"Jag vill förbättra villkoren för små- och medelstora företag"

NYHET Publicerad

HALLÅ DÄR Peter Butros som kandiderar till riksdagen för Vänsterpartiet inför valet i höst. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur blivande riksdagsledamöter ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Hur definierar du ett bra företagsklimat?

Peter Butros

"Vi måste hålla företagsklimatet rent från oschyst och inte sällan olaglig konkurrens", säger Peter Butros

Foto: Pressbild

– Många företagare upplever en stor orättvisa eftersom villkoren mellan företag oftast är ojämlika. Svenska företag med schysta arbetsvillkor som följer lagar och regler och gärna gör rätt för sig möter tuff och oftast schyst konkurrens från företag där de anställda saknar bra arbetsvillkor och inte sällan betalas med svarta löner. Inhyrd personal från utlandet med urusla löner och villkor kan dumpa priserna även här hemma i Sverige vilket eroderar möjