SEMINARIUM / MÖTE Län: Jönköpings län

Vägar till full sysselsättning

Sedan drygt ett år har Sverige slagit in på en ny väg i arbetsmarknadspolitiken, som syftar till att öka den enskildes incitament att arbeta. Årets rapport diskuterar de vägval som regeringen gjort och bedömer politikens konsekvenser. Fokus ligger på en analys av förväntade effekter på arbetsutbud av förvärvsavdraget och uppstramningen av arbetslöshetsförsäkringen.Rapporten presenteras av Lars Behrenz, docent Växjö universitet. I samband med mötet bjuder Svenskt Näringsliv på lunch.Ordförande i 2008 års Konjunkturråd är Stefan Lundgren, vd SNS och övriga ledamöter är Lars Behrenz, docent Växjö universitet, Lennart Flood, professor Göteborgs universitet och Harald Edquist, forskningsledare SNS. Medlemmar i SNS har fått rapporten Vägar till full sysselsättning hemsänd.Anmälan sker till Jens Claesson, e-post jecl02@handelsbanken.se, tfn 036-34 65 11.

Varmt välkommen!

Datum och tid

  • Tisdag 29 januari 2008, kl. 12:00 – 14:00

Plats

Svenskt Näringsliv, Skolgatan 4, Jönköping

Kontaktpersoner

Elisabeth Sandberg
  • Elisabeth Sandberg »