SEMINARIUM / MÖTE Län: Norrbottens län

Sjukskatten stoppad – vad händer nu?

catharina bäck

Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. 

Regeringens förslag om att arbetsgivare ska betala mer för långtidssjukskrivna drogs tillbaka efter massiv kritik. En stor seger för näringslivet. Men regeringen är, med rätta, oroad över de höga sjuktalen. Vilka andra åtgärder har regeringen på lager och hur påverkar det ditt företag.

Vilka åtgärder kan leda till en låg och stabil sjukfrånvaro? Fungerar rehabiliteringskedjan när den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen slopats? Vilka stöd finns för företagen vid rehabilitering av långtidssjuka? Hur är det nya högkostnadsskyddet för höga sjuklönekostnader konstruerat och fungerar det? Vad händer med samverkan och informationsutbyte mellan företaget, vården och Försäkringskassan? Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv, förklarar.

Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på lunchen.
Anmälan senast den 25 oktober!

Datum och tid

  • Fredag 28 oktober 2016, kl. 11:30 – 14:00

Plats

Svenskt Näringslivs regionkontor, Storgatan 9, Luleå

Kontaktpersoner

Jan-Olov Nordström
  • Jan-Olov Nordström »