Conny Hermansson helbild

Lyckosamma ägarskiften skapar jobb i små företag

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Jag ser med stor oro på vad som kommer att hända med de mindre ägarledda företagen och vill understryka hur viktigt det är att alla våra välmående småföretag skall få en chans att överleva och absolut inte läggas ner. Det skriver Conny Hermansson, Svensk Företags Förmedling i Växjö.

Efter snart 32 år som företagsmäklare, rådgivare och de senaste 20 åren som auktoriserad företagsmäklare hos Svensk FöretagsFörmedling i Växjö, ser jag med stor oro på vad som kommer att hända med de mindre ägarledda företagen. Jag vill understryka hur viktigt det är att alla våra välmående småföretag skall få en chans att överleva och absolut inte läggas ner.

Det är dessa familjeföretag som till stor del sysselsätter Sverige idag. Från statistik vet vi att det är våra små arbetsgivare med 3-10 anställda som skapar den stora sysselsättningen i näringslivet. Man uppmärksammar ofta i massmedia om stora uppsägningar på hundratals personer men det är ingen som skriver om alla småföretag som läggs ner i samband med att ägaren drar sig tillbaka. Mottot bör vara att inga sunda småföretag får läggas ner, det finns i regel alltid alternativ som är bättre.

Det är inte självklart för alla 40- och 50-talister att känna till vilka möjligheter och alternativ som finns i stället för att lägga ner eller ”ge bort” sitt företag. Det handlar om att få ut denna information till alla som berörs, som inte har löst sin succession och som är på väg att dra sig tillbaka. Vi som arbetar med detta dagligen vet att det finns många bra och lämpliga köpare till små verksamheter. Dessutom finns det nya aktörer som parallellt med våra banker hjälper till med förvärvskrediter vilket skapar nya möjligheter till finansiering. Detta skapar i sin tur större förutsättningar för ett lyckat generationsskifte. Vi har många bra exempel på redan genomförda generationsskiften i vårt närområde. Det finns många alternativ till nerläggning som har blivit en framgång. Mycket fina exempel på mindre företag som fått nya ägare och där företaget efter en försäljning har blomstrat upp, nyanställt personal, investerat i nya maskiner och annan utrustning, byggt till m.m.

Ägarskifte en komplicerad historia

Att köpa eller sälja ett företag grundar sig nästan alltid på ett ganska komplext beslut. Beroende på om man är köpare eller säljare så har man olika perspektiv men gemensamt är.

- Svårigheten att värdera/prissätta ett företag.
- Komplicerat att hitta bästa köpare/säljare.
- Svåra överväganden kring informationsgivning i samband med ägarförändring. Vilken information kan lämnas och när ska den lämnas?
- Det tar mycket tid.
- Obekvämt att framträda med eget namn.

Ser man det specifikt ur säljarens perspektiv så har man följande att ta hänsyn till:

- Frånträder kanske ett livsverk. För många är företaget det som präglar både den enskilde personen och familjen. Hur blir min vardag efter att jag sålt?
- Man har ofta stora förväntningar på värden i framtidspotential, renommé och företagsnamn samt i fastighet och maskiner.
- Vill minimera sin risk i överlåtelsen och vill helst ha hela köpeskillingen vid tillträdet.
- Rädslan för att information skall spridas till kunder, personal etc.
- Söker en värdig efterträdare.

Om man istället ser det ur köparens perspektiv så vill köparen ta hänsyn till följande:

- Rädsla för hur beroende företaget är av tidigare ägare.
- Ser kritiskt på stora bundna tillgångar i fastighet, maskiner och framförallt lager.
- Vill minimera risktagande, gärna tilläggsköpeskilling.
- Ogillar budkonkurrens.
- Vill känna stor trygghet i sitt livs kanske största affär.

Ovan har jag försökt spegla några av de aspekter som man har att ta hänsyn till i samband med en överlåtelse av ett företag.

Det gäller också att var ute i god tid så att man kan förbereda en försäljning på bästa sätt ”klä bruden ” som det så fint heter. Så sätt igång processen i god tid. Dessutom är det vanligt att en köpare vill ha kvar säljaren i företaget, ett till tre år efter förvärvet.

En företagsförsäljning kräver både kompetens och erfarenhet och det är inte lätt när det kanske bara sker en gång i livet. Det finns många fällor under en försäljningsprocess så det är bättre att försöka göra det rätt från början.

Mitt råd är att ta hjälp av de som har kunskap om denna typ av transaktioner. Allt från analys/värdering, marknadsanalys, marknadsföring, avsiktsförklaring, förhandling, finansiering och företagsgenomlysning och överlåtelseavtal. Det finns många bra företagsmäklare, revisorer, jurister, banker och rådgivare som kan hjälpa till i denna så viktiga process.
Lycka till!

Conny Hermansson, Svensk FöretagsFörmedling i Växjö

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bättre flyg i Växjö

INFRASTRUKTUR Näringslivet har under en längre tid önskat att få förbindelse i Växjö med en stor internationell flygplats. Nu är det på gång.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Gustav

SKOLNÄTVERKSANSVARIG Vi hälsar Gustav Ebertsson välkommen som studentmedarbetare. Gustav studerar på Linnéuniversitetet i Växjö och kommer att ha ansvaret för det regionala skolnätverket och utveckla kontakterna mellan skola och näringsliv på Svenskt Näringsliv i Kronobergs och Kalmar län.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Noor Sedehi Zadeh

STUDENTMEDARBETARE Vi välkomnar Noor Sedehi Zadeh som under våren 2018 kommer att praktisera på Svenskt Näringslivs regionkontor i Kronobergs och Kalmar län. Här kommer en kort presentation om henne och vad hon har för tankar kring arbetet.
NYHET Publicerad:

