Jönköping krönika LFK

Företagsklimatet påverkar hela kommunen

NYHET Publicerad

KRÖNIKA. Service och rådgivning borde alla kommuner ta på allvar. Men det förutsätter en genuin vilja från kommunpolitikers sida, en insikt om vikten av varmare företagsklimat och att företag inte är något som bara ”tuffar på”. Läs Dan Sylvebos krönika.

I förra veckan besökte jag en kommun i länet. En ledande tjänsteman berättade frustrerat rakt upp och ner att politikerna har sagt att kommunen inte behöver jobba specifikt med näringslivsfrågor, för de sköter sig själva, företagen tuffar på.

Jag säger: Då har man som lokalpolitiker inte förstått ett helt avgörande samband, det mellan pengar in och pengar ut – pengar som går till skola, vård och omsorg. Pengarna som finansierar välfärden kommer i allt väsentligt från kommunens företag: Fler och växande företag innebär fler anställda som medför ökade intäkter till kommunkassan.

Det är märkligt att så enkla samband ska behöva betonas 2018, men politikercitatet ovan visar att det uppenbarligen krävs.

Under dialogmöten mellan kommunala representanter och kommuners företagare har jag fått bekräftat det som också framgår av Svenskt Näringslivs undersökningar: En del företag är beredda att flytta från kommunen på grund av det lokala företagsklimatet. Att en enda företagare har tänkt den tanken är en för mycket och görs slag i saken är det direkt förödande för det kommunen så gärna vill få in: skattemedel.

Det är därför det är så väsentligt att kontinuerligt arbeta med det lokala företagsklimatet och att göra det på en konkret nivå som innebär förbättringar för företagarna i deras vardag.

Gislaved är ett exempel på en kommun som har börjat att ta företagarfrågorna på allvar. Kommunen har inlett ett omfattande förändringsarbete som syftar till bättre struktur, kultur och attityder gentemot de företagare som kommer i kontakt med handläggande tjänstemän och beslutande politiker i nämnderna.

Under Gislaveds kommuns näringslivsdialog i december luftades många intressanta åtgärder som kommunen på egen hand kan vidta för att stärka det lokala företagsklimatet. En sådan sak är att medvetandegöra det faktum att kommunerna enligt lag är skyldiga att leva upp till krav som innebär bättre handläggning av enskilda ärenden. Exempelvis devisen ”4, 7, 11”, som är tre olika lagparagrafer:

4 § i förvaltningslagen stadgar bland annat att ”Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde”.

7 § i förvaltningslagen stadgar bland annat att ”Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts”.

11 § i språklagen stadgar att ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”.

I Gislaveds kommun ska det här ta sig uttryck bland annat genom konceptet ”En väg in”, en lotsande organisation där företag får en enda kontakt på kommunen för alla ärenden, ”Bygglov över disk” som innebär effektivare handläggning för vissa bygglovsärenden samt språkligt förenklade miljötillsynsrapporter. Det sistnämnda är ett direkt sätt att möta språklagens kriterium om enkelhet och begriplighet:

Det är lättare att förstå ett färgkodat signalsystem, likt ett bilbesiktningsprotokoll (grönt, orange, rött), än långa, krångliga meningar insprängda i massiva textpartier i förelägganden och rapporter.

Förvaltningslagens krav på serviceskyldighet och rådgivning är något alla kommuner borde ta på allvar; tjänstemannen är inte bara myndighetsutövare utan även möjliggörare – du blir inte konsult och tappar din myndighetshatt bara för att du agerar mer proaktivt än repressivt i kontakten med företagare, företagare som om de bara förstår så gärna vill göra rätt.

Fast det är klart, det förutsätter att det finns en genuin vilja från kommunpolitikers sida, en insikt om vikten av varmare företagsklimat och att företag inte är något som bara ”tuffar på”, oavsett hur kommunen agerar. Gislaved visar här vägen.

DAN SYLVEBO

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”EU behövs för frihandeln”

JOBBSKAPARNA. Under Företagardagen på Svenskt Näringsliv i Stockholm den 27 november diskuterades viktiga näringslivsfrågor mellan riksdagspolitiker och företagare. Från Jönköpings län deltog i ett samtal med Eric Westroth (SD), Åsa Storm, Stormtrivs, Niklas Lindberg, Linto, och Erik Kylberg, Flit.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

GYMNASIEVALET. Nu förbereder sig 110 000 elever för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Sänk arbetsgivaravgiften för välfärdens bästa

ARBETSGIVARAVGIFT. Världen styrs som alla vet av pengar. Utan pengar blir det omöjligt för dig att ha ett värdigt liv. För att få in pengar behöver du någon form av arbete, och vi ungdomar är inget undantag. Vi vill också ha arbete. Dessutom är Sverige just nu i en högkonjunktur, företagen skriker efter arbetskraft och vi har lägre arbetslöshet än på länge.
NYHET Publicerad:

”Politiker måste våga satsa på industrin”

JOBBSKAPARNA. ”Alla säger ju att industrin är så viktig för landet, men då måste politikerna också våga satsa”, konstaterar Anders Stacke, vd Stacke Hydraulik AB. ”Utan utbildade ungdomar inom svets, svarv och fräs kan inte industrin växa.”
NYHET Publicerad:

