Martin Genhede.jpg

IDATA på språng i digitala djungeln

NYHET Publicerad

UPPHANDLING. IDATA AB i Värnamo sysslar med informationslogistik, kort och gott producerar och distribuerar företaget fakturor. ”Vi tillverkar det som alla vill ge, men ingen vill få”, konstaterar Martin Genhede, delägare och vd sedan 1997.

Kunderna är i huvudsak kommuner, bostads/fastighetsbolag och energibolag. Konkret kan ett uppdrag exempelvis vara att ta hand om en kommuns fakturering inom vatten och renhållning, alltså att rent faktiskt framställa fakturorna som ska gå ut till alla kommunens kunder.

”Vi ser till att fakturorna integreras med kundens olika system”, berättar Martin. ”Vi måste verkligen kunna kundens system för att leverera kvalitet.”

En annan sak som är mycket viktig att kunna är lagen om offentlig upphandling (LOU). 95 procent av IDATAs kunder måste tillämpa LOU, så företaget är vant vid att agera i upphandlingsmiljö.

”Som anbudsgivare måste du förstå LOU. Det är A och O för att lyckas. Du måste kunna branschen och läsa en upphandling samt förstå kundens behov och vad som efterfrågas i upphandlingen.”

Själva lagen som sådan har inte Martin några direkta synpunkter på. Den fungerar på det stora hela bra.

”Lagen innebär att spelreglerna är generella. Det är samma villkor och lika för alla.”

Däremot finns mer att önska kring hur tillämpningen av lagen sker, menar han.

”Kommuner vill ha det lägsta priset ofta. Principiellt kan jag tycka att upphandlarna borde fokusera på annat än bara pris. Man glömmer alla former av kvalitetsmått. Värdera kvalitet än bara pris. Det är så lätt att du går bort dig i en prisjakt. För att säkra kvalitet är det viktigt att kommunerna jobbar mer med uppföljning och utvärdering.”

Om nu LOU är ett verktyg för att säkerställa sund konkurrens på marknaden, är det knappast vad man kan säga om de offentligägda bolag, inklusive de statliga, som tävlar med enskilda aktörer.

”Vi har ett tiotal konkurrenter. En heter Postnord Strålfors. Statliga Postnord har en dominerande ställning och är det enda bolag som är rikstäckande på postdistribution. Man kan ifrågasätta om staten ska konkurrera med privata företag på ett sätt som inte är tillbörligt.”

Martin tar som exempel att Postnord har en konkurrensfördel i och med att bolaget kan optimera sin postdistributionsaffär där det är möjligt för Postnord Strålfors att producera fakturor.

”Då använder Postnord sin dominerande ställning på ett otillbörligt sätt. Det blir inte konkurrens på lika villkor, konkurrensen snedvrids.”

Samtidigt är Martin något kluven inför statliga företags närvaro på marknaden, som exempelvis Postnord.

”Det finns problem, men det är svårigheter att göra de förändringar som borde ske. För vem ska axla det allmänna samhällsansvaret om Postnord släpper taget helt? Vem kan kommersiellt distribuera försändelser i Norrlands inland?”

En annan utmaning för ett bolag som IDATA är, givetvis, digitaliseringen som går i rasande takt. IDATA har alltid levt på i huvudsak papper – pappersfakturor.

”Hur många pappersfakturor får du hem i brevlådan varje månad nuförtiden?” frågar Martin retoriskt. Detta mot bakgrund av att antalet brevförsändelser sedan länge minskar konstant. ”IDATA verkar i en mogen bransch. Det skapar prispress. Digitaliseringen driver på.”

Ett sätt för bolaget att utvecklas är att hänga med på tåget med digitala brevlådor, som Kivra.

”Kivra är jättebra för oss. Ett brev till Kivra kommer fram. Det är en garanterad försändelse. Digital post är säkrare, billigare, miljövänligare och snabbare. Alla avsändare är kontrollerade, du får ingen skräppost som i vanliga mejlboxen.”

Martins far köpte IDATA av dåvarande Asea 1982, ett bolag som skrev ut Aseakoncernens elräkningar till kunderna. Redan 1999 sände IDATA e-fakturor till internetbankerna.

”Så vi har varit med ett tag. Nu positionerar vi oss för framtiden. Vi bearbetar kunder som storleksmässigt passar oss. Inte de största, utan de där vi tror att vi kan erbjuda något som utvecklar både kunden och oss”, avslutar Martin.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Politiker måste våga satsa på industrin”

JOBBSKAPARNA. ”Alla säger ju att industrin är så viktig för landet, men då måste politikerna också våga satsa”, konstaterar Anders Stacke, vd Stacke Hydraulik AB. ”Utan utbildade ungdomar inom svets, svarv och fräs kan inte industrin växa.”
NYHET Publicerad:

Svag inbromsning av fortsatt brinnande högkonjunktur

KONJUNKTUR. Den svenska ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur sedan 2016. Toppen är nu nådd och tillväxttakterna kommer att sakta in framöver. Inbromsningen drivs dels av en avmattning i den internationella konjunkturen, dels av inhemska faktorer som exempelvis den förestående inbromsningen i bostadsbyggandet.
NYHET Publicerad:

IDATA på språng i digitala djungeln

UPPHANDLING. IDATA AB i Värnamo sysslar med informationslogistik, kort och gott producerar och distribuerar företaget fakturor. ”Vi tillverkar det som alla vill ge, men ingen vill få”, konstaterar Martin Genhede, delägare och vd sedan 1997.
NYHET Publicerad:

