"Mycket av trafiken på landets vägar tål inte att granskas"

NYHET Publicerad

ÅKERIBRANSCHEN Det transporteras varor på våra vägar som aldrig förr. Och snabbt ska produkterna levereras. Lastbilarna har blivit företagens rullande lager. Transportbranschen ser bokstavligen till att Sverige snurrar runt men ändå är det svårt för åkeriföretag att få ekonomin att rulla på i samma takt som efterfrågan.

Marianne Kurtson

Prisbelönta Marianne Kurtson, vd på Sandberg & Jonssons åkeri i Östersund vill se rättvisare spelregler för åkeribranschen

– Jag har jobbat i branschen i 40 år och det är första gången under den här perioden som vi under en högkonjunktur ser att pris och lönsamhet går ner. Under en högkonjunktur skulle vi behöva ”ladda i ladorna” för att förbereda oss för en lågkonjunktur, men det är svårt i vår lågmarginalbransch. Vi på Sandberg&Jonsson har klarat oss bra hittills, men framöver kan jag känna oro, säger Marianne Kurtson vd för Sandberg&Jonsson Åkeri.

67-årigt familjeföretag

Koncernen Sandberg&Jonsson Åkeri i Östersund ägs av de tre syskonen Marianne Kurtsson, Sven-Olof Kurtsson och Jan Jonsson. Med fyra bolag, 140 medarbetare och ett 90-tal lastbilar är koncernen en av Östersunds större arbetsgivare inom åkeribranschen. Ett stabilt företag med Marianne Kurtson vid rodret som i höstas fick ta emot ”Sven O Perssons pris för föredömlig företagargärning”på företagseventet Guldgalan.

– Jag ser det inte bara som ett pris för Sandberg&Jonsson, det är en utmärkelse för hela branschen. Vi ser till att Sverige snurrar runt. Vi gör så att matbutikerna kan fylla på med färska varor varje dag och att reservdelarna till bilen kvickt kommer fram. Ett samhälle utan transporter är ett samhälle som står still, säger Marianne Kurtson.

Nycklar till framgång

Koncernen Sandberg&Jonsson Åkeri omsatte nära 195 miljoner kronor 2017. Kärnan i verksamheten är daglig gods- och livsmedelstrafik för DB Schenker. Företaget kör lokalt, regionalt och även nationellt. I Jämtlands län levererar de till exempel livsmedel till alla ICA-butiker, sju dagar i veckan året om. Marianne Kurtson lyfter just leveranssäkerheten och medarbetarna som nycklar till framgången och utmärkelsen Sven O Perssons pris.

– Förutom att vi hållit på i många år, är en stor arbetsgivare och redovisar svarta siffror, tror jag att nyckeln till vår framgång är att vi är en pålitlig samarbetspartner. Vi håller vad vi lovar, håller hög kvalitet och lever upp till de höga krav som ställs på branschen idag med punktlighet och leveranssäkerhet. Men framförallt har vi väldigt duktiga medarbetare som tar stort ansvar, säger Marianne Kurtson. Att sitta nöjd och njuta av framgången är inte hennes stil, tvärtom. Arbetet med att förbättra verksamheten pågår hela tiden.

– Det går inte att luta sig tillbaka. Det går bra för oss men vi jobbar hårt för det och både vårt bolag och branschen står inför flera utmaningar framöver. Jag tänker framförallt på förarbristen och att få täckning för kostnadsökningarna, säger Marianne Kurtson.

Miljöbränsle kostar

Dyrare bränsle är exempel på kostnadsökningar som åkerierna har svårt att få full täckning för. Sandberg&Jonsson försöker tanka flertalet lastbilar med HVO100 som är ett helt fossilfritt bränsle.

– Vi jobbar för så hållbara transporter som möjligt. Att köra på ren HVO, är ett steg i den riktningen men det är dyrare och svårare idag i och med de ändrade reglerna kring den nya reduktionsplikten för fossila drivmedel. Det innebär å ena sidan att vi får en bättre dieselprodukt totalt sätt men samtidigt att tillgången på rena biodrivmedel som HVO något begränsad just nu. Vi vill och har åtagit oss att köra miljövänligt men det finns inte alltid höjd i våra avtal för att få täckning för det i ett sådant här läge, säger Marianne Kurtson.

Löneglidning

Utmaningen med förarbrist i branschen resulterar i hård konkurrens om förarna och löneglidning. Sandberg&Jonsson samverkar med andra åkerier för att hitta lösningar på problemet, de diskuterar till exempel personalpool och branschgemensamma utbildningar.

– Vi behöver jobba på ett annorlunda sätt framöver men det tar tid att komma framåt, utbildningar är också förknippade med stora kostnader på kort sikt och frågan är hur vi löser en sådan sak, men jag tycker att vi tar små steg framåt.

Modernt slaveri

Marianne Kurtson anser att det behövs nationella justeringar för att underlätta för den pressade åkeribranschen.

– Vi är en av de mest reglerade branscherna i Sverige, och det administrativa tar oerhört mycket tid och kostar pengar. När vi dessutom inte konkurrerar på lika villkor blir det väldigt snett. Svenska åkeribranschen konkurrerar idag bland annat med utländska bolag som betalar en bråkdel i lön till sina förare jämfört med vad vi gör. Det är också en trafiksäkerhets- och en arbetsmiljöfråga,det är inte rimligt att utnyttja människor på det viset. Det är ett modernt slaveri. Jag menar att politikerna behöver besluta om ökade resurser, bland annat för polisen så att de kan göra fler kontroller. Det finns mycket trafik på landets vägar som inte skulle tåla att granskas, säger Marianne Kurtson.

Även om det finns utmaningar ser hon ljust på framtiden.

– Efterfrågan på transporter är stor och om vi fortsätter att arbeta med hållbarhet, som är en överlevnadsfråga för oss alla, så är åkeribranschen definitivt en framtidsbransch, säger Marianne Kurtson. 


 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företag ratar skattkista för affärer

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har under våren undersökt varför företag avstår från att medverka i offentlig upphandling – trots att de egentligen är intresserade av att vara med. Svaret var att administrationen är för omfattande, upphandlingarna har för stort fokus på låga priser och kravspecifikationerna är för krångliga. Ett förbättrat upphandlingsklimat i kommunerna skulle ge skattebetalarna mer pang för pengarna, skriver Birgitta Laurent expert på offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Nytt ansikte på Ung Företagsamhet i Jämtland

FÖRETAGSAMHET Sara Månsson har fått det jobb hon drömt om sedan gymnasietiden. Nu blir hon regionchef för Ung Företagsamhet i Jämtlands län. Sara tar över efter en annan Sara, nämligen Sara Larsson som varit chef för verksamheten i drygt tio år.
NYHET Publicerad:

Halvering av antal varumärkesansökningar från Jämtland

VARUMÄRKESSKYDD Antalet varumärkesansökningar från länet har halverats senaste året, visar ny statistik från Patent- och registreringsverket. 2018 gjordes 34 ansökningar från länet mot 62 ansökningar 2017."Företag med många varumärken är ofta innovativa företag som ligger väl till på sin marknad," säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

De lär sig driva företag på sommarlovet

ENTREPRENÖRER Många skolelever tar chansen att testa sina affärsidéer under sommarlovet. I samverkan håller Bergs och Krokoms kommuner i utbildning och handledning för ungdomarnas företagsstart. "Flertalet av de ungdomar som är med i sommarlovsentreprenörerna kommer från små byar, de är till exempel från Skålan, Kaxås och Klövsjö. Ungdomar som kommer från små byar har ett stort engagemang och är nyfikna. Det är egenskaper som är viktiga för att lyckas som företagare," säger Maria Wikén, Bergs kommun och handledare för årets Sommarlovsentreprenörer.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på lika villkor för offentliga och privata företag

KONKURRENS Hur undviks osund konkurrens av offentliga aktörer? Det är temat med olika infallsvinklar för två C-uppsatser skrivna av tre studenter vid förvaltnings- och ekonomiprogrammet på Mittuniversitet i Östersund. Gabriel Matloub och Petra Åhsell har riktat in sig på frågan hur man gör offentliga upphandlingar mer tillgängliga för små och medelstora företag. Felicia Dalborg har i sin uppsats skrivit om problemet när offentliga företag slår undan benen för de privata företagen verksamma på samma marknad.
NYHET Publicerad:

Sociala sidoprojekt får hotellet att växa

BESÖKSNÄRINGEN Med sina 197 rum och en av stadens bästa restauranger har Clarion Hotel Grand Östersund blivit en populär samlingspunkt för både inresta besökare och Östersundsbor. Möt hotellet som inte vill vara en leverantör av sängplatser, utan en levande centralpunkt i Östersunds stadsbild.
NYHET Publicerad:

Svensk skola behöver en ny syn på kunskap

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 6,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Jämtlands län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

"Samarbetet över kommungränserna kommer att öka"

MYNDIGHETSUTÖVNING Berg och Härjedalen slår ihop vissa kommunala verksamheter och utvecklar samarbetet över kommungränserna. "Det är troligt att fler mindre kommuner kommer att behöva göra som oss. Det läggs mer ansvar på kommunerna och direktiven utgår från situationen i storstäderna, att folk bor i trappuppgångar men så är det inte i våra kommuner," säger Anders Häggkvist, (C), kommunalråd i Härjedalens kommun. 
NYHET Publicerad:

Svenskt-norskt gränssamarbete står som modell i Brexit

GRÄNSSAMARBETE "Vi upplever att Sverige alltid vill ligga i framkant när EU kommer med nya direktiv om handeln utanför medlemsländerna. Det är tolkningsfrågor. Nya direktiv kan ställa till det för kunderna," säger Pär Skytt som är chef för KGH Customs Service i Jämtlands län. Ett företag som sköter tullhantering och administration åt företag som handlar med varor utanför EU.
NYHET Publicerad:

Alla vinnare på enklare regelverk för företagare

REGELKRÅNGEL Hur kommuner och länsstyrelser hanterar tillståndsärenden och kontroller är avgörande för företagens konkurrensförmåga. Idag råder stora skillnader. När vd Jan-Olof Jacke besökte Jämtland var budskapet kristallklart ”Gör det enklare och åtgärda nu.”
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme av jämtska företagen

FÖRETAGSKLIMAT När pallplatserna för bästa företagsklimatet i länet fördelas hamnar Bergs kommun i topp och med högsta sammanfattande betyget i länet. Åre, Östersund och Strömsund kommer på delad andra plats i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet. Detta när företagen i kommunerna fått sätta betyg på kommunens förmåga att hantera frågor som rör företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Utan företag dör glesbygden

VÄLFÄRDSSKAPARNA Fyråsträ, Attacus Trähus och Engcon i Strömsunds kommun är tre företag som tillsammans med sina medarbetare bidrar med cirka 93 miljoner kronor varje år till svensk välfärd. En summa som motsvarar ungefär 626 förskoleplatser eller 183 poliser. Nyligen fick företagen besök av politiker, intresseorganisationer och Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Historiskt spadtag för Nord-Lock Group i Mattmar

VÄLFÄRDSSKAPARE På tisdag den 14 maj tas första spadtaget för den största utbyggnaden av lokaler som Nord Lock i Mattmar någonsin gjort. Därmed säkerställs den framtida produktionen på orten. För Åre kommun innebär utbyggnaden att kommunen nu behåller en av kommunens största välfärdsskapare. Divisionen i Mattmar och dess medarbetare drar nämligen in 30 miljoner kronor till välfärden varje år.
NYHET Publicerad:

Efterfrågan på arbetskraft minskar i länets företag

KONJUNKTUR Konjunkturen i länet mattas av och flera företag förväntar sig minskade eller oförändrade produktions- och försäljningsvolymer det kommande halvåret. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturpanel för andra kvartalet i år. "Det vi kan se är att företagen i länet gör ungefär samma bedömning av konjunkturen som snittet för övriga landet. Toppen på högkonjunkturen är passerad och förväntningarna när det gäller investeringar och försäljningsvolymer stagnerar", säger Ola Toftegaard, regionchef på Svenskt Näringsliv i Jämtlands län.
NYHET Publicerad:

Nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Östersund

MEDLEMSORGANISATION Christin Andersson och Viktor Karlsson är nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Jämtland-Härjedalen med kontor på Campus i Östersund. Efter 29 år i organisationen går Staffan Sjömark i pension och han ersätts av två nya medarbetare med två olika roller.
NYHET Publicerad:

Påsken ger bråda dagar för Pelle och Lisa

ENTREPRENÖRSKAP Pelle Sallin har tillsammans med sin fru Lisa byggt ett företag som idag är Norrlands största äggleverantör. Och nu till påskhelgen fördubblas leveranserna av ägg. Under några dagar inför påsken är det full fart i packeriet i Valne där de 16 anställda får förstärkning av extra personal.
NYHET Publicerad:

Entreprenören blir samhällsbyggare i den nya stadskärnan

FÖRETAGANDE Mötesplatsen Norra Station i Östersund visar att samverkan mellan entreprenörer ger framgång och en levande stadskärna. Manne Mosten är en av initiativtagarna till Norra Station där han driver restaurang- och caféverksamhet med lokalproducerade råvaror. "Företag som arbetar hållbart borde gynnas, inte bli straffade som jag upplever att vi blir idag. Då syftar jag främst på att löner och skatt på personal är så hög och att vi som jobbar hållbart i livsmedelsbranschen behöver extra mycket personal", säger Manne Mosten.
NYHET Publicerad:

Regeringen backar om höjd moms på naturguidning

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är verkligen med glädje vi tar emot detta besked som visar att politikerna lyssnat. Nu kan vi konkurrera på lika villkor med våra grannländer med lägre moms på tjänsterna,” säger Philip Harlaut, vd för Åreguiderna.
NYHET Publicerad:

Postnord ändrar rutiner och försämrar för företag i Jämtland

GÄSTKRÖNIKA ”Valet står mellan att flytta plock- och pack till en ort söder om Söderhamn om jag vill ha leverans nästa dag. Kan jag acceptera en dags försening kan jag lika gärna flytta till Estland och låta kunderna dra nytta av de lägre kostnaderna.” Det skriver företagaren Carl Erik Eriksson, ägare av Favoptic som har verksamhet i Östersund men som nu överväger flytta verksamheten på grund av Postnords försämrade service.
NYHET Publicerad:

”Det blev en aha-upplevelse hur mycket välfärd ett företag skapar”

VÄLFÄRDSSKAPARE När elever på Wargentinskolan träffade företagaren Katarina Magnusson blev de överraskade av hur mycket ett företag med cirka 40 anställda skapar för välfärden. Varje år ger Edenbos och Tages konditorier och butik – 5 165 032 kronor till svensk välfärd. "Utan företagare skulle vi inte ha någon välfärd i Sverige", konstaterar eleverna.