Linda i närbild

Man måste kunna lita på incitamenten

NYHET Publicerad

ÄGARSKATTER Nu har Sverige fått en ny statsminister och en ny regering. I förhandlingen om regeringsmakten har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om en rad punkter som behöver förändras. En rad av dessa kommer att påverka förutsättningarna för företagandet.

Under förra mandatperioden bidrog den samlade företagarrörelsen till att stoppa ett förslag om försämringar i entreprenörsskatten (3:12-reglerna) som skulle införas. Det var en framgång för företagarrörelsen, men det fanns även delar i det ratade förslaget som var bra. Så tyvärr slängdes vissa bäbisar ut med badvattnet. Nu ser vi att en av dessa kommer tillbaka igen. Ett slopande av den extra beskattningen vid generationsväxling – jämfört med om företaget säljs till någon utomstående – är en sådan. Detta var med både i den budget som riksdagen beslutade om före jul och i överenskommelsen mellan S, MP, C och L.

– Kalmar län är ett av de län som har den äldsta företagarbefolkningen i landet. Därför behövs stimulans, minskat regelkrångel och tydlighet från regeringen för att bidra till att underlätta möjligheterna till generationsskiften. Såväl inom familjen som genom externa ägarbyten, säger Johnny Rönnfjord bitr. regionchef på Svenskt Näringsliv.

De så kallade 3:12 reglerna infördes för att hantera skillnaderna mellan beskattning av inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Under många år var reglerna så ogynnsamma att de motverkade utvecklingen av företagandet och de flesta företagare som omfattades av reglerna avstod från att ta ut utdelningar. Med start 2005 har reglerna reformerats ett flertal gånger i främjande riktning bl.a. för att förbättra regelverkets effekter på risktagande i näringslivet, stimulera nyföretagande och för att förenkla för ägarna av de mindre fåmansföretagen.

Richard Hellenius

Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

– Att de försämringar som föreslogs under förra mandatperioden stoppades var bra. Man måste samtidigt vara medveten om att för att främjande insatser ska få önskad effekt måste det finnas en tilltro till att de finns kvar i framtiden – när frukten av risktagandet till slut kanske kommer. Det kan räcka med hot om försämringar, för att risktagandet i näringslivet ska minska. Företagare måste kunna lita på att incitamenten håller på lång sikt, säger Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Är då möjligheterna till utdelning den enda drivkraften hos företagare? Drivkrafterna är många i livet så även i företagarlivet, och vi är övertygade om att utdelning är en av de positiva drivkrafterna. Så här resonerar Linda Petersson, en av delägarna till Telin Rekrytering & Kompetens i Kalmar.

– Jag tror inte att vi är så annorlunda mot andra företagare. Vi är försiktiga, växer med förstånd och har en stark tro på det vi vill göra. Vi brinner för våra idéer och nu har vi fått ta del av lyxen att också kunna göra strategiska val gällande utdelning så att vi kunnat hämta igen våra tidiga insatser, säger Linda Peterson.

IMG_E8370

Linda Petersson, en av delägarna på Telin Rekrytering & Kompetens i Kalmar.

En förändring som skulle vara mycket välkommen för många företagare, varav Telin Rekrytering i Kalmar är ett av dessa, är att slopa 4% kravet gällande delägarskap för att kunna ta del av det lönebaserade utdelningsutrymmet. Dels kan det vara så att 4% ägande av ett expansivt och växande företag kan bli kostsamt för den som ska plockas in. Det är få som har det kapital som krävs, och bankerna är inte så angelägna om att finansiera inköp i bolag från anställda. Om andelen dessutom skulle ligga under den nivån så försvinner en stor del av incitamenten för att kunna räkna hem insatsen.

– Vi som är ett tjänsteföretag är mycket angelägna om att kunna hitta sätt att knyta till oss värdefull kompetens, samt att skapa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, och då hämmar dessa krav, säger Linda Petersson, delägare på Telin Rekrytering i Kalmar.

Det vore välkommet om den nya regeringen genomför förändringar för att underlätta generationsskiften och tar bort 4% regeln. Det skulle i så fall bidra till att fler vågar satsa på sina drömmar och vilja driva företag.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kommer att göra mitt yttersta för att infria förväntningarna

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ingela Nilsson Nachtwei (c) i Vimmerby är en av dessa. Vi tog ett snack med henne om hur hon ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Rösta för företagsamheten

EU-VALET Valet till EU-parlamentet på söndag kommer att påverkar det svenska näringslivet i väldigt stor utsträckning. Därför är det viktigt att rösta på kandidater som vill stoppa politisk klåfingrighet och överreglering. Rösta på kandidater som vill skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stora skillnader mellan vad företagare och politiker tycker

FÖRETAGSKLIMAT I år har både företagare och kommunpolitiker svarat på enkäten om hur det står till med det lokala företagsklimatet. Över 30 000 företagare i landet har svarat, varav 1 216 företagare från länet. En lång rad frågor har besvarats och svaren ger en hel del underlag för politiker, tjänstemän och företagare att arbeta vidare med.
NYHET Publicerad:

”Verkstad” med politiska medskick hos Formpress

FÖRETAGARFRÅGOR Formpress i Färjestaden AB har ett 50-tal kunder i Storbritannien. Det gör att Karin Mörnestedt, delägare i företaget och den som sköter bland annat ekonomi, personal och dokumentationen i samband med exportaffärer, ser ett eventuellt Brexit an med spänning.
NYHET Publicerad:

Fler och växande företag – bättre välfärd

FÖRETAGSKLIMAT Med Svenskt Näringslivs tjänst välfärdsskaparna kan landets företagare själva räkna ut hur mycket skatt deras verksamhet skapar, och vad det betyder för vården, skolan eller omsorgen. Bra villkor för företagen är en förutsättning för en bra välfärd.
NYHET Publicerad:

Vi är varandras förutsättningar

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Matilda Wärenfalk (s) i Mörbylånga är en av dessa. Vi tog ett snack med henne om hur hon ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.
NYHET Publicerad:

Stark efterfrågan på arbetsmarknaden, trots det tomma platser

UTBILDNING Granskningen av den preliminära gymnasieantagningen visar att i Kalmar län finns det tomma platser på program som har en mycket ljus framtid på arbetsmarknaden. Nu bör gymnasieväljarna ta chansen och tänka igenom sina val inför det slutgiltiga antagningen.
NYHET Publicerad:

Ledartröjan är påtagen

KLIMAT Ska vi klara omställningen till en långsiktigt hållbar utveckling av miljö och klimat krävs det en global samverkan på många områden. Det svenska näringslivet har dragit på sig tävlingsdressen och är beredd att ta ledartröjan. Siktet är inställt på omställning till en cirkulär ekonomi.
NYHET Publicerad:

Det finns väldigt mycket framtidstro och optimism

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Johan Persson (s) i Kalmar är inte ny på jobbet, men vi har ändå samtalat med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i hans kommun.
NYHET Publicerad:

Företagen i Kalmar län planerar stora investeringar

KONJUNKTUR Nästan hälften av alla företag i Kalmar län tror att de kommer öka sin försäljning under det kommande halvåret, och en tredjedel planerar att öka sina investeringar. Den goda ekonomin smittar av sig, men runt hörnet väntar en avmattning.
NYHET Publicerad:

Bra företagsklimat är som oljan i motorn

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Anders Johansson (c) i Mönsterås är inte helt ny på jobbet, och så här tänker han kring företagsklimatet och näringslivet i hans kommun.
NYHET Publicerad:

Att åkerierna saknar chaufförer är ett stort problem

KOMPETENS Den prioriterade frågan för dagens transportföretagare ligger nu på att få tag i rätt chaufförer. Det framkom tydligt, när Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke träffade lastbils- och bussföretagare i ett frukostmöte.
NYHET Publicerad:

Hur ser en företagare ut?

FÖRETAGSKLIMAT Hur ser den genomsnittlige företagaren i din kommun ut? Ålder, kön, inkomst, arbetade timmar och namn? Enligt Markus Svensson från Tillväxt & Tillsyn heter han Anders och driver ett småföretag, tjänar cirka 21 000 kr/mån och lägger ungefär 55 tim/vecka på jobbet.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Problem är välkomna på AMB

FÖRETAGSKLIMAT På AMB Industri AB i Broakulla har effektivitet och kvalitet i flera fall drivits så långt, att man till och med tagit över vad som kunden tidigare ansett vara sin egen kärnverksamhet. I dag är AMB ”kontraktstillverkare” med en avancerad process för formsprutning, ytbehandling och montering av produkter med högt ställda krav.
NYHET Publicerad:

Viktigt att ”reglera utsläppen – inte mobiliteten”

MILJÖ & KLIMAT Transportföretagare från Kalmar och Kronobergs län träffade Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd under hans besök i regionen, Jan-Olof Jacke har efter ett halvår på sin post, träffat drygt 200 ledare i medlemsföretag öga mot öga, hört ett antal prioriterade frågor som återkommer.
NYHET Publicerad:

Vi har alla ett jättejobb att förklara hur viktig industrin är

FÖRETAGARFRÅGOR Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke fick med sig många värdefulla inspel från de 12 närvarande företagarna från Kronobergs- och Kalmar län som han träffade på lunchen under sitt besök. Bland annat om relationen hållbarhet och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Schyssta attityder är vägen till framgång

UNG FÖRETAGSAMHET I samband med mässan ”Entreprenörskap på riktigt” samlades cirka 140-tal företagare till en näringslivslunch med temat Det vinnande laget – hur skapar vi en inkluderande arbetsmiljö för att lyckas i framtiden?
NYHET Publicerad:

”Vi måste avdramatisera kontakten med kommunen”

FÖRETAGSKLIMAT Dialog mellan företag och kommun samt förståelsen hos alla handläggare att man är en del i kommunens näringslivsarbete är en stor utmaning för att skapa ett gott företagsklimat, enligt Thomas Svensson, vd för Mönsterås Utvecklings AB (MUAB).
NYHET Publicerad:

För ett bättre företagsklimat – krävs insatser på alla plan. Finns vilja, finns möjligheter.

KOMMENTAR Valet till Europaparlamentet nalkas och så även en ny EU-kommission. EU är på väg in i en ny fas. I Sverige är dock intresset för EU ganska ljumt, vilket är tråkigt. För på den europeiska arenan finns det mycket svenska representanter kan göra för att förbättra villkoren här hemma och då inte minst på näringslivssidan.