SEMINARIUM / MÖTE Län: Kronobergs län

Klimatdag - Näringslivet, skurk eller hjälte?

Klimatbild

Verklig förändring skapas när innovationer och drivna entreprenörer får möjlighet att utveckla sina idéer. Svenska företag ligger långt fram i omställningsarbetet för en mer hållbar produktion. Miljödebatten handlar ofta om behovet av ytterligare regleringar, fler eller högre skatter och avgifter. Vi tycker att frågan istället borde handla om hur man skapar en framtidsinriktad miljöpolitik tack vare tillväxt och innovation.

Program

Kaffe och registrering
Lina Håkansdotter, chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv.
Näringslivet har en avgörande roll att klara omställningen till ett hållbart samhälle, för att lyckas måste näringslivet få rätt förutsättningar. Långsiktiga spelregler, stöd till innovation och teknikutveckling och en möjlighet att fortsatt vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden.
Lunch
Korta informations seminarie
Daniella Johansson, projetledare Energikontor Sydost AB. Vätgas - en lösning?
Roger Blezell, Scania CV AB. En elektrifierad fordonsflotta.
Fikapaus
Ulf Axelsson, vd Småland Airport. Om framtidens klimatsmarta flyg.
Erika Richard, miljö- och kvalitetschef Stena Aluminium. När regelkrångel förhindrar verklig miljönytta.
Paneldebatt
Martin Tunström
, chefredaktör och ledarskribent på Barometern.
Lina Håkansdotter, chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv
Roger Blezell, Scania CV AB
Med flera
Avslutning

Din anmälan behöver vi senast den 23 mars.

Varmt välkommen!

Ulrica Bennesved och Johnny Rönnfjord

Svenskt Näringsliv

Datum och tid

  • Torsdag 26 mars 2020, kl. 10:30 – 15:00

Plats

PM & Vänner, Västergatan 10, Växjö