Martin Genhede.jpg

IDATA på språng i digitala djungeln

NYHET Publicerad

UPPHANDLING. IDATA AB i Värnamo sysslar med informationslogistik, kort och gott producerar och distribuerar företaget fakturor. ”Vi tillverkar det som alla vill ge, men ingen vill få”, konstaterar Martin Genhede, delägare och vd sedan 1997.

Kunderna är i huvudsak kommuner, bostads/fastighetsbolag och energibolag. Konkret kan ett uppdrag exempelvis vara att ta hand om en kommuns fakturering inom vatten och renhållning, alltså att rent faktiskt framställa fakturorna som ska gå ut till alla kommunens kunder.

”Vi ser till att fakturorna integreras med kundens olika system”, berättar Martin. ”Vi måste verkligen kunna kundens system för att leverera kvalitet.”

En annan sak som är mycket viktig att kunna är lagen om offentlig upphandling (LOU). 95 procent av IDATAs kunder måste tillämpa LOU, så företaget är vant vid att agera i upphandlingsmiljö.

”Som anbudsgivare måste du förstå LOU. Det är A och O för att lyckas. Du måste kunna branschen och läsa en upphandling samt förstå kundens behov och vad som efterfrågas i upphandlingen.”

Själva lagen som sådan har inte Martin några direkta synpunkter på. Den fungerar på det stora hela bra.

”Lagen innebär att spelreglerna är generella. Det är samma villkor och lika för alla.”

Däremot finns mer att önska kring hur tillämpningen av lagen sker, menar han.

”Kommuner vill ha det lägsta priset ofta. Principiellt kan jag tycka att upphandlarna borde fokusera på annat än bara pris. Man glömmer alla former av kvalitetsmått. Värdera kvalitet än bara pris. Det är så lätt att du går bort dig i en prisjakt. För att säkra kvalitet är det viktigt att kommunerna jobbar mer med uppföljning och utvärdering.”

Om nu LOU är ett verktyg för att säkerställa sund konkurrens på marknaden, är det knappast vad man kan säga om de offentligägda bolag, inklusive de statliga, som tävlar med enskilda aktörer.

”Vi har ett tiotal konkurrenter. En heter Postnord Strålfors. Statliga Postnord har en dominerande ställning och är det enda bolag som är rikstäckande på postdistribution. Man kan ifrågasätta om staten ska konkurrera med privata företag på ett sätt som inte är tillbörligt.”

Martin tar som exempel att Postnord har en konkurrensfördel i och med att bolaget kan optimera sin postdistributionsaffär där det är möjligt för Postnord Strålfors att producera fakturor.

”Då använder Postnord sin dominerande ställning på ett otillbörligt sätt. Det blir inte konkurrens på lika villkor, konkurrensen snedvrids.”

Samtidigt är Martin något kluven inför statliga företags närvaro på marknaden, som exempelvis Postnord.

”Det finns problem, men det är svårigheter att göra de förändringar som borde ske. För vem ska axla det allmänna samhällsansvaret om Postnord släpper taget helt? Vem kan kommersiellt distribuera försändelser i Norrlands inland?”

En annan utmaning för ett bolag som IDATA är, givetvis, digitaliseringen som går i rasande takt. IDATA har alltid levt på i huvudsak papper – pappersfakturor.

”Hur många pappersfakturor får du hem i brevlådan varje månad nuförtiden?” frågar Martin retoriskt. Detta mot bakgrund av att antalet brevförsändelser sedan länge minskar konstant. ”IDATA verkar i en mogen bransch. Det skapar prispress. Digitaliseringen driver på.”

Ett sätt för bolaget att utvecklas är att hänga med på tåget med digitala brevlådor, som Kivra.

”Kivra är jättebra för oss. Ett brev till Kivra kommer fram. Det är en garanterad försändelse. Digital post är säkrare, billigare, miljövänligare och snabbare. Alla avsändare är kontrollerade, du får ingen skräppost som i vanliga mejlboxen.”

