Nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Östersund

NYHET Publicerad

MEDLEMSORGANISATION När Staffan Sjömark efter lång och trogen tjänst går i pension ersätts han av två nya medarbetare, Christin Andersson och Viktor Karlsson, som tillsammans ska svara för servicen till länets byggindustrier.

Christin Andersson och Viktor Karlsson på Sveriges Byggindustrier i Östersund

Christin Andersson och Viktor Karlsson är nya medarbetare för Sveriges Byggindustrier i Östersund.

Foto: Karin Bångman

– Nu håller vi på att sätta rollerna här på kontoret i Östersund och vi ser framemot att fortsätta ge våra medlemsföretag en bra service, säger Christin Andersson, lokalchef i Östersund. Hennes arbete  innebär att jobba nära företagen och ge dem stöd och service i företagsnära frågor. Hon kommer också att företräda Sveriges Byggindustrier och den lokala byggföreningen gentemot myndigheter, näringsliv, media och fackförbund.

Christin Andersson kommer närmast från Galaxen Bygg som är byggsektorns eget företag för arbetsmiljö och hälsa. Där arbetade hon med arbetsplatsförlagd rehabilitering för personer som är kopplad till bygg och anläggningsbranschen, personer i behov av anpassade arbetsuppgifter för att fungera i arbetslivet. 

Viktor Karlsson kommer närmast från NCC där han arbetat med löner och avtal vilket han även kommer att fortsätta med på Sveriges Byggindustrier som löne- och avtalskoordinator och regional förhandlare.

– Vi kommer fortsätta att arbeta för attraktiva kollektivavtal som är ett av våra fyra prioriterade fokusområden. För att nå dit behöver vi förenkla avtalen och då framför allt Byggavtalet, som med sin normering bidrar till många tvister och osäkerhet i hanteringen av avtalet för våra medlemsföretag. Jag anser att kollektivavtalen behöver bli attraktiva för både företag och arbetstagare. I dag är det många företag som står utan kollektivavtal och konkurrerar på helt andra villkor än våra medlemsföretag. När vi skapar attraktiva kollektivavtal kommer fler företag vilja ansluta sig till Sveriges Byggindustrier vilket i förlängningen bidrar till en sundare konkurrens, säger Viktor Karlsson.

Christin Andersson berättar om de övriga tre prioriterade fokusområdena som Sveriges Byggindustrier arbetar med det är sund konkurrens, säkerhet och kompetensförsörjning. När det gäller sund konkurrens handlar det mycket om information.

- Här har vi tillsammans med byggnads tagit fram ett workshopsmaterial som genomförs i olika gruppkonstellationer, detta material vill vi att så många som möjligt i branschen genomför. Materialet kommer att sammanställas av parterna. På så vis kan vi få en gemensam bild om vad vi mer behöver göra för att komma åt fusket som vi inte vill ha i vår bransch, säger Christin Andersson.

När det gäller säkerheten har det den senaste tiden varit en het potatis då statistiken visar att arbetsplatsolyckorna ökat.

- Statistiken visar att det är tre gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats i jämfört med andra branscher. Vi jobbar hela tiden med att skapa trygga och säkra miljöer för de anställda inom byggsektorn. Till exempel är Sveriges Byggindustrier med och bygger upp en säkerhetspark som ligger vid Arlanda i Stockholm. Där kommer olika träningsstationer att byggas upp till en verklig miljö. Gästerna får då prova på och utvärdera sina arbetssätt och på så vis öka sin kunskap och kompetens, säger Christin Andersson.

Vad beror arbetsplatsolyckorna på?

- De bakomliggande faktorerna är flera, stress, attityder och inställningen till säkerhet är några faktorer som påverkar arbetsplatserna.

Även byggsektorn står inför stora pensionsavgångar framöver samtidigt som efterfrågan på personal ökar, byggsektorn kommer även fortsättningsvis att behöva mer arbetskraft.

– Vi fortsätter att arbeta för en bransch där alla är välkomna oberoende könsidentitet och etnisk härkomst, säger Christin Andersson.  

Vad ser du som viktigast för branschen i länet?

– Att fortsätta arbeta med våra fokusområden, de är alla lika prioriterade, säger Christin Andersson.

