Lena Norlander, Brukartorget AB

Lena Norlander, Brukartorget AB

Sätt rätt pris på personlig assistans

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Jag driver Brukartorget AB i Färjestaden – ett företag med 130 anställda, som utför personlig assistans åt brukare i fem kommuner på Öland och i södra Kalmar län. Jag startade företaget för elva och ett halvt år sedan, i ilska över att jag inte tyckte att min dotter, som råkat ut för en olycka, fick det stöd hon kom att behöva dagligen.

Jag är sådan. Jag tar hellre tag i saker, och gör mina misstag, än sitter still och accepterar något som borde gå att göra bättre. I dag känns det bra att kunna dela med sig av sin egen erfarenhet.

Ibland blir jag fundersam över hur man handskas med välfärdens pengar. Det verkar inte finnas någon verklighetsförankring i kommunens prissättning av personlig assistans.

Reglerna är ju sådana att vi ska få betalt lika mycket per timme, som kommunens egna kostnader är för motsvarande assistans. När jag har fått se beräkningar, så har de visat grundtimlönen. De kan inte redovisa sina overheadkostnader, de har för låg beräkning av OB-tillägg, inga kostnader för utbildning och personaladministration etc. Vi spelar helt enkelt inte på samma plan.

Ett annat bekymmer är att vi inte har möjlighet att ens diskutera timpriserna. Någon gång i november kommer det ett besked från Försäkringskassan, om vilket belopp staten är beredd att betala per timme för det kommande året. Beslut om den kommunala nivån får vi oftast vänta på ett tag in på det nya året. Det finns ingen möjlighet till framförhållning i vår budget.

Försäkringskassan borde åtminstone kunna ta hänsyn till ökningen av lönekostnaderna. I år ligger de på 2,5 % men höjningen var bara 1,4 %, från 280 till 284 kr/tim.

En av ”våra” kommuner anser att det bara ska kosta 267 kr/tim. Hur ska vi få det att gå ihop? Ska vi dra in på utbildning, eller vad? Om ersättningen är för låg kan jag inte bedriva den verksamhet som är beskriven i villkoren för mitt tillstånd. Om vi får minskade anslag år efter år, så går det inte i längden.

Kommunerna är inte vana vid att göra särkostnadskalkyler för enskilda tjänster. De vet helt enkelt inte sina egna kostnader. Hur ska de då kunna agera effektivt? I och med att de inte vet hur de ska räkna, så har de så klart också svårt att bedöma rimligheten i den ersättning vi ska ha. Men nu har faktiskt en kommun bett, att vi ska göra en genomgång tillsammans. De vill veta hur de ska räkna!

Det som nästan gör mig mest irriterad är med vilken slapphet som våra skattepengar betalas ut. Kontrollen från kommunens sida, när det gäller kvaliteten i utförandet, är i princip obefintlig. Och kontrollen av kommunens egen omsorgsverksamhet är inte lika omfattande som den som privata utövare utsätts för. Jag är stolt över att mitt företag har varit utan anmärkningar vid den kontroll som IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg på Socialstyrelsen) gjorde nu senast och den som Arbetsmiljöverket utförde för ett tag sedan. Ställ gärna krav på oss, men gå in och följ upp också!

Först pressas vi med en kalkyl som knappt går ihop, sedan vill man lagstifta om vad vi eventuellt får göra i vinst och ovanpå detta vill man att alla ska ha heltidstjänst.

I ett jobb som vårt, med schema dygnet runt, ligger ”heltid” på 80-84 %. Alla varken vill eller orkar jobba mera ”heltid” än så. Det måste också finnas tid för vila och rekreation. Där är vår arbetstidslag mycket tydlig och bra.

I en kommun ansökte vi om att driva hemtjänst enligt LOV. Men det gick inte. Kommunen ville att vi skulle nöja oss med en ersättning som låg 128 kr/tim lägre än deras egen kostnad! Man undrar hur de tänker. De ska inte utnyttja oss på det sättet, utan se oss som en tillgång.

Jag tycker att kommunerna måste kunna påvisa att de kan sköta sitt uppdrag så som lagen har tänkt för de pengarna. Är det så, så ska de ta över all verksamhet, om de kan påvisa att de kan göra det billigare, med de statliga medel som vi får. Men då till samma goda kvalitet som vi på Brukartorget bedriver vår verksamhet.

