SEMINARIUM / MÖTE Län: Norrbottens län

Hur lyckas företagen med rekrytering när det råder kompetensbrist?

Att rekrytera rätt medarbetare är en stor utmaning för många företagare i länet. I takt med att ekonomin och arbetsmarknaden går för högtryck har kompetensbristen inom många branscher blivit alltmer utbredd. Konsekvenserna för företagens tillväxt och möjlighet att svara mot kundernas efterfrågan är påtaglig.

Svenskt Näringsliv har sedan 1999 kartlagt företagens kompetensbehov på bransch och länsnivå. Vi presenterar resultatet för den senaste undersökningen bland företagen i länet. Hur ser kompetensbristen ut? Vad blir konsekvenserna för företagen? Via vilka kanaler väljer företagen att rekrytera? Vilka kompetenser efterfrågas? Och hur löser företagen sina rekryteringsproblem?

Emelie Nordström 2

Emelie Nordström

Foto: Ernst Henry Photography

Välkommen till ett seminarium där du kan ta del av de nya resultaten och diskutera med företagarkollegor och experter om hur utmaningarna liksom lösningarna ser ut. Seminariet leds av Emelie Nordström, projektledare för Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät.

Din anmälan behöver vi senast den 4 april. Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på lunchen. Välkommen!

Datum och tid

  • Tisdag 17 april 2018, kl. 11:30 – 13:00

Plats

Svenskt Näringslivs regionkontor, Storgatan 9, Luleå

Kontaktpersoner

Jan-Olov Nordström