Fyra finalister och en vinnare

Kronobergs mest företagsamma expanderar till grannlänen

NYHET Publicerad

VINNARE Kronobergs mest företagsamma person har verksamhet i tre län – Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Med start i hemorten Älghult, har Gunilla Bergfeldt Sunesson nu fem frisersalonger. En i grannbyn Alstermo och en i vardera residensstäderna, där Kalmar och Karlskrona är de två senast tillkomna.

ÅMF
diplom
blommor
mat
finalist
finalist
finalist
finalist
finalist
blommor
diplom
konfetti
radio
Johnny och vinnaren

Idag på World Trade Center i Växjö presenterades vem som fått flest av de 2 250 röster som kronobergarna avgett i omröstningen. Biträdande regionchefen i Svenskt näringsliv, Johnny Rönnfjord, kunde vid presentationen av de fem kandidaterna konstatera att antalet röster var fler än året före.

Expansionen av Bergfeldts frisörer fortsätter.

– Nu ska vi färdigställa etableringarna på våra senaste marknader, men sedan går vi vidare, berättade Gunilla Bergfeldt Sunesson.

Frisöryrket har hon ”ärvt”, men det var inte alls självklart.

– Jag är tredje generationen, och kunde gott tänka mig att driva eget, men inte som föräldrarna. Jag ville bli dykande arkeolog! Men efter Teknikum i Växjö tänkte jag bli hantverkare och det landade trots allt i frisöryrket.

Inspirationen hämtar hon från ”Gatans mode” men också från sina kunder och från andra branscher. En man som Ingvar Kamprad utgör ett föredöme genom sin närhet till medarbetarna, trots att företaget är jättestort, och den enkelhet i företagandet han står för.

Gunilla ser det som en tillgång att börja på en liten ort. Man har vi-tänket med sig automatiskt. Det syns alltid vad man gör och alla blir på det sättet delaktiga i företagandet.

På frågan om hon vill ge något råd till andra som bär på företagaridéer säger hon: Våga!

– Du måste ha en vilja att driva saker och ting framåt. Var nyfiken och envis, men samtidigt ödmjuk.

Liknande råd hade de andra fyra kandidaterna kunnat skriva under på. Alla uttryckte på liknande sätt vilka personliga drivkrafter och egenskaper som är viktiga för framgång. Och de finns hos dem alla. Det framgick inte minst av de motiveringar som förslagsställarna lämnat i samband med att de anmälde sina kandidater till utmärkelsen Kronobergs mest företagsamma person.

Var och en av finalisterna fick ”sina” motiveringar med sig, nedskrivna på en rulle, lindad med rött band.

– De kan ni läsa en gråmulen dag, eller när budgeten slår fel, föreslog Johnny Rönnfjord.

Även den bästa kan behöva lite uppmuntran!

Svenskt Näringsliv kommer i vinter och vår att återkomma på den här sidan med individuella reportage om var och en av finalisterna och deras företag. Förutom Gunilla och hennes Bergfeldts frisörer är det:

Daniel Djurvall, civilingenjören som under en studietermin på Hawaii fastnade för japansk matkultur. Nu driver han tre restauranger i Växjö och en pågång i Jönköping. Fortsättning lär följa.

Patrik Persson, vd i Holtab, Tingsryd, som levererar anläggningar för strömförsörjning. Man har vid sidan av den ordinarie verksamheten, som ett enskilt biståndsprojekt, även byggt ett minikraftverk och elverk till 107 hushåll i en liten by i Nepal.

Anne Wolgast, vd i VA-utveckling, Växjö, som levererar IT-system för drift- och underhåll i kommunala VA-nät. Hälften av Sveriges kommuner använder deras programvaror, liksom ett antal kyrkogårdsförvaltningar. De senare håller reda på gravregistret och kyrkogårdsskötseln.

Lennart Jonsson, vd i ATAB-trappan, Agunnaryd, som genom åren sett trappan utvecklas från en konstruktion att gå upp och ner i, till en del av inredning och möblering. Nu har man tagit hjälp av små barn för att samla idéer till vidare utveckling av trappans funktion och utformning.

Text: Olle Termén

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bättre flyg i Växjö

INFRASTRUKTUR Näringslivet har under en längre tid önskat att få förbindelse i Växjö med en stor internationell flygplats. Nu är det på gång.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Gustav

SKOLNÄTVERKSANSVARIG Vi hälsar Gustav Ebertsson välkommen som studentmedarbetare. Gustav studerar på Linnéuniversitetet i Växjö och kommer att ha ansvaret för det regionala skolnätverket och utveckla kontakterna mellan skola och näringsliv på Svenskt Näringsliv i Kronobergs och Kalmar län.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Noor Sedehi Zadeh

STUDENTMEDARBETARE Vi välkomnar Noor Sedehi Zadeh som under våren 2018 kommer att praktisera på Svenskt Näringslivs regionkontor i Kronobergs och Kalmar län. Här kommer en kort presentation om henne och vad hon har för tankar kring arbetet.
NYHET Publicerad:

Verkligheten har sprungit ifrån regelverket

DEBATT I takt med att både jobb och arbetsmarknad förändras blir omställning – att kunna gå från ett jobb till ett nytt – allt viktigare. Problemet är att verkligheten har sprungit ifrån arbetsmarknadens regelverk.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket fick ge sig för opinionen

FÖRETAGSKLIMAT ”Rättviksmodellen” för en dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning i kommunen var temat som lockade drygt 80 deltagare från de tre sydostlänen. Intresset var stort och 17 av 25 kommuner deltog under seminariet. Från Kronoberg var fem av åtta kommuner, samt Region Kronoberg och Destination Småland, representerade.
NYHET Publicerad:

Utan att spara, kan vi inte satsa

VÄLFÄRD För Lingbygdens Friskola i Södra Ljunga, Ljungby kommun, skulle ett vinstförbud av Reepalu-modell innebära ett reellt hot mot överlevnad på sikt.
NYHET Publicerad:

2017 ut och 2018 in

NYÅRSKRÖNIKA Vid ett årsskifte är det ofta tid för eftertanke och summering samtidigt som nyfikenheten på det nya är stor. Företagens värld är inget undantag.
NYHET Publicerad:

Företagare: "Vinstförslaget är ohederligt"

VÄLFÄRD ”Det är oerhört märkligt att man fokuserar på att slå sönder de ekonomiska förutsättningarna för att driva privata välfärdsföretag", säger Thomas Denward, vd i Denbro Omsorg AB.  
NYHET Publicerad:

God Jul & Gott Nytt År Kronoberg

Hälsning från Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Använd skattepengarna effektivt

VÄLFÄRD Kostnaderna för välfärdstjänsterna skiljer sig från kommun till kommun i Sverige. Finns det effektiviseringsåtgärder för att använda skattepengarna på bästa sätt?
NYHET Publicerad:

Konjunkturen fortsatt stark i länet

KONJUNKTUR Svensk ekonomi har passerat tillväxttoppen i den här konjunkturcykeln. Trots detta förväntas BNP fortsätta att växa i relativt hög takt. Kronobergs län går bättre än Sverige i övrigt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos.
NYHET Publicerad:

Julkalender 2017 - öppna alla luckorna

JULKALENDER Nu är det jul och här på Svenskt Näringsliv har tomten fått gå igenom vårt arkiv för att ta fram de bästa artiklarna som publicerats på vår hemsida. Från den 1 december lägger vi upp dem här som en julkalender. Håll till godo!
NYHET Publicerad:

Är du vår nya Studentmedarbetare/Praktikant?

PRAKTIKPLATS Svenskt Näringsliv är landets ledande näringslivsorganisation. Vi representerar 60 000 företag i alla branscher. Tillsammans med våra medlemsorganisationer är vi företagsamhetens röst i den allmänna debatten och företagens stöd i den dagliga verksamheten. Vi finns på ett tjugotal platser i Sverige samt i Bryssel.
NYHET Publicerad:

”Debatten går fel, när man angriper vinsten”

VÄLFÄRD ”Det är obegripligt, att man kan diskutera hur man ska slå fötterna av en hel bransch, samtidigt som vi har så stora utmaningar för skolan. En ökning av antalet människor 0-18 år med 330 000 individer till 2026”.
NYHET Publicerad:

Studiedag för studievägledare

SKOLA-NÄRINGSLIV En dag i november var studie- och yrkesvägledare i Kronoberg på besök i de privata företagens värld. Hur ser det ut med kompetensen i företagen? Hur utbildas man inom de olika yrkena? Vad behövs framöver? Ja, det var några av frågorna som stöttes och blöttes när Svenskt Näringslivs förbund och företagare träffade studie- och yrkesvägledare.
NYHET Publicerad:

Bäst resultat trots sämst förutsättningar

VÄLFÄRD ”Jag tog risker med en miljonskuld och lön på existensminimum i två år, med jobb dygnet runt. Vem ska vara beredd att utsätta sig för detta, om det inte finns möjlighet att göra vinst i framtiden?”
NYHET Publicerad:

”Ett vinstförbud skulle strypa oss långsamt”

VÄLFÄRD Det finns en diskrepans mellan lokal och nationell nivå, inom samma parti, när det gäller synen på friskolor och vinster i välfärden. I dag har de privatägda alternativen ofta support och gott samarbete med sina kommuner, medan attackerna kommer från riksnivå. Så har det inte alltid varit.
NYHET Publicerad:

Ljungbyföretag tar saken i egna händer

KOMPETENS Under 2017 har högstadieelever från Astradskolan i Ljungby fått möjligheten att delta i ett inspirationsprogram i samband med Henjo AB, ett företag som arbetar med helhetslösningar inom avancerad plåtteknik. Eleverna har fått medverka i företagets alla delar i syfte att skapa ett intresse hos dem för industribranschen, detta för att lösa kompetensbristen som många företag upplever.
NYHET Publicerad:

Vem ska täcka förluster, om vinsten förbjuds?

VÄLFÄRD ”För att hänga med i den tekniska utvecklingen måste vi investera varje år. Vi har satsat 40 mkr bara i byggnader och ytterligare i fordon och utrustning. För att kunna finansiera detta, måste vi göra vinst. Annars går det inte. Det är klart att man är rädd …”
NYHET Publicerad:

Att prata med varandra är helt avgörande

ÄGARSKIFTE Kronobergs län har en av landets äldsta företagarkårer. Detta är både ett hot och en möjlighet. Hotet ligger i att en stor andel av företagen kan komma att försvinna, men samtidigt så är detta en möjlighet då det finns gott om fina företag som någon annan skulle kunna driva vidare.