Gert%20Jonsson,%20Vaggeryd.jpg

Dubbelt upp för Vaggeryd

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT. I årets ranking av lokalt företagsklimat är Vaggeryds kommun länets stora vinnare. Kommunen är både länsetta och årets klättrare. ”Det är svårt att sätta ord på det. Det är fantastiskt roligt och hedrande, inte bara för kommunen utan också för alla företag”, säger Gert Jonsson (M), som även fått förnyat förtroende som kommunstyrelsens ordförande.

Vaggeryd har en förhållandevis stark historia med idel topp 50 placeringar sedan 2009. I år står man som länsetta och som den 20:e bästa kommunen i hela landet. Detta efter en förbättring med hela 17 placeringar. Att ha länets bästa företagsklimat verkar dock vara det som står högst hos Gert Jonsson.

— Det är himla kul att slå Gnosjö och Värnamo. Vi har alltid sett upp till Gnosjö och deras anda, med att ingenting är omöjligt. Vi har haft, och har dem fortfarande, som en måttstock i många frågor. Det är en av de sakerna som gör rankingen så bra, att den utgör en sporre för kommunerna att arbeta aktivt med dessa frågor och att inspireras av varandras arbeten, säger Gert Jonsson.

Vad det är som Vaggeryd har gjort så bra just i år är Gert lite försiktigt med att uttala sig om, han pratar hellre om det stora hela och det långsiktiga tänkandet i varje enskild dags arbete.

— Vi har börjat att analysera vad det är för faktorer som har lett oss hit där vi är nu men det måste göras mer noggrant och utförligt. Det jag kan säga idag är att jag tror att det handlar mycket om hur vi jobbar med attityder, att det inte finns några ”quick fix”. Det är alltid ett långsiktigt grundarbete som ligger bakom och där jag tror att det personliga mötet underskattas, förklarar Gert Jonsson.

Gert, kommundirektören och oppositionsrådet försöker planera in företagsbesök så ofta de kan och uppmanar även företagare att söka upp dem. Den personliga tillgängligheten och skapandet av en gemensam plattform är, enligt vad Gert själv tror, en stor nyckelfaktor.

— Att just vara tillgängliga för varandra och inte krångla till det mer än nödvändigt är en mycket viktig del. I min roll är det dygnet runt som gäller. Det är alltid spännande att se företagens produkter och att lyssna på deras specifika resa. Sedan ser jag till att alltid ställa frågan om vad vi som kommun skulle kunna göra bättre. Vi kan såklart inte fokusera på allt men det är viktigt att ta in åsikterna, poängterar Gert.

— Vi har även en gemensam marknadsplan med näringslivet där vi försöker tänka i termer av ”Win-Win”. Är vi ute någonstans och ska presentera Vaggeryds kommun så lyfter vi fram våra företag som något att vara stolta över. Vi har även en gemensam logga som företag, vi och föreningar kan använda – bara en sådan sak ger oss ett platsmärke med Vaggeryds kommun som en bra och trivsam plats att verka i, även i framtiden. Det har vi jobbat med länge och nu börjar det sätta sig som ett naturligt inslag, fortsätter Gert.

När Gert nu blickar framåt mot nästkommande år lyfter han att kommunen alltid har som mål att vara en väldigt näringslivsvänlig kommun som ska lyssna in och försöka förstå vilka utmaningar som kommunens företagare ställs inför. Samtidigt är han medveten om att det på kort sikt är svårt för kommunen att lösa de kompetensförsörjningsproblem som finns.

— Man måste vara ödmjuk inför resultaten men jag personligen ser det här som en sporre att bli ännu bättre. Vi måste fortsätta ställa frågor som ”Vad kan vi bidra med?” men framförallt ”Vad vi kan göra tillsammans?”. Vi har jobbat stenhårt med frågor som bostäder och kommunikationer och kommer ta jättekliv när vi elektrifierar järnvägen. Då kommer man kunna åka från Jönköping och vara här på 20 min vilket ökar vår konkurrenskraft markant och är något som långsiktigt kan hjälpa med kompetensförsörjningsproblemen också, förklarar Gert.

— Man får inte tappa fokus. I slutändan är det ändå så att ett gott näringsliv lägger basen för alltihop, avslutar Gert Jonsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kollegor istället för konkurrenter i Gnosjö

FÖRETAGSKLIMAT En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark (M) på företagsklimatet i Gnosjö kommun? Vi har intervjuat Kristine för att få svar.
NYHET Publicerad:

Sävsjöföretagaren: ”Det här bör regeringen fokusera på”

FÖRETAGSKLIMAT Ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vi har pratat med Ulf Liljewern, platschef på ABL Construction Equipment i Sävsjö om hur han ser på de kommande åren.
NYHET Publicerad:

Företagaren: ”Hur många regler ska vi behöva acceptera?”

