KURS Län: Kalmar län

"Rätt fokus i styrelsearbetet"

Inbjudan

till utbildningen "Rätt fokus i styrelsearbetet"

StyrelseAkademien Sydost är en förening med syftet att utveckla styrelsearbetet i företag och organisationer som ett led i att uppnå hållbar lönsamhet och värdetillväxt.

I samverkan med Företagarna, Svenskt Näringsliv, IUC, Nybro Brunn, Företagscentrum i Oskarshamn och näringslivsenheterna i flera av länets kommuner bjuder vi nu in dig till utbildning i styrelsearbete. Tidigare deltagare har gett mycket högt betyg åt utbildningen.

För vem?

Du som har intresse av att utveckla dig i styrelsearbete är välkommen. Styrelseerfarenhet är inte nödvändig. Se utbildningens mål nedan.

När?

Den 2 mars, 9 mars, 16 mars och den 23 mars 2010 klockan 13.30–17.30.

Var?

Den 2 mars i Kalmar. Därefter följer Nybro, Oskarshamn och åter i Kalmar. Du får mer detaljer i en kallelse någon vecka före start.

Hur?

Kursen omfattar alltså fyra eftermiddagar. I anslutning till sista utbildningstillfället (18.00-20.00) kan du tentera på kursinnehållet och därmed bli certifierad styrelseledamot. Avstår du från tentamen erhåller du i stället ett intyg.

Utbildningen innehåller såväl kortare föreläsningar som diskussioner i grupper. Upplägget kretsar kring styrning av bolaget, bemanning av styrelsen, inriktning av styrelsearbetet liksom dess arbetssätt. Kursledare/handledare: Nils-Erik Persson, StyrelseAkademien Sydost, Växjö.

Villkor

Utbildning, förtäring, kurspärm med dokumentation, boken ”Vägledning till god styrelsesed” respektive boken ”Styrelsearbete i små företag” ingår. Kursavgift: 8 400 kr + moms inkl tentamen, 7 400 kr + moms exklusivetentamen. Meddela om du är medlem i StyrelseAkademien Sydost och/eller i Företagarna. Då erhåller du 10 % rabatt på kursavgiften.

StyrelseAkademien Sydost – Videum Science Park - Framtidsvägen 10 A - 351 96 Växjö

Tel 0470-79 46 40, mobil 0708-57 41 47 - sydost@styrelseakademien.se - www.styrelseakademien.se

Filial Blekinge län: Föreningen Startvevarna, Box 92, 294 22 Sölvesborg 0456-129 37, mobil 0731-41 68 28

Filial Kalmar län: Anders Friberg Konsult AB, Gröndalsvägen 19 B, 392 36 KALMAR., mobil 0480-49 15 31

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till utbildningen snarast eller senast den 19 februari till

sydost@styrelseakademien.se Uppgifter om namn, fakturaadress och telefonnummer behöver vi.

Anmälan är bindande. Principen ”först till kvarn” tillämpas.

Frågor besvaras av N-E Persson: 0470-79 46 40, 0708-57 41 47.

Styrelseutbildningens mål

Efter genomgången styrelseutbildning skall du kunna starta upp en egen styrelse, effektivisera ett befintligt styrelsearbete och åta dig uppdrag nu eller senare i annat företags styrelse. När du gått utbildningen skall du bland annat kunna: redogöra för vikten av ägarnas vilja och inriktning svara på ett antal frågor kring styrande dokument och årsstämma förklara en valberednings uppgifter beskriva rimliga kompetenser i en styrelse, antal ledamöter, arvodesnivå m m redogöra för styrelsens roll och när personligt ansvar kan inträffa förklara några ekonomiska nyckeltal för att förstå vart bolaget kan vara på väg ge exempel på en rimlig planering för när styrelsen skall träffas respektive vad de olika sammanträdena skall innehålla för ärenden/huvudtema. förklara när en styrelse är beslutsmässig bygga upp styrelsen i ett bolag via ett praktiskt exempel.