Om Sveriges Byggindustrier i Jämtland Härjedalen

Sveriges Byggindustrier i Jämtland Härjedalen har idag 93 medlemsföretag som är verksamma inom byggsektorn. För medlemskapet erbjuds företagen förmåner som kostnadsfri rådgivning om arbetsmiljö och säkerhet samt förhandlingshjälp, utbildningar med mera.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Privata vårdcentraler värderas högst – Ändå blir vi ständigt ifrågasatta

VÄLFÄRD Hela 97 procent av patienterna är nöjda med totalupplevelsen av sitt besök hos Nya Närvården i Hoting. Det framkom i en patientundersökning som nyligen genomfördes av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Ägaren och läkaren Hans Boberg är stolt över resultatet, men desto mer frustrerad över att han och andra privata vårdgivare måste kämpa i motvind och vara föremål för ständiga utredningar av staten.
NYHET Publicerad:

”Yrkes-VM höjer statusen på yrkesutbildningar”

WORLDSKILLS Det blev en hedrande nionde plats i Yrkes-VM för David Peterson från Östersund. Han tävlade mot 16 deltagare i kategorin flygteknik. Deltagarna kom från hela världen, exempelvis Irland, Nya Zeeland, Kina och Saudiarabien.
NYHET Publicerad:

Bra bemötande i tillsynen ska boosta företagsklimatet i Östersund

FÖRETAGSKLIMAT Om en månad släpps Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Näringslivschefen i Östersund, Fredric Kilander, har höga mål: Östersund ska ligga i topp
NYHET Publicerad:

Företag ratar skattkista för affärer

KRÖNIKA Svenskt Näringsliv har under våren undersökt varför företag avstår från att medverka i offentlig upphandling – trots att de egentligen är intresserade av att vara med. Svaret var att administrationen är för omfattande, upphandlingarna har för stort fokus på låga priser och kravspecifikationerna är för krångliga. Ett förbättrat upphandlingsklimat i kommunerna skulle ge skattebetalarna mer pang för pengarna, skriver Birgitta Laurent expert på offentlig upphandling.
NYHET Publicerad:

Nytt ansikte på Ung Företagsamhet i Jämtland

FÖRETAGSAMHET Sara Månsson har fått det jobb hon drömt om sedan gymnasietiden. Nu blir hon regionchef för Ung Företagsamhet i Jämtlands län. Sara tar över efter en annan Sara, nämligen Sara Larsson som varit chef för verksamheten i drygt tio år.
NYHET Publicerad:

Halvering av antal varumärkesansökningar från Jämtland

VARUMÄRKESSKYDD Antalet varumärkesansökningar från länet har halverats senaste året, visar ny statistik från Patent- och registreringsverket. 2018 gjordes 34 ansökningar från länet mot 62 ansökningar 2017."Företag med många varumärken är ofta innovativa företag som ligger väl till på sin marknad," säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

De lär sig driva företag på sommarlovet

ENTREPRENÖRER Många skolelever tar chansen att testa sina affärsidéer under sommarlovet. I samverkan håller Bergs och Krokoms kommuner i utbildning och handledning för ungdomarnas företagsstart. "Flertalet av de ungdomar som är med i sommarlovsentreprenörerna kommer från små byar, de är till exempel från Skålan, Kaxås och Klövsjö. Ungdomar som kommer från små byar har ett stort engagemang och är nyfikna. Det är egenskaper som är viktiga för att lyckas som företagare," säger Maria Wikén, Bergs kommun och handledare för årets Sommarlovsentreprenörer.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på lika villkor för offentliga och privata företag

KONKURRENS Hur undviks osund konkurrens av offentliga aktörer? Det är temat med olika infallsvinklar för två C-uppsatser skrivna av tre studenter vid förvaltnings- och ekonomiprogrammet på Mittuniversitet i Östersund. Gabriel Matloub och Petra Åhsell har riktat in sig på frågan hur man gör offentliga upphandlingar mer tillgängliga för små och medelstora företag. Felicia Dalborg har i sin uppsats skrivit om problemet när offentliga företag slår undan benen för de privata företagen verksamma på samma marknad.
NYHET Publicerad:

Sociala sidoprojekt får hotellet att växa

BESÖKSNÄRINGEN Med sina 197 rum och en av stadens bästa restauranger har Clarion Hotel Grand Östersund blivit en populär samlingspunkt för både inresta besökare och Östersundsbor. Möt hotellet som inte vill vara en leverantör av sängplatser, utan en levande centralpunkt i Östersunds stadsbild.
NYHET Publicerad:

Svensk skola behöver en ny syn på kunskap

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 6,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Jämtlands län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

"Samarbetet över kommungränserna kommer att öka"