Det ringer brukare till oss och frågar hur vi lägger upp vår assistans. De berättar att de har haft 30-40 olika personer i lägenheten under de senaste månaderna! Det säger sig självt att det inte blir bra. Brukarna behöver kontinuitet, tillit och trygghet. Det kan de inte få med så många inblandade.

Det får de däremot om man lägger upp schemat tillsammans, och om brukaren får lära känna varje person som utför assistansen, samtidigt som ingen personlig assistent får ansvar på egen hand, utan att först ha gått bredvid en kollega och lärt känna brukarens behov och rutiner.

Lena Norlander, ägare och verksamhetschef i Brukartorget AB

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”En stöld kostar så mycket mer”

GÄSTKRÖNIKA "Ett normalt år drabbas vårt företag, Trellegräv, av runt 25 dieselstölder. Värdet på det som stjäls är ofta lågt men förlusterna för oss kan bli stora, exempelvis om maskinerna måste repareras och inte kan användas. Man önskar att det skedde mer kontroller för att försvåra för tjuvarna att sälja sitt stöldgods." Det skriver Jonas Jönsson, vd och ägare till Trellegräv i Trelleborg, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

I huvudet på en småföretagare

GÄSTKRÖNIKA Att vara småföretagare är ett sätt att leva. Och när man lever mitt i det, är det så självklart hur allt fungerar (och vad som inte fungerar). Det är lätt att tro att alla andra människor också har helt klart för sig hur en småföretagares verklighet ser ut. Det skriver Elisabeth Moglia i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Många små bedrägerier hårt ekonomiskt slag

GÄSTKRÖNIKA Brottsligheten har blivit ett konkret problem för mig som företagare i Malmö. Många små bedrägerier kostar oss tiotusentals kronor, något som gör att de ekonomiska konsekvenserna snabbt blir ohållbara. Där ordningsmakten träder tillbaka uppstår andra, ofta oönskade lösningar. Det är en förfärlig konsekvens av en svikande rättsstat, skriver Henrik Jönsson, företagare, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Sjöstedts vinststopp är en attack på hela näringslivet

GÄSTKRÖNIKA Om vinster förbjuds för välfärdsföretag, var går då gränsen? Ska den som bygger skolor eller säljer bilar till det offentliga inte heller få göra vinst? Det undrar den skånska företagaren Kalle Gustafsson, vd och ägare av PoG Woody Bygghandel. Läs hans gästkrönika här.
NYHET Publicerad:

"Vi tvingas lägga ned, men jag tror inte att du är ledsen för det"

GÄSTKRÖNIKA ”Man kan undra hur mycket du egentligen känner till om verkligheten för små och medelstora företag i vårt land?” Den frågan ställer före detta bankmannen Bo Åhnebrink i Malmö i ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson, apropå nya regler för företagsstyrelser.
NYHET Publicerad:

Höjning av entreprenörsskatt är som att kissa i byxan

GÄSTKRÖNIKA "Att inte fler reagerar över att finansministern med berått mod vill försvåra för landets småföretagare. Hon påstår att höjningen av entreprenörsskatten enbart drabbar de som hänger vid Stureplan. Men så är det inte" skriver Carl-Otto Swartz, Örups Säteri, Tomelilla i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

”Enkelt göra fel, omöjligt göra rätt”

GÄSTKRÖNIKA Det borde inte vara så komplicerat. Person söker asyl i Sverige. Person vill jobba och får tillåtelse av Migrationsverket att göra så. Person får jobb. Sedan är allting klart? Inte direkt. Jeanette Bohman är ägare av Skivarps Gästgivaregård. Läs hennes Kafka-artade skildring av att försöka anställa en nyanländ.
NYHET Publicerad:

Arbete – farligt eller vägen till lycka

GÄSTKRÖNIKA "Arbetslivet är farligt, människor blir sjuka av arbete, hälsorisker i arbetslivet, utbränd av arbete. Rubrikerna har varit talrika de senaste åren och långt innan dess också. Men arbete är faktiskt en hälsofaktor." Det skriver Jehoshua Kaufmann, leg psykolog och entreprenör i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Den snillrika Reepaluutredningen innebär sotdöden

GÄSTKRÖNIKA ”Att fokusera på kunskap och utbildning känns idag viktigare än någonsin. I ljuset av detta blir jakten på friskolor och andra företag i välfärdssektorn ännu mer beklaglig. Vi behöver fler goda alternativ, inte färre.” Det skriver Maria Jacky, Skolhoppet AB i Lund, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Hur modig är du?

