Linda i närbild

Man måste kunna lita på incitamenten

NYHET Publicerad

ÄGARSKATTER Nu har Sverige fått en ny statsminister och en ny regering. I förhandlingen om regeringsmakten har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om en rad punkter som behöver förändras. En rad av dessa kommer att påverka förutsättningarna för företagandet.

Under förra mandatperioden bidrog den samlade företagarrörelsen till att stoppa ett förslag om försämringar i entreprenörsskatten (3:12-reglerna) som skulle införas. Det var en framgång för företagarrörelsen, men det fanns även delar i det ratade förslaget som var bra. Så tyvärr slängdes vissa bäbisar ut med badvattnet. Nu ser vi att en av dessa kommer tillbaka igen. Ett slopande av den extra beskattningen vid generationsväxling – jämfört med om företaget säljs till någon utomstående – är en sådan. Detta var med både i den budget som riksdagen beslutade om före jul och i överenskommelsen mellan S, MP, C och L.

– Kalmar län är ett av de län som har den äldsta företagarbefolkningen i landet. Därför behövs stimulans, minskat regelkrångel och tydlighet från regeringen för att bidra till att underlätta möjligheterna till generationsskiften. Såväl inom familjen som genom externa ägarbyten, säger Johnny Rönnfjord bitr. regionchef på Svenskt Näringsliv.

De så kallade 3:12 reglerna infördes för att hantera skillnaderna mellan beskattning av inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Under många år var reglerna så ogynnsamma att de motverkade utvecklingen av företagandet och de flesta företagare som omfattades av reglerna avstod från att ta ut utdelningar. Med start 2005 har reglerna reformerats ett flertal gånger i främjande riktning bl.a. för att förbättra regelverkets effekter på risktagande i näringslivet, stimulera nyföretagande och för att förenkla för ägarna av de mindre fåmansföretagen.

Richard Hellenius

Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

– Att de försämringar som föreslogs under förra mandatperioden stoppades var bra. Man måste samtidigt vara medveten om att för att främjande insatser ska få önskad effekt måste det finnas en tilltro till att de finns kvar i framtiden – när frukten av risktagandet till slut kanske kommer. Det kan räcka med hot om försämringar, för att risktagandet i näringslivet ska minska. Företagare måste kunna lita på att incitamenten håller på lång sikt, säger Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Är då möjligheterna till utdelning den enda drivkraften hos företagare? Drivkrafterna är många i livet så även i företagarlivet, och vi är övertygade om att utdelning är en av de positiva drivkrafterna. Så här resonerar Linda Petersson, en av delägarna till Telin Rekrytering & Kompetens i Kalmar.

– Jag tror inte att vi är så annorlunda mot andra företagare. Vi är försiktiga, växer med förstånd och har en stark tro på det vi vill göra. Vi brinner för våra idéer och nu har vi fått ta del av lyxen att också kunna göra strategiska val gällande utdelning så att vi kunnat hämta igen våra tidiga insatser, säger Linda Peterson.

IMG_E8370

Linda Petersson, en av delägarna på Telin Rekrytering & Kompetens i Kalmar.

En förändring som skulle vara mycket välkommen för många företagare, varav Telin Rekrytering i Kalmar är ett av dessa, är att slopa 4% kravet gällande delägarskap för att kunna ta del av det lönebaserade utdelningsutrymmet. Dels kan det vara så att 4% ägande av ett expansivt och växande företag kan bli kostsamt för den som ska plockas in. Det är få som har det kapital som krävs, och bankerna är inte så angelägna om att finansiera inköp i bolag från anställda. Om andelen dessutom skulle ligga under den nivån så försvinner en stor del av incitamenten för att kunna räkna hem insatsen.

– Vi som är ett tjänsteföretag är mycket angelägna om att kunna hitta sätt att knyta till oss värdefull kompetens, samt att skapa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, och då hämmar dessa krav, säger Linda Petersson, delägare på Telin Rekrytering i Kalmar.

Det vore välkommet om den nya regeringen genomför förändringar för att underlätta generationsskiften och tar bort 4% regeln. Det skulle i så fall bidra till att fler vågar satsa på sina drömmar och vilja driva företag.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

David representerar Sverige i Yrkes-VM

YRKESLANDSLAGET Om två veckor går Yrkes-VM av stapeln i Kazan i Ryssland. Fler än 1200 ungdomar från 70 länder kommer då tävla i över 50 olika yrkesgrenar. En av dem är David Petersson från Rockneby i Kalmar. 
NYHET Publicerad:

Sverige är i behov av omfattande reformer på flera områden.

