Reepalu stoppar förskolans expansion

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Solberga Förskolor har 50 barn i kö och erbjuder de mest generösa öppettiderna i kommunen. Förhoppningen är att expandera med det lyckade konceptet, men hotet om en vinstbegränsning hänger som mörka moln på himlen. "Det vore mycket bättre om vi kunde använda den energin för att bygga ut och förbättra verksamheten", säger ägaren Maria-Pia Karlsson.

Maria-Pia Karlsson och Anna Almlöf, Solberga förskolor

Maria-Pia Karlsson och Anna Almlöf, grundare Solberga förskolor

– Vi startade inte Solberga Förskolor för att bli rika. Det vi brinner för är att vara med och utveckla den svenska välfärden, men vi behöver naturligtvis kunna ta ut en skälig lön och där är vi fortfarande inte riktigt. Företaget måste gå med vinst så att vi har möjlighet att expandera verksamheten, fastslår Maria-Pia Karlsson, som tillsammans med Anna Almlöf äger och driver Solberga Förskolor AB.

Båda hade en gedigen erfarenhet från kooperativa förskolor när de 2013 började planera Solberga. I januari 2015 var den tidigare VVS-butiken i Lindesberg ombyggd till en funktionell förskola.

Trots hotet från Reepalus utredning har man hittills inte slagit av på utbyggnadstakten. Förskolan i Lindesberg har i dagsläget 47 inskrivna barn och 10 anställda pedagoger.

– 50 barn står i kö för en plats hos oss. Visst har vi blivit ett attraktivt alternativ till den kommunala förskolan, säger Anna Almlöf.

Så sent som i januari i år slog Solberga upp porten till ytterligare en förskola, nu i grannkommunen Nora. Redan vid starten fanns 45 barn inskrivna.

– I september eller oktober hoppas vi kunna öppna en förskola i Lanna i Lekebergs kommun. På lite sikt kan det bli en förskola till här i Lindesberg, förklarar Anna Almlöf.

Det första verksamhetsåret omsatte Solberga 4,5 miljoner. Vinsten låg på förhållandevis blygsamma 193 000 kronor.

– Men det var enligt Reepalus sätt att räkna alldeles för mycket. En vinst på 28 000 hade varit tillåten, inte mer, konstaterar Maria-Pia Karlsson.

Ilmar Reepalus råd till välfärdsföretag som vill växa men som inte får gå med nämnvärd vinst är att låna pengar för expansionen.

– Vilken bank skulle ställa upp på det? Det är ett råd som är fullkomligt orealistiskt, fastslår Maria-Pia Karlsson.

För att markera sitt missnöje med förslagen i Reepalus utredning, ”Ordning och reda i välfärden” som den heter, har Solberga precis som många andra välfärdsföretag skickat ett remissyttrande till finansdepartementet.

– Solberga Förskolor AB avstyrker utredningens förslag. Det skulle kraftigt försämra våra möjligheter att verka och långsiktigt hota vår överlevnad. Förslaget innebär en inskränkning av företagandet och skulle få negativa effekter för hela vår bransch, varnar man i sitt remissyttrande.

Korta beslutsvägar och optimal flexibilitet ser Anna Almlöf och Maria-Pia Karlsson som några av fördelarna med privata förskolor.

– Vi måste anpassa oss efter föräldrarnas önskemål, exempelvis när det gäller öppethållandet, säger Anna Almlöf.

Solberga i Lindesberg har idag öppet mellan 5.30 och 17.30. Dessa generösa tider kan den kommunala förskolan inte matcha, trots att en så tidig lämning på morgonen behövs för dem som ska gå på första skiftet på Meritor, fordonskomponenttillverkaren som är kommunens klart största företag.

– Vi älskar att driva våra förskolor, men det ifrågasättande av hela branschen som Reepalus förslag innebär tar mycket energi från oss. Det vore mycket bättre om vi kunde använda den energin för att bygga ut och förbättra verksamheten, understryker Maria-Pia Karlsson.

Du kan också protestera mot Reepalus förslag. Gå in på svarareepalu.nu och gör din röst hörd.

Sören Karlsson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kvalitetsstyrning bästa sättet att utveckla välfärden

ALMEDALEN Reepaluutredningen hävdar att det inte går att mäta kvalitet i välfärden. Det stämmer inte, säger forskarna Lars G Mattsson, tv, och Lars Sörqvist.
NYHET Publicerad:

En lösning för varje elev

SKOLA Kan man ge en elev lätt bränd korv, pommes frites och brunsås till lunch varje dag? ”Ja, om det gör att eleven kommer till skolan, lär sig saker och mår bra”, säger Navid Ghannad som driver Pusselbitens skola för barn med autism. Här skräddarsys verksamheten efter varje elevs behov.
NYHET Publicerad:

Sajt gör valfriheten enkel 

ÄLDREOMSORG Äldre och deras anhöriga upplever det ofta som krångligt att flytta till ett äldreboende eller få hemtjänst. ”Vi vill göra det enklare att hitta det som passar varje individ”, säger Fanny Falkenberg, en av initiativtagarna till sajten Seniorval.se, som är en guide genom den snåriga processen.
NYHET Publicerad:

Kritiker hugger klorna i välfärdsutredning

VÄLFÄRD Kritiken är hård och ilskan stor över regeringens välfärdsutredning från såväl små omsorgsföretag som internationella vårdkoncerner. Att gå vidare med en utredning som inte har något stöd i riksdagen är häpnadsväckande, anser en företagare.
NYHET Publicerad:

Assistansföretagare: "Vi behövs för valfriheten"

VÄLFÄRD Lyhördhet, flexibilitet och närhet till kunderna. Carina Funck startade ett eget företag för att få den assistans hon ville ha till sin son men inte hittade någonstans. Nu driver hon Wisby Assistans som är en av Gotlands största privata arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

Digital manick avlastar vården

DIGITAL HÄLSA Långa väntetider och höga kostnader ökar behovet av effektivisering i vården. Som ett led i det har Coala Life utvecklat en manick för att göra ett enkelt EKG på sig själv och få resultatet i mobilen. Vid tecken på en hjärtsjukdom kan sjukvården koppla upp sig direkt och ta del av värdena.
NYHET Publicerad:

Skolföretagen höjer resultaten i svensk skola

DEBATT För första gången är det möjligt att studera skillnaderna mellan skolor med olika ägandeformer i Pisa 2015. Vår fördjupade analys visar att regeringens grundläggande antaganden i vinstdebatten är felaktiga.
NYHET Publicerad:

Vi värnar valfriheten

KOMMENTAR Vinstdebatten är absurd. Inget tyder på att skolföretagen ligger bakom de sjunkande resultaten i Pisa. Vi värnar föräldrarnas rätt att välja skola, oavsett om skolhuvudmannen är en kommun, ett aktiebolag eller en stiftelse. Det skriver Tobias Krantz och Fredrik Skälstad i en kommentar till artikeln på DN-debatt.
NYHET Publicerad:

Helt feltänkt om privata sjukvårdsförsäkringar

KOMMENTAR Regeringen vill förmånsbeskatta privata sjukvårdsförsäkringar. Det kommer att leda till längre köer i den offentligt finansierade vården, högre sjukskrivningstal och slå hårdast på små företag. Förslaget är helt igenom feltänkt, skriver Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

Svenskar överskattar välfärdsföretagens vinster

VÄLFÄRD ”Jag sade till min före detta klasskamrat Reepalu att om kommunerna bara blir bättre på att driva skola och omsorg så försvinner alla välfärdsföretagens vinster automatiskt.” Det är företagen Rune Anderssons motförslag till regeringens planer på att begränsa vinstuttag.
NYHET Publicerad:

"Vinstdebatten är enormt provocerande"

VÄLFÄRD Förslaget om ett vinsttak för välfärdsföretag är provocerande, anser Sara Löfgren, vd på To Care i Stockholm, som avblåste starten av en tredje vårdcentral när Reepalus förslag blev känt. Att begränsa redan små marginaler är ”förödande för branschen och demokratin”, säger hon.
NYHET Publicerad:

”Tydligt att få har förstått”

VINSTDEBATTEN På förskolan Verbala Stigar valde grundarna att informera personal och föräldrar om konsekvenserna för dem om förslaget om ett vinsttak skulle bli verklighet. ”Ingen hade förstått att vi faktiskt skulle behöva stänga”, säger Camilla Lindgren på företaget.
NYHET Publicerad:

Tunga aktörer kritiserar Reepaluförslag

VÄLFÄRD Remisstiden för att svara på Reepaluutredningens förslag om ett vinsttak i välfärden gick ut för en vecka sedan. Intresset har varit rekordstort och alla spontana remissvar gjorde att Finansdepartementets servrar gick ner. Bland de starkt kritiska finns näringslivets tyngsta aktörer.
NYHET Publicerad:

"Klart en privat förskola måste få gå med vinst”

VÄLFÄRD Reepalus förslag om en vinstbegränsning i välfärden är befängt, menar Stefan Leskinen, som har barn på Solberga Förskolor. Han anser det vara självklart att företagen behöver ekonomiskt utrymme för en buffert. "Ägarna tar stora risker. Det är klart att företagen måste ha all rätt i världen att göra vinst", säger han.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv avvisar Reepaluutredningens förslag

KOMMENTAR "Förslagen skulle återmonopolisera den svenska välfärden med stora negativa effekter för både brukare och skattebetalare". Det säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en kommentar till Reepaluutredningen.
NYHET Publicerad:

Reepalu stoppar förskolans expansion

VÄLFÄRD Solberga Förskolor har 50 barn i kö och erbjuder de mest generösa öppettiderna i kommunen. Förhoppningen är att expandera med det lyckade konceptet, men hotet om en vinstbegränsning hänger som mörka moln på himlen. "Det vore mycket bättre om vi kunde använda den energin för att bygga ut och förbättra verksamheten", säger ägaren Maria-Pia Karlsson.
NYHET Publicerad:

Specialistklinik fyller vårdgap

KOMPETENS Remeo startade för att avlasta intensivvården från patienter som har nått stabilt tillstånd men som inte är friska nog för en vanlig vårdavdelning. Idag fyra år senare har kliniken byggt upp en unik kompetens kring vård och rehabilitering av patienter med komplicerade andningsproblem.
NYHET Publicerad:

Trygg start ger bättre lärare

UTBILDNING I höst startar Tibble Gymnasium en traineeutbildning för nyutexaminerade lärare. Det ska göra att elever på skolan får möta nya lärare som är bättre förberedda och lugna i sin start. Vd:n Niklas Pålsson tror också att det på sikt höjer lärarnas status. 
NYHET Publicerad:

”Bryt tabut kring enkla jobb”

INTEGRATION Många arbetsplatser skulle tjäna på att ta in någon som utför enkla uppgifter som inte kräver utbildning, eller ens kunskaper i svenska. Men för att arbetsgivare ska ta steget krävs någon ekonomisk lättnad, enligt Lee Wermelin som gjort att 50 invandrarkvinnor nu jobbar inom förskolan.
NYHET Publicerad:

Systematik gör det lätt att göra rätt

VÄLFÄRDEN Humanas äldreboenden har de senaste åren jobbat systematiskt med hur personalen bemöter de äldre och deras anhöriga. Ett bevis för framgångarna är toppbetygen i Socialstyrelsens senaste öppna jämförelse mellan landets äldreboenden.