"Jag vill förbättra villkoren för små- och medelstora företag"

NYHET Publicerad

HALLÅ DÄR Peter Butros som kandiderar till riksdagen för Vänsterpartiet inför valet i höst. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur blivande riksdagsledamöter ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Hur definierar du ett bra företagsklimat?

Peter Butros

"Vi måste hålla företagsklimatet rent från oschyst och inte sällan olaglig konkurrens", säger Peter Butros

Foto: Pressbild

– Många företagare upplever en stor orättvisa eftersom villkoren mellan företag oftast är ojämlika. Svenska företag med schysta arbetsvillkor som följer lagar och regler och gärna gör rätt för sig möter tuff och oftast schyst konkurrens från företag där de anställda saknar bra arbetsvillkor och inte sällan betalas med svarta löner. Inhyrd personal från utlandet med urusla löner och villkor kan dumpa priserna även här hemma i Sverige vilket eroderar möjligheten för schysta företag att verka. Vi märker det inte minst inom transport, handel och i livsmedelsbranschen. Detta är något vi behöver bekämpa.

Varför är det viktigt med ett bra företagsklimat i Sverige?

– Svensk välfärd vilar på en stark och effektiv offentlig sektor som går att lita på tillsammans med ett innovativt och produktivt näringsliv. Det har gett oss trygga och kunniga medarbetare som stärker vår konkurrenskraft vilket har tjänat oss väl. Ska detta fungera måste vi hålla företagsklimatet rent från oschyst och inte sällan olaglig konkurrens. Här måste även offentlig upphandling agera föredömligt så upphandlingarna görs enligt schysta villkor och bra kvalité istället för lägsta pris.

Vilka frågor tycker du är viktigast att driva för att förbättra förutsättningarna för Sveriges företagare?

– Jag vill gärna förbättra villkoren för små- och medelstora företag. De utgör den största delen av näringslivet men har långt ifrån samma finansieringsmöjligheter eller tillgång till beslutsfattare som de större företagen har. För företag med upp till 10 anställda tycker vi det är rimligt att slopa sjuklöneansvaret och slippa betala 14 dagars sjuklön. Våra företagare och de anställda ska känna sig trygga med att våra sociala skyddsnät är tillräckligt starka även när olyckan är framme.

Hur kan Sverige ta tillvara på den kompetens som finns hos våra nyanlända svenskar på bästa sätt?

– Det finns en stor grupp nyanlända med gedigen kunskap och arbetslivserfarenhet som vi definitivt bättre kan ta tillvara på. Vi behöver bli bättre och mer effektiva i att verifiera deras kunskapsnivå. Det ska också ges möjlighet att komplettera sin utbildning så det bättre möter marknadens krav. Samtidigt vet vi att det finns en diskriminering på arbetsmarknaden där trösklarna är högre för de som exempelvis ser annorlunda ut, talar eller klär sig annorlunda.  Vi kan klara integrationen om viljan finns. Den offentliga sektorn behöver investera i exempelvis fler bostäder och bättre vuxen- och yrkesutbildning men även den privata sektorn sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

Hur ser ett optimalt utbildningssystem, som säkrar kompetensförsörjningen i vårt land, ut?

– Jag tror starkt på en skola där eleverna tillåts vara kreativa och innovativa, pröva olika idéer och bli utmanade.  Samtidigt är det viktigt att kvalitén i utbildningen är hög, att lärarna har rimlig utbildning och god pedagogisk förmåga. Vi behöver även sänka antal elever per klass så alla får den uppmärksamhet som behövs. Men den viktigaste kunskapen våra elever har med sig är förmågan att tänka nytt, tänka utanför boxen, att tänka kreativt. Det har gett oss många innovativa idéer och snabbväxande företag och är en viktig konkurrensfördel mot andra länders utbildningssystem. Detta kan vi bara garantera om utbildningsnivån är hög och kompensatoriskt samtidigt som elevernas behov tillgodoses framför skolbolagens vinster.

Hur ser uppdraget ut för den ideala Arbetsförmedlingen eller motsvarande, enligt din uppfattning?

