Aldrig förr har så många elever drivit UF-företag i Jönköpings län!

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Den svenska arbetsmarknaden genomgår stora omstruktureringar och reformer. Anställningsformer förändras, nya yrken uppstår och innehållet i gamla yrken omformas. Det blir allt vanligare att människor byter bransch. Oavsett vilken utbildning dagens elever väljer, kommer de att möta en arbetsmarknad i ständig förändring.

Anna Holm, regionchef Ung Företagsamhet Jönköpings län

Anna Holm, regionchef Ung Företagsamhet Jönköpings län

Foto: Day fotografi.se

Arbetsgivare ställer idag allt högre krav på att de anställda tar eget ansvar och egna initiativ samt förmår att lösa problem på ett innovativt och kreativt sätt. I många yrken krävs ett entreprenöriellt förhållningssätt, vilket innebär förmågan att kunna identifiera både problem och möjligheter och att kunna agera utifrån dessa.

Entreprenörskap är ett centralt perspektiv i den reform av utbildningssystemet som genomförts. Ett av de övergripande målen med att utveckla elevernas entreprenörskap är att de ska se eget företagande som en möjlig karriärväg.

I Jönköpings län går UF-företagande mot ett rekordstort antal, aldrig förr har så många elever drivit UF-företag! I år ges fler elever på yrkesinriktade utbildningar möjlighet att driva företag genom processutbildningen till exempel program inom Restaurang- och livsmedel, Barn- och fritid, Hantverk, Bygg, El- och energi, samt högskoleförberedande programmet Teknik i större utsträckning. En viktig faktor till att fler elever driver företag är att samverkan i vår region skola – näringsliv – Ung Företagsamhet hela tiden utvecklas i varje kommun. Ett involverat näringsliv ger eleverna möjlighet att skapa nätverk och utvecklas utanför sin bekvämlighetszon. Vi vill se ännu större samverkan framöver med näringslivet - grundskola - gymnasium, för att nå långsiktiga resultat tillsammans!

Processutbildningen UF-företagande som metod har utvärderats med långtidsuppföljningar. Man har kommit fram till att de som drivit UF-företag under sin gymnasietid senare i livet har en starkare etablering på arbetsmarknaden, färre arbetslöshetsdagar och högre inkomst samt oftare blir chefer än genomsnittet i kontrollgruppen. Dessutom påbörjar och slutför de högskolestudier i högre utsträckning än de som inte har drivit UF-företag. Att få prova på UF-företagande ökar också sannolikheten att eleven blir nyföretagare.

Det har också visat sig att utbildning i entreprenörskap bland gymnasieelever har stor framgång när det gäller att öka andelen kvinnliga företagare. Av de kvinnor som under sina gymnasiestudier har haft möjligheten att delta i UF-företagande, är sannolikheten hela 80 procent större att de senare i livet startar ett företag som aktiebolag än de som inte haft samma möjlighet. Dessutom visar studien en 20 procent ökad sannolikhet att starta företag i den tidiga delen av sin karriär*

Genom Ung Företagsamhets läromedel på grundskolan, processutbildning på gymnasiet och vårt alumninätverk skall vi öka ungas entreprenöriella förmågor och kunskaper inför sitt kommande yrkesliv, samt stärka samverkan skola-näringsliv.

Entreprenörskap och företagande är viktiga komponenter i den nya gymnasieskolans värdegrund. Eleverna ska få kunskaper och få möjlighet att utveckla förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Alla elever, oavsett program, ska få möjlighet att utveckla dessa förmågor och kunskaper.

För att göra det möjligt för fler elever att driva UF-företag krävs att det möjliggörs på gymnasieprogrammen att driva UF. Genom entreprenörskapskurser, programgemensamma ämnen och gymnasiearbetet. Näringslivet spelar också en viktig roll då det krävs rådgivning till UF-företagen och finansiering av Ung Företagsamhets verksamhet långsiktigt. Att ge ungdomar möjlighet att driva UF-företag är ett samhällsengagemang på lång sikt för att skapa företagande och företagsamhet. Här behöver varje kommun i stort engageras, inom såväl politik, näringsliv och skola.

Nu blickar vi framåt i Jönköpings län för att ge fler elever i grundskola och gymnasium möjlighet att utvecklas entreprenöriellt tillsammans med näringslivet i regionen!

Anna Holm, Regionchef Ung Företagsamhet

Källa

* Övning ger färdighet – en långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 1990-2007”, Karl Wennberg, 2011 samt ”Effekter av utbildning i entreprenörskap – en långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande” Karl Wennberg, Niklas Elert. Ratio, 2012

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Politiker måste våga satsa på industrin”

JOBBSKAPARNA. ”Alla säger ju att industrin är så viktig för landet, men då måste politikerna också våga satsa”, konstaterar Anders Stacke, vd Stacke Hydraulik AB. ”Utan utbildade ungdomar inom svets, svarv och fräs kan inte industrin växa.”
NYHET Publicerad:

Svag inbromsning av fortsatt brinnande högkonjunktur

KONJUNKTUR. Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Inbromsningen drivs dels av en avmattning i den internationella konjunkturen, dels av inhemska faktorer som exempelvis den förestående inbromsningen i bostadsbyggandet.
NYHET Publicerad:

IDATA på språng i digitala djungeln

UPPHANDLING. IDATA AB i Värnamo sysslar med informationslogistik, kort och gott producerar och distribuerar företaget fakturor. ”Vi tillverkar det som alla vill ge, men ingen vill få”, konstaterar Martin Genhede, delägare och vd sedan 1997.
NYHET Publicerad:

Jönköpings län är bra på att använda patent och mönsterskydd

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Jönköpings län och Sverige ska utvecklas. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det både glädjande och oroande utveckling för Jönköpings län.
NYHET Publicerad:

Sofia på Grand: ”Det får inte bli dumheter”

REGELKRÅNGEL. ”Bemanning är det stora problemet”, konstaterar Sofia Hagman, en av två delägare till familjära och personliga Grand Hotel Jönköping. ”Det är svårt att hitta kvalificerad arbetskraft, människor som verkligen är intresserade av att arbeta inom hotell och restaurang.”
NYHET Publicerad:

Ute i verkligheten lär man sig för livet

SKOLA NÄRINGSLIV. Brinellgymnasiet i Nässjö utnämndes till Jönköpings läns bästa UF skola på årets regionala mässa, och hela skolan genomsyras av en entreprenöriell anda och samverkan med lokala företag. Att ta sig utanför klassrummet leder till kunskap och erfarenheter som har stort värde i arbetslivet.
NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat en självklarhet

FÖRETAGSKLIMAT Att företagsklimatet i en kommun bär avgörande betydelse för kvaliteten på skola, vård, omsorg och infrastruktur med mera blev uppenbart under tisdagens workshop i Mariannelund, Eksjö kommun, där politiker, företagare och tjänstemän diskuterade näringslivsutveckling.
NYHET Publicerad:

Dubbelt upp för Vaggeryd

FÖRETAGSKLIMAT. I årets ranking av lokalt företagsklimat är Vaggeryds kommun länets stora vinnare. Kommunen är både länsetta och årets klättrare. ”Det är svårt att sätta ord på det. Det är fantastiskt roligt och hedrande, inte bara för kommunen utan också för alla företag”, säger Gert Jonsson (M), som även fått förnyat förtroende som kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Nu är det uppåt som gäller

KRÖNIKA. Vaggeryds kommun är årets etta när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Jönköpings läns 13 kommuner. Och inte bara det, Vaggeryd klättrar mest på listan, upp 17 placeringar från fjolåret.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst – och sämst – företagsklimat i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT. Idag, den 2 oktober, släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Vaggeryds kommun har bäst företagsklimat i Jönköpings län, enligt företagen. Förra årets länsetta, Habo, rasar mest av alla 13 kommuner.
NYHET Publicerad:

Inför rankingsläpp: Så ser företagsklimatet ut i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT. Den 2 oktober släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Som det län i Sveriges med högst medelpoäng har Jönköping mycket att försvara, så hur kommer det gå för länets kommuner i år? I denna artikel summerar vi företagsklimatet i Jönköpings län från årets enkätundersökning och 2017 års totalranking.
NYHET Publicerad:

Ökade kostnader minskar företagens incitament

JOBBSKAPARNA. Anders Franzén äger och driver Målerispectra AB i Jönköping, som tack vare det rådande läget i branschen kunnat växa snabbt de senaste åren. Men regler kring anställningsformer och avgifter gör att han ändå tvekar inför att anställa nya medarbetare.
NYHET Publicerad:

Industrientreprenören i Hok: ”EU ger fler affärer”

JOBBSKAPARNA. ”Löneavgiften borde sänkas. Det är bara en hittepå-skatt.” Det säger verktygsmakaren Niklas Lindberg som äger och driver Linto AB i Hok, Vaggeryds kommun. ”Skattenivån är en sak, men det är själva modellen, sättet att ta ut ren skatt på som stör mig med löneavgiften.”
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Lyckad SYV-dag i Hillerstorp

SKOLA NÄRINGSLIV. Årets upplaga av Svenskt Näringslivs dag för studie- och yrkesvägledare gick av stapeln i Hillerstorp med omnejd. I samarbete med medlemsorganisationerna genomfördes företagsbesök på Axelent, Hestra Inredningar och Söderqvist Gräv.
NYHET Publicerad:

Företagsbesöken blir en del av att lära för livet

SKOLA NÄRINGSLIV. Efter nästan tjugo år som studie- och yrkesvägledare för teknikprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping så är Karin Röstedal väl medveten vikten av att koppla samman skola och näringsliv. Hon har själv jobbat hårt för att driva frågan och bygga upp ett kontaktnät.
NYHET Publicerad:

Värna välfärdsbyggarna

VALKRÖNIKA. Det är valfinal och partierna har fullt upp med att paj- och smutskasta bäst de kan. Valfläsk. Vallfjäsk. Överbud. Vem satsar mest på vad? Och framförallt: Mer pengar till välfärden! Det är just det där sista som är det lilla kruxet. Om vi vågar kika en bit in i framtiden.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: försvara och utveckla välfärdssektorn

VALET 2018. Att stoppa privata aktörer från att verka inom välfärden skulle bli ett hårt slag mot hela sektorn, och påverka stora delar av Sveriges befolkning. Det skulle skapa ett monopol där kvaliteten och effektivitet blev lidande.
NYHET Publicerad:

Här jobbar eleverna med riktiga uppdrag för företag

SKOLA-NÄRINGSLIV Samverkan mellan näringsliv och skola är en viktig del av undervisningen på Gislaveds Gymnasium. Gränsen mellan världarna blir mindre definitiv när eleverna tidigt får komma i kontakt med olika yrken och företag.