Ett 30-tal företagare och kommunrepresentanter deltog vid lunchträffen om företagsklimatet.
Foto: Sören Karlsson

Ett 30-tal företagare och kommunrepresentanter deltog vid lunchträffen om företagsklimatet.

Ett bra företagsklimat ska bli ännu bättre i Ödeshög

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet har blivit riktigt bra men kan och måste bli ännu bättre. På den punkten är samstämmigheten mellan kommunledningen och företagen stor. Det framgick med all tydlighet vid en lunchträff för företagare som Ödeshögs kommun och Svenskt Näringsliv i Östergötland ordnade.

Annicki Oscarsson

"Vi behöver bli bättre genom att lyssna mer på företagen", säger Annicki Oscarsson.

Foto: Sören Karlsson
Nina Fox Stark

Nina Fox Stark tycker att Ödeshögs kommun har en välvillig inställning till företagen.

Foto: Sören Karlsson
Peter Kenell

"Närheten mellan kommunen och företagen är A och O", säger Peter Kenell.

Foto: Sören Karlsson
Anders Ljung

"Det positiva överväger i Ödeshög", poängterar Anders Ljung.

Foto: Sören Karlsson

-Vi i kommunen har arbetat målmedvetet för att närma oss företagen. Det handlar om att besöka företag och att träffa företagare i så många sammanhang som möjligt. Idag finns ett ömsesidigt förtroende. Ödeshög vill verkligen leva upp till bilden av en företagsvänlig kommun, betonar Annicki Oscarsson, kristdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. 

I Svenskt Näringslivs nya ranking av företagsklimatet placerar sig Ödeshög på plats 73 bland Sveriges 290 kommuner. I Östergötland är Ödeshög trea efter Ydre och Mjölby.

Men Annicki Oscarsson tänker inte slå sig till ro med den nuvarande placeringen. Ett delmål är att åtminstone komma upp till plats 53, den notering kommunen hade 2015.

Lyssna mer på företagen

-Vi behöver bli bättre genom att lyssna mer på företagen och ta till oss deras synpunkter. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram allt det som är positivt och att känna en stolthet, menar Annicki Oscarsson.

Enligt den enkät som utgör en tung del av underlaget för rankingen av företagsklimatet fick Ödeshög höjt betyg på områden som kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder till företagande, servicen till företagen och tillämpningen av lagar och regler. Under det senaste året hade 60 procent av företagen i Ödeshög kontakt med tjänstemän och 46 procent med politiker. 24 procent tog hjälp av kommunens hemsida.

Vid lunchträffen gav Sofia Sjöström, Svenskt Näringslivs regionchef, Ödeshög och andra kommuner några handfasta råd om vad man kan göra för att förbättra det lokala företagsklimatet.

Konkreta och mätbara mål

-Sätt ett mål för arbetet med företagsklimatet, ett mål som tas fram i nära samverkan med näringslivet. Målet ska vara konkret, mätbart och realistiskt. För att lyckas krävs en långsiktighet. Arbetet måste genomsyra hela kommunen under flera år, fastslår Sofia Sjöström.

Nina Fox Stark ansvarar för marknads- och försäljningsfrågor och för utvecklingen av konferensdelen inom Ombergs Golf Resort.

-Det är en jättehård konkurrens för konferensarrangörer. Många känner till oss som golfanläggning. Vi är jättebra på golf. Nu ska vi bli lika bra på konferenser, säger hon.

Nina Fox Stark tycker att bra kontakter mellan företagen i Ödeshögs kommun bidrar till att skapa ett gott företagsklimat.

-Men det räcker inte. Dessutom behövs en välvillig inställning från kommunens sida och det är någonting vi har här i Ödeshög.

Peter Kenell är näringslivschef i kommunen. Han pekar på det långsiktiga arbetet, på de många företagsbesöken som kommunledningen gör och på servicen till företagen, exempelvis när det gäller handläggningstider, som några orsaker till Ödeshögs fina placering i rankingen.

Närheten är A och O

-Närheten mellan kommunen och företagen är A och O, men vi måste ha flera träffpunkter än dag. Jag ser klara fördelar med att kommunen är så pass liten. Det slår det mesta, poängterar Peter Kenell och nämner också Ödeshögs geografiska läge med snabba förbindelser till Linköping och Jönköping, men även med rimliga avstånd till storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, som en post på pluskontot.

Tillsammans med en kompanjon äger och driver Anders Ljung företaget Elektro-Pär AB med 16 anställda och med privatpersoner, företag och kommunen som kunder.

-Det positiva överväger i Ödeshög, men jag tycker inte att vi är tillräckligt duktiga på att lyfta fram fördelarna. På det stora hela taget är det riktigt bra att driva företag här i kommunen, förklarar han.

Anders Ljung menar att det faktum att i princip alla känner alla är något fördelaktigt.

-Behöver jag prata med en politiker eller tjänsteman kan jag göra det när som helst. Allt blir så enkelt på det sättet, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Besöksnäringen skapar jobb för unga under högsäsong

SOMMARJOBB I besöksnäringen ökar antalet anställningar med ca 20 000 enligt siffror från SCB som Visita tagit fram. På Villa Fridhem i Östergötland är det 10 till 15 ungdomar som får jobb över sommaren. Många av dem får dessutom sitt första jobb. "Vi skulle inte klarat av sommarmånaderna och hade varit tvungna att stänga ner om vi inte hade haft tillgång till sommarjobbare", säger Magnus Dahlin.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbare till stor hjälp under högsäsong

SOMMARJOBB Sommarsäsongen möjliggör för ungdomar i Linköping att ta sig in på arbetsmarknaden samtidigt som företagen är tacksamma över extra hjälp för att klara av den hektiska perioden på året. ”Utan våra sommarjobbare hade vi inte klarat oss” säger Monica Persson, butikschef på Ica Supermarket Storgatan i Linköping.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Östergötland en europeisk patentstjärna

PATENT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. I den statistiken kan man bland annat se antal ansökningar som gjorts under året. För den som vill se på patentstatistiken för Östergötland kan det dels väcka bekymrade frågor och dels ge glädjande besked.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Victor Nyberg laddar för Yrkes VM i Ryssland

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 deltagarna är 28 från Sverige, och 3 av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Victor Nyberg, It-tekniker från Linköping.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Signe Skogstjärna siktar på att bli världens bästa guldsmed

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 tävlande är 28 från Sverige, och tre av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Signe Skogstjärna, guldsmed och juvelerare från Motala.
NYHET Publicerad:

Företagsklimat i fokus på Sjöstadslunch

Det bjöds in till Sjöstadslunch på Coffice i Motala. I fokus stod den årliga enkätundersökning som mäter företagsklimatet på kommunnivå, och gästade, det gjorde Svenskt Näringslivs Sofia Sjöström.
NYHET Publicerad:

Skilda åsikter i årets enkät

FÖRETAGSKLIMAT Årets enkät har besvarats av både företagare och kommunpolitiker. På alla frågeområden sätter politikerna högre betyg än företagen. Särskilt stora skillnader finns bland annat i synen på hur upphandling, dialog med kommunledningen samt tillämpningen av lagar och regler fungerar.
NYHET Publicerad:

En fin dag för integration

INTEGRATION FIN DAG, förkortning för Företagande, integration och nätverkande, är en dag för att öka integrationen i Östergötland genom att inspirera fler företagsamma nyanlända att hitta en sysselsättning, till exempel genom nyföretagande. Hallå där Anders Björck, initiativtagare till FIN DAG, vill du berätta mer om konceptet?
NYHET Publicerad:

Företagszafari med fokus på dragkampen om medarbetarna

FÖRETAGSKLIMAT "Det har varit väldigt intressant att i en blandad grupp komma ut på två företag med helt olika inriktning och ta del av deras vardag. Hur ska arbetsgivare attrahera medarbetare idag och i framtiden? Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli allt hårdare", säger Agneta Niklasson (MP), regionråd i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd ska få fler med försörjningsstöd i arbete

HALLÅ DÄR Fredrik Lundén (M), ordförande för den nya Arbetsmarknadsnämnden i Linköping. Arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd som Alliansstyret i Linköping tillsatt, varför har man valt att starta upp nämnden?
NYHET Publicerad:

På Ica Storgatan är det kunderna som bestämmer

ENTREPRENÖRSKAP På ICA Supermarket Storgatan i Linköping är det kunderna som bestämmer. Deras önskemål väger åtminstone väldigt tungt. Kompletta måltidslösningar har blivit ett signum för butiken. En vanlig dag säljer man mellan 400 och 500 varma och kalla måltider. Siffran stiger hela tiden. "Genom en ständig dialog kan kundernas synpunkter snabbt få genomslag och bli verklighet", säger ICA-handlaren Mikael Oskarsson.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Asbest och klotter ger försiktig optimism

FÖRETAGSKLIMAT Behoven av asbest- och klottersanering under lång tid framför gör att Östgöta Sanering AB i Norrköping ser ganska ljust på framtiden. "Det kommer att ta många år innan all asbest är sanerad och att tvätta bort klotter verkar vara ett evighetsuppdrag. Sedan får vi se vad som händer med Ostlänken. Det är mycket som ska rivas och saneras nere i hamnen och på andra ställen. Det ger oss förhoppningsvis ett och annat jobb", säger vd Fredrik Axelsson.
NYHET Publicerad:

Sverige och EU halkar efter resten av världen

KOMMETAR EU är på väg in i en ny fas. Valet till Europaparlamentet nalkas och så även en ny EU-kommission. I Sverige är dock intresset för EU ganska ljumt, vilket är tråkigt. För på den europeiska arenan finns det mycket svenska representanter kan göra för att förbättra villkoren här hemma och då inte minst på näringslivssidan.
NYHET Publicerad:

William är övertygad om att UF släpper loss kreativiteten

UNG FÖRETAGSAMHET "Jag har själv sett hur UF:are på kort tid lär sig företagande och tar fram en solklar affärsidé. Dessutom innebär Ung Företagsamhet ofta en personlig utveckling. Det är häftigt med all kreativitet som UF släpper loss", säger William Almevik, som sedan början av september förra året är skolinformatör på Ung Företagsamhet Östergötland.
NYHET Publicerad:

Grannsamverkan skapar motvikt till Linköping och Norrköping

FÖRETAGSKLIMAT Ett allt närmare samarbete mellan de fem kommunerna på det som ibland kallas Västbanken i Östergötland – Motala, Vadstena, Ödeshög, Mjölby och Boxholm – ska skapa en motvikt till dominansen från Linköping och Norrköping.