Företagens önskelista till våra nyvalda politiker

PRESSMEDDELANDE Publicerad

Lägre arbetsgivaravgifter, minskat regelkrångel och reformerad arbetsrättslig lagstiftning är de tre allra viktigaste förändringarna östgötska företagare vill se den kommande mandatperioden. Det visar Svenskt Näringsliv internetundersökning som gjordes mellan 20-27 september 2010. I Östergötland har 180 företagare svarat (Sverige 3181) vad de tycker politikerna ska prioritera under de närmaste 4 åren.

De östgötska företagen vill att de kommunala politikerna prioriterar följande:  • bättre kvalitet i skolan
  • ökade satsningar på infrastruktur
  • kortare handläggningstider för till exempel bygglov, alkoholtillstånd
  • lägre kostnader för tillsyn, till exempel livsmedelskontroll, miljötillsyn
  • fler privata initiativ i offentlig sektor.


- Politikernas insatser under valrörelsen har varit intensiva. Men det är nu det egentliga arbetet tar vid. Det är nu som politikerna måste visa mod och våga göra de förändringar som ger företagarna möjlighet att utveckla sin verksamhet och växa. Företagare representerar inget särintresse. Deras villkor är ett allmänintresse. Politikerna har ett stort ansvar som de bäst tillvaratar genom att bedriva en politik som river hinder, och som skapar de bästa förutsättningarna. Då kan företagare anställa fler och därigenom skapas flera jobb, vilket är grunden för vårt välstånd, säger Sofie Elmström, biträdandeRegionchef, Svenskt Näringsliv.För mer information kontakta   , biträdande regionchef, Svenskt Näringsliv 013-25 30 03