Martin Genhede.jpg

IDATA på språng i digitala djungeln

NYHET Publicerad

UPPHANDLING. IDATA AB i Värnamo sysslar med informationslogistik, kort och gott producerar och distribuerar företaget fakturor. ”Vi tillverkar det som alla vill ge, men ingen vill få”, konstaterar Martin Genhede, delägare och vd sedan 1997.

Kunderna är i huvudsak kommuner, bostads/fastighetsbolag och energibolag. Konkret kan ett uppdrag exempelvis vara att ta hand om en kommuns fakturering inom vatten och renhållning, alltså att rent faktiskt framställa fakturorna som ska gå ut till alla kommunens kunder.

”Vi ser till att fakturorna integreras med kundens olika system”, berättar Martin. ”Vi måste verkligen kunna kundens system för att leverera kvalitet.”

En annan sak som är mycket viktig att kunna är lagen om offentlig upphandling (LOU). 95 procent av IDATAs kunder måste tillämpa LOU, så företaget är vant vid att agera i upphandlingsmiljö.

”Som anbudsgivare måste du förstå LOU. Det är A och O för att lyckas. Du måste kunna branschen och läsa en upphandling samt förstå kundens behov och vad som efterfrågas i upphandlingen.”

Själva lagen som sådan har inte Martin några direkta synpunkter på. Den fungerar på det stora hela bra.

”Lagen innebär att spelreglerna är generella. Det är samma villkor och lika för alla.”

Däremot finns mer att önska kring hur tillämpningen av lagen sker, menar han.

”Kommuner vill ha det lägsta priset ofta. Principiellt kan jag tycka att upphandlarna borde fokusera på annat än bara pris. Man glömmer alla former av kvalitetsmått. Värdera kvalitet än bara pris. Det är så lätt att du går bort dig i en prisjakt. För att säkra kvalitet är det viktigt att kommunerna jobbar mer med uppföljning och utvärdering.”

Om nu LOU är ett verktyg för att säkerställa sund konkurrens på marknaden, är det knappast vad man kan säga om de offentligägda bolag, inklusive de statliga, som tävlar med enskilda aktörer.

”Vi har ett tiotal konkurrenter. En heter Postnord Strålfors. Statliga Postnord har en dominerande ställning och är det enda bolag som är rikstäckande på postdistribution. Man kan ifrågasätta om staten ska konkurrera med privata företag på ett sätt som inte är tillbörligt.”

Martin tar som exempel att Postnord har en konkurrensfördel i och med att bolaget kan optimera sin postdistributionsaffär där det är möjligt för Postnord Strålfors att producera fakturor.

”Då använder Postnord sin dominerande ställning på ett otillbörligt sätt. Det blir inte konkurrens på lika villkor, konkurrensen snedvrids.”

Samtidigt är Martin något kluven inför statliga företags närvaro på marknaden, som exempelvis Postnord.

”Det finns problem, men det är svårigheter att göra de förändringar som borde ske. För vem ska axla det allmänna samhällsansvaret om Postnord släpper taget helt? Vem kan kommersiellt distribuera försändelser i Norrlands inland?”

En annan utmaning för ett bolag som IDATA är, givetvis, digitaliseringen som går i rasande takt. IDATA har alltid levt på i huvudsak papper – pappersfakturor.

”Hur många pappersfakturor får du hem i brevlådan varje månad nuförtiden?” frågar Martin retoriskt. Detta mot bakgrund av att antalet brevförsändelser sedan länge minskar konstant. ”IDATA verkar i en mogen bransch. Det skapar prispress. Digitaliseringen driver på.”

Ett sätt för bolaget att utvecklas är att hänga med på tåget med digitala brevlådor, som Kivra.

”Kivra är jättebra för oss. Ett brev till Kivra kommer fram. Det är en garanterad försändelse. Digital post är säkrare, billigare, miljövänligare och snabbare. Alla avsändare är kontrollerade, du får ingen skräppost som i vanliga mejlboxen.”

Martins far köpte IDATA av dåvarande Asea 1982, ett bolag som skrev ut Aseakoncernens elräkningar till kunderna. Redan 1999 sände IDATA e-fakturor till internetbankerna.

”Så vi har varit med ett tag. Nu positionerar vi oss för framtiden. Vi bearbetar kunder som storleksmässigt passar oss. Inte de största, utan de där vi tror att vi kan erbjuda något som utvecklar både kunden och oss”, avslutar Martin.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur ska den svenska skolan möta lärarbristen?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Från olika delar av landet rapporteras om hård konkurrens om behöriga lärare och få eller inga sökande till utannonserade tjänster. Svenskt Näringsliv tror att det behövs en bred palett av initiativ och åtgärder för att vända trenden. ”Därför lanserar Svenskt Näringslivs en rapport ”Handlingskraft kan lösa lärarkrisen” med sex skribenter som har fått i uppdrag att tänka fritt kring möjliga vägar för att förbättra kompetensförsörjningen” säger Johan Olsson, utbildningspolitiska expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

ARBETSGIVARAVGIFT. Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. ”Den allmänna löneavgiften har successivt höjts och finansierar ingen försäkringsförmån för de anställda. Det är en ren skatt och nu föreslås den höjas ännu mer.”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Det går att påverka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT. Svenskt Näringsliv lägger snart ytterligare ett år bakom sig i marknadsekonomins och den fria företagsamhetens tecken. Lokalt arbetar vi år efter år för att stärka företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner. För min del, som regionchef i Jönköpings län, gäller det att hjälpa länets 13 kommuner att förbättra villkoren för entreprenörer och företag att verka, att helt enkelt förbättra företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Ingen julhandel utan fria avtal

ÅRSKRÖNIKA. Det kan tyckas självklart, men så är det med mycket som vi tar för givet, att avtal är en överenskommelse mellan minst två parter som uttrycker överensstämmande viljeförklaringar. Så inleder regionchef Dan Sylvebo sin årskrönika.
NYHET Publicerad:

”EU behövs för frihandeln”

JOBBSKAPARNA. Under Företagardagen på Svenskt Näringsliv i Stockholm den 27 november diskuterades viktiga näringslivsfrågor mellan riksdagspolitiker och företagare. Från Jönköpings län deltog i ett samtal med Eric Westroth (SD), Åsa Storm, Stormtrivs, Niklas Lindberg, Linto, och Erik Kylberg, Flit.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

GYMNASIEVALET. Nu förbereder sig 110 000 elever för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Sänk arbetsgivaravgiften för välfärdens bästa

ARBETSGIVARAVGIFT. Världen styrs som alla vet av pengar. Utan pengar blir det omöjligt för dig att ha ett värdigt liv. För att få in pengar behöver du någon form av arbete, och vi ungdomar är inget undantag. Vi vill också ha arbete. Dessutom är Sverige just nu i en högkonjunktur, företagen skriker efter arbetskraft och vi har lägre arbetslöshet än på länge.
NYHET Publicerad:

”Politiker måste våga satsa på industrin”

JOBBSKAPARNA. ”Alla säger ju att industrin är så viktig för landet, men då måste politikerna också våga satsa”, konstaterar Anders Stacke, vd Stacke Hydraulik AB. ”Utan utbildade ungdomar inom svets, svarv och fräs kan inte industrin växa.”
NYHET Publicerad:

Svag inbromsning av fortsatt brinnande högkonjunktur

KONJUNKTUR. Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Inbromsningen drivs dels av en avmattning i den internationella konjunkturen, dels av inhemska faktorer som exempelvis den förestående inbromsningen i bostadsbyggandet.
NYHET Publicerad:

IDATA på språng i digitala djungeln

UPPHANDLING. IDATA AB i Värnamo sysslar med informationslogistik, kort och gott producerar och distribuerar företaget fakturor. ”Vi tillverkar det som alla vill ge, men ingen vill få”, konstaterar Martin Genhede, delägare och vd sedan 1997.
NYHET Publicerad:

Jönköpings län är bra på att använda patent och mönsterskydd

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Jönköpings län och Sverige ska utvecklas. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det både glädjande och oroande utveckling för Jönköpings län.
NYHET Publicerad:

Sofia på Grand: ”Det får inte bli dumheter”

REGELKRÅNGEL. ”Bemanning är det stora problemet”, konstaterar Sofia Hagman, en av två delägare till familjära och personliga Grand Hotel Jönköping. ”Det är svårt att hitta kvalificerad arbetskraft, människor som verkligen är intresserade av att arbeta inom hotell och restaurang.”
NYHET Publicerad:

Ute i verkligheten lär man sig för livet

SKOLA NÄRINGSLIV. Brinellgymnasiet i Nässjö utnämndes till Jönköpings läns bästa UF skola på årets regionala mässa, och hela skolan genomsyras av en entreprenöriell anda och samverkan med lokala företag. Att ta sig utanför klassrummet leder till kunskap och erfarenheter som har stort värde i arbetslivet.
NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat en självklarhet

FÖRETAGSKLIMAT Att företagsklimatet i en kommun bär avgörande betydelse för kvaliteten på skola, vård, omsorg och infrastruktur med mera blev uppenbart under tisdagens workshop i Mariannelund, Eksjö kommun, där politiker, företagare och tjänstemän diskuterade näringslivsutveckling.
NYHET Publicerad:

Dubbelt upp för Vaggeryd

FÖRETAGSKLIMAT. I årets ranking av lokalt företagsklimat är Vaggeryds kommun länets stora vinnare. Kommunen är både länsetta och årets klättrare. ”Det är svårt att sätta ord på det. Det är fantastiskt roligt och hedrande, inte bara för kommunen utan också för alla företag”, säger Gert Jonsson (M), som även fått förnyat förtroende som kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Nu är det uppåt som gäller

KRÖNIKA. Vaggeryds kommun är årets etta när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Jönköpings läns 13 kommuner. Och inte bara det, Vaggeryd klättrar mest på listan, upp 17 placeringar från fjolåret.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst – och sämst – företagsklimat i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT. Idag, den 2 oktober, släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Vaggeryds kommun har bäst företagsklimat i Jönköpings län, enligt företagen. Förra årets länsetta, Habo, rasar mest av alla 13 kommuner.
NYHET Publicerad:

Inför rankingsläpp: Så ser företagsklimatet ut i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT. Den 2 oktober släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Som det län i Sveriges med högst medelpoäng har Jönköping mycket att försvara, så hur kommer det gå för länets kommuner i år? I denna artikel summerar vi företagsklimatet i Jönköpings län från årets enkätundersökning och 2017 års totalranking.
NYHET Publicerad:

Ökade kostnader minskar företagens incitament

JOBBSKAPARNA. Anders Franzén äger och driver Målerispectra AB i Jönköping, som tack vare det rådande läget i branschen kunnat växa snabbt de senaste åren. Men regler kring anställningsformer och avgifter gör att han ändå tvekar inför att anställa nya medarbetare.
NYHET Publicerad:

Industrientreprenören i Hok: ”EU ger fler affärer”

JOBBSKAPARNA. ”Löneavgiften borde sänkas. Det är bara en hittepå-skatt.” Det säger verktygsmakaren Niklas Lindberg som äger och driver Linto AB i Hok, Vaggeryds kommun. ”Skattenivån är en sak, men det är själva modellen, sättet att ta ut ren skatt på som stör mig med löneavgiften.”