SEMINARIUM / MÖTE Län: Jönköpings län

Välkommen till företagarlunch om arbetsrätt

Aktuella arbetsgivarfrågor

Personuppgiftslagen kommer att ändras på grund av en EU-förordning. Ändringarna kommer troligen innebära vissa förbättringar för dig som arbetsgivare men det kan bli betydligt dyrare att göra fel. Upp till 20 miljoner Euro närmare bestämt. Vad bör man som arbetsgivare tänka på? 

I ett nytt förslag från regeringen införs huvudentreprenörsansvar i Sverige. Det betyder att du som arbetar som underentreprenör inom byggverksamhet kan bli ansvarig för övriga underentreprenörers löneskulder för utstationerad arbetskraft. Men det finns sätt att skydda sig mot detta.

Inom kort träder troligen en ny lag ikraft som medför meddelarfrihet inom skola, vård och omsorg. Troligen kommer området att utvidgas till att omfatta betydligt fler områden. Vad innebär meddelarfrihet för arbetstagaren och framförallt för dig som arbetsgivare. Gör du fel riskerar du faktiskt fängelse. (T ex vid uppsåtlig otillåten efterforskning).

2016 års avtalsförhandlingar har precis avslutats och eftersom det blev ett ettårsavtal börjar förhandlingarna igen inom kort. Det finns anledning tro att även 2017 års avtalsförhandlingar blir stökiga med olika typer av stridsåtgärder. Vad innebär reglerna om stridsåtgärder (strejk och blockad till exempel) för dig som arbetsgivare?

Samt eventuella dagsfärska arbetsrättsliga nyheter.

Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv deltar på seminariet.

Tid: tisdagen den 11 oktober, kl 11.30–13.00
Plats: Svenskt Näringsliv, Skolgatan 4, Jönköping

Vi bjuder på lunch!

För att kunna beräkna lunchen behöver vi ha din anmälan senast torsdagen den 6 oktober via länken nedan eller till Charlotte Andén, charlotte.anden@svensktnaringsliv.se.

Varmt välkommen!

Anna Gillek Dahlström, Regionchef Svenskt Näringsliv

Datum och tid

  • Tisdag 11 oktober 2016, kl. 11:30 – 13:00

Plats

Svenskt Näringsliv, Skolgatan 4, Jönköping

Kontaktpersoner

Helena Stoopendahl
  • Helena Stoopendahl »