Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

NYHET Publicerad

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Jönköping län. Vi ser dramatiska effekter här och nu – och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen. På flera håll är både utfallen och förväntningarna mer negativa än under finanskrisen 2008.

Anna Gillek

Anna Gillek

Foto: Ernst Henry Photography AB

Företagens förväntningar om produktion, investeringar och antal sysselsatta tenderar att ligga på en betydligt lägre nivå än vanligt det kommande halvåret. Det visar vår Företagarpanel för kvartalet som vi presenterade häromdagen.

Den rådande pandemin och krisen har påverkat näringslivet i länet kraftigt. Initialt drabbades handel och besöksnäring värst, men vi ser nu påverkan på i stort sett alla branscher och alla företagsstorlekar.

I Företagarpanelens resultat uppger 65 procent av företagen minskad produktion och försäljning jämfört med för sex månader sedan. När vi ber företagen titta framåt sex månader tror 42 procent på med minskad produktion och försäljning, vilket är fler än de 26 procent av företagen som tror att den kommer öka.

Antalet anställda har minskat i 39 procent av företagen jämfört med för sex månader sedan. Nästan lika stor andel, 36 procent, tror att antalet anställda kommer att ha minskat ytterligare om sex månader och endast knappt 10 procent av företagen tror att de kommer att ha fler anställda.

Läget är i princip lika illa vad gäller investeringar. Närmare 50 procent av företagen har minskat investeringarna jämfört med för sex månader sedan och framöver räknar 41 procent med fallande investeringar de närmaste sex månaderna. Företag som upplever en extrem nedgång i efterfrågan kämpar för att överleva – här och nu. De har helt enkelt inga möjligheter att investera för framtiden.

Svenskt Näringsliv har i tidigare mätningar visat vilka av regeringens krisåtgärder som fungerar bäst för företagen i Jönköpings län. Där framgår att 84 procent av tillfrågade företag använder nedsättning av arbetsgivaravgifterna och 65 procent av korttidspermittering. För den tillfälliga hyresrabatten, anstånd med skatteinbetalningar och lån har betydligt lägre har företagen en lägre villighet att använda (13, 20 respektive 4 procent). Att skjuta på kostnader som ändå måste betalas och att låna sig ur en kris är för många företag inte en hållbar väg att ta.

För att behålla fler företag och fler jobb, behöver regeringen skruva mer på de insatser som redan etablerats. Insatserna behöver genomföras snabbare, bli enklare och tydligare och förlängas ytterligare i tid. Vissa stödåtgärder slutar snart att gälla och andra har inte kommit igång än, det skapar fortsatt stor oro bland företagen i länet.

Företagen kan inte vänta, många välskötta företag har inte resurser nog att hålla ut så länge till. För att undvika massarbetslöshet är det oerhört viktigt att alla åtgärder når ut till företagen. Det omställningsstöd som regeringen presenterade, vilken ger företagen en viktig hjälp, behöver förlängas och inte bara gälla i mars och april. Det måste finnas en uthållighet i åtgärderna så länge krisen pågår.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv har sedan flera år sammanställt situationen för landets företag utifrån svar från vår företagarpanel runt om i landet, vilket gör att vi snabbt kan få en bild över läget och kan jämföra tidsperioder.

Drygt 3 700 företag i hela landet deltog i internetundersökningen perioden 15-27 april 2020. Svarsfrekvensen för Jönköpings län var 42 procent.

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Årets undersökning besvarades av över 32 000 företag och Jönköpings län är fortsatt bästa län.
NYHET Publicerad:

Unga är nyckeln i kompetensförsörjningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hur coronakrisen kommer att påverka kompetensförsörjningen bland svenska företag är för tidigt att säga. Historiskt sett har kompetensen dock varit ett stort problem för många företag.
NYHET Publicerad:

Årets UF-mässor ger framtidshopp

UNG FÖRETAGSAMHET På tisdag, den 19 maj, går den årliga SM-mässan i Ung Företagsamhet (UF) av stapeln.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Jönköping län.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Middagarna som inte blev av – ”vi har tappat 95% av vår omsättning”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet. Förutom oron kring sin egen och andras hälsa har företag och jobb försvunnit eller tvingas kämpa hårt för att finnas kvar.  
NYHET Publicerad:

Industrin i Jönköpings län drabbas hårt av Coronakrisen

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbade i början främst besöksnäringen. Nu drabbas dock även allt fler industriföretag, inte minst i Jönköpings län. I alla kommuner i länet utom två är industriföretag de största privata arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Högst andel permitterade i Jönköpings län

CORONAKRISEN Sedan ansökningstidens start den 7 april har 10 625 personer korttidspermitterats i Jönköpings län. Totalt har drygt 208 000 anställda gått ner i arbetstid i hela landet. Flest antal har permitterats i storstadslänen – men justerat för arbetsmarknadens storlek ser fördelningen annorlunda ut. Då har Jönköping högst andel i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Jönköpings län

DEBATT Att inte göra rätt saker nu leder till långt större kostnader i framtiden.
NYHET Publicerad:

Tiden rinner ut för besöksnäringen

GÄSTKRÖNIKA Just nu ser det inte ljust ut för besöksnäringen. Det stöd som redan kommit är inte anpassat efter vår bransch. Minsta felhantering från vår sida kan även resultera i att vi inte får något stöd alls. Så, Vi behöver hjälp nu, annars är jag rädd att det är slutet för besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Fokus på corona under frukostmöte: ”Krisen är här och näringslivet behöver hjälp nu”

CORONAKRISEN Värnamo Näringsliv bjöd i fredags in företagare till ett digitalt frukostmöte, där de fick chans att ställa frågor och få svar från experter. Vi på Svenskt Näringsliv fanns på plats tillsammans med bland annat Frida Boklund från Företagarna för att bidra med svar angående den rådande situationen.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mer stöd och hjälp behövs

KRÖNIKA Tidigare i veckan gick vi ut med ett åtgärdspaket för att visa på sätt att hjälpa företag som drabbas av coronakrisen och dagen efter kom regeringens krispaket. Vi kunde se att regeringen hade lyssnat på våra förslag och inspel, men känner inte att det räcker.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i länet

CORONAKRISEN 7 av 10 företag i Jönköpings län upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland 365 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i länet. 
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider för länets företag

KRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Företag på riksdagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Under en heldag i riksdagen mötte företagare från sex branscher i Jönköpings län de riksdagspolitiker som representerar länet för samtal om företagens förutsättningar.