Conny Hermansson helbild

Lyckosamma ägarskiften skapar jobb i små företag

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Jag ser med stor oro på vad som kommer att hända med de mindre ägarledda företagen och vill understryka hur viktigt det är att alla våra välmående småföretag skall få en chans att överleva och absolut inte läggas ner. Det skriver Conny Hermansson, Svensk Företags Förmedling i Växjö.

Efter snart 32 år som företagsmäklare, rådgivare och de senaste 20 åren som auktoriserad företagsmäklare hos Svensk FöretagsFörmedling i Växjö, ser jag med stor oro på vad som kommer att hända med de mindre ägarledda företagen. Jag vill understryka hur viktigt det är att alla våra välmående småföretag skall få en chans att överleva och absolut inte läggas ner.

Det är dessa familjeföretag som till stor del sysselsätter Sverige idag. Från statistik vet vi att det är våra små arbetsgivare med 3-10 anställda som skapar den stora sysselsättningen i näringslivet. Man uppmärksammar ofta i massmedia om stora uppsägningar på hundratals personer men det är ingen som skriver om alla småföretag som läggs ner i samband med att ägaren drar sig tillbaka. Mottot bör vara att inga sunda småföretag får läggas ner, det finns i regel alltid alternativ som är bättre.

Det är inte självklart för alla 40- och 50-talister att känna till vilka möjligheter och alternativ som finns i stället för att lägga ner eller ”ge bort” sitt företag. Det handlar om att få ut denna information till alla som berörs, som inte har löst sin succession och som är på väg att dra sig tillbaka. Vi som arbetar med detta dagligen vet att det finns många bra och lämpliga köpare till små verksamheter. Dessutom finns det nya aktörer som parallellt med våra banker hjälper till med förvärvskrediter vilket skapar nya möjligheter till finansiering. Detta skapar i sin tur större förutsättningar för ett lyckat generationsskifte. Vi har många bra exempel på redan genomförda generationsskiften i vårt närområde. Det finns många alternativ till nerläggning som har blivit en framgång. Mycket fina exempel på mindre företag som fått nya ägare och där företaget efter en försäljning har blomstrat upp, nyanställt personal, investerat i nya maskiner och annan utrustning, byggt till m.m.

Ägarskifte en komplicerad historia

Att köpa eller sälja ett företag grundar sig nästan alltid på ett ganska komplext beslut. Beroende på om man är köpare eller säljare så har man olika perspektiv men gemensamt är.

- Svårigheten att värdera/prissätta ett företag.
- Komplicerat att hitta bästa köpare/säljare.
- Svåra överväganden kring informationsgivning i samband med ägarförändring. Vilken information kan lämnas och när ska den lämnas?
- Det tar mycket tid.
- Obekvämt att framträda med eget namn.

Ser man det specifikt ur säljarens perspektiv så har man följande att ta hänsyn till:

- Frånträder kanske ett livsverk. För många är företaget det som präglar både den enskilde personen och familjen. Hur blir min vardag efter att jag sålt?
- Man har ofta stora förväntningar på värden i framtidspotential, renommé och företagsnamn samt i fastighet och maskiner.
- Vill minimera sin risk i överlåtelsen och vill helst ha hela köpeskillingen vid tillträdet.
- Rädslan för att information skall spridas till kunder, personal etc.
- Söker en värdig efterträdare.

Om man istället ser det ur köparens perspektiv så vill köparen ta hänsyn till följande:

- Rädsla för hur beroende företaget är av tidigare ägare.
- Ser kritiskt på stora bundna tillgångar i fastighet, maskiner och framförallt lager.
- Vill minimera risktagande, gärna tilläggsköpeskilling.
- Ogillar budkonkurrens.
- Vill känna stor trygghet i sitt livs kanske största affär.

Ovan har jag försökt spegla några av de aspekter som man har att ta hänsyn till i samband med en överlåtelse av ett företag.

Det gäller också att var ute i god tid så att man kan förbereda en försäljning på bästa sätt ”klä bruden ” som det så fint heter. Så sätt igång processen i god tid. Dessutom är det vanligt att en köpare vill ha kvar säljaren i företaget, ett till tre år efter förvärvet.

En företagsförsäljning kräver både kompetens och erfarenhet och det är inte lätt när det kanske bara sker en gång i livet. Det finns många fällor under en försäljningsprocess så det är bättre att försöka göra det rätt från början.

Mitt råd är att ta hjälp av de som har kunskap om denna typ av transaktioner. Allt från analys/värdering, marknadsanalys, marknadsföring, avsiktsförklaring, förhandling, finansiering och företagsgenomlysning och överlåtelseavtal. Det finns många bra företagsmäklare, revisorer, jurister, banker och rådgivare som kan hjälpa till i denna så viktiga process.
Lycka till!

Conny Hermansson, Svensk FöretagsFörmedling i Växjö

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagen har tyckt till

FÖRETAGSKLIMAT 31 000 företag har svarat på den årliga undersökningen kring det lokala företagsklimatet i landets 290 kommuner. I Kronobergs län är det 819 företag som gett sitt omdöme om sina hem kommuner i en rad frågor.
NYHET Publicerad:

Kronobergs företagare är missnöjda med Arbetsförmedlingen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Bara 14 procent av företagen i Kronobergs län planerar att ta hjälp av Arbetsförmedlingen under de närmaste åren. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Det är ett underbetyg för myndigheten”, säger Eilon Fransson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Kronobergs län.
NYHET Publicerad:

”Gör dig umbärlig, inte oumbärlig”

ÄGARSKIFTE Det krävdes femton påfrestande år, innan det första generationsskiftet i Gehab i Alvesta kunde slutföras 2016. Berättelsen är ett exempel på hur en ”rättvis” ägarfördelning kan visa sig vara en hämsko för utveckling av företaget och att ägande ofta blandas ihop med operativt ansvar.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen ökar i Kronoberg

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 68 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i länet har försökt att rekrytera nya medarbetare det senaste halvåret. Tyvärr, är läget värre än på mycket länge att få tag i kompetenta medarbetare. Rekryteringsbehovet är stort i alla branscher. Det säger Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät.
NYHET Publicerad:

Nu behöver vi en företagarvänlig regering!

JOBBSKAPARNA Det är företagare som skapar jobb och välstånd i Sverige. Ändå är inte jobbskaparnas villkor högst upp på dagordningen. Det vill vi ändra på. Från norr till söder är vårt land fullt av människor som inte vill någonting hellre än att uppfinna, skapa, förbättra, utveckla och anställa. Man skulle kunna tro att varje regering ser dessa människor som vårt lands viktigaste resurs – något att värna och vårda. Men så har det tyvärr inte sett ut de senaste åren.
NYHET Publicerad:

Jobbskaparna är förutsättningen för välstånd

#GILLAJOBBSKAPARNA Jobb skapas av företagsamma människor. Med rätt förutsättningar vågar fler förverkliga idéer och utveckla sina företag. Deras företag skapar jobb och framtidstro långt utanför storstäder och tillväxtregioner. Nu är det snart dags att dra igång kampanjen Gilla Jobbskaparna med aktiviteter i sociala medier, butiker och hos företagsamma personer i vår region. Håll utkik!
NYHET Publicerad:

Boken Varg lär ut företagande på Åryd skola

SKOLMATERIAL Läraren Maritha Söderström från Åryd skola utanför Växjö har använt boken Varg för att kombinera svenskundervisning med företagande till sin mellanstadieklass. Utöver att läsa boken fick eleverna diskutera och svara på frågor samt skriva insändare och artiklar med Varg som underlag.
NYHET Publicerad:

Här skapas framtidens entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Det bubblar av nervositet, engagemang och idéer på årets UF-mässa i Kronobergs län. Det är i passande nog i Älmhult årets UF-mässa håller till, där en av Sveriges mest framgångsrika entreprenör, Ingvar Kamprad började sin resa.
NYHET Publicerad:

Att hjälpa företagen ledde till stor succé

FÖRETAGSKLIMAT Det blev stora rubriker när Rättviks kommun slutade ta betalt av företagen för tillsyn som aldrig gjordes. Samtidigt började kommunen skifta fokus, från att enbart bestraffa företag som gör fel till att försöka hjälpa till. ”Företag i dag vill göra rätt”, sade Markus Svensson, hållbarhetsstrateg på Rättviks kommun. Han var en av föreläsarna på Svenskt Näringslivs inspirationsdag i Hässleholm, där ett 80-tal politiker och tjänstemän samlades för att lära sig mer om hur man kan skapa bättre förutsättningar för företagande.
NYHET Publicerad:

Oroande minskning av yngre företagsamma

FÖRETAGSAMHET Andelen företagsamma personer i Kronberg backar något i årets mätning, och nu ligger siffran något lägre än Sverige som helhet. Tydligast är tillbakagången bland unga företagsamma personer. Nyföretagsamheten går även den tillbaka och årets siffra är den lägsta som uppmätts sedan 2008.
NYHET Publicerad:

Varför vill inte regeringen ha kvinnliga företagare?

VÄLFÄRD Den hetsjakt mot företagen i välfärden som nu pågår har redan fått tydliga effekter Det är beklagligt att man verkar sakna insikt om hur viktiga dessa kvinnors företagande är för välfärdens utveckling – och hur viktigt företagandet är för kvinnors möjlighet att utvecklas.
NYHET Publicerad:

Politiker, vad gör ni när skolorna lägger ned?

KOMMENTAR 4645 barn och unga går i friskolor i Kronoberg En färsk rapport från PWC visar att 9 av 10 elever, anställda och brukare går i välfärdsverksamheter som kan tvingas stänga. Kommunpolitiker, vad gör ni om förslaget går igenom?
NYHET Publicerad:

Bättre flyg i Växjö

INFRASTRUKTUR Näringslivet har under en längre tid önskat att få förbindelse i Växjö med en stor internationell flygplats. Nu är det på gång.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Gustav

SKOLNÄTVERKSANSVARIG Vi hälsar Gustav Ebertsson välkommen som studentmedarbetare. Gustav studerar på Linnéuniversitetet i Växjö och kommer att ha ansvaret för det regionala skolnätverket och utveckla kontakterna mellan skola och näringsliv på Svenskt Näringsliv i Kronobergs och Kalmar län.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Noor Sedehi Zadeh

STUDENTMEDARBETARE Vi välkomnar Noor Sedehi Zadeh som under våren 2018 kommer att praktisera på Svenskt Näringslivs regionkontor i Kronobergs och Kalmar län. Här kommer en kort presentation om henne och vad hon har för tankar kring arbetet.
NYHET Publicerad:

Verkligheten har sprungit ifrån regelverket

DEBATT I takt med att både jobb och arbetsmarknad förändras blir omställning – att kunna gå från ett jobb till ett nytt – allt viktigare. Problemet är att verkligheten har sprungit ifrån arbetsmarknadens regelverk.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket fick ge sig för opinionen

FÖRETAGSKLIMAT ”Rättviksmodellen” för en dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning i kommunen var temat som lockade drygt 80 deltagare från de tre sydostlänen. Intresset var stort och 17 av 25 kommuner deltog under seminariet. Från Kronoberg var fem av åtta kommuner, samt Region Kronoberg och Destination Småland, representerade.
NYHET Publicerad:

Utan att spara, kan vi inte satsa

VÄLFÄRD För Lingbygdens Friskola i Södra Ljunga, Ljungby kommun, skulle ett vinstförbud av Reepalu-modell innebära ett reellt hot mot överlevnad på sikt.
NYHET Publicerad:

2017 ut och 2018 in

NYÅRSKRÖNIKA Vid ett årsskifte är det ofta tid för eftertanke och summering samtidigt som nyfikenheten på det nya är stor. Företagens värld är inget undantag.
NYHET Publicerad:

Företagare: "Vinstförslaget är ohederligt"

VÄLFÄRD ”Det är oerhört märkligt att man fokuserar på att slå sönder de ekonomiska förutsättningarna för att driva privata välfärdsföretag", säger Thomas Denward, vd i Denbro Omsorg AB.