Martins far köpte IDATA av dåvarande Asea 1982, ett bolag som skrev ut Aseakoncernens elräkningar till kunderna. Redan 1999 sände IDATA e-fakturor till internetbankerna.

”Så vi har varit med ett tag. Nu positionerar vi oss för framtiden. Vi bearbetar kunder som storleksmässigt passar oss. Inte de största, utan de där vi tror att vi kan erbjuda något som utvecklar både kunden och oss”, avslutar Martin.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kollegor istället för konkurrenter i Gnosjö

FÖRETAGSKLIMAT En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark (M) på företagsklimatet i Gnosjö kommun? Vi har intervjuat Kristine för att få svar.
NYHET Publicerad:

Sävsjöföretagaren: ”Det här bör regeringen fokusera på”

FÖRETAGSKLIMAT Ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vi har pratat med Ulf Liljewern, platschef på ABL Construction Equipment i Sävsjö om hur han ser på de kommande åren.
NYHET Publicerad:

Företagaren: ”Hur många regler ska vi behöva acceptera?”

FÖRETAGSKLIMAT. En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har företagare i Jönköpings län på kommande period? Vi har intervjuat Hans Palmgren, VD på Palmgrengruppen, för att få svar.
NYHET Publicerad:

Tredelat fokusområde för Tranås för ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Anders Wilander på företagsklimatet i Tranås kommun? Vi har intervjuat Anders för att få svar.
NYHET Publicerad:

Regionchef vänder hemåt

SVENSKT NÄRINGSLIV Efter två år som regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland vänder Anna Gillek hemåt. Från och med nu återtar hon rollen som regionchef på Svenskt Näringslivs i Jönköpings län och lämnar därmed uppdraget i grannlänet till sommaren.
NYHET Publicerad:

Koncept förde näringsliv och kommun närmare varandra

FÖRETAGSKLIMAT. Ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vi har pratat med Anna-Carin ”Anci” Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande i Nässjö, och tagit del av hennes tankar om förbättring av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Så ser kvinnors företagsamhet ut i Jönköpings län

FÖRETAGSAMHETEN. Kvinnors företagsamhet ökar i 17 av 21 län i Sverige, men det ser inte lika positivt ut när det kommer till kvinnors nyföretagsamhet. Andelen företagsamma kvinnor i Jönköpings län uppgår till 6 procent vilket innebär att man ligger långt under rikssnittet. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten 2019 som presenterades den 7 mars.
NYHET Publicerad:

Här bor Jönköpings läns mest företagsamma befolkning

FÖRETAGSAMHETEN. I Jönköping uppgår andelen företagsamma individer till 11,3 procent av befolkningen. Utav länets kommuner har Aneby såväl den mest företagsamma befolkningen som den största ökningen av antalet företagsamma. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Entreprenören: ”Dags att skapa ordning och reda i välfärden”

JOBBSKAPARNA En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Vilka förväntningar har företagare i Jönköpings län på politiken? Vi har intervjuat Mats Siljehult, VD och verksamhetschef på Wetterhälsan & Wetterhälsan FHV i Jönköpings kommun, för att få svar.
NYHET Publicerad:

Högkonjunkturen biter sig fast i Jönköpings län – men optimismen avtar

KONJUNKTUR Det rådet fortsatt högtryck bland företagen i Jönköpings län. Fler tror på ökad produktion, försäljning, investeringar och nyanställningar framöver – än de som förväntar sig motsatsen. Framtidsoptimismen börjar dock mattas av, särskilt när det gäller försäljning/produktion och anställda. Det visar Svenskt Näringslivs ”företagarpanel” för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen gör oss alla till förlorare