GÄSTKRÖNIKA "Så vad kan du och jag göra för att få fler att våga, fler att ta chansen att förädla sin idé, sin dröm? Vad kan du och jag göra för att uppmuntra, vägleda men även själva våga vägledas och våga vara nyfikna in i en ny tid av entreprenörskap?" Så skriver Leila Khammari, ordförande Ung Företagsamhet Skåne, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Målet är resan värd

GÄSTKRÖNIKA Det brukar heta att det är vägen som är mödan värd, inte målet. Men jag vill slå ett slag för målet. För mig och företaget har ett tydligt uppsatt mål varit avgörande, utan det skulle jag kanske inte driva färgbutiken Colorama i Lycksele idag, skriver Joacim Eriksson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Varje erfarenhet leder till nytt jobb”

GÄSTKRÖNIKA "Så var det dags att gå vidare från mitt första jobb. Osökt kommer tankarna om hur det egentligen är att vara ung på arbetsmarknaden i dag, tankar jag delar med så många andra." Det skriver Susanna Jertel i en krönika.
NYHET Publicerad:

Vi är inte konkurrenter

GÄSTKRÖNIKA I Svenskt kvalitetsindex är Arbetsförmedlingen den myndighet som har lägst förtroende. Både arbetsgivare och arbetssökande är missnöjda. För de arbetssökande är 2015 års resultat detsamma som tidigare år (index 43) och bland arbetsgivarna sjönk förtroendet under förra året (index 55), trots att Arbetsförmedlingen lagt stort fokus på att prata om arbetsgivarkontakter och matchning.
NYHET Publicerad:

Snart sinar korna

GÄSTKRÖNIKA "Vi företagare måste mana till sans vad gäller skatter och avgifter som regering och kommuner fattar beslut om. Vi är nu kassakor som mjölkas snabbt och säkert på sista dropparna. Är det sättet vi ska bygga Sverige på?”. Det skriver Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivargård, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Man måste både ge och ta chanserna som kommer

GÄSTKRÖNIKA Att få sitt första jobb kan vara svårt för vem som helst. Är man dessutom nyss anländ från ett annat land, med ett annat språk, är det ännu värre. En av de som vet, men som kämpat hårt från början – och lyckats – är Ilko Corkovic. Då flykting från Banja Luca i Bosnien, i dag kommunalråd i Borgholm.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbet som dörröppnare ut till arbetslivet

GÄSTKRÖNIKA "Jag var inte mer än fem till sex år gammal när jag fick börja hjälpa till och expediera över disk. Det föll sig naturligt och kändes både spännande och roligt. Service och handel var en självklar del i min vardag när jag växte upp och ledde mig till mitt första sommarjobb." Så skriver Jörgen Andersson, Gota Media i Karlshamn, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

"Ett feltänk från början till slut"

GÄSTKRÖNIKA "Jag driver en förskola och upplever hur sjukansvaret blir allt tyngre och urholkar alla mina möjligheter att vara den goda arbetsgivare som jag vill vara. Nu vill socialförsäkringsminister Annika Strandhäll göra det än tyngre." Det skriver Lena Karman, vd Klurifax Barnteaterhus AB i Hörby, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

En mammaledig vd:s tankar

GÄSTKRÖNIKA Ska jag, tredje generation i familjeföretaget, riskera allt som tidigare generationer byggt upp? Jag skulle ju bli polis. Det skriver Elisabet Angelin, vd Tomas Buss.
NYHET Publicerad:

Vad är det värsta som kan hända?

GÄSTKRÖNIKA Jag har alltid vetat att jag ska öppna en egen salong. Att det skulle hända så fort hade jag ingen aning om, men när lokalen dök upp så tänkte jag bara – kör! Och är det så farligt? Det är så jag tänker för att hitta modet. Så inleder Elin Sjöström, ägare Runt Hörnet Sundsvall, sin krönika.
NYHET Publicerad:

Sjukt förslag utan slut

GÄSTKRÖNIKA "Nej, vet ni vad, socialförsäkringsminister Strandhälls sjukskatt kan ni kasta i soporna. Bums! Varför? Jo det ska jag berätta." Det skriver Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivaregård i en gästkrönika.