Tillväxtföretagandet frodas i Gnojsö

NYHET Publicerad

FÖRETAGSAMHETEN På två år har Gnosjöföretagaren David Jonsson fördubblat antalet anställda och företag. I år kommer han att expandera ännu mer. Nya siffror från Svenskt Näringsliv visar att kommunen har högst andel tillväxtföretagare i Sverige.

David Jonsson, Gnosjö kommun
Foto: Jenny Stiernstrand

–Generationsskiftet var starkt här för tio år sedan och det har slagit väl ut och visar sig tydligt nu när företagen växer, säger David Jonsson som driver två företag i Gnosjö.

EV Charge Partner Sweden AB är ett snabbt växande bolag med fokus på support och underhåll av laddstationer för elfordon.

Det kommer fler laddningsstationer i år, David Jonsson spår en tillväxt på 80 procent.

Foto: Jenny Stiernstrand
Arne Ottosson, Gnosjö kommun.

– Vi jobbar på förbättringar tillsammans med företagen. Målet är att Gnosjö ska få ännu större tillväxt, säger kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö Arne Ottosson (M).

I årets mätning av företagsamheten i Sveriges län och kommuner har Svenskt Näringsliv undersökt tillväxtföretagande, det vill säga hur stor andel av de som blev nyföretagsamma 2011 som idag ansvarar för ett aktiebolag med minst fem anställda. Det visar sig att Gnosjö toppar listan med 23,1 procent av de nyföretagsamma. Snittet i Sverige ligger på 7,7 procent.  

– Företagen växer, det märker jag på många sätt. Nya lokaler byggs och det är inte lätt att hitta rätt kompetens när konkurrensen om personal ökar. Generationsskiftet var starkt här för tio år sedan och det har slagit väl ut och visar sig tydligt nu. Det säger David Jonsson som driver företagen Davids Elteknik och EV Charge Partner Sweden AB i Gnosjö.

Själv startade han sin elfirma på egen hand för några år sedan. Han var 24 år och hade fast arbete men ville pröva sina idéer och satsade för fullt på vinst och förlust.

– Jag har alltid varit intresserad av ny teknik och ville använda mina kunskaper och utveckla dem vidare och skapa ett företag som är teknikorienterad med hög kompetens. Jag såg eget företag som en lösning att kunna få göra det, säger David Jonsson.

Det visade sig vara en lyckosam satsning, i dag arbetar han med det senaste inom modern teknik som smarta hem, energieffektivisering, elbilsladdning och solcellsanläggningar. Under de senaste två åren har han fördubblat antalet anställda och företag. Nu är man åtta personer som arbetar i elföretaget och två som arbetar i det nya dotterbolaget.

EV Charge Partner Sweden AB är ett snabbt växande bolag med fokus på support och underhåll av laddstationer för elfordon. David Jonsson trodde det fanns en marknad och startade företaget på vinst och förlust även denna gång.

– Vi expanderar snabbt på de platser i Sverige som har samlade kluster av laddstationer och på de platser där vi ser goda underlag för vår fortsatta expansion. Vi ser ett stort kommande behov av våra tjänster framförallt i storstadsregionerna, säger David Jonsson.

Tillväxten i Gnosjö menar David Jonsson beror på att den lokala industrin går så bra. Här finns industri inom trä, plast och metall och för hans företag är det mycket positivt då det ger även honom fler uppdrag. Vad det gäller laddningsstationerna så spår han en tillväxt på 80 procent.

– Det finns idag bara 0,09 elladdningsstationer per elbil så det behövs helt klart fler laddstolpar. Antalet elbilar är idag 29 259 men även här ökar tillväxten, det kommer antagligen finnas 48 000 elbilar i år, säger David Jonsson.

Han tycker att företagsklimatet i kommunen är bra, vill han ha hjälp så finns den hos Gnosjöandans Entreprenörskapscentrum, GEC, som han tycker jobbar hårt för kommunens näringsliv, och Gnosjö Science Park som erbjuder hjälp inom bland annat företagsutveckling. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner hamnade Gnosjö senast på plats 23 av 290.

– Företagsklimatet är starkare än på många år, industrin växer och det byggs lokaler som aldrig förr. Målet är att Gnosjö ska växa ännu mer så vi jobbar på förbättringar tillsammans med företagen som vi har en bra dialog med, säger kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö Arne Ottosson (M).

