Conny Hermansson helbild

Lyckosamma ägarskiften skapar jobb i små företag

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Jag ser med stor oro på vad som kommer att hända med de mindre ägarledda företagen och vill understryka hur viktigt det är att alla våra välmående småföretag skall få en chans att överleva och absolut inte läggas ner. Det skriver Conny Hermansson, Svensk Företags Förmedling i Växjö.

Efter snart 32 år som företagsmäklare, rådgivare och de senaste 20 åren som auktoriserad företagsmäklare hos Svensk FöretagsFörmedling i Växjö, ser jag med stor oro på vad som kommer att hända med de mindre ägarledda företagen. Jag vill understryka hur viktigt det är att alla våra välmående småföretag skall få en chans att överleva och absolut inte läggas ner.

Det är dessa familjeföretag som till stor del sysselsätter Sverige idag. Från statistik vet vi att det är våra små arbetsgivare med 3-10 anställda som skapar den stora sysselsättningen i näringslivet. Man uppmärksammar ofta i massmedia om stora uppsägningar på hundratals personer men det är ingen som skriver om alla småföretag som läggs ner i samband med att ägaren drar sig tillbaka. Mottot bör vara att inga sunda småföretag får läggas ner, det finns i regel alltid alternativ som är bättre.

Det är inte självklart för alla 40- och 50-talister att känna till vilka möjligheter och alternativ som finns i stället för att lägga ner eller ”ge bort” sitt företag. Det handlar om att få ut denna information till alla som berörs, som inte har löst sin succession och som är på väg att dra sig tillbaka. Vi som arbetar med detta dagligen vet att det finns många bra och lämpliga köpare till små verksamheter. Dessutom finns det nya aktörer som parallellt med våra banker hjälper till med förvärvskrediter vilket skapar nya möjligheter till finansiering. Detta skapar i sin tur större förutsättningar för ett lyckat generationsskifte. Vi har många bra exempel på redan genomförda generationsskiften i vårt närområde. Det finns många alternativ till nerläggning som har blivit en framgång. Mycket fina exempel på mindre företag som fått nya ägare och där företaget efter en försäljning har blomstrat upp, nyanställt personal, investerat i nya maskiner och annan utrustning, byggt till m.m.

Ägarskifte en komplicerad historia

Att köpa eller sälja ett företag grundar sig nästan alltid på ett ganska komplext beslut. Beroende på om man är köpare eller säljare så har man olika perspektiv men gemensamt är.

- Svårigheten att värdera/prissätta ett företag.
- Komplicerat att hitta bästa köpare/säljare.
- Svåra överväganden kring informationsgivning i samband med ägarförändring. Vilken information kan lämnas och när ska den lämnas?
- Det tar mycket tid.
- Obekvämt att framträda med eget namn.

Ser man det specifikt ur säljarens perspektiv så har man följande att ta hänsyn till:

- Frånträder kanske ett livsverk. För många är företaget det som präglar både den enskilde personen och familjen. Hur blir min vardag efter att jag sålt?
- Man har ofta stora förväntningar på värden i framtidspotential, renommé och företagsnamn samt i fastighet och maskiner.
- Vill minimera sin risk i överlåtelsen och vill helst ha hela köpeskillingen vid tillträdet.
- Rädslan för att information skall spridas till kunder, personal etc.
- Söker en värdig efterträdare.

Om man istället ser det ur köparens perspektiv så vill köparen ta hänsyn till följande:

- Rädsla för hur beroende företaget är av tidigare ägare.
- Ser kritiskt på stora bundna tillgångar i fastighet, maskiner och framförallt lager.
- Vill minimera risktagande, gärna tilläggsköpeskilling.
- Ogillar budkonkurrens.
- Vill känna stor trygghet i sitt livs kanske största affär.

Ovan har jag försökt spegla några av de aspekter som man har att ta hänsyn till i samband med en överlåtelse av ett företag.