MYNDIGHETSUTÖVNING Berg och Härjedalen slår ihop vissa kommunala verksamheter och utvecklar samarbetet över kommungränserna. "Det är troligt att fler mindre kommuner kommer att behöva göra som oss. Det läggs mer ansvar på kommunerna och direktiven utgår från situationen i storstäderna, att folk bor i trappuppgångar men så är det inte i våra kommuner," säger Anders Häggkvist, (C), kommunalråd i Härjedalens kommun. 
NYHET Publicerad:

Svenskt-norskt gränssamarbete står som modell i Brexit

GRÄNSSAMARBETE "Vi upplever att Sverige alltid vill ligga i framkant när EU kommer med nya direktiv om handeln utanför medlemsländerna. Det är tolkningsfrågor. Nya direktiv kan ställa till det för kunderna," säger Pär Skytt som är chef för KGH Customs Service i Jämtlands län. Ett företag som sköter tullhantering och administration åt företag som handlar med varor utanför EU.
NYHET Publicerad:

Alla vinnare på enklare regelverk för företagare

REGELKRÅNGEL Hur kommuner och länsstyrelser hanterar tillståndsärenden och kontroller är avgörande för företagens konkurrensförmåga. Idag råder stora skillnader. När vd Jan-Olof Jacke besökte Jämtland var budskapet kristallklart ”Gör det enklare och åtgärda nu.”
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme av jämtska företagen

FÖRETAGSKLIMAT När pallplatserna för bästa företagsklimatet i länet fördelas hamnar Bergs kommun i topp och med högsta sammanfattande betyget i länet. Åre, Östersund och Strömsund kommer på delad andra plats i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet. Detta när företagen i kommunerna fått sätta betyg på kommunens förmåga att hantera frågor som rör företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Utan företag dör glesbygden

VÄLFÄRDSSKAPARNA Fyråsträ, Attacus Trähus och Engcon i Strömsunds kommun är tre företag som tillsammans med sina medarbetare bidrar med cirka 93 miljoner kronor varje år till svensk välfärd. En summa som motsvarar ungefär 626 förskoleplatser eller 183 poliser. Nyligen fick företagen besök av politiker, intresseorganisationer och Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Historiskt spadtag för Nord-Lock Group i Mattmar

VÄLFÄRDSSKAPARE På tisdag den 14 maj tas första spadtaget för den största utbyggnaden av lokaler som Nord Lock i Mattmar någonsin gjort. Därmed säkerställs den framtida produktionen på orten. För Åre kommun innebär utbyggnaden att kommunen nu behåller en av kommunens största välfärdsskapare. Divisionen i Mattmar och dess medarbetare drar nämligen in 30 miljoner kronor till välfärden varje år.
NYHET Publicerad:

Efterfrågan på arbetskraft minskar i länets företag

KONJUNKTUR Konjunkturen i länet mattas av och flera företag förväntar sig minskade eller oförändrade produktions- och försäljningsvolymer det kommande halvåret. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturpanel för andra kvartalet i år. "Det vi kan se är att företagen i länet gör ungefär samma bedömning av konjunkturen som snittet för övriga landet. Toppen på högkonjunkturen är passerad och förväntningarna när det gäller investeringar och försäljningsvolymer stagnerar", säger Ola Toftegaard, regionchef på Svenskt Näringsliv i Jämtlands län.
NYHET Publicerad:

Nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Östersund

MEDLEMSORGANISATION Christin Andersson och Viktor Karlsson är nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Jämtland-Härjedalen med kontor på Campus i Östersund. Efter 29 år i organisationen går Staffan Sjömark i pension och han ersätts av två nya medarbetare med två olika roller.
NYHET Publicerad:

Påsken ger bråda dagar för Pelle och Lisa

ENTREPRENÖRSKAP Pelle Sallin har tillsammans med sin fru Lisa byggt ett företag som idag är Norrlands största äggleverantör. Och nu till påskhelgen fördubblas leveranserna av ägg. Under några dagar inför påsken är det full fart i packeriet i Valne där de 16 anställda får förstärkning av extra personal.
NYHET Publicerad:

Entreprenören blir samhällsbyggare i den nya stadskärnan

FÖRETAGANDE Mötesplatsen Norra Station i Östersund visar att samverkan mellan entreprenörer ger framgång och en levande stadskärna. Manne Mosten är en av initiativtagarna till Norra Station där han driver restaurang- och caféverksamhet med lokalproducerade råvaror. "Företag som arbetar hållbart borde gynnas, inte bli straffade som jag upplever att vi blir idag. Då syftar jag främst på att löner och skatt på personal är så hög och att vi som jobbar hållbart i livsmedelsbranschen behöver extra mycket personal", säger Manne Mosten.