– Vi behöver inte sitta i Gnosjö men det är positivt att verka härifrån. Här finns samarbetet. Hinner inte mitt elföretag med beställningar så skickar vi dem vidare till konkurrenterna och vice versa. För arbetet med laddningsstationerna har vi till viss del draghjälp av företaget GARO som ligger långt framme inom tillverkning av laddstationer för elfordon. Och när vi behövde uppdatera vår hemsida anlitade vi en byrå här på plats, det gick snabbast och var smidigast för oss. Det är det som är Gnosjöandan.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv mäter en gång om året antalet företagsamma människor, både för Sverige som helhet samt för respektive län.

 

En företagsam människa definieras som en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. En person räknas enbart en gång, oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag. Det finns därför fler registrerade företag än det finns företagsamma människor.

 

Företagsamheten är en totalundersökning, vilket innebär att den kan användas för att jämföra företagsamheten mellan olika kommuner och län över tid. Utifrån inhämtad data kan man även följa nyföretagsamheten, det vill säga hur många nya personer som har blivit företagsamma under det senaste året.

 

Data som har använts inhämtades under januari 2017 och avser företagsamheten för år 2016. På webbplatsen www.foretagsklimat.se finns statistik för Sveriges samtliga 21 län och 290 kommuner att ladda ned.

 

Läs hela rapporten

Företagsamheten 2017 Sverige »

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen viktigast för Seco Tools

FÖRETAGSKLIMAT Seco Tools i Fagersta lägger ner mycket tid på att hitta rätt medarbetare. ”Det gäller att kunna växla kompetenser i företaget, annars kan vi inte utvecklas”, säger VD Lars Bergström. Högst upp på önskelistan står en högkvalitativ gymnasieskola till kommunen.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel besvärligt för grisbilen

REGELKRÅNGEL Hemleveranser av hantverksproducerad mat till privathushåll och restauranger. Det är affärsidén för Edgården i Västerbotten. Nu kräver myndigheterna utökade kontroller av bland annat temperaturen där maten förvaras. Företagets egna kontroller räcker inte.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel skapar höga hinder

FÖRETAGSAMHET Tunarp Säteri är en idyllisk plats med lång historia. Konceptet är det samma nu som vid starten 1968 – en plats där man erbjuds komma bort från vardagen. Beata Thafvelin, ägare av Tunarp Säteri, beskriver en vistelse på Tunarp som en semester med ridning och boende på samma ställe. ”Men krångliga och ständigt nya regler gör det besvärligt att driva företaget framåt”.
NYHET Publicerad:

Infrastrukturen är bättre i Norrlands inland

FÖRETAGSKLIMAT Företagare i Kalmar län har större förväntningar på en fungerande och anpassad infrastruktur än vad dagens vägnät, tåg och flyg kan erbjuda. Ska det verkligen vara så att Kalmar läns företagare inte ges de rätta förutsättningarna för att anställa, frakta varor och skapa tillväxt? Länet behöver samla sig och tala med en röst så att verklig förbättring kan bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Osund konkurrens: "Det är som Davids kamp mot Goliat"

OSUND KONKURRENS Nästan var tredje företagare uppger att de möter konkurrens från det offentliga, visar en ny enkätundersökning från konkurrensverket. Göran Grén, jurist och expert på konkurrensfrågor är mycket bekymrad över resultatet. "Jag tycker att det är hög tid att det skapas en diskussion om vad till exempel kommuner bör ägna sig åt", säger han.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

”Arbetsförmedlingen lämnar tyvärr mycket att önska”

HALLÅ DÄR Anneli Rådesjö driver Labbsand. Ett fantastiskt beläget värdshus som i huvudsak är en restaurang, men även catering och stuguthyrning finns på menyn. Anneli har varit i branschen i över 25 år och ännu har inte gnistan slocknat. Det är kärleken till matlagningen och det dagliga mötet med människor som gör att jobbet aldrig blir tråkigt, säger Anneli Rådesjö.
NYHET Publicerad:

Västerås företagstänk övertygade Amazon

FÖRETAGSKLIMAT Rätt attityd, engagemang och lösningsförmåga. Det avgjorde när Amazon Web Services valde Västerås som etableringsort för sina datahallar. ”Vi har skapat ett förtroende för oss i hela ledet – hela vägen till kommunens fastighetsdirektör”, säger Conny Petrén, näringslivschef.
NYHET Publicerad:

Effektiv upphandling skapar tillväxt

UPPHANDLING Offentlig upphandling omsätter årligen hundratals miljarder kronor. Därmed bör också krav ställas för en effektiv och ändamålsenlig upphandling. Idag upplever många företag regelkrångel och brister i kommunikationen, något som måste förbättras för att upphandlingsenheter ska kunna bidra till tillväxt och en bra resursfördelning av våra skattemedel.
NYHET Publicerad:

Grannens tjäderspel får myndighet att stoppa avverkning

REGELKRÅNGEL Olle Andréasson och Anneli Virenhem väntade i ett år på att få tillstånd från Skogsstyrelsen att avverka skog. Det blev ett nej, eftersom det kan finnas ett tjäderspel på grannens mark. Förlusten på en halv miljon får de ingen ersättning för.
NYHET Publicerad:

Hofors företagsklimat får åter gott betyg av företagen

FÖRETAGSKLIMAT ”Att träffa företagare öga mot öga är oerhört betydelsefullt om man vill jobba för ett bättre företagsklimat. Vi har skapat arenor som möjliggör möten mellan kommunföreträdare och näringslivsrepresentanter. Det har visat sig vara vägvinnande”. Det säger Mimmi Abramsson, kommunchef i Hofors kommun.
NYHET Publicerad:

Jobb och entreprenörskap för bättre integration

INTEGRATION "Vi måste hitta de enkla jobben, vi kan inte göra det så komplicerat. Ingångslönerna är en het potatis och Sverige har ett system för integration som går långsamt samtidigt som kommunerna måste spara pengar." Det säger Stene Boldt på Integrationscampus Fimi Örestrand i Strandbaden.
NYHET Publicerad:

Glada miner i Vårgårda efter enkätsläpp

ENKÄT När Svenskt Näringsliv häromdagen presenterade årets undersökning av Lokalt Företagsklimat blev Vårgårda den kommun i Västra Götaland som fick högst betyg. 80.2% av de tillfrågade tycker att företagsklimatet är bra, och kommunen får ett sammanfattande omdöme på 4.6 av 6.0.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist gör att företag förlorar uppdrag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För att regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ska kunna nås krävs inte minst åtgärder för att skapa en bättre rörlighet och matchning på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Jobben skapas när företag växer

FÖRETAGSKLIMAT Grunden för välfärden återfinns i företagsamma människor som startar och driver företag. Avdelningen för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv arbetar dagligen med att skapa bättre förutsättningar för företag, regionalt och lokalt genom ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Lärlingar räddningen för inlandet?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Storuman är den kommun där företagarna är mest missnöjda med tillgången på arbetskraft. Det visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning om det lokala företagsklimatet 2017. Ove Abrahamsson, på Råsunda Mekaniska i Forsvik, är en som engagerar sig i frågan. "Jag ser lärlingsutbildning som framtiden rent generellt men speciellt för inlandet", säger han.
NYHET Publicerad:

Små företag verkar i tystnad

FÖRETAGSKLIMAT Att driva företag i Eslöv har många fördelar men kommunen måste bli bättre på att lyfta de små företagen. Det anser My Hedenskog, vd och delägare på Scan Filter.
NYHET Publicerad:

"Kompetensförsörjningen är den stora utmaningen"

FÖRETAGSKLIMAT Arbetskraft med rätt kompetens är en bristvara och en politisk fråga, menar Gertrud Weiselblad, vd Gertrud Solutions AB, när politiker i Karlskrona gör företagsbesök för att stärka dialogen om hur företagsklimatet i kommunen kan förbättras.
NYHET Publicerad:

Lätt att starta men svårt att driva företag

FÖRETAGANDE Senja Ljung driver företag inom mark och anläggning. På visitkortet står numera även styrelseledamot i Svenskt Näringsliv. Välfärdens utmaningar kräver fler företag. Men det är svårt att hålla reda på alla regler för ett litet företag som inte kan hålla sig med specialister, konstaterar hon.
NYHET Publicerad:

Bryssel nästa för Locker room talk UF

UNG FÖRETAGSAMHET 70 idrottsklubbar och 15 skolor. Så många har hittills fått besök av killarna bakom Sveriges bästa UF-företag 2017. Med föreläsningar om jämställdhet för unga pojkar vill Locker room talk UF få till justare samtal i omklädningsrummen.