Det gäller också att var ute i god tid så att man kan förbereda en försäljning på bästa sätt ”klä bruden ” som det så fint heter. Så sätt igång processen i god tid. Dessutom är det vanligt att en köpare vill ha kvar säljaren i företaget, ett till tre år efter förvärvet.

En företagsförsäljning kräver både kompetens och erfarenhet och det är inte lätt när det kanske bara sker en gång i livet. Det finns många fällor under en försäljningsprocess så det är bättre att försöka göra det rätt från början.

Mitt råd är att ta hjälp av de som har kunskap om denna typ av transaktioner. Allt från analys/värdering, marknadsanalys, marknadsföring, avsiktsförklaring, förhandling, finansiering och företagsgenomlysning och överlåtelseavtal. Det finns många bra företagsmäklare, revisorer, jurister, banker och rådgivare som kan hjälpa till i denna så viktiga process.
Lycka till!

Conny Hermansson, Svensk FöretagsFörmedling i Växjö

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kapade juristkarriär för sågen

GENERATIONSSKIFTE Det var inte självklart för Claes Andersson, att han skulle ta över ledningen i företaget. Han har sommarjobbat på sågen hela uppväxten, och i produktionen ett år efter studentexamen i Tingsryd, men han satsade på en annan karriär.
NYHET Publicerad:

Integration när den fungerar

INTEGRATION På Borox International i Eneryda jobbar 70 personer med att producera slitstål till entreprenadmaskiner runt om i världen. Alexander Denes är platschef och berättar om deras integrationstänk.
NYHET Publicerad:

Ett ägarskifte är förberett, men ändå inte

GENERATIONSSKIFTE Denis Lodge inser, att han vid snart 72, borde tänka mera på successionen av ägande och ledning i sitt företag, Amon AB i Urshult. Men det är svårt att släppa taget om ett livsverk och sonen Sebastian Lodge, som jobbar halvtid med utveckling av en ny gren i företaget, känner inte heller någon direkt brådska.
NYHET Publicerad:

Svensk mästare på väg mot Europa och Världen

YRKESLANDSLAGET Emmy Åberg från Älghult slog ut alla andra tävlande och vann Yrkes-SM för elektriker, där hon var den enda tjejen som deltog i semi-finalen i Nyköping. Den 26-28 september 2018 ska hon representera Sverige i Euroskills, Yrkes-EM, tillsammans med yrkeslandslaget där 31 andra deltagare tävlar i sina yrkesgrenar.
NYHET Publicerad:

Tankar kring Almedalsveckan

ALMEDALEN Nu är årets upplaga av politikerveckan i Almedalen över för den här gången. Det har varit en vecka som präglats av mycket hätska utspel från Nordiska Motståndsrörelsen och deras aktiviteter, men även ganska gott om politiska utspel och vallöften. Återigen rekordmånga seminarier och möten.
NYHET Publicerad:

Prao får ungdomar att växa

PRAO Det har nu återigen blivit obligatoriskt med prao i grundskolan. Det är mycket positivt att skolan och näringslivet kan komma ett steg närmare varandra. Eleverna får en bättre inblick i yrkeslivet och får en chans att växa som personer.
NYHET Publicerad:

Högkonjunkturen fortsätter i länet

KONJUNKTUR Högkonjunkturen i Sverige håller i sig över nästa år enligt Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos. Tillväxttoppen är passerad men högkonjunkturen fortsätter.
NYHET Publicerad:

Se upp för bluffakturor i sommar

BEDRÄGERIER Bluffakturor är ett stort problem som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då falska fakturorna riskerar att slinka igenom när ordinarie personal är på semester. Här hittar du tips på hur du gör om du får en bluffaktura.
NYHET Publicerad:

Vart går färden med välfärden?

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 När företagare träffade Socialdemokratiska politiker i Kronoberg stod välfärds- och kompetensfrågorna högt upp på Agendan. Hur ska vi lösa de problem som finns?
NYHET Publicerad:

”Vi vill bara sköta oss”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Att företagens villkor är viktiga för att kunna växa och därmed bidra till välfärden är ingen hemlighet. Men kan politiken ge de rätta förutsättningarna? Det diskuterades mellan företagare och moderata politiker vid ett möte i Växjö.
NYHET Publicerad:

De lär framgångsrikt ut entreprenörskap tillsammans.  