FÖRETAGSKLIMAT. En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har företagare i Jönköpings län på kommande period? Vi har intervjuat Hans Palmgren, VD på Palmgrengruppen, för att få svar.
NYHET Publicerad:

Tredelat fokusområde för Tranås för ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander på företagsklimatet i Tranås kommun? Vi har intervjuat Anders för att få svar.
NYHET Publicerad:

Regionchef vänder hemåt

SVENSKT NÄRINGSLIV Efter två år som regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland vänder Anna Gillek hemåt. Från och med nu återtar hon rollen som regionchef på Svenskt Näringslivs i Jönköpings län och lämnar därmed uppdraget i grannlänet till sommaren.
NYHET Publicerad:

Koncept förde näringsliv och kommun närmare varandra

FÖRETAGSKLIMAT. Ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vi har pratat med Anna-Carin ”Anci” Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande i Nässjö, och tagit del av hennes tankar om förbättring av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Så ser kvinnors företagsamhet ut i Jönköpings län

FÖRETAGSAMHETEN. Kvinnors företagsamhet ökar i 17 av 21 län i Sverige, men det ser inte lika positivt ut när det kommer till kvinnors nyföretagsamhet. Andelen företagsamma kvinnor i Jönköpings län uppgår till 6 procent vilket innebär att man ligger långt under rikssnittet. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019 som presenterades den 7 mars.
NYHET Publicerad:

Här bor Jönköpings läns mest företagsamma befolkning

FÖRETAGSAMHETEN. I Jönköping uppgår andelen företagsamma individer till 11,3 procent av befolkningen. Utav länets kommuner har Aneby såväl den mest företagsamma befolkningen som den största ökningen av antalet företagsamma. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Entreprenören: ”Dags att skapa ordning och reda i välfärden”

JOBBSKAPARNA En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har företagare i Jönköpings län på politiken? Vi har intervjuat Mats Siljehult, VD och verksamhetschef på Wetterhälsan & Wetterhälsan FHV i Jönköpings kommun, för att få svar.
NYHET Publicerad:

Högkonjunkturen biter sig fast i Jönköpings län – men optimismen avtar

KONJUNKTUR Det rådet fortsatt högtryck bland företagen i Jönköpings län. Fler tror på ökad produktion, försäljning, investeringar och nyanställningar framöver – än de som förväntar sig motsatsen. Framtidsoptimismen börjar dock mattas av, särskilt när det gäller försäljning/produktion och anställda. Det visar Svenskt Näringslivs ”företagarpanel” för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen gör oss alla till förlorare

KRÖNIKA Kompetensbristen är stor inom många områden på arbetsmarknaden. En faktor som ytterligare försvårar företagens möjlighet att rekrytera, främst i och nära våra större städer i Sverige, är bostadsbristen. När väl företag som arbetat hårt för att hitta rätt kompetens kan erbjuda en person ett arbete – får personen inte sällan tacka nej, eftersom det inte finns tillgängliga bostäder. En situation som gör oss alla till förlorare.
NYHET Publicerad:

Företagen i Jönköpings län: vi behöver fler bostäder

BOSTADSBRIST. När företagarna i Jönköpings län får prioritera vilka åtgärder som är viktigast för att förbättra företagsklimatet svarar 45 procent att det behövs fler bostäder. Den dåligt fungerande bostadsmarknaden skapar problem för näringslivet. Samtidigt som företagen skriker efter arbetskraft har många inte råd att flytta dit jobben finns.
NYHET Publicerad:

Bostadsfrågan i fokus för Vaggeryd

FÖRETAGSKLIMAT En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson på företagsklimatet i Vaggeryds kommun? Vi har pratat med Gert för att få svar.
NYHET Publicerad:

Fakta inför gymnasievalet i Jönköpings län

UTBILDNING Drygt 4000 niondeklassare i Jönköpings län och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa gymnasieväljarna att göra genomtänkta utbildningsval driver Svenskt Näringsliv sajten Gymnasiekvalitet.se med fakta om alla program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Hur ska den svenska skolan möta lärarbristen?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Från olika delar av landet rapporteras om hård konkurrens om behöriga lärare och få eller inga sökande till utannonserade tjänster. Svenskt Näringsliv tror att det behövs en bred palett av initiativ och åtgärder för att vända trenden. ”Därför lanserar Svenskt Näringslivs en rapport ”Handlingskraft kan lösa lärarkrisen” med sex skribenter som har fått i uppdrag att tänka fritt kring möjliga vägar för att förbättra kompetensförsörjningen” säger Johan Olsson, utbildningspolitiska expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

ARBETSGIVARAVGIFT. Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. ”Den allmänna löneavgiften har successivt höjts och finansierar ingen försäkringsförmån för de anställda. Det är en ren skatt och nu föreslås den höjas ännu mer.”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Det går att påverka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT. Svenskt Näringsliv lägger snart ytterligare ett år bakom sig i marknadsekonomins och den fria företagsamhetens tecken. Lokalt arbetar vi år efter år för att stärka företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner. För min del, som regionchef i Jönköpings län, gäller det att hjälpa länets 13 kommuner att förbättra villkoren för entreprenörer och företag att verka, att helt enkelt förbättra företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Ingen julhandel utan fria avtal

ÅRSKRÖNIKA. Det kan tyckas självklart, men så är det med mycket som vi tar för givet, att avtal är en överenskommelse mellan minst två parter som uttrycker överensstämmande viljeförklaringar. Så inleder regionchef Dan Sylvebo sin årskrönika.
NYHET Publicerad:

”EU behövs för frihandeln”

JOBBSKAPARNA. Under Företagardagen på Svenskt Näringsliv i Stockholm den 27 november diskuterades viktiga näringslivsfrågor mellan riksdagspolitiker och företagare. Från Jönköpings län deltog i ett samtal med Eric Westroth (SD), Åsa Storm, Stormtrivs, Niklas Lindberg, Linto, och Erik Kylberg, Flit.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

GYMNASIEVALET. Nu förbereder sig 110 000 elever för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.