Jönköping krönika LFK

Företagsklimatet påverkar hela kommunen

NYHET Publicerad

KRÖNIKA. Service och rådgivning borde alla kommuner ta på allvar. Men det förutsätter en genuin vilja från kommunpolitikers sida, en insikt om vikten av varmare företagsklimat och att företag inte är något som bara ”tuffar på”. Läs Dan Sylvebos krönika.

I förra veckan besökte jag en kommun i länet. En ledande tjänsteman berättade frustrerat rakt upp och ner att politikerna har sagt att kommunen inte behöver jobba specifikt med näringslivsfrågor, för de sköter sig själva, företagen tuffar på.

Jag säger: Då har man som lokalpolitiker inte förstått ett helt avgörande samband, det mellan pengar in och pengar ut – pengar som går till skola, vård och omsorg. Pengarna som finansierar välfärden kommer i allt väsentligt från kommunens företag: Fler och växande företag innebär fler anställda som medför ökade intäkter till kommunkassan.

Det är märkligt att så enkla samband ska behöva betonas 2018, men politikercitatet ovan visar att det uppenbarligen krävs.

Under dialogmöten mellan kommunala representanter och kommuners företagare har jag fått bekräftat det som också framgår av Svenskt Näringslivs undersökningar: En del företag är beredda att flytta från kommunen på grund av det lokala företagsklimatet. Att en enda företagare har tänkt den tanken är en för mycket och görs slag i saken är det direkt förödande för det kommunen så gärna vill få in: skattemedel.

Det är därför det är så väsentligt att kontinuerligt arbeta med det lokala företagsklimatet och att göra det på en konkret nivå som innebär förbättringar för företagarna i deras vardag.

Gislaved är ett exempel på en kommun som har börjat att ta företagarfrågorna på allvar. Kommunen har inlett ett omfattande förändringsarbete som syftar till bättre struktur, kultur och attityder gentemot de företagare som kommer i kontakt med handläggande tjänstemän och beslutande politiker i nämnderna.

Under Gislaveds kommuns näringslivsdialog i december luftades många intressanta åtgärder som kommunen på egen hand kan vidta för att stärka det lokala företagsklimatet. En sådan sak är att medvetandegöra det faktum att kommunerna enligt lag är skyldiga att leva upp till krav som innebär bättre handläggning av enskilda ärenden. Exempelvis devisen ”4, 7, 11”, som är tre olika lagparagrafer:

4 § i förvaltningslagen stadgar bland annat att ”Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde”.

7 § i förvaltningslagen stadgar bland annat att ”Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts”.

11 § i språklagen stadgar att ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”.

I Gislaveds kommun ska det här ta sig uttryck bland annat genom konceptet ”En väg in”, en lotsande organisation där företag får en enda kontakt på kommunen för alla ärenden, ”Bygglov över disk” som innebär effektivare handläggning för vissa bygglovsärenden samt språkligt förenklade miljötillsynsrapporter. Det sistnämnda är ett direkt sätt att möta språklagens kriterium om enkelhet och begriplighet:

Det är lättare att förstå ett färgkodat signalsystem, likt ett bilbesiktningsprotokoll (grönt, orange, rött), än långa, krångliga meningar insprängda i massiva textpartier i förelägganden och rapporter.

Förvaltningslagens krav på serviceskyldighet och rådgivning är något alla kommuner borde ta på allvar; tjänstemannen är inte bara myndighetsutövare utan även möjliggörare – du blir inte konsult och tappar din myndighetshatt bara för att du agerar mer proaktivt än repressivt i kontakten med företagare, företagare som om de bara förstår så gärna vill göra rätt.

Fast det är klart, det förutsätter att det finns en genuin vilja från kommunpolitikers sida, en insikt om vikten av varmare företagsklimat och att företag inte är något som bara ”tuffar på”, oavsett hur kommunen agerar. Gislaved visar här vägen.

DAN SYLVEBO

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Här finns jobben i Jönköpings län

RAPPORT. 75 procent av företagen i Jönköpings län har svårt att hitta rätt kompetens. Rekryteringsbehovet är stort inom alla branscher. En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar nu företagens rekryteringsbehov och var det finns störst chans att få jobb i Jönköpings län.
NYHET Publicerad:

Toppen och botten för Jönköpings läns företagsamhet

RAPPORT Trots orosmoln växer andelen företagsamma människor i Jönköpings län och når ny toppnotering på 11,2 procent. Däremot är kvinnornas företagsamhet en av de svagaste i Sverige. Det visar Svenskt Näringslivs nya rapport Företagsamheten 2018.
NYHET Publicerad:

Minskat nyföretagande i välfärden

RAPPORT. Antalet företagsamma människor inom välfärdssektorn i Jönköpings län har vuxit stadigt under den senaste fem-årsperioden. Nu minskar dock nyföretagsamheten inom välfärdssektorn drastiskt. Det visar ny statistik från Svenskt Näringsliv i Jönköpings län.
NYHET Publicerad:

Vad gör ni när välfärdsutförare stänger ner?

KOMMENTAR 4 390 barn och ungdomar går i privata förskolor och skolor i Jönköpings län. 604 äldre har valt privata utförare inom omsorgen. De riskerar att hamna i kläm när regeringen nu vill begränsa företagandet i välfärden. 9 av 10 går i verksamheter som kan tvingas stänga. Min fråga till våra kommun- och regionpolitiker är: vad gör ni om förslaget går igenom?
NYHET Publicerad:

Dialogen står i fokus under 2018 i Värnamo

FÖRETAGSKLIMAT. Nu är det dags igen för Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av Lokalt Företagsklimat som kommer ligga ut från januari till mars i år. Därför har vi pratat med regionens näringslivsansvariga om hur de arbetat baserat på förra årets resultat och vad de har för målsättningar för 2018 års enkät. Näst på tur är Värnamo kommun.
NYHET Publicerad:

Jönköping fokuserar på långsiktigt arbete för ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT. Nu är det dags igen för Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av Lokalt Företagsklimat som kommer ligga ut från januari till mars i år. Därför har vi pratat med regionens näringslivsansvariga om hur de arbetat baserat på förra årets resultat och vad de har för målsättningar för 2018 års enkät. Den här gången har turen kommit till Jönköpings kommun.
NYHET Publicerad:

Tranås tar inget för givet

FÖRETAGSKLIMAT. Nu är det dags igen för Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av Lokalt Företagsklimat som kommer ligga ut från januari till mars i år. Därför har vi pratat med regionens näringslivsansvariga om hur de arbetat baserat på förra årets resultat och vad de har för målsättningar för 2018 års enkät. Näst på tur är Tranås kommun.
NYHET Publicerad:

Habo satsar på topplacering

FÖRETAGSKLIMAT. Nu är det dags igen för Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av Lokalt Företagsklimat som kommer ligga ut från januari till mars i år. Därför har vi pratat med regionens näringslivsansvariga om hur de arbetat baserat på förra årets resultat och vad de har för målsättningar för 2018 års enkät. Först ur är Habo kommun.
NYHET Publicerad:

Nya idéer för mer infrastruktur 

RAPPORT Vägar som proppar igen, försenade tåg eller överfyllda tåg. Vi är många som på väg till skolan, arbetet eller i tjänsten dagligen och på nära håll upplever de allt allvarligare problemen Sveriges infrastruktur.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet påverkar hela kommunen

KRÖNIKA. Service och rådgivning borde alla kommuner ta på allvar. Men det förutsätter en genuin vilja från kommunpolitikers sida, en insikt om vikten av varmare företagsklimat och att företag inte är något som bara ”tuffar på”. Läs Dan Sylvebos krönika.
NYHET Publicerad:

Vinster i välfärden berör hela näringslivet

VINSTBEGRÄNSNING ”Alla företag är beroende av skola, vård och omsorg”, säger Svenskt Näringslivs expert Robert Thorburn. Därför är regeringens förslag om vinstbegränsning ett hot mot hela näringslivet.
NYHET Publicerad:

Gamla regler eller nya jobb i Jönköpings län

LAS I takt med att både jobb och arbetsmarknad förändras blir omställning – att kunna gå från ett jobb till ett nytt – allt viktigare. Problemet är att verkligheten har sprungit ifrån arbetsmarknadens regelverk.
NYHET Publicerad:

Värnamoentreprenörerna tror på individens potential

JOBBSKAPARNA Det färska Värnamoföretaget Aleda Bemanning tror på den enskilda människan, att det finns en plats för var och en på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Gör det bara, gör dig företagarbar

KRÖNIKA Det talas mycket om att elever i Sverige måste utbildas för att bli ”anställningsbara”, sade entreprenören Jens Spendrup under ett föredrag på Näringslivsdagen i Nässjö härförleden. Men, frågade han, ”när hörde ni senast att de ska bli företagsamma?”.
NYHET Publicerad:

De satsar på rätt attityd

ARBETSMARKNAD ”Med rätt inställning kommer man långt, oavsett yrke”, säger regionchefen Björn Areskog på rekryterings- och bemanningsföretaget Military Work. Det är bolaget med ett särskilt erbjudande: Rätt attityd. Alla konsulter har militär bakgrund och det formar individen.
NYHET Publicerad:

”Företagen måste kunna köpa arbetsfred”

ARBETSRÄTT ”Vi värnar den svenska kollektivavtalsmodellen”, säger Carina Lindfelt, chef för Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning, på ett lunchseminarium i Jönköping. ”Men parterna är inte jämbördiga. Båda sidor måste se värdet i avtalen. Så är det inte idag.”
NYHET Publicerad:

Tillväxttoppen är passerad – Jönköpings län väntas tappa

KONJUNKTUR Svensk ekonomi har passerat tillväxttoppen i den här konjunkturcykeln. Trots detta förväntas BNP fortsätta att växa i relativt hög takt. Men välståndet ökar inte i samma omfattning. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos.
NYHET Publicerad:

Verktygsmakaren: ”Det är enkelt att starta företag i Sverige”

JOBBSKAPARNA Vaggerydssonen Niklas Lindberg gick som 23-åring till den lokala banken för snart 30 år sedan och lånade en halv miljon till ett par maskiner. På den vägen är det:
NYHET Publicerad:

Drömmen om den goda idén

ENTREPRENÖRSKAP Fyra av fem nyanställningar sker i små och medelstora företag. I samverkan med bjässarna kan de utvecklas och nya idéer frodas. Då ökar chansen till nya jobb. Denna symbios, näringskedjan mellan smått och stort, är avgörande för välståndet.
NYHET Publicerad:

Hotellvisionärernas modiga beslut: ”Vi tog chansen”

REGELTILLÄMPNING ”Så länge lagen är tolkningsbar finns risk att besluten blir helt olika”, konstaterar hotellentreprenören Anna Z Dimitrievska och skickar en passning till kommunens tjänstemän: ”Lita på oss!”