Verkligheten har sprungit ifrån regelverket

DEBATT I takt med att både jobb och arbetsmarknad förändras blir omställning – att kunna gå från ett jobb till ett nytt – allt viktigare. Problemet är att verkligheten har sprungit ifrån arbetsmarknadens regelverk.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket fick ge sig för opinionen

FÖRETAGSKLIMAT ”Rättviksmodellen” för en dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning i kommunen var temat som lockade drygt 80 deltagare från de tre sydostlänen. Intresset var stort och 17 av 25 kommuner deltog under seminariet. Från Kronoberg var fem av åtta kommuner, samt Region Kronoberg och Destination Småland, representerade.
NYHET Publicerad:

Utan att spara, kan vi inte satsa

VÄLFÄRD För Lingbygdens Friskola i Södra Ljunga, Ljungby kommun, skulle ett vinstförbud av Reepalu-modell innebära ett reellt hot mot överlevnad på sikt.
NYHET Publicerad:

2017 ut och 2018 in

NYÅRSKRÖNIKA Vid ett årsskifte är det ofta tid för eftertanke och summering samtidigt som nyfikenheten på det nya är stor. Företagens värld är inget undantag.
NYHET Publicerad:

Företagare: "Vinstförslaget är ohederligt"

VÄLFÄRD ”Det är oerhört märkligt att man fokuserar på att slå sönder de ekonomiska förutsättningarna för att driva privata välfärdsföretag", säger Thomas Denward, vd i Denbro Omsorg AB.  
NYHET Publicerad:

God Jul & Gott Nytt År Kronoberg

Hälsning från Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Använd skattepengarna effektivt

VÄLFÄRD Kostnaderna för välfärdstjänsterna skiljer sig från kommun till kommun i Sverige. Finns det effektiviseringsåtgärder för att använda skattepengarna på bästa sätt?
NYHET Publicerad:

Konjunkturen fortsatt stark i länet

KONJUNKTUR Svensk ekonomi har passerat tillväxttoppen i den här konjunkturcykeln. Trots detta förväntas BNP fortsätta att växa i relativt hög takt. Kronobergs län går bättre än Sverige i övrigt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos.
NYHET Publicerad:

Julkalender 2017 - öppna alla luckorna

JULKALENDER Nu är det jul och här på Svenskt Näringsliv har tomten fått gå igenom vårt arkiv för att ta fram de bästa artiklarna som publicerats på vår hemsida. Från den 1 december lägger vi upp dem här som en julkalender. Håll till godo!
NYHET Publicerad:

Är du vår nya Studentmedarbetare/Praktikant?

PRAKTIKPLATS Svenskt Näringsliv är landets ledande näringslivsorganisation. Vi representerar 60 000 företag i alla branscher. Tillsammans med våra medlemsorganisationer är vi företagsamhetens röst i den allmänna debatten och företagens stöd i den dagliga verksamheten. Vi finns på ett tjugotal platser i Sverige samt i Bryssel.
NYHET Publicerad:

”Debatten går fel, när man angriper vinsten”

VÄLFÄRD ”Det är obegripligt, att man kan diskutera hur man ska slå fötterna av en hel bransch, samtidigt som vi har så stora utmaningar för skolan. En ökning av antalet människor 0-18 år med 330 000 individer till 2026”.
NYHET Publicerad:

Studiedag för studievägledare

SKOLA-NÄRINGSLIV En dag i november var studie- och yrkesvägledare i Kronoberg på besök i de privata företagens värld. Hur ser det ut med kompetensen i företagen? Hur utbildas man inom de olika yrkena? Vad behövs framöver? Ja, det var några av frågorna som stöttes och blöttes när Svenskt Näringslivs förbund och företagare träffade studie- och yrkesvägledare.
NYHET Publicerad:

Bäst resultat trots sämst förutsättningar

VÄLFÄRD ”Jag tog risker med en miljonskuld och lön på existensminimum i två år, med jobb dygnet runt. Vem ska vara beredd att utsätta sig för detta, om det inte finns möjlighet att göra vinst i framtiden?”
NYHET Publicerad:

”Ett vinstförbud skulle strypa oss långsamt”

VÄLFÄRD Det finns en diskrepans mellan lokal och nationell nivå, inom samma parti, när det gäller synen på friskolor och vinster i välfärden. I dag har de privatägda alternativen ofta support och gott samarbete med sina kommuner, medan attackerna kommer från riksnivå. Så har det inte alltid varit.
NYHET Publicerad:

Ljungbyföretag tar saken i egna händer

KOMPETENS Under 2017 har högstadieelever från Astradskolan i Ljungby fått möjligheten att delta i ett inspirationsprogram i samband med Henjo AB, ett företag som arbetar med helhetslösningar inom avancerad plåtteknik. Eleverna har fått medverka i företagets alla delar i syfte att skapa ett intresse hos dem för industribranschen, detta för att lösa kompetensbristen som många företag upplever.
NYHET Publicerad:

Vem ska täcka förluster, om vinsten förbjuds?

VÄLFÄRD ”För att hänga med i den tekniska utvecklingen måste vi investera varje år. Vi har satsat 40 mkr bara i byggnader och ytterligare i fordon och utrustning. För att kunna finansiera detta, måste vi göra vinst. Annars går det inte. Det är klart att man är rädd …”
NYHET Publicerad:

Att prata med varandra är helt avgörande

ÄGARSKIFTE Kronobergs län har en av landets äldsta företagarkårer. Detta är både ett hot och en möjlighet. Hotet ligger i att en stor andel av företagen kan komma att försvinna, men samtidigt så är detta en möjlighet då det finns gott om fina företag som någon annan skulle kunna driva vidare.