Svag inbromsning av fortsatt brinnande högkonjunktur

KONJUNKTUR. Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Inbromsningen drivs dels av en avmattning i den internationella konjunkturen, dels av inhemska faktorer som exempelvis den förestående inbromsningen i bostadsbyggandet.
NYHET Publicerad:

IDATA på språng i digitala djungeln

UPPHANDLING. IDATA AB i Värnamo sysslar med informationslogistik, kort och gott producerar och distribuerar företaget fakturor. ”Vi tillverkar det som alla vill ge, men ingen vill få”, konstaterar Martin Genhede, delägare och vd sedan 1997.
NYHET Publicerad:

Jönköpings län är bra på att använda patent och mönsterskydd

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Jönköpings län och Sverige ska utvecklas. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det både glädjande och oroande utveckling för Jönköpings län.
NYHET Publicerad:

Sofia på Grand: ”Det får inte bli dumheter”

REGELKRÅNGEL. ”Bemanning är det stora problemet”, konstaterar Sofia Hagman, en av två delägare till familjära och personliga Grand Hotel Jönköping. ”Det är svårt att hitta kvalificerad arbetskraft, människor som verkligen är intresserade av att arbeta inom hotell och restaurang.”
NYHET Publicerad:

Ute i verkligheten lär man sig för livet

SKOLA NÄRINGSLIV. Brinellgymnasiet i Nässjö utnämndes till Jönköpings läns bästa UF skola på årets regionala mässa, och hela skolan genomsyras av en entreprenöriell anda och samverkan med lokala företag. Att ta sig utanför klassrummet leder till kunskap och erfarenheter som har stort värde i arbetslivet.
NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat en självklarhet

FÖRETAGSKLIMAT Att företagsklimatet i en kommun bär avgörande betydelse för kvaliteten på skola, vård, omsorg och infrastruktur med mera blev uppenbart under tisdagens workshop i Mariannelund, Eksjö kommun, där politiker, företagare och tjänstemän diskuterade näringslivsutveckling.
NYHET Publicerad:

Dubbelt upp för Vaggeryd

FÖRETAGSKLIMAT. I årets ranking av lokalt företagsklimat är Vaggeryds kommun länets stora vinnare. Kommunen är både länsetta och årets klättrare. ”Det är svårt att sätta ord på det. Det är fantastiskt roligt och hedrande, inte bara för kommunen utan också för alla företag”, säger Gert Jonsson (M), som även fått förnyat förtroende som kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Nu är det uppåt som gäller

KRÖNIKA. Vaggeryds kommun är årets etta när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Jönköpings läns 13 kommuner. Och inte bara det, Vaggeryd klättrar mest på listan, upp 17 placeringar från fjolåret.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst – och sämst – företagsklimat i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT. Idag, den 2 oktober, släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Vaggeryds kommun har bäst företagsklimat i Jönköpings län, enligt företagen. Förra årets länsetta, Habo, rasar mest av alla 13 kommuner.
NYHET Publicerad:

Inför rankingsläpp: Så ser företagsklimatet ut i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT. Den 2 oktober släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Som det län i Sveriges med högst medelpoäng har Jönköping mycket att försvara, så hur kommer det gå för länets kommuner i år? I denna artikel summerar vi företagsklimatet i Jönköpings län från årets enkätundersökning och 2017 års totalranking.
NYHET Publicerad:

Ökade kostnader minskar företagens incitament

JOBBSKAPARNA. Anders Franzén äger och driver Målerispectra AB i Jönköping, som tack vare det rådande läget i branschen kunnat växa snabbt de senaste åren. Men regler kring anställningsformer och avgifter gör att han ändå tvekar inför att anställa nya medarbetare.
NYHET Publicerad:

Industrientreprenören i Hok: ”EU ger fler affärer”

JOBBSKAPARNA. ”Löneavgiften borde sänkas. Det är bara en hittepå-skatt.” Det säger verktygsmakaren Niklas Lindberg som äger och driver Linto AB i Hok, Vaggeryds kommun. ”Skattenivån är en sak, men det är själva modellen, sättet att ta ut ren skatt på som stör mig med löneavgiften.”
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Lyckad SYV-dag i Hillerstorp

SKOLA NÄRINGSLIV. Årets upplaga av Svenskt Näringslivs dag för studie- och yrkesvägledare gick av stapeln i Hillerstorp med omnejd. I samarbete med medlemsorganisationerna genomfördes företagsbesök på Axelent, Hestra Inredningar och Söderqvist Gräv.
NYHET Publicerad:

Företagsbesöken blir en del av att lära för livet

SKOLA NÄRINGSLIV. Efter nästan tjugo år som studie- och yrkesvägledare för teknikprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping så är Karin Röstedal väl medveten vikten av att koppla samman skola och näringsliv. Hon har själv jobbat hårt för att driva frågan och bygga upp ett kontaktnät.
NYHET Publicerad:

Värna välfärdsbyggarna

VALKRÖNIKA. Det är valfinal och partierna har fullt upp med att paj- och smutskasta bäst de kan. Valfläsk. Vallfjäsk. Överbud. Vem satsar mest på vad? Och framförallt: Mer pengar till välfärden! Det är just det där sista som är det lilla kruxet. Om vi vågar kika en bit in i framtiden.