den globala utvecklingen.

I Svenskt Näringslivs årliga enkät till landets företagare om deras syn på det lokala företagsklimatet har vi i år även ställt frågan om hur företagaren ser på globaliseringens effekter på företagets expansionsmöjligheter. Det är intressant att notera att dubbelt så många företagare ser globaliseringen som positiv för företagets expansion än de som ser den som negativ. De större företagen är i allmänhet mer positiva än de mindre.

Samma fråga har ställts också till alla kommunfullmäktigeledamöter i landet. Deras svar visar att politikerna har mycket större tilltro till globaliseringens effekter på företagens expansionsmöjligheter än vad företagen själva har. Detta kan dels bero på att politikern inte ser alla svårigheter som följer med global konkurrens och global expansion dels att de inte tar hänsyn till de lokala hemmamarknadsföretagen.

Indikatorer på globalisering

I Östersund är 52 % av företagen mycket positivt inställda till globalisering. Den siffran gör att Östersund ligger på 8:e plats i landet. Vi har med andra ord en stark tilltro till framtiden och konkurrensförmågan hos våra företagare vilket bådar gott för den kommande utvecklingen. 81% av politikerna i fullmäktige anser också att globaliseringen är positiv för företagens tillväxt. Även i Åre finns en starkt positiv tilltro till globaliseringen hos 45 % av företagen.

Handeln (export + import av varor) är förhållandevis låg i Jämtlands kommuner. Om vi kunde komplettera med motsvarande siffror för tjänstehandeln skulle vi sannolikt nå ett bättre värde. Den kommun som har störst handel/invånare i Jämtlands län är Ragunda med 165 kkr/inv och därmed ligger på 167 plats av landets 290 kommuner. I Östersund når vi en handel av endast 126 kkr/inv.

Måttet Utländska hotellnätter visar att flera av länets kommuner har höga nivåer för övernattande utländska hotellgäster med Åre i topp för landet, Östersund på 10:e och Härjedalen på 12 :e plats. I Åre övernattar 7.8 utländska gäster/invånare, i Östersund 1.7 och i Härjedalen 1.6.

Andelen utländska bolag anger utlandsägda bolag i förhållande till totala antalet arbetsplatser i kommunen. Här ligger Östersund främst med 1.2 % och en 104 plats i landet.

Andelen anställda i utlandsägda bolag visar på intressanta siffror för länet. I Ragunda kommun är 21.3% av alla anställda inom kommunen anställda i utlandsägda företag. Med denna höga siffra ligger Ragunda kommun på 42 plats av alla landets kommuner. I Härjedalen finns 12.5 % och i Östersund 6.4 % av alla anställda i utlandsägda företag vilket gör att de ligger på 106respektive 193 plats.

Andelen företag med utländska dotterbolag är mycket låg för de jämtländska kommunerna. I Östersund har 0.2 % av företagen utländska dotterbolag vilket ger en 144 plats i landet.

 

Kontaktpersoner