Ett 30-tal företagare och kommunrepresentanter deltog vid lunchträffen om företagsklimatet.
Foto: Sören Karlsson

Ett 30-tal företagare och kommunrepresentanter deltog vid lunchträffen om företagsklimatet.

Ett bra företagsklimat ska bli ännu bättre i Ödeshög

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet har blivit riktigt bra men kan och måste bli ännu bättre. På den punkten är samstämmigheten mellan kommunledningen och företagen stor. Det framgick med all tydlighet vid en lunchträff för företagare som Ödeshögs kommun och Svenskt Näringsliv i Östergötland ordnade.

Annicki Oscarsson

"Vi behöver bli bättre genom att lyssna mer på företagen", säger Annicki Oscarsson.

Foto: Sören Karlsson
Nina Fox Stark

Nina Fox Stark tycker att Ödeshögs kommun har en välvillig inställning till företagen.

Foto: Sören Karlsson
Peter Kenell

"Närheten mellan kommunen och företagen är A och O", säger Peter Kenell.

Foto: Sören Karlsson
Anders Ljung

"Det positiva överväger i Ödeshög", poängterar Anders Ljung.

Foto: Sören Karlsson

-Vi i kommunen har arbetat målmedvetet för att närma oss företagen. Det handlar om att besöka företag och att träffa företagare i så många sammanhang som möjligt. Idag finns ett ömsesidigt förtroende. Ödeshög vill verkligen leva upp till bilden av en företagsvänlig kommun, betonar Annicki Oscarsson, kristdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. 

I Svenskt Näringslivs nya ranking av företagsklimatet placerar sig Ödeshög på plats 73 bland Sveriges 290 kommuner. I Östergötland är Ödeshög trea efter Ydre och Mjölby.

Men Annicki Oscarsson tänker inte slå sig till ro med den nuvarande placeringen. Ett delmål är att åtminstone komma upp till plats 53, den notering kommunen hade 2015.

Lyssna mer på företagen

-Vi behöver bli bättre genom att lyssna mer på företagen och ta till oss deras synpunkter. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram allt det som är positivt och att känna en stolthet, menar Annicki Oscarsson.

Enligt den enkät som utgör en tung del av underlaget för rankingen av företagsklimatet fick Ödeshög höjt betyg på områden som kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder till företagande, servicen till företagen och tillämpningen av lagar och regler. Under det senaste året hade 60 procent av företagen i Ödeshög kontakt med tjänstemän och 46 procent med politiker. 24 procent tog hjälp av kommunens hemsida.

Vid lunchträffen gav Sofia Sjöström, Svenskt Näringslivs regionchef, Ödeshög och andra kommuner några handfasta råd om vad man kan göra för att förbättra det lokala företagsklimatet.

Konkreta och mätbara mål

-Sätt ett mål för arbetet med företagsklimatet, ett mål som tas fram i nära samverkan med näringslivet. Målet ska vara konkret, mätbart och realistiskt. För att lyckas krävs en långsiktighet. Arbetet måste genomsyra hela kommunen under flera år, fastslår Sofia Sjöström.

Nina Fox Stark ansvarar för marknads- och försäljningsfrågor och för utvecklingen av konferensdelen inom Ombergs Golf Resort.

-Det är en jättehård konkurrens för konferensarrangörer. Många känner till oss som golfanläggning. Vi är jättebra på golf. Nu ska vi bli lika bra på konferenser, säger hon.

Nina Fox Stark tycker att bra kontakter mellan företagen i Ödeshögs kommun bidrar till att skapa ett gott företagsklimat.

-Men det räcker inte. Dessutom behövs en välvillig inställning från kommunens sida och det är någonting vi har här i Ödeshög.

Peter Kenell är näringslivschef i kommunen. Han pekar på det långsiktiga arbetet, på de många företagsbesöken som kommunledningen gör och på servicen till företagen, exempelvis när det gäller handläggningstider, som några orsaker till Ödeshögs fina placering i rankingen.

Närheten är A och O

-Närheten mellan kommunen och företagen är A och O, men vi måste ha flera träffpunkter än dag. Jag ser klara fördelar med att kommunen är så pass liten. Det slår det mesta, poängterar Peter Kenell och nämner också Ödeshögs geografiska läge med snabba förbindelser till Linköping och Jönköping, men även med rimliga avstånd till storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, som en post på pluskontot.

Tillsammans med en kompanjon äger och driver Anders Ljung företaget Elektro-Pär AB med 16 anställda och med privatpersoner, företag och kommunen som kunder.

-Det positiva överväger i Ödeshög, men jag tycker inte att vi är tillräckligt duktiga på att lyfta fram fördelarna. På det stora hela taget är det riktigt bra att driva företag här i kommunen, förklarar han.

Anders Ljung menar att det faktum att i princip alla känner alla är något fördelaktigt.

-Behöver jag prata med en politiker eller tjänsteman kan jag göra det när som helst. Allt blir så enkelt på det sättet, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

2019 måste bli reformernas år

KRÖNIKA "Vi har fått förtroendet att föra dialog med politiker, allmänhet och media. Lyfta fram företagens frågor på agendan, och folkbilda i hur det är att vara företagare så att allmänhet och våra framtida beslutsfattare får med sig en förståelse kring det ansvar och risk det innebär att vara företagare. Framöver kommer vi att jobba hårt med de frågor som ni företagare har satt högst på agendan: Minskad regelbörda, lägre skatt på arbete och förändrade turordningsregler i LAS, och ökat fokus på kompetensförsörjning. Vi vill få till ett ordentligt reformarbete under kommande mandatperiod", skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringsförmåner som ålderspension, sjuk- och föräldraförsäkring, arbetsskadeförmåner och arbetslöshetsersättning. Men trots att kostnaderna för de förmånerna har minskat de senaste åren och delavgifterna för försäkringarna har sänkts, så ligger den totala arbetsgivaravgiften kvar på samma nivå: 31,42 procent på lönen.
NYHET Publicerad:

Att stödja UF är viktigt för hela samhället

HALLÅ DÄR Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötland och även partner till Ung Företagsamhet. Partners till UF bidrar till att de kan driva sitt viktiga arbete med att grundskole- och gymnasieelever ska få möjlighet att utveckla sin kreativitet och företagsamhet. Varför är det så viktigt att stödja Ung Företagsamhets verksamhet?
NYHET Publicerad:

”Gör det lättare att karriärväxla”

ARBETSMARKNAD En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag där företagare från hela landet deltog diskuterades därför hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. Bland annat diskuterades saklig grund, turordningsreglerna och att höja LAS-åldern från 67 till 69.
NYHET Publicerad:

Utmaning att driva vårdföretag

SKATT Det är inte lätt att driva företag inom vårdbranschen när de hårda reformerna ständigt slår emot en. Gunilla Rundqvist, VD och grundare på Cordinator Medical Service i Linköping och Norrköping, berättar om hur förmånsbeskattningen på privat vård och hotet om moms kan komma att påverka hennes verksamhet i framtiden.
NYHET Publicerad:

Framtidstro och konkret åtgärdsplan ska lyfta Motalas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Arbetslösheten har sjunkit kraftigt. Fler och fler företag etablerar sig i kommunen och inflyttningen ökar. Vätternrundan sätter Motala allt tydligare på kartan. Men fortfarande är det lokala företagsklimatet inte mycket att skryta med. "Det finns inga snabba och enkla lösningar. Därför har det varit nödvändigt att borra djupt ner i problemen och sedan försöka hitta vägar till förbättringar", säger Gunilla Brynell-Johansson, vd för Vätternrundan och ordförande i Tillväxt Motala. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet bekymrar inte Gasellföretagen i Östergötland

ENTREPRENÖRSKAP Ett dåligt lokalt företagsklimat verkar i allmänhet inte vara något som bekymrar de snabbväxande företagen speciellt mycket. Trots försämrade villkor för näringslivet fortsätter Gasellföretagen att rusa framåt. Den fråga man naturligtvis kan ställa sig är om Gasellföretagen skulle varit ännu fler till antalet och ännu mer framgångsrika om näringslivsklimatet varit gynnsammare.
NYHET Publicerad:

Ett bra företagsklimat ska bli ännu bättre i Ödeshög

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet har blivit riktigt bra men kan och måste bli ännu bättre. På den punkten är samstämmigheten mellan kommunledningen och företagen stor. "Vi i kommunen har arbetat målmedvetet för att närma oss företagen. Det handlar om att besöka företag och att träffa företagare i så många sammanhang som möjligt. Idag finns ett ömsesidigt förtroende. Ödeshög vill verkligen leva upp till bilden av en företagsvänlig kommun", säger kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Linköping sätter fokus på företagandet

FÖRETAGSKLIMAT Ett bättre företagsklimat blir ett prioriterat område för det nya styret i Linköping. Den som ska leda arbetet har själv drivit företag sedan 2005. ”Jag har varit med och startat företag från grunden och upplevt allt man kan uppleva som företagare”, säger kommunstyrelsens nya ordförande Niklas Borg (M).
NYHET Publicerad:

Valfriheten kan bli bättre bland Östergötlands kommuner

LOV En av Svenskt Näringslivs prioriteringar inför valet 2018 var att värna om Lagen om valfrihetssystem, LOV, för en bättre välfärd. Med LOV ges förutsättningar för en sundare konkurrens och incitament till högre kvalitet på både kommunala och privata tjänster, idag är det totalt 161 svenska kommuner som tillämpar lagen och ger brukarna makten att välja. Frågan är hur det ser ut bland Östergötland kommuner?
NYHET Publicerad:

Så lyckades byggföretaget bli en mångkulturell arbetsplats

ARBETSGIVARDAGEN Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, vd för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik.
NYHET Publicerad:

I spåren av #metoo – vilket ansvar har du som arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN #metoo är fortfarande aktuellt, i alla branscher. Det blir allt viktigare att fokusera på det förebyggande arbetet, men också att veta hur man som arbetsgivare ska hantera en situation när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Lina Tidell, arbetsrättsjurist på Visita, höll under förra veckans Arbetsgivardag i Västerås en viktig föreläsning om spåren av #metoo i näringslivet.
NYHET Publicerad:

Ständiga förbättringar förklarar framgången för Ombergs Golf

ENTREPRENÖRSKAP "Jag ser ljust på företagets framtid, men mycket arbete återstår. Du måste alltid vara på tårna och göra ständiga förbättringar. Det är livsfarligt att slå sig till ro och att känna sig nöjd", säger Ulf Tegnebo, vd och hälftenägare på Ombergs Golf Resort vid Vätterns strand en knapp halvmil norr om Ödeshög.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardagen - Om konsten att vara arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN I tisdags gick Svenskt Näringslivs arbetsgivardag av stapeln. Denna gången fylldes Aros Congress i Västerås av arbetsgivare som tog chansen att informeras och inspireras. Vad innebär den nya vårdskatten? Hur leder man en mångkulturell arbetsplats? Hur hanterar man digitaliseringen? Eller, hur kan man som företagare hjälpa unga hitta rätt väg in i framtidens arbetsliv? Under dagen erbjöds en välfylld agenda med seminarier som behandlade flera av de aktuella frågor dagens arbetsgivare möter.
NYHET Publicerad:

Internutbildning och trivsel gör rekryteringen lättare

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Internutbildning och ett batteri med trivselåtgärder är ingredienser i receptet för att hitta lämpliga medarbetare till Åtvidabergs Huskomponenter. Intresset av att lära sig på jobbet är viktigast", säger Karin Waller, personalchef.
NYHET Publicerad:

Mer skola för pengarna i Ljungsbro

WEBB-TV Politiker och skolpersonal har klippkort till östgötska Ljungsbro. Förklaringen är att Småskolan förenar små klasser med hög lärartäthet, utan att spräcka budgeten. 
NYHET Publicerad:

Tävla i företagsklimat, går det?

KOMMENTAR Den 2 oktober släpptes årets ranking av företagsklimat. En ranking där vi på Svenskt Näringsliv gör en topplista utifrån ett enkätbatteri som gått ut till företagare i alla Sveriges kommuner. Vi har mätt företagsklimatet sedan 2000, och samma frågor har ställts, det gör att vi får en bra spårbarhet och kan se utveckling på olika områden över tid. Vissa frågor kanske upplevs irrelevanta i en kommun, i en annan kommun är just den frågan det viktigaste fokusområdet.
NYHET Publicerad:

Företag fortsätter att utmana kommunen

UTMANINGSRÄTTEN Utmaningsrätten gör det möjligt för företag att utmana kommunala verksamheter. Syftet är att pröva om kommunal verksamhet måste drivas av kommunen eller landstinget/regionen eller om den kan bedrivas av privata företag för att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten.
NYHET Publicerad:

Ydre fortsätter marschen mot toppen

FÖRETAGSKLIMAT Ydre fortsätter sin marsch mot toppen i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. I den nya mätningen når man plats 24 bland Sveriges 290 kommuner. Det är elva placeringar bättre än förra hösten. Ydre är klart bäst i Östergötland. "Att skapa ett gott företagsklimat är egentligen inte alls något konstigt. Det handlar om att prata med varandra och att hålla kontakten", säger Sven-Inge Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Ydre.