Jönköpings län är bra på att använda patent och mönsterskydd

IMMATERIALRÄTT. Innovativa, uppfinningsrika och kreativa företag är avgörande för att Jönköpings län och Sverige ska utvecklas. När Patent- och registreringsverket nyligen presenterade sin statistik för 2017, var det både glädjande och oroande utveckling för Jönköpings län.
NYHET Publicerad:

Sofia på Grand: ”Det får inte bli dumheter”

REGELKRÅNGEL. ”Bemanning är det stora problemet”, konstaterar Sofia Hagman, en av två delägare till familjära och personliga Grand Hotel Jönköping. ”Det är svårt att hitta kvalificerad arbetskraft, människor som verkligen är intresserade av att arbeta inom hotell och restaurang.”
NYHET Publicerad:

Ute i verkligheten lär man sig för livet

SKOLA NÄRINGSLIV. Brinellgymnasiet i Nässjö utnämndes till Jönköpings läns bästa UF skola på årets regionala mässa, och hela skolan genomsyras av en entreprenöriell anda och samverkan med lokala företag. Att ta sig utanför klassrummet leder till kunskap och erfarenheter som har stort värde i arbetslivet.
NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat en självklarhet

FÖRETAGSKLIMAT Att företagsklimatet i en kommun bär avgörande betydelse för kvaliteten på skola, vård, omsorg och infrastruktur med mera blev uppenbart under tisdagens workshop i Mariannelund, Eksjö kommun, där politiker, företagare och tjänstemän diskuterade näringslivsutveckling.
NYHET Publicerad:

Dubbelt upp för Vaggeryd

FÖRETAGSKLIMAT. I årets ranking av lokalt företagsklimat är Vaggeryds kommun länets stora vinnare. Kommunen är både länsetta och årets klättrare. ”Det är svårt att sätta ord på det. Det är fantastiskt roligt och hedrande, inte bara för kommunen utan också för alla företag”, säger Gert Jonsson (M), som även fått förnyat förtroende som kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Nu är det uppåt som gäller

KRÖNIKA. Vaggeryds kommun är årets etta när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Jönköpings läns 13 kommuner. Och inte bara det, Vaggeryd klättrar mest på listan, upp 17 placeringar från fjolåret.
NYHET Publicerad:

Här är det bäst – och sämst – företagsklimat i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT. Idag, den 2 oktober, släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Vaggeryds kommun har bäst företagsklimat i Jönköpings län, enligt företagen. Förra årets länsetta, Habo, rasar mest av alla 13 kommuner.
NYHET Publicerad:

Inför rankingsläpp: Så ser företagsklimatet ut i Jönköpings län

FÖRETAGSKLIMAT. Den 2 oktober släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Som det län i Sveriges med högst medelpoäng har Jönköping mycket att försvara, så hur kommer det gå för länets kommuner i år? I denna artikel summerar vi företagsklimatet i Jönköpings län från årets enkätundersökning och 2017 års totalranking.
NYHET Publicerad:

Ökade kostnader minskar företagens incitament

JOBBSKAPARNA. Anders Franzén äger och driver Målerispectra AB i Jönköping, som tack vare det rådande läget i branschen kunnat växa snabbt de senaste åren. Men regler kring anställningsformer och avgifter gör att han ändå tvekar inför att anställa nya medarbetare.
NYHET Publicerad:

Industrientreprenören i Hok: ”EU ger fler affärer”

JOBBSKAPARNA. ”Löneavgiften borde sänkas. Det är bara en hittepå-skatt.” Det säger verktygsmakaren Niklas Lindberg som äger och driver Linto AB i Hok, Vaggeryds kommun. ”Skattenivån är en sak, men det är själva modellen, sättet att ta ut ren skatt på som stör mig med löneavgiften.”
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Lyckad SYV-dag i Hillerstorp

SKOLA NÄRINGSLIV. Årets upplaga av Svenskt Näringslivs dag för studie- och yrkesvägledare gick av stapeln i Hillerstorp med omnejd. I samarbete med medlemsorganisationerna genomfördes företagsbesök på Axelent, Hestra Inredningar och Söderqvist Gräv.
NYHET Publicerad:

Företagsbesöken blir en del av att lära för livet

SKOLA NÄRINGSLIV. Efter nästan tjugo år som studie- och yrkesvägledare för teknikprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping så är Karin Röstedal väl medveten vikten av att koppla samman skola och näringsliv. Hon har själv jobbat hårt för att driva frågan och bygga upp ett kontaktnät.
NYHET Publicerad:

Värna välfärdsbyggarna

VALKRÖNIKA. Det är valfinal och partierna har fullt upp med att paj- och smutskasta bäst de kan. Valfläsk. Vallfjäsk. Överbud. Vem satsar mest på vad? Och framförallt: Mer pengar till välfärden! Det är just det där sista som är det lilla kruxet. Om vi vågar kika en bit in i framtiden.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: försvara och utveckla välfärdssektorn

VALET 2018. Att stoppa privata aktörer från att verka inom välfärden skulle bli ett hårt slag mot hela sektorn, och påverka stora delar av Sveriges befolkning. Det skulle skapa ett monopol där kvaliteten och effektivitet blev lidande.
NYHET Publicerad:

Här jobbar eleverna med riktiga uppdrag för företag

SKOLA-NÄRINGSLIV Samverkan mellan näringsliv och skola är en viktig del av undervisningen på Gislaveds Gymnasium. Gränsen mellan världarna blir mindre definitiv när eleverna tidigt får komma i kontakt med olika yrken och företag.