SEMINARIUM / MÖTE Län: Norrbottens län

Kompetensförsörjningen - en utmaning

Johan Olsson

Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.

En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Men att hitta rätt person till rätt plats är svårt för många företag idag. Oavsett bransch och storlek på företaget är kompetensförsörjningen en utmaning. Om företagen ska kunna förbättra sin verksamhet och utveckla sina produkter och tjänster krävs det tillgång på rätt medarbetare. Det är helt enkelt avgörande att företagens kompetensförsörjning fungerar bättre. För företagens, och för Sveriges skull.

Beroende på vem man frågar betyder kompetensförsörjning många olika saker. En viktig del handlar om utbildningssystemets kvalitet, relevans och förmåga att rusta elever och studenter för yrkeslivet. Samverkan mellan skola och näringsliv är avgörande för att eleverna ska få en bra start på yrkeslivet. Prao och praktik i olika former har stor betydelse för elevers studie- och yrkesval. Samverkan mellan skola och utbildning är också ett verktyg för att underlätta företagens rekryteringar.

  • Men vilka framgångsfaktorer finns?
  • Och hur ser ungdomarna på utbildning och jobb?

Välkommen till ett lunchmöte där Johan Olsson, utbildningspolitisk expert vid Svenskt Näringsliv, är på plats.

Anmälan senast den 12 mars. Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på salladslunch.

Datum och tid

  • Tisdag 19 mars 2019, kl. 11:30 – 13:00

Plats

Svenskt Näringslivs regionkontor, Storgatan 9, Luleå

Kontaktperson

Hans Andersson