Ett 30-tal företagare och kommunrepresentanter deltog vid lunchträffen om företagsklimatet.
Foto: Sören Karlsson

Ett 30-tal företagare och kommunrepresentanter deltog vid lunchträffen om företagsklimatet.

Ett bra företagsklimat ska bli ännu bättre i Ödeshög

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet har blivit riktigt bra men kan och måste bli ännu bättre. På den punkten är samstämmigheten mellan kommunledningen och företagen stor. Det framgick med all tydlighet vid en lunchträff för företagare som Ödeshögs kommun och Svenskt Näringsliv i Östergötland ordnade.

Annicki Oscarsson

"Vi behöver bli bättre genom att lyssna mer på företagen", säger Annicki Oscarsson.

Foto: Sören Karlsson
Nina Fox Stark

Nina Fox Stark tycker att Ödeshögs kommun har en välvillig inställning till företagen.

Foto: Sören Karlsson
Peter Kenell

"Närheten mellan kommunen och företagen är A och O", säger Peter Kenell.

Foto: Sören Karlsson
Anders Ljung

"Det positiva överväger i Ödeshög", poängterar Anders Ljung.

Foto: Sören Karlsson

-Vi i kommunen har arbetat målmedvetet för att närma oss företagen. Det handlar om att besöka företag och att träffa företagare i så många sammanhang som möjligt. Idag finns ett ömsesidigt förtroende. Ödeshög vill verkligen leva upp till bilden av en företagsvänlig kommun, betonar Annicki Oscarsson, kristdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. 

I Svenskt Näringslivs nya ranking av företagsklimatet placerar sig Ödeshög på plats 73 bland Sveriges 290 kommuner. I Östergötland är Ödeshög trea efter Ydre och Mjölby.

Men Annicki Oscarsson tänker inte slå sig till ro med den nuvarande placeringen. Ett delmål är att åtminstone komma upp till plats 53, den notering kommunen hade 2015.

Lyssna mer på företagen

-Vi behöver bli bättre genom att lyssna mer på företagen och ta till oss deras synpunkter. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram allt det som är positivt och att känna en stolthet, menar Annicki Oscarsson.

Enligt den enkät som utgör en tung del av underlaget för rankingen av företagsklimatet fick Ödeshög höjt betyg på områden som kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder till företagande, servicen till företagen och tillämpningen av lagar och regler. Under det senaste året hade 60 procent av företagen i Ödeshög kontakt med tjänstemän och 46 procent med politiker. 24 procent tog hjälp av kommunens hemsida.

Vid lunchträffen gav Sofia Sjöström, Svenskt Näringslivs regionchef, Ödeshög och andra kommuner några handfasta råd om vad man kan göra för att förbättra det lokala företagsklimatet.

Konkreta och mätbara mål

-Sätt ett mål för arbetet med företagsklimatet, ett mål som tas fram i nära samverkan med näringslivet. Målet ska vara konkret, mätbart och realistiskt. För att lyckas krävs en långsiktighet. Arbetet måste genomsyra hela kommunen under flera år, fastslår Sofia Sjöström.

Nina Fox Stark ansvarar för marknads- och försäljningsfrågor och för utvecklingen av konferensdelen inom Ombergs Golf Resort.

-Det är en jättehård konkurrens för konferensarrangörer. Många känner till oss som golfanläggning. Vi är jättebra på golf. Nu ska vi bli lika bra på konferenser, säger hon.

Nina Fox Stark tycker att bra kontakter mellan företagen i Ödeshögs kommun bidrar till att skapa ett gott företagsklimat.

-Men det räcker inte. Dessutom behövs en välvillig inställning från kommunens sida och det är någonting vi har här i Ödeshög.

Peter Kenell är näringslivschef i kommunen. Han pekar på det långsiktiga arbetet, på de många företagsbesöken som kommunledningen gör och på servicen till företagen, exempelvis när det gäller handläggningstider, som några orsaker till Ödeshögs fina placering i rankingen.

Närheten är A och O

-Närheten mellan kommunen och företagen är A och O, men vi måste ha flera träffpunkter än dag. Jag ser klara fördelar med att kommunen är så pass liten. Det slår det mesta, poängterar Peter Kenell och nämner också Ödeshögs geografiska läge med snabba förbindelser till Linköping och Jönköping, men även med rimliga avstånd till storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, som en post på pluskontot.

Tillsammans med en kompanjon äger och driver Anders Ljung företaget Elektro-Pär AB med 16 anställda och med privatpersoner, företag och kommunen som kunder.

-Det positiva överväger i Ödeshög, men jag tycker inte att vi är tillräckligt duktiga på att lyfta fram fördelarna. På det stora hela taget är det riktigt bra att driva företag här i kommunen, förklarar han.

Anders Ljung menar att det faktum att i princip alla känner alla är något fördelaktigt.

-Behöver jag prata med en politiker eller tjänsteman kan jag göra det när som helst. Allt blir så enkelt på det sättet, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Grannsamverkan skapar motvikt till Linköping och Norrköping

FÖRETAGSKLIMAT Ett allt närmare samarbete mellan de fem kommunerna på det som ibland kallas Västbanken i Östergötland – Motala, Vadstena, Ödeshög, Mjölby och Boxholm – ska skapa en motvikt till dominansen från Linköping och Norrköping.
NYHET Publicerad:

Osund konkurrens ett orosmoment för JM:s

OSUND KONKURRENS "Osund konkurrens och dåliga ersättningar är de stora problemen för oss småföretagare i den här branschen", säger Malin Hallberg på JM:s Entreprenad & Transport AB i Kimstad utanför Norrköping.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism bland företagen i Östergötland

KONJUNKTUR Konjunkturen ser oförändrad eller svagt positiv ut, både i riket och i Östergötland, företagen i länet verkar överlag ha en försiktig tro på ett lite mer gynnsamt läge i ekonomin. Få företag anser att risken för en nedgång i ekonomin är särskilt hög, en del är till och med lite mer positiva än tidigare. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Ny KSO: Det ska vara lätt att driva företag i Linköping

NY PÅ JOBBET Nu har våra folkvalda kommunpolitiker tagit plats på sina, ibland nya, positioner och är redo att ta sig an de kommande fyra åren. I Linköpings kommun är Niklas Borg (M) ny ordförande för kommunstyrelsen och vi är nyfikna på hur han ser på näringslivsfrågorna i kommunen.
NYHET Publicerad:

Flygande start för handlaren Lovisa

ENTREPRENÖRSKAP I september 2017 fick 28-åriga Lovisa Skoog erbjudandet om att bli ICA-handlare och ta över ICA Nära Kneippen på Villagatan i centrala Norrköping. På Handelsgalan, för några månader sedan, tilldelades hon Utmärkelsen Årets Livsmedelsbutik i Norrköping.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen i centrum på årets första Östgötalunch

FÖRETAGSKLIMAT "Branschen har över 200 000 sysselsatta och är Sveriges nya basnäring. Vi är en extremt betydelsefull motor för integrationen av nyanlända. Dessutom vet vi att många ungdomar får sitt allra första jobb på en restaurang eller ett hotell", menade Magnus Dahlin, styrelseledamot i Visita Mellersta och vd på konferensanläggningen Villa Fridhem i Getå utanför Norrköping, när årets första Östgötalunch satte fokuset på besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Motala kommun ska ha servicefokus i dialog med företagen

NY PÅ JOBBET Nu har våra folkvalda kommunpolitiker tagit plast på sina, ibland nya, positioner och är redo att ta sig an de kommande fyra åren. I Motala kommun är Kåre Friberg (M) ny ordförande för kommunstyrelsen och vi är nyfikna på hur han ser på näringslivsfrågorna i kommunen.
NYHET Publicerad:

Välkommen Oscar

NY PÅ JOBBET Oscar Åberg är ny studentmedarbetare på Svenskt Näringslivs regionkontor i Östergötland. Oscar läser fjärde terminen på Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet och utöver sitt stora intresse för samhälls- och näringslivsfrågor är han en inbiten AIK-are.
NYHET Publicerad:

Gymnasievalet, tänk noga igenom ditt val

DEBATT "Faktum är att elever som gått ett yrkesprogram har goda jobbchanser – och inte bara när det gäller första jobbet. Yrkesprogrammen ger goda utvecklingsmöjligheter i yrkeslivet och till eget företagande. Möjligheten att senare läsa på högskola och yrkeshögskola finns också." Det skriver Sofia Sjöström i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Tyska turister fick fart på Skänninge Stadshotell

ENTREPRENÖRSKAP "Jag lockas till de omöjliga uppdragen. Nu börjar vi landa men det är fortfarande mycket kvar att göra", säger Christina Landoff, huvudägare och vd på Skänninge Stadshotell, där de tyska turisterna idag fått en nyckelroll.
NYHET Publicerad:

Frihandel ligger bakom vår välfärd

KOMMENTAR På 1860-talet var Sverige ett av Europas fattigaste länder. De efterföljande 100 åren växte vår BNP snabbare än något annat land i världen, undantaget Japan. Den drivande kraften bakom ökningen var globaliseringen, att ett litet land i norra Europa fick tillgång till världsmarknaden. Frihandel är det som ligger bakom vår välfärd. Svenskarna är dessutom ett av de folk i EU som är allra mest positiva till frihandel.
NYHET Publicerad:

2019 måste bli reformernas år

KRÖNIKA "Vi har fått förtroendet att föra dialog med politiker, allmänhet och media. Lyfta fram företagens frågor på agendan, och folkbilda i hur det är att vara företagare så att allmänhet och våra framtida beslutsfattare får med sig en förståelse kring det ansvar och risk det innebär att vara företagare. Framöver kommer vi att jobba hårt med de frågor som ni företagare har satt högst på agendan: Minskad regelbörda, lägre skatt på arbete och förändrade turordningsregler i LAS, och ökat fokus på kompetensförsörjning. Vi vill få till ett ordentligt reformarbete under kommande mandatperiod", skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringsförmåner som ålderspension, sjuk- och föräldraförsäkring, arbetsskadeförmåner och arbetslöshetsersättning. Men trots att kostnaderna för de förmånerna har minskat de senaste åren och delavgifterna för försäkringarna har sänkts, så ligger den totala arbetsgivaravgiften kvar på samma nivå: 31,42 procent på lönen.
NYHET Publicerad:

Att stödja UF är viktigt för hela samhället

HALLÅ DÄR Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötland och även partner till Ung Företagsamhet. Partners till UF bidrar till att de kan driva sitt viktiga arbete med att grundskole- och gymnasieelever ska få möjlighet att utveckla sin kreativitet och företagsamhet. Varför är det så viktigt att stödja Ung Företagsamhets verksamhet?
NYHET Publicerad:

”Gör det lättare att karriärväxla”

ARBETSMARKNAD En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag där företagare från hela landet deltog diskuterades därför hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. Bland annat diskuterades saklig grund, turordningsreglerna och att höja LAS-åldern från 67 till 69.
NYHET Publicerad:

Utmaning att driva vårdföretag

SKATT Det är inte lätt att driva företag inom vårdbranschen när de hårda reformerna ständigt slår emot en. Gunilla Rundqvist, VD och grundare på Cordinator Medical Service i Linköping och Norrköping, berättar om hur förmånsbeskattningen på privat vård och hotet om moms kan komma att påverka hennes verksamhet i framtiden.
NYHET Publicerad:

Framtidstro och konkret åtgärdsplan ska lyfta Motalas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Arbetslösheten har sjunkit kraftigt. Fler och fler företag etablerar sig i kommunen och inflyttningen ökar. Vätternrundan sätter Motala allt tydligare på kartan. Men fortfarande är det lokala företagsklimatet inte mycket att skryta med. "Det finns inga snabba och enkla lösningar. Därför har det varit nödvändigt att borra djupt ner i problemen och sedan försöka hitta vägar till förbättringar", säger Gunilla Brynell-Johansson, vd för Vätternrundan och ordförande i Tillväxt Motala. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet bekymrar inte Gasellföretagen i Östergötland

ENTREPRENÖRSKAP Ett dåligt lokalt företagsklimat verkar i allmänhet inte vara något som bekymrar de snabbväxande företagen speciellt mycket. Trots försämrade villkor för näringslivet fortsätter Gasellföretagen att rusa framåt. Den fråga man naturligtvis kan ställa sig är om Gasellföretagen skulle varit ännu fler till antalet och ännu mer framgångsrika om näringslivsklimatet varit gynnsammare.
NYHET Publicerad:

Ett bra företagsklimat ska bli ännu bättre i Ödeshög

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet har blivit riktigt bra men kan och måste bli ännu bättre. På den punkten är samstämmigheten mellan kommunledningen och företagen stor. "Vi i kommunen har arbetat målmedvetet för att närma oss företagen. Det handlar om att besöka företag och att träffa företagare i så många sammanhang som möjligt. Idag finns ett ömsesidigt förtroende. Ödeshög vill verkligen leva upp till bilden av en företagsvänlig kommun", säger kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.