SEMINARIUM / MÖTE Län: Örebro län

Bättre företagsklimat med kommunal regelförbättring

NNR_logo_2016
Alla pusselbitar 160630
Näringslivets Regelnämnd, NNR, har under 2016 gjort en undersökning och uppföljning av kommunernas regeltillämpning inom områdena offentlig upphandling, serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljöfarlig verksamhet, bygglov och företagslotsning. Resultaten, som presenteras i sex delrapporter, visar på skillnader i villkor och kostnader för företagen beroende på vilken kommun de verkar i. Samtidigt har många kommuner visat att det går att bli snabbare och effektivare.

Varmt välkommen till ett seminarium där resultatet av NNRs undersökning av din kommun presenteras och där vi tillsammans diskuterar vilka framtida förbättringsområden och utmaningar som finns. Du får även möjlighet att utbyta erfarenheter med andra aktörer och ta del av goda exempel samt NNRs rekommendationer med anledning av undersökningen.

Karl Hulterström, regionchef Svenskt Näringsliv
Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR
August Liljeqvist, sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd, NNR

Datum och tid

  • Tisdag 8 november 2016, kl. 12:00 – 14:00

Plats

Behrn Business lounge, Rudbecksgatan 26, Örebro

Pris

Kostnadfritt deltagande, vi bjuder på lunch.