Ökade säkerhetskrav från bankerna

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Mer än 50 % av företagen i Jämtlands län märker att bankerna ökat sina säkerhetskrav på grund av finanskrisen. Mer än 10% av företagen noterar större skillnad än tidigare. Och de flesta företagen tror att krisen löser sig under det kommande året.

Det visar en särskild enkätundersökning som Svenskt Näringsliv genomfört med anledning av finanskrisen. Företagarpanelen som tillfrågats omfattar närmare 100 företag i olika branscher. ( 83 företag, svarsfrekvens 69%) .

Av de tillfrågade företagen som har banklån tycker dock hela 65% att bankerna skärpt kraven, drygt femton procent att de skärpts betydligt. Detta är något högre siffror än rikssnittet.

När det gäller investeringar ett halvår framåt bedömer företagen att de minskar med sexton procent vilket är en betydligt större minskning än i resten av landet där minskningen bedöms bli elva procent.

Mer än hälften av de tillfrågade företagen i länet oroar sig också för större kundförluster på grund av finanskrisen, det kan man också utläsa av enkätundersökningen som genomfördes mellan den 14 och 20 oktober i år.

 

Kontaktpersoner