KOMMENTAR Konjunktursvängningar är inte näringslivets största utmaningar, istället uppger företagen kompetensbristen som ett av de största tillväxthindren och bostadsbristen spär på den problematiken ytterligare.
NYHET Publicerad:

Det går att påverka enskilda EU-beslut

ARBETSMILJÖ Med rätt argument, rätt metod och rätta kontakter kan faktiskt ett enskilt företag få gehör för förslag om utformning av EU-direktiv, och i förlängningen av svensk lagstiftning. Batteritillverkaren Saft AB i Oskarshamn lyckades påverka reglerna för uppföljning, av hur användning av kadmium (Cd) i tillverkningsprocessen påverkar arbetsmiljön.
NYHET Publicerad:

Växjölöftet - ställer krav på motprestation

ARBETSMARKNAD Genom att kräva motprestation, och samtidigt erbjuda individuella utvecklingsprogram, har Växjö kommun lyckats minska antalet hushåll som får försörjningsstöd med 45 %. Räknat per invånare, är besparingen nästan 36 % av kostnaden.
NYHET Publicerad:

Ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv var 2009 nära ett huvudavtal med LO om flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden, men det sprack på olika prioriteringar. Likaså 2013 och 2015. Men nu gör organisationen ett nytt avstamp och torgför en ny modell, som man hoppas ska leda till ett antal reformer under de kommande åren.
NYHET Publicerad:

Färre unga börjar driva företag i Kalmar län

JOBBSKAPARE Färre en var hundrade ungdom i Kalmar län tog förra året steget att börja driva eller leda företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten. Andelen unga som intresserar sig för företagande är på en rekordlåg nivå.
NYHET Publicerad:

Tips från Finfa

SOMMARÖPPET Vi finns tillgängliga under hela sommaren om du har frågor kring kollektivavtalad försäkring och pension.
NYHET Publicerad:

Dagens unga är bättre rustade

SOMMARJOBB På Böda Sand är det full fart. Mängder med nya aktiviteter, nyrenoverade stugor och lokaler. Nytt nöjesbolag, padelplaner och skojig vattensport. Allt detta hade inte varit möjligt om det inte hade funnits personal som trivs och gör ett bra jobb.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardag – Avtal 2020

SAVE THE DATE - 23 oktober. En dag fylld av det som rör din vardag som företagare och arbetsgivare. Mattias Dahl som efterträder Peter Jeppsson som vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv, medverkar på Arbetsgivardagen i Växjö och diskuterar; Inför Avtal 2020.
NYHET Publicerad:

Håll koll på bluffakturorna

BEDRÄGERIER Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du gör om du får en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

En arena för verklig förändring

KRÖNIKA Jag har varit med på politikerveckan i Almedalen på något sätt sedan 2001. Det är en vecka som för oss politiknördar blivit något oantastligt och odisputerbart. En vecka som präglas av minglande, kontaktskapande och utbyte av idéer. En vecka som med rätta kan ifrågasättas för det offentliga slöseriet. Men för den som väljer att planera och strukturera sin närvaro kan veckan bidra till verklig förändring.
NYHET Publicerad:

Några tankar i semestertider

KRÖNIKA Skol- och sommaravslutningar har avlöst varandra och det har blivit dags att summera mina första terminer på Svenskt Näringsliv. Ett fantastiskt arbete med många spännande möten.
NYHET Publicerad:

Det går att förändra, även om det tar tid.

FÖRETAGSKLIMAT För Lasse Olofsson har speedway alltid varit ett stort intresse, men också nyttig när det gäller att knyta nya kunder till företaget.
NYHET Publicerad:

Superbra i våra kontakter

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ilko Corkovic (s) i Borgholm är en av dessa. Vi tog ett snack med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Svensk skola behöver reformer

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 7,8 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Kalmar län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Svenskt Näringsliv föreslår därför höjda krav på lärarutbildningarna, nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lagligt? Lämpligt? Listigt?

FÖRETAGSKLIMAT Bra företagsklimat ger bättre tillväxt. När årets enkätsvar för företagsklimatet i Västerviks kommun presenterades var det fokus på konkurrens och dialog. Svenskt Näringslivs biträdande regionchef Johnny Rönnfjord menade att man inte ska ta alltför allvarligt på förändringar i enstaka tiondelar i omdömena. Samtidigt, menade han, är det viktigt att ta företagens omdöme om kommunens näringslivsklimat på stort allvar.
NYHET Publicerad:

Hög press på svenska åkerier

KONKURRENS Att konkurrensläget för de svenska åkerierna på hemmaplan är tufft, återspeglas såväl i antalet utländska trailerfordon på svenska vägar, som vid en titt i lönsamhetsstatistiken.
NYHET Publicerad:

Trelleborg-företag har tystnad som affärsidé

FÖRETAGARFRÅGOR I ett företag som Trelleborg Sealing Solutions AB i Kalmar, är det ständigt ”dags för verkstad” och det visade platschef Ulf Johansson, inte utan stolthet, för ett 20-tal företagare och politiker, när Svenskt Näringsliv kallade till diskussion och ”verkstad”. Fastighetschefen Mikael Holm deltog också som värd i rundvandringen.
NYHET Publicerad:

Svenska kockar skapar internationellt intresse

FÖRETAGARFRÅGOR Rundturen i Kalmar län på temat ”Dags för verkstad” landade på restaurang Kött & Bar i det gamla frimurarhotellet i Kalmar. Restauratören Jörgen Rasmussen beskrev i livliga ordalag de vedermödor en kock och krögare kan få genomleva med personal, hyresvärdar och kommunala tjänstemän – men också den personliga tillfredsställelse man får uppleva när allt går bra.
NYHET Publicerad:

Guldregn över unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Sedan 1980 har Ung Företagsamhet gett barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Det här är en fantastisk möjlighet för unga att testa sina vingar och få värdefulla erfarenheter av vad företagande och entreprenörskap handlar om.