ENTREPRENÖRSKAP Linda Lihné och Lars Binkemo från Katedralskolan i Växjö har valt en annorlunda väg i deras arbete som UF-lärare. Istället för att arbeta var för sig så har de valt att arbeta tillsammans, något som har visat sig bli väldigt lyckat.
NYHET Publicerad:

Hur är spelreglerna?

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 När företagare träffade Kristdemokraterna var det många frågor som diskuterades. Bonus malus, sjukvårdskostnadsbeskattning, anställningsformer och kompetensförsörjning var några av dem.
NYHET Publicerad:

Börja jobba vid 30?

ARBETSMARKNAD Det tar lång tid för svenska studenter att komma i arbete, jämfört med studenter i exempelvis Norge och Danmark. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. De negativa effekterna är många. Personerna själva får lägre livslön och pension, och skatteintäkterna blir mindre.
NYHET Publicerad:

Flygskatt på tapeten

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Infrastruktur, flygskatt, kompetensförsörjning, friskolor och sjukvårdsfrågor blev diskussionsämnena när företagare och Miljöpartister träffades för att prata framtid.
NYHET Publicerad:

"Kanske borde fokus från politikerna framöver istället riktas mot hur effektivt pengarna används i de offentliga systemen?"

KOMMENTAR Nu har Riksdagen, efter många om och men, röstat ner Regeringens förslag om att begränsa vinsterna i skola och omsorg. Förslaget som var ett direkt angrepp mot de privata företagen var slarvigt och snedvridet. Lagrådet sågade förslaget rakt av och ändå gick Regeringen fram med ett skarpt förslag till omröstning. Dessutom ett förslag som på tidigt stadium inte hade majoritet i Riksdagen.
NYHET Publicerad:

Ett klokt beslut!

VÄLFÄRD Nu har Riksdagen, efter många om och men, röstat ner Regeringens förslag om att begränsa vinsterna i skola och omsorg. Förslaget som var ett direkt angrepp mot de privata företagen var slarvigt och snedvridet. Lagrådet sågade förslaget rakt av och ändå gick Regeringen fram med ett skarpt förslag till omröstning. Dessutom ett förslag som på tidigt stadium inte hade majoritet i Riksdagen.
NYHET Publicerad:

Ett välkommet beslut!

VÄLFÄRD Nu har Riksdagen, efter många om och men, röstat ner Regeringens förslag om att begränsa vinsterna i skola och omsorg. Förslaget som var ett direkt angrepp mot de privata företagen var slarvigt och snedvridet. Lagrådet sågade förslaget rakt av och ändå gick Regeringen fram med ett skarpt förslag till omröstning. Dessutom ett förslag som på tidigt stadium inte hade majoritet i Riksdagen.
NYHET Publicerad:

Ömsesidig nytta när Centerpolitiker träffade företagare

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Att företagare möter politiker är något som kan ge ömsesidig nytta. Kontakterna kan leda till affärer, för den företagsamme entreprenören, men framförallt ger det nya kunskaper och insikter.
NYHET Publicerad:

Alla skolans elever skall kunna få möjligheten att driva UF-företag

UNG FÖRETAGSAMHET Marie Henriksson från Kungsmadskolan i Växjö började sin karriär inom skolan som svensklärare. Idag har hon helt ersatt undervisningen i svenska mot entreprenörskap. Förra året vann hon till och med priset ”Årets UF-lärare 2017 i Kronoberg”. Hennes mål nu, som UF-samordnare på skolan, är att alla skolans elever ska kunna få möjligheten att driva ett eget UF-företag.
NYHET Publicerad:

Företagen har tyckt till

FÖRETAGSKLIMAT 31 000 företag har svarat på den årliga undersökningen kring det lokala företagsklimatet i landets 290 kommuner. I Kronobergs län är det 819 företag som gett sitt omdöme om sina hem kommuner i en rad frågor.