KRÖNIKA Kompetensbristen är stor inom många områden på arbetsmarknaden. En faktor som ytterligare försvårar företagens möjlighet att rekrytera, främst i och nära våra större städer i Sverige, är bostadsbristen. När väl företag som arbetat hårt för att hitta rätt kompetens kan erbjuda en person ett arbete – får personen inte sällan tacka nej, eftersom det inte finns tillgängliga bostäder. En situation som gör oss alla till förlorare.
NYHET Publicerad:

Företagen i Jönköpings län: vi behöver fler bostäder

BOSTADSBRIST. När företagarna i Jönköpings län får prioritera vilka åtgärder som är viktigast för att förbättra företagsklimatet svarar 45 procent att det behövs fler bostäder. Den dåligt fungerande bostadsmarknaden skapar problem för näringslivet. Samtidigt som företagen skriker efter arbetskraft har många inte råd att flytta dit jobben finns.
NYHET Publicerad:

Bostadsfrågan i fokus för Vaggeryd

FÖRETAGSKLIMAT En ny mandatperiod innebär nya förutsättningar för näringslivet. Hur ser kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson på företagsklimatet i Vaggeryds kommun? Vi har pratat med Gert för att få svar.
NYHET Publicerad:

Fakta inför gymnasievalet i Jönköpings län

UTBILDNING Drygt 4000 niondeklassare i Jönköpings län och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa gymnasieväljarna att göra genomtänkta utbildningsval driver Svenskt Näringsliv sajten Gymnasiekvalitet.se med fakta om alla program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Hur ska den svenska skolan möta lärarbristen?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Från olika delar av landet rapporteras om hård konkurrens om behöriga lärare och få eller inga sökande till utannonserade tjänster. Svenskt Näringsliv tror att det behövs en bred palett av initiativ och åtgärder för att vända trenden. ”Därför lanserar Svenskt Näringslivs en rapport ”Handlingskraft kan lösa lärarkrisen” med sex skribenter som har fått i uppdrag att tänka fritt kring möjliga vägar för att förbättra kompetensförsörjningen” säger Johan Olsson, utbildningspolitiska expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

ARBETSGIVARAVGIFT. Arbetsgivare är ofta kritiska till arbetsgivaravgifterna, inte för förmånerna de bekostar utan för att en stor del av avgifterna är ren skatt. ”Den allmänna löneavgiften har successivt höjts och finansierar ingen försäkringsförmån för de anställda. Det är en ren skatt och nu föreslås den höjas ännu mer.”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Det går att påverka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT. Svenskt Näringsliv lägger snart ytterligare ett år bakom sig i marknadsekonomins och den fria företagsamhetens tecken. Lokalt arbetar vi år efter år för att stärka företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner. För min del, som regionchef i Jönköpings län, gäller det att hjälpa länets 13 kommuner att förbättra villkoren för entreprenörer och företag att verka, att helt enkelt förbättra företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Ingen julhandel utan fria avtal

ÅRSKRÖNIKA. Det kan tyckas självklart, men så är det med mycket som vi tar för givet, att avtal är en överenskommelse mellan minst två parter som uttrycker överensstämmande viljeförklaringar. Så inleder regionchef Dan Sylvebo sin årskrönika.
NYHET Publicerad:

”EU behövs för frihandeln”

JOBBSKAPARNA. Under Företagardagen på Svenskt Näringsliv i Stockholm den 27 november diskuterades viktiga näringslivsfrågor mellan riksdagspolitiker och företagare. Från Jönköpings län deltog i ett samtal med Eric Westroth (SD), Åsa Storm, Stormtrivs, Niklas Lindberg, Linto, och Erik Kylberg, Flit.
NYHET Publicerad:

Fundera igenom ditt gymnasieval noga

GYMNASIEVALET. Nu förbereder sig 110 000 elever för sina gymnasieval i början av nästa år. Gymnasievalet är ett stort beslut. Inte livsavgörande – men viktigt. Ibland är det första gången som tonåringen mer eller mindre på egen hand fattar ett beslut som kan ha stor påverkan på framtiden. Men ofta spelar föräldrarna en viktig roll.