Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET26 januari 2021

Upphandlingskontoret jobbar för att få fler företag att lämna in anbud

Upphandlingskontoret i Östersund jobbar med upphandlingar i sju Jämtlandskommuner. Att utbilda både företagare och tjänstemän är en stor del av arbetet. 

Alla kommuner i Jämtlands län, utom Åre, är en del i Upphandlingskontoret. I deras uppdrag ingår att samordna upphandlingar mellan kommunerna i så stor utsträckning som möjligt samt utbilda både leverantörer och tjänstemän i hur en bra upphandling går till. 

”En ökad dialog mellan upphandlare och leverantörer innan upphandlingsprocessen är bland det viktigaste vi kan bidra med”, säger Gustaf Danielsson, chef på Upphandlingskontoret. 
Foto: Roger Strandberg Moontain Media

– Vi har till exempel anbudsskolor, där vi visar hur en upphandlingsprocess ser ut. Hur du som företagare och leverantör hittar upphandlingar och vilka dokument du behöver ta fram. Vi vill ju att konkurrensen ska vara så stor som möjligt, därför är det viktigt att få så många som möjligt att lämna in anbud, säger Gustaf Danielsson. 

Många missförstånd och fördomar finns kring upphandlingar, och behovet av utbildning är stort, menar han. 

– Det vanligaste missförståndet handlar om dialog. Många leverantörer tror att man inte kan höra av sig och påpeka om till exempel ett krav i en upphandling är formulerat på ett felaktigt sätt. Men det stämmer inte. Vi vill ju hjälpa till och det är viktigt att vi får veta om saker inte stämmer, säger han. 

Från upphandlarnas sida och de tjänstemän på kommunerna som jobbar med upphandlingar så finns ofta samma typ av missförstånd. 

– Det är givetvis viktig med sekretess i en upphandling. Men det innebär inte att man innan upphandlingsprocessen inte får föra en dialog med branschen. Att ha leverantörsdialoger och veta hur de jobbar är en viktig förutsättning för att kunna formulera en bra upphandling så att de lokala leverantörerna kan lämna in anbud. 

På Upphandlingskontoret jobbar sju upphandlare som har krav på sig att varje år gå en utbildning och bli diplomerad. 

Vi vill ju att konkurrensen ska vara så stor som möjligt, därför är det viktigt att få så många som möjligt att lämna in anbud

Upphandlarna jobbar aktivt med att både uppmana och göra det enklare för lokala företagare att lämna in anbud. Om det är möjligt försöker de dela upp upphandlingen på flera kommuner så att mindre företag känner att de kan mäkta med uppdraget. 

– För ett litet företag kan det vara tufft att lämna in ett anbud för hela Jämtland, och då kan det hjälpa om upphandlingen är begränsad till en kommun. Det finns bra exempel där företag först lärt sig hur man lämnar in anbud i sin kommun, och när de är trygga med den processen så vågar de även lämna in anbud på större upphandlingar, säger Gustaf Danielsson. 

Digital okunskap

När han möter företagare försöker han visa på de stora fördelar som finns med att vinna ett anbud, och tryggheten i att vara leverantör åt en kommun, eftersom varje uppdrag sträcker sig över en fyraårsperiod. Han menar att ett stort hinder för många är digital okunskap. 

– Den största tröskeln för många är lite förvånande det digitala. Många tycker att det är besvärligt. Att behöva sätta sig vid datorn, ha ett inlogg, ladda upp dokument. Vår anbudsskola är väldigt praktisk, där vi tittar på hemsidan, går igenom varje steg, och visar att det inte är något farligt. 

Under 2021 så planerar Upphandlingskontoret för utbildningar på flera håll i länet, i nuläget körs de digitalt. Anbudsskola i Bräcke och i Härjedalen är planerad, samt en utbildningsdag för tjänstemän. 

– Sedan jag började arbeta med detta för snart två år sedan så upplever jag att leverantörerna är mer på tå och intresserade. Och dialogen mellan kommuner och företagare har blivit bättre, så det är kul, säger Gustaf Danielsson. 

Offentlig upphandlingLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist