Det finns en enorm potential i de mindre företagen

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Det finns drygt en miljon verksamma företag i Sverige. 99,9 % av dem har färre än 250 anställda. Svenska nystartade företag ligger i absoluta världstoppen när det gäller överlevnadsgrad.

Ronny Mårtensson 2

Ronny Mårtensson, vd för Åtvidabergs Sparbank.

Foto: Sören Karlsson

I ett alltmer globaliserat näringsliv har Sverige fantastiska förutsättningar att fortsätta skapa nya livskraftiga företag och nya arbetstillfällen – men vi måste vara mycket mer alerta i att ge företagen de förutsättningar de förtjänar. Det krävs en nationell samsyn mellan politik, näringsliv och arbetstagare för att skapa de allra bästa förutsättningarna.

De stora företagen är absolut livsnödvändiga för utvecklingen av det svenska näringslivet. De har många anställda men utgör kanske framförallt en nödvändighet som kunder till de mindre företagen och som de största pådrivarna av forskning och utveckling. Däremot är det mycket svårt att skapa nya stora företag – det räcker med att studera utvecklingen från 1970-talet och framåt.

Av den dryga miljon företag som finns i Sverige är 74 % enmansföretag, 22 % har 1 – 9 anställda och ytterligare 3 % har 10 – 49 anställda; totalt sett utgörs mer än 99 % av det svenska näringslivet av företag med färre än 50 anställda. Med de stora företagens kapacitet som beställare från de mindre företagen ligger det en enorm potential – delvis slumrande – bland dessa relativt små företag.

Relativt vårt lands storlek har vi varit enormt framgångsrika i näringslivet under de senaste 60 – 70 åren.  Delvis tack vare att vi sluppit befinna oss i krig och andra konflikter men också på grund av att vi utvecklat ett sätt att driva och leda företag.  De anställda känner engagemang och tillåts vara delaktiga. Under en stor del av dessa år har vi också haft en ganska pragmatisk syn på företagandets regler från den nationella politikens – och myndigheternas – sida. Det finns dock mycket att önska i nuläget när det gäller omfattningen av de regelverk företagen har att beakta. Det har blivit alltför – och onödigt – komplicerat att driva företag. Framförallt tror jag det är mängden regler att förhålla sig till – men  ibland även reglerna i sig.

Om de ganska få, men stora och otroligt kompetenta, storföretagen utgör stommen i det svenska näringslivsbygget så är det mängden små företag som är allt annat byggmaterial. Det är här den stora riktigt stora potentialen finns, men det är också här som mängden regler slår hårdast mot viljan, förmågan och möjligheterna att orka växa.

Med några få undantag tror jag inte att det är skatter som är vårt största tillväxthinder utan, som sagt, just mängden regler som de små företagen ska hantera och förhålla sig till. I den här texten finns inte utrymme att exemplifiera alltför mycket men summan av regelverk inom ekonomi och redovisning, skatter, miljö, personal, jämställdhet, arbetsmiljö med mera. Samt redovisning och rapportering inom ramen för alla dessa regler, är dels för omfattande och dels alltför komplicerat. Självklart har alla dessa regler, en i taget, kommit till med goda syften och är tänkta att fylla en viktig funktion men de landar alla i knäet hos de enskilda företagen. Är man då ett av alla dessa små företag, eller överväger att starta ett, blir det helt enkelt för mycket och summaeffekten riskerar bli – och är – ett stort tillväxthinder. Det har vi inte råd med!

Vi behöver omforma vårt sätt att lägga regler på företagen. De många små företagen måste få färre, enklare och mer lättrapporterade regler. Fler schablonregler. Alla företag måste få regelverk och skattesystem som är konsistenta över tid och längd så att man inte behöver lägga onödig tid och energi på att sätta sig in i förändringar i tid och otid. Detta behöver ske nu!

Företagen kommer inom kort att behöva lägga all sin energi på att hitta medarbetare med nödvändig kompetens – men det är en annan krönika.

Ronny Mårtensson
VD för Åtvidabergs Sparbank

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”En stöld kostar så mycket mer”

GÄSTKRÖNIKA "Ett normalt år drabbas vårt företag, Trellegräv, av runt 25 dieselstölder. Värdet på det som stjäls är ofta lågt men förlusterna för oss kan bli stora, exempelvis om maskinerna måste repareras och inte kan användas. Man önskar att det skedde mer kontroller för att försvåra för tjuvarna att sälja sitt stöldgods." Det skriver Jonas Jönsson, vd och ägare till Trellegräv i Trelleborg, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

I huvudet på en småföretagare

GÄSTKRÖNIKA Att vara småföretagare är ett sätt att leva. Och när man lever mitt i det, är det så självklart hur allt fungerar (och vad som inte fungerar). Det är lätt att tro att alla andra människor också har helt klart för sig hur en småföretagares verklighet ser ut. Det skriver Elisabeth Moglia i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Många små bedrägerier hårt ekonomiskt slag

GÄSTKRÖNIKA Brottsligheten har blivit ett konkret problem för mig som företagare i Malmö. Många små bedrägerier kostar oss tiotusentals kronor, något som gör att de ekonomiska konsekvenserna snabbt blir ohållbara. Där ordningsmakten träder tillbaka uppstår andra, ofta oönskade lösningar. Det är en förfärlig konsekvens av en svikande rättsstat, skriver Henrik Jönsson, företagare, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Sjöstedts vinststopp är en attack på hela näringslivet

GÄSTKRÖNIKA Om vinster förbjuds för välfärdsföretag, var går då gränsen? Ska den som bygger skolor eller säljer bilar till det offentliga inte heller få göra vinst? Det undrar den skånska företagaren Kalle Gustafsson, vd och ägare av PoG Woody Bygghandel. Läs hans gästkrönika här.
NYHET Publicerad:

"Vi tvingas lägga ned, men jag tror inte att du är ledsen för det"

GÄSTKRÖNIKA ”Man kan undra hur mycket du egentligen känner till om verkligheten för små och medelstora företag i vårt land?” Den frågan ställer före detta bankmannen Bo Åhnebrink i Malmö i ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson, apropå nya regler för företagsstyrelser.
NYHET Publicerad:

Höjning av entreprenörsskatt är som att kissa i byxan

GÄSTKRÖNIKA "Att inte fler reagerar över att finansministern med berått mod vill försvåra för landets småföretagare. Hon påstår att höjningen av entreprenörsskatten enbart drabbar de som hänger vid Stureplan. Men så är det inte" skriver Carl-Otto Swartz, Örups Säteri, Tomelilla i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

”Enkelt göra fel, omöjligt göra rätt”

GÄSTKRÖNIKA Det borde inte vara så komplicerat. Person söker asyl i Sverige. Person vill jobba och får tillåtelse av Migrationsverket att göra så. Person får jobb. Sedan är allting klart? Inte direkt. Jeanette Bohman är ägare av Skivarps Gästgivaregård. Läs hennes Kafka-artade skildring av att försöka anställa en nyanländ.
NYHET Publicerad:

Arbete – farligt eller vägen till lycka

GÄSTKRÖNIKA "Arbetslivet är farligt, människor blir sjuka av arbete, hälsorisker i arbetslivet, utbränd av arbete. Rubrikerna har varit talrika de senaste åren och långt innan dess också. Men arbete är faktiskt en hälsofaktor." Det skriver Jehoshua Kaufmann, leg psykolog och entreprenör i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Den snillrika Reepaluutredningen innebär sotdöden

GÄSTKRÖNIKA ”Att fokusera på kunskap och utbildning känns idag viktigare än någonsin. I ljuset av detta blir jakten på friskolor och andra företag i välfärdssektorn ännu mer beklaglig. Vi behöver fler goda alternativ, inte färre.” Det skriver Maria Jacky, Skolhoppet AB i Lund, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Hur modig är du?

GÄSTKRÖNIKA "Så vad kan du och jag göra för att få fler att våga, fler att ta chansen att förädla sin idé, sin dröm? Vad kan du och jag göra för att uppmuntra, vägleda men även själva våga vägledas och våga vara nyfikna in i en ny tid av entreprenörskap?" Så skriver Leila Khammari, ordförande Ung Företagsamhet Skåne, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Målet är resan värd

GÄSTKRÖNIKA Det brukar heta att det är vägen som är mödan värd, inte målet. Men jag vill slå ett slag för målet. För mig och företaget har ett tydligt uppsatt mål varit avgörande, utan det skulle jag kanske inte driva färgbutiken Colorama i Lycksele idag, skriver Joacim Eriksson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Varje erfarenhet leder till nytt jobb”

GÄSTKRÖNIKA "Så var det dags att gå vidare från mitt första jobb. Osökt kommer tankarna om hur det egentligen är att vara ung på arbetsmarknaden i dag, tankar jag delar med så många andra." Det skriver Susanna Jertel i en krönika.
NYHET Publicerad:

Vi är inte konkurrenter

GÄSTKRÖNIKA I Svenskt kvalitetsindex är Arbetsförmedlingen den myndighet som har lägst förtroende. Både arbetsgivare och arbetssökande är missnöjda. För de arbetssökande är 2015 års resultat detsamma som tidigare år (index 43) och bland arbetsgivarna sjönk förtroendet under förra året (index 55), trots att Arbetsförmedlingen lagt stort fokus på att prata om arbetsgivarkontakter och matchning.
NYHET Publicerad:

Snart sinar korna

GÄSTKRÖNIKA "Vi företagare måste mana till sans vad gäller skatter och avgifter som regering och kommuner fattar beslut om. Vi är nu kassakor som mjölkas snabbt och säkert på sista dropparna. Är det sättet vi ska bygga Sverige på?”. Det skriver Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivargård, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Man måste både ge och ta chanserna som kommer

GÄSTKRÖNIKA Att få sitt första jobb kan vara svårt för vem som helst. Är man dessutom nyss anländ från ett annat land, med ett annat språk, är det ännu värre. En av de som vet, men som kämpat hårt från början – och lyckats – är Ilko Corkovic. Då flykting från Banja Luca i Bosnien, i dag kommunalråd i Borgholm.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbet som dörröppnare ut till arbetslivet

GÄSTKRÖNIKA "Jag var inte mer än fem till sex år gammal när jag fick börja hjälpa till och expediera över disk. Det föll sig naturligt och kändes både spännande och roligt. Service och handel var en självklar del i min vardag när jag växte upp och ledde mig till mitt första sommarjobb." Så skriver Jörgen Andersson, Gota Media i Karlshamn, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

"Ett feltänk från början till slut"

GÄSTKRÖNIKA "Jag driver en förskola och upplever hur sjukansvaret blir allt tyngre och urholkar alla mina möjligheter att vara den goda arbetsgivare som jag vill vara. Nu vill socialförsäkringsminister Annika Strandhäll göra det än tyngre." Det skriver Lena Karman, vd Klurifax Barnteaterhus AB i Hörby, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

En mammaledig vd:s tankar

GÄSTKRÖNIKA Ska jag, tredje generation i familjeföretaget, riskera allt som tidigare generationer byggt upp? Jag skulle ju bli polis. Det skriver Elisabet Angelin, vd Tomas Buss.
NYHET Publicerad:

Vad är det värsta som kan hända?

GÄSTKRÖNIKA Jag har alltid vetat att jag ska öppna en egen salong. Att det skulle hända så fort hade jag ingen aning om, men när lokalen dök upp så tänkte jag bara – kör! Och är det så farligt? Det är så jag tänker för att hitta modet. Så inleder Elin Sjöström, ägare Runt Hörnet Sundsvall, sin krönika.
NYHET Publicerad:

Sjukt förslag utan slut

GÄSTKRÖNIKA "Nej, vet ni vad, socialförsäkringsminister Strandhälls sjukskatt kan ni kasta i soporna. Bums! Varför? Jo det ska jag berätta." Det skriver Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivaregård i en gästkrönika.