SEMINARIUM / MÖTE Län: Jönköpings län

Företagarlunch om Bättre företagsklimat med kommunal regelförbättring

Varmt välkommen till ett seminarium där resultatet av Näringslivets Regelnämnds, NNRs, undersökning av din kommun presenteras och där vi tillsammans diskuterar vilka framtida förbättringsområden och utmaningar som finns. Du får även möjlighet att utbyta erfarenheter med andra aktörer och ta del av goda exempel samt NNRs rekommendationer med anledning av undersökningen.

NNR, har under 2016 gjort en undersökning och uppföljning av kommunernas regeltillämpning inom områdena offentlig upphandling, serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljöfarlig verksamhet, bygglov och företagslotsning.

Resultaten, som presenteras i sex delrapporter, visar på skillnader i villkor och kostnader för företagen beroende på vilken kommun de verkar i. Samtidigt har många kommuner visat att det går att bli snabbare och effektivare.

Rapporterna presenteras av Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Datum: tisdag den 15 november
Tid: kl 11.30-13.30
Plats: Svenskt Näringslivs regionkontor, Skolgatan 4, Jönköping

Vi bjuder på lunch!

För att kunna beräkna lunchen behöver vi ha din anmälan senast torsdagen den 10 november via länken nedan eller till Charlotte Andén, charlotte.anden@svensktnaringsliv.se.

Varmt välkommen!

Anna Gillek Dahlström, Regionchef Svenskt Näringsliv

Datum och tid

  • Tisdag 15 november 2016, kl. 11:30 – 13:30

Plats

Svenskt Näringsliv, Skolgatan 4, Jönköping