LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 november 2017

Jämtlands tillväxt stärks av utländsk arbetskraft

Arbetskraftsinvandrare bidrar med 150 miljoner årligen i produktions- och skatteintäkter i Jämtland. Nu vill flera politiska partier begränsa arbetskraftsinvandringen, något näringslivet vänder sig emot. Vårt välstånd har stärkts av vår öppenhet gentemot omvärlden, skriver Ola Toftegaard, regionchef Jämtland, i en krönika.

Ola Toftegaard
Foto: STEFAN TELL

Kompetensbristen är utbredd och många företag har svårt att rekrytera medarbetare till sina verksamheter. Det saknas såväl kockar, byggnadsarbetare, ingenjörer, maskinförare, plantörer, skogsarbetare, IT-tekniker mm. För en del företag blir lösningen att rekrytera utomlands och trots mycket omfattande krav och byråkrati bidrar den utländska arbetskraften med stora summor till länets tillväxt. Beräkningar från konsultföretaget Damvad Analytics visar att tillskottet från arbetskraftsinvandrare i Jämtland uppgår årligen till 100 miljoner i produktionsintäkter och cirka 50 miljoner i skatt.

Men, i den politiska världen finns det de som vill gå i motsatt riktning. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vill begränsa arbetskraftsinvandringen. Det är förslag som näringslivet vänder sig emot. En begränsning av arbetskraftsinvandringen leder till minskade intäkter, förvärrade rekryteringsproblem och att förutsättningarna att driva verksamhet i glesbygd försämras.

När arbetskraften inte räcker till är rekrytering utomlands en ventil. Företag kan anställa personal på olika sätt beroende på om det är EU-medborgare eller personer från utanför EU. Arbetskraftsinvandrare från utanför EU behöver arbetstillstånd och reglerna för detta är mycket snåriga med långa handläggningstider på Migrationsverket. Trots det beviljas ungefär 13 000 nya arbetstillstånd årligen och av dessa utfärdas cirka 400 i Jämtland.

Att företag oberoende av vilken bransch de verkar i, kan rekrytera utomlands är i många fall avgörande för verksamheten. Reglernas utformning och myndigheternas tillämpning av reglerna får inte försvåra tillväxten. Dagens regelverk ger företag möjlighet att rekrytera utomlands. Samtidigt ställs höga krav på anställningsvillkor och det finns omfattande sanktionsåtgärder ifall någon arbetsgivare skulle utnyttja systemet. Trots de mycket långa handläggningstiderna och de uppmärksammade så kallade kompetensutvisningarna framställs de svenska reglerna för arbetskraftsinvandring i många sammanhang som ett föredöme.

Vårt välstånd har stärkts av vår öppenhet gentemot omvärlden. Handel och utbyte av idéer med andra länder har genom historien gynnat vårt samhälle. Av det bör vi dra lärdom och värna företagens möjligheter att rekrytera medarbetare med den bästa kompetens, oavsett i vilken land personen i fråga råkar befinna sig.

ArbetskraftsinvandringKompetensförsörjning
Skriven avOla Toftegaard
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist