Jönköping krönika LFK

Företagsklimatet påverkar hela kommunen

NYHET Publicerad

KRÖNIKA. Service och rådgivning borde alla kommuner ta på allvar. Men det förutsätter en genuin vilja från kommunpolitikers sida, en insikt om vikten av varmare företagsklimat och att företag inte är något som bara ”tuffar på”. Läs Dan Sylvebos krönika.

I förra veckan besökte jag en kommun i länet. En ledande tjänsteman berättade frustrerat rakt upp och ner att politikerna har sagt att kommunen inte behöver jobba specifikt med näringslivsfrågor, för de sköter sig själva, företagen tuffar på.

Jag säger: Då har man som lokalpolitiker inte förstått ett helt avgörande samband, det mellan pengar in och pengar ut – pengar som går till skola, vård och omsorg. Pengarna som finansierar välfärden kommer i allt väsentligt från kommunens företag: Fler och växande företag innebär fler anställda som medför ökade intäkter till kommunkassan.

Det är märkligt att så enkla samband ska behöva betonas 2018, men politikercitatet ovan visar att det uppenbarligen krävs.

Under dialogmöten mellan kommunala representanter och kommuners företagare har jag fått bekräftat det som också framgår av Svenskt Näringslivs undersökningar: En del företag är beredda att flytta från kommunen på grund av det lokala företagsklimatet. Att en enda företagare har tänkt den tanken är en för mycket och görs slag i saken är det direkt förödande för det kommunen så gärna vill få in: skattemedel.

Det är därför det är så väsentligt att kontinuerligt arbeta med det lokala företagsklimatet och att göra det på en konkret nivå som innebär förbättringar för företagarna i deras vardag.

Gislaved är ett exempel på en kommun som har börjat att ta företagarfrågorna på allvar. Kommunen har inlett ett omfattande förändringsarbete som syftar till bättre struktur, kultur och attityder gentemot de företagare som kommer i kontakt med handläggande tjänstemän och beslutande politiker i nämnderna.

Under Gislaveds kommuns näringslivsdialog i december luftades många intressanta åtgärder som kommunen på egen hand kan vidta för att stärka det lokala företagsklimatet. En sådan sak är att medvetandegöra det faktum att kommunerna enligt lag är skyldiga att leva upp till krav som innebär bättre handläggning av enskilda ärenden. Exempelvis devisen ”4, 7, 11”, som är tre olika lagparagrafer:

4 § i förvaltningslagen stadgar bland annat att ”Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde”.

7 § i förvaltningslagen stadgar bland annat att ”Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts”.

11 § i språklagen stadgar att ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”.

I Gislaveds kommun ska det här ta sig uttryck bland annat genom konceptet ”En väg in”, en lotsande organisation där företag får en enda kontakt på kommunen för alla ärenden, ”Bygglov över disk” som innebär effektivare handläggning för vissa bygglovsärenden samt språkligt förenklade miljötillsynsrapporter. Det sistnämnda är ett direkt sätt att möta språklagens kriterium om enkelhet och begriplighet:

Det är lättare att förstå ett färgkodat signalsystem, likt ett bilbesiktningsprotokoll (grönt, orange, rött), än långa, krångliga meningar insprängda i massiva textpartier i förelägganden och rapporter.

Förvaltningslagens krav på serviceskyldighet och rådgivning är något alla kommuner borde ta på allvar; tjänstemannen är inte bara myndighetsutövare utan även möjliggörare – du blir inte konsult och tappar din myndighetshatt bara för att du agerar mer proaktivt än repressivt i kontakten med företagare, företagare som om de bara förstår så gärna vill göra rätt.

Fast det är klart, det förutsätter att det finns en genuin vilja från kommunpolitikers sida, en insikt om vikten av varmare företagsklimat och att företag inte är något som bara ”tuffar på”, oavsett hur kommunen agerar. Gislaved visar här vägen.

DAN SYLVEBO

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Industrientreprenören i Hok: ”EU ger fler affärer”

JOBBSKAPARNA. ”Löneavgiften borde sänkas. Det är bara en hittepå-skatt.” Det säger verktygsmakaren Niklas Lindberg som äger och driver Linto AB i Hok, Vaggeryds kommun. ”Skattenivån är en sak, men det är själva modellen, sättet att ta ut ren skatt på som stör mig med löneavgiften.”
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Lyckad SYV-dag i Hillerstorp

SKOLA NÄRINGSLIV. Årets upplaga av Svenskt Näringslivs dag för studie- och yrkesvägledare gick av stapeln i Hillerstorp med omnejd. I samarbete med medlemsorganisationerna genomfördes företagsbesök på Axelent, Hestra Inredningar och Söderqvist Gräv.
NYHET Publicerad:

Företagsbesöken blir en del av att lära för livet

SKOLA NÄRINGSLIV. Efter nästan tjugo år som studie- och yrkesvägledare för teknikprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping så är Karin Röstedal väl medveten vikten av att koppla samman skola och näringsliv. Hon har själv jobbat hårt för att driva frågan och bygga upp ett kontaktnät.
NYHET Publicerad:

Värna välfärdsbyggarna

VALKRÖNIKA. Det är valfinal och partierna har fullt upp med att paj- och smutskasta bäst de kan. Valfläsk. Vallfjäsk. Överbud. Vem satsar mest på vad? Och framförallt: Mer pengar till välfärden! Det är just det där sista som är det lilla kruxet. Om vi vågar kika en bit in i framtiden.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: försvara och utveckla välfärdssektorn

VALET 2018. Att stoppa privata aktörer från att verka inom välfärden skulle bli ett hårt slag mot hela sektorn, och påverka stora delar av Sveriges befolkning. Det skulle skapa ett monopol där kvaliteten och effektivitet blev lidande.
NYHET Publicerad:

Här jobbar eleverna med riktiga uppdrag för företag

SKOLA-NÄRINGSLIV Samverkan mellan näringsliv och skola är en viktig del av undervisningen på Gislaveds Gymnasium. Gränsen mellan världarna blir mindre definitiv när eleverna tidigt får komma i kontakt med olika yrken och företag.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Sänkt skatt på arbete

VALET 2018. Sverige har en av världens högsta skatter på arbete, vilket gör det svårare att växa och konkurrera i internationella sammanhang. För att kunna utvecklas och skapa ökad välfärd behöver företagen en lättare tillvaro att verka i.
NYHET Publicerad:

Det militära blir det civila

VALET 2018. Riksdagsledamöterna Thomas Strand (S) och Heléne Petersson (S) besökte Saabs anläggning i Stensholm, Huskvarna, och fick sig till livs en värld av avancerad teknologi, forskning och utveckling. Saab är det globala bolaget som visar hur militär teknik kan användas för civila ändamål.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformera Lagen om anställningsskydd (LAS)

VALET 2018. Svenska företag har levt med Lagen om anställningsskydd, LAS, sedan 1974. Många företagare vittnar om att lagstiftningen försvårar kompetensförsörjning, skapar tillväxthinder, inlåsningseffekter, tudelning och i värsta fall tvingar företag i konkurs är dessvärre många.
NYHET Publicerad:

Företaget som tror på drömmar

JOBBSKAPARNA. ”Star for Life är en del av vår företagskultur. Gör något av dina drömmar!”. Teknikkonsulten Sigma Technology startade upp verksamheten i Jönköping för 2,5 år sedan inom ramen för ett av koncernbolagen, Sigma Technology Mid AB, där Mikael Karlsson är vd och Risto Kesti vice vd.
NYHET Publicerad:

Valet 2018: värna om LOV för en bättre välfärd

VALET 2018 Valfrihet och mångfald är viktigt för att kunna erbjuda en så bra välfärdsmodell som möjligt. Med en åldrande och växande befolkning är det av största vikt att fortsätta värna om LOV, lagen om valfrihethetssystem.
NYHET Publicerad:

Hotelldirektören: Det är besöken som driver stan

JOBBSKAPARNA ”Elite har lite som affärsidé att ta vara på de gamla stadshotellen, utveckla den lokala affären. För att göra det måste vi nätverka lokalt, lära känna den lokala marknaden. Det är så vi kan konkurrera med andra kedjor”. Det säger Carl-Henrik Nilsson som förestår ett av den familjeägda Elite-kedjans hotell, Elite Stora Hotellet i Jönköping.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformera Arbetsförmedlingen

VALET 2018 I år är det 25 år sedan lagen om privat arbetsförmedling infördes i Sverige och såväl bemanningsföretag som rekryteringsföretag fyller i dag en naturlig roll på svensk arbetsmarknad. Kartan har förändrats väsentligen sedan dess, men faktum är att Arbetsförmedlingen (AF) har fått stå relativt oförändrad. Nu är tiden inne för förändring.
NYHET Publicerad:

De ser företagens betydelse i samhället

JOBBSKAPARNA Montico är rekryterings- och bemanningsföretaget som är mer än så. Företaget är mycket engagerat i lokalsamhället genom utbildningar, speciellt riktade mot de som står längre ifrån arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

ROT- och RUT-avdrag för mycket gott med sig

SKATTER Sänkt skatt på hushållsnära tjänster är en framgångsrik metod att skapa jobb. Almega konstaterar att mer än 30 000 nya arbetstillfällen har tillkommit under reformens första tio år. Smolk i bägaren är att den svarta marknaden återtar förlorad mark sedan ROT-avdraget sänktes från 50 till 30 procent.
NYHET Publicerad:

Sommarjobb året om

SKOLA NÄRINGSLIV. Fläkt Woods är ett av Jönköpings största tillverkningsföretag och arbetar sedan flera år tillbaka aktivt med att rekrytera sommarjobbande ungdomar. Siri Lindahl, HR assistent, berättar mer om hur arbetet går till.
NYHET Publicerad:

”Vi vill ge tillbaka till samhället”

JOBBSKAPARNA. Jan Gaardsdal äger Four Office och Techcenter ihop med sin son Joakim. Huvudkontoret ligger i Gislaveds kommun. Verksamheten är inriktad på dels affärsområdena IT, tele, kaffe (kaffemaskiner och kaffesorter), dokument och inredning (Four Office), dels franchisebutiker för Elgiganten (Techcenter).
NYHET Publicerad:

Hotellentreprenörerna: Sänk arbetsgivaravgiften för unga

JOBBSKAPARNA. ”Flygplatsen är jätteviktig, både för företagen och turismen i Mullsjö”, konstaterar Peter Lundberg och Katarina Kvarnström som äger och driver Björkhaga Hotell & Konferens i Mullsjö kommun. Det är ett konkret exempel på hur företag är beroende av externa faktorer för att kunna utveckla sin verksamhet, i det här fallet inom besöksnäringen, faktorer som små, enskilda aktörer är utan makt att påverka.