– Arbetsförmedlingens uppgift är att rusta de arbetssökande med rätt kunskap och kvalitéer och matcha dem mot arbetsmarknadens behov. En viktig uppgift är att samordna med det lokala näringslivet, kommunerna och de yrkesutbildningar som finns för att öka matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare. Så ser det inte ut idag. Istället för kompetensutveckling har de arbetssökande krav att söka de arbetstillfällen som finns oavsett om de är rustade eller inte för jobben. Vi har till och med satt detta i system genom jobbcoacher där de arbetssökande blir informerade om hur man skriver CVn. Det är inte så vi ökar matchningen på arbetsmarknaden. Som det är nu är Arbetsförmedlingen därför väldigt kostsam och ineffektiv. Det behöver reformeras där utbildning och matchning sätts i fokus igen.

Vad är du mest stolt över i din politiska karriär?

– Att vara oppositionspolitiker är inte lätt. Men något jag är väldigt stolt över att ha fått igenom trots det är mitt förslag att skapa ett kluster för spelutvecklingsföretag. Vi vet att marknaden för spelutveckling är väldigt het, svenska spelutvecklingsbolag växer kraftigt vilket också har skapat en exportsuccé. Samtidigt har bolagen svårt att hitta rätt kompetens för att fortsätta växa. Om vi kan samordna den kunskap som redan finns i regionen med Linköpings Universitet och Visualiseringscenter kan vi skapa ett kluster av spelutvecklingsbolag även här i Östergötland. Bara i Norrköping kan det ge 250 jobb de närmaste åren om vi sköter det på rätt sätt. Det förslaget hyllades från nästan alla andra politiska partier vilket var extra kul.

Vilket är ditt bästa smultronställe i Östergötland?

– Sjöarna kring Norrköping tycker jag är väldigt härliga. Här har jag mitt favoritställe med mycket svamp och bär. Jag försöker vara ute i naturen när jag får tid över, för att koppla av och hitta inspiration.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inga käppar i hjulen för företagarna, tack!

VALET 2018 ”Viktigast efter valet är att politikerna förstår att de inte kan sätta käppar i hjulen för näringslivet. Blomstrar företagen så ger det också välfärd i landet. Går de bra för dem så går det också bra för Sverige.” Mikael Pudas, VD och koncernchef för NMV Group. Han efterlyser mer lyhördhet från kommande regimer både nationellt och lokalt.
NYHET Publicerad:

Företagsfientligare än på decennier

VALET 2018 ”De senaste åren har varit en katastrof för företagande. Sverige har haft den mest företagsfientliga regeringen på många decennier. Att åstadkomma positiva förändringar efter valet bör därför vara tämligen enkelt.” Det säger Anders Hermanson, marknadschef vid tillväxtföretaget BnearIT i Luleå.
NYHET Publicerad:

Tydligare spelregler viktigast efter valet

VALET 2018 ”Med en ny eller nygammal regering blir det nödvändigt att vi får en mycket bättre långsiktighet än i dag. Vi måste få veta att det inte blir ständiga förändringar av lagar, regler, skatter och att vi slipper en massa extra nya påhitt som vi ska ta hand om. Vi är bra på att driva företag och ska inte behöva sköta massor med uppgifter som politiker hittar på.” Det var Jan-Olov Daniels, VD för Modul, viktigaste budskap när han fick träffa de moderata riksdagskandidaterna Mattias Karlsson och Stefan Sydberg.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformera Lagen om anställningsskydd (LAS)

VALET 2018. Svenska företag har levt med Lagen om anställningsskydd, LAS, sedan 1974. Många företagare vittnar om att lagstiftningen försvårar kompetensförsörjning, skapar tillväxthinder, inlåsningseffekter, tudelning och i värsta fall tvingar företag i konkurs är dessvärre många.
NYHET Publicerad:

Jörgens vallöfte till jobbskaparna i Halland

VALET 2018. Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Jörgen Warborn, från Moderaterna.
NYHET Publicerad:

Sänkta avgifter ska underlätta för småföretagen

HALLÅ DÄR HALLÅ DÄR Ann-Christine From Utterstedt, som kandiderar till riksdagen för Sverigedemokraterna i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag
NYHET Publicerad:

Trött på att utmålas som skurk

GÄSTKRÖNIKA "Jag är vd för Hermelinen, en så kallad välfärdsföretagare. Hermelinen räknas till företag som gör vinster i välfärden. Jag är mycket bekymrad över den politiska retoriken som utmålar oss som skurkar som misshushållar med skattemedel och som enbart ser till privata vinstintressen. Det är en retorik som är kränkande för alla våra medarbetare och som varje dag gör en fantastisk insats". Det skriver Lisbeth Engelmark, vd för Hermelinen i Luleå.
NYHET Publicerad:

Underlätta generationsväxlingen i Värmland

VALET 2018. Trygghetssystemen måste anpassas bättre till företagarna, den svenska modellen är värd att utvecklas och politiken måste bistå vid generationsväxlingar inom företagen. Det anser Kenneth Johansson, socialdemokratisk riksdagskandidat.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

Sänkta löneavgifter viktigt för oss i norr

VALET 2018 ”För oss i Norrlands inland är det väldigt viktigt att en ny regering sänker arbetsgivaravgiften. Vi vill förutom en generell sänkning också se att man återinför ungdomsrabatten.” Det säger Karin Prytz, VD för Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB.
NYHET Publicerad:

Välkommen till oss, Jonas Sjöstedt

VÄLFÄRD Debatten om vinster i välfärden har hamnat på fel nivå anser Lotta Peltoarvo, Vd för Strandhälsan i Falkenberg, som är trött på att utmålas som bov. ”Alla tycker att vi gör att fantastiskt arbete – att vi är bra – men ändå är det vi och våra kunder som skulle drabbas av ett vinstförbud. I slutändan även Sverige”, säger Lotta Peltoarvo.
NYHET Publicerad:

Debatt med näringsliv och företagande i fokus

VALET 2018 Hur kommer villkoren för företagandet i Sverige och länet att se ut efter valet?  Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävleborg bjöd in till lunch och politisk paneldebatt för att diskutera företagens viktigaste frågor.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Sänkt skatt på arbete

VALET 2018. Sverige har en av världens högsta skatter på arbete, vilket gör det svårare att växa och konkurrera i internationella sammanhang. För att kunna utvecklas och skapa ökad välfärd behöver företagen en lättare tillvaro att verka i.
NYHET Publicerad:

Sluta lägga krokben för landets företagare

VALET 2018 ”Respekten för distanskostnader måste vara större från nästa regering när den funderar över hur man ska kunna skapa jobb i hela Sverige. Man måste vara medvetna om att när man påför distanskostnader så slår det förstås hårdast mot de delar av näringslivet som ligger längst bort.” Det var budskapet från Richard Jonsson, utbildad inom industriell datateknik med inriktning på företagsekonomi och VD för Agio, när han träffade riksdagskandidat Linus Sköld (S).
NYHET Publicerad:

”Entreprenörer måste ges goda förutsättningar”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 träffar vi skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Socialdemokraterna i Malmö valkrets. Vi träffade Joakim Sandell, förstanamn på Socialdemokraternas riksdagslista i Malmö, på ett företagsbesök hos TePe tillsammans med vd Joel Eklund.
NYHET Publicerad:

Trygghet och välfärd på tapeten

FÖRETAGSKLIMAT Det finns 14 000 hemtjänstföretag i Sverige. Ett av dem är Personstöd AB i Västerås med Tony Blomqvist som vd. Han är oroad av den politiska debatten kring välfärden. "Kommer våra kunder ges möjlighet att själva välja utförare enligt LOV i framtiden? En av flera viktiga frågor som borde diskuteras i valrörelsen." Tillsammans med andra lokala förtagare träffade han Samuel Stengård och Jesper Songer, som båda är lokala fritidspolitiker från KD som kandiderar till riksdagen.
NYHET Publicerad:

Plåtföretagare: Det behövs fler insatser än bara utbildning

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Det saknas mer än 2000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt, med huvudkontor i Malmö, är ett av många företag som kämpar med att rekrytera medarbetare. "Vi letar hela tiden efter fler plåtslagare att anställa" säger Nicklas Nordbeck, operativ chef på Lödde Plåt.
NYHET Publicerad:

Vill ha klara regler för friskolesektorn

VALET 2018 ”Det vore välkommet om en ny regering snabbt försökte ta ett initiativ till en blocköverskridande överenskommelse som ger klara spelregler framöver för oss inom friskolesektorn." Det säger Magnus Selberg, VD för Nya Läroverket i Luleå.
NYHET Publicerad:

"Glöm arbetsförmedlingen och satsa på lärlingssystem i stället"

FÖRETAGSKLIMAT Givande samtal om anställningsvillkor, kompetensförsöjning, utbildningsfrågor och välfärd fick Lars Kallsäby (C), kommunalråd i Västerås, som hoppas på en plats i Sveriges riksdag efter valet i höst, då han tillsammans med partikollegan Sture Johansson från Sala träffade lokala företagare i Västerås.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.