Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

NYHET Publicerad

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Jönköping län. Vi ser dramatiska effekter här och nu – och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen. På flera håll är både utfallen och förväntningarna mer negativa än under finanskrisen 2008.

Anna Gillek

Anna Gillek

Foto: Ernst Henry Photography AB

Företagens förväntningar om produktion, investeringar och antal sysselsatta tenderar att ligga på en betydligt lägre nivå än vanligt det kommande halvåret. Det visar vår Företagarpanel för kvartalet som vi presenterade häromdagen.

Den rådande pandemin och krisen har påverkat näringslivet i länet kraftigt. Initialt drabbades handel och besöksnäring värst, men vi ser nu påverkan på i stort sett alla branscher och alla företagsstorlekar.

I Företagarpanelens resultat uppger 65 procent av företagen minskad produktion och försäljning jämfört med för sex månader sedan. När vi ber företagen titta framåt sex månader tror 42 procent på med minskad produktion och försäljning, vilket är fler än de 26 procent av företagen som tror att den kommer öka.

Antalet anställda har minskat i 39 procent av företagen jämfört med för sex månader sedan. Nästan lika stor andel, 36 procent, tror att antalet anställda kommer att ha minskat ytterligare om sex månader och endast knappt 10 procent av företagen tror att de kommer att ha fler anställda.

Läget är i princip lika illa vad gäller investeringar. Närmare 50 procent av företagen har minskat investeringarna jämfört med för sex månader sedan och framöver räknar 41 procent med fallande investeringar de närmaste sex månaderna. Företag som upplever en extrem nedgång i efterfrågan kämpar för att överleva – här och nu. De har helt enkelt inga möjligheter att investera för framtiden.

Svenskt Näringsliv har i tidigare mätningar visat vilka av regeringens krisåtgärder som fungerar bäst för företagen i Jönköpings län. Där framgår att 84 procent av tillfrågade företag använder nedsättning av arbetsgivaravgifterna och 65 procent av korttidspermittering. För den tillfälliga hyresrabatten, anstånd med skatteinbetalningar och lån har betydligt lägre har företagen en lägre villighet att använda (13, 20 respektive 4 procent). Att skjuta på kostnader som ändå måste betalas och att låna sig ur en kris är för många företag inte en hållbar väg att ta.

För att behålla fler företag och fler jobb, behöver regeringen skruva mer på de insatser som redan etablerats. Insatserna behöver genomföras snabbare, bli enklare och tydligare och förlängas ytterligare i tid. Vissa stödåtgärder slutar snart att gälla och andra har inte kommit igång än, det skapar fortsatt stor oro bland företagen i länet.

Företagen kan inte vänta, många välskötta företag har inte resurser nog att hålla ut så länge till. För att undvika massarbetslöshet är det oerhört viktigt att alla åtgärder når ut till företagen. Det omställningsstöd som regeringen presenterade, vilken ger företagen en viktig hjälp, behöver förlängas och inte bara gälla i mars och april. Det måste finnas en uthållighet i åtgärderna så länge krisen pågår.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv har sedan flera år sammanställt situationen för landets företag utifrån svar från vår företagarpanel runt om i landet, vilket gör att vi snabbt kan få en bild över läget och kan jämföra tidsperioder.

Drygt 3 700 företag i hela landet deltog i internetundersökningen perioden 15-27 april 2020. Svarsfrekvensen för Jönköpings län var 42 procent.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kommunal upphandling - "betyget har aldrig varit lägre"

KRÖNIKA Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i kommunerna. En av frågorna vi ställer är hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunen. I år var resultatet nedslående – betyget för de kommunala upphandlingarna har aldrig varit längre, 2,63 på en 6-gradig skala. Om vad det kan bero på skriver Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Vem tar ledningen i elförsörjningsfrågan?

KRÖNIKA Lina Håkansdotter, expert på hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, delar med sig av tankar kring elförsörjningens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Minskad miljöpåverkan när Jönköping växer

Jönköping växer och man planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. En stor utmaning är att minska miljöpåverkan och hur byggandet ska ske hållbart.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare idag och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

Dialog är nyckeln till framgång för Jönköping

Jönköping växer och kommunen planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare. Utvecklingen är komplex, men en nyckel till framgång är dialog mellan kommun och näringsliv. Det menar Ann-Mari Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen en utmaning för det lilla företaget

KOMPETENSFÖRSÖRJNING "Det har sina fördelar med att vara ett litet företag", säger Sara Grufman, en av ägarna till DecorPanel.
NYHET Publicerad:

Det blir inte alltid som man har tänkt sig

KRÖNIKA Enligt Ungdomsbarometern (UB) säger tre av tio gymnasieungdomar att deras framtidsplaner förändrats på grund av coronapandemin och drygt häften av sistaårseleverna att deras möjligheter att få jobb till hösten är ganska eller mycket dåliga.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Sommaren och semestertiderna har börjat efter en vår som inte liknar någonting vi tidigare upplevt. För många är det nog svårt att känna glädje inför värme, sol och ledighet, kanske är det istället en känsla av lättnad över att den första chockartade fasen är över och att läget nu stagnerat och känns mer greppbart. Men många har drabbats personligen av covid-19 och ännu fler har påverkats av konsekvenserna av den ekonomiska krisen som följt i kölvattnet av pandemin.
NYHET Publicerad:

Fagerhult värnar om sina anställda – också i coronatider

CORONAKRISEN – Vi ser ljust på framtiden, trots Corona. Det kommer att ta tid att komma tillbaka till samma nivåer, men när vi tagit oss igenom den här krisen då kör vi för fullt igen, säger Daniel Johansson, vd för Fagerhult Belysning.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få större utrymme i kommunernas arbete”

FÖRETAGSKLIMAT Att Näringslivet är så utsatt och påverkat av brott måste få större utrymme i kommunernas arbete”, anser Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. 
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Jönköpings län av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Många företag i Jönköpings län ser otrygghet och brottslighet som ett allt större problem. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv där 1375 företag i Jönköpings län deltog.
NYHET Publicerad:

Lunnagård hoppas på bättre anpassade kontroller och regler

REGELFÖRBÄTTRING Tillsammans med riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson (KD) besökte vi, innan coronakrisens utbrott, sjukhemmet Lunnagård för en diskussion om verksamheten och långsiktiga utmaningar. 
NYHET Publicerad:

"Vi är en privat utförare i en skattefinansierad kontext"

FÖRETAGANDE Innan coronakrisen svepte in över Sverige träffade vi Mats Siljehult, verksamhetschef och vd på Wetterhälsan i Jönköping, för ett samtal om hur det är att vara företagare och vilka långsiktiga utmaningar han då såg i sin bransch. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Magnus Gustafsson, regionchef för TRR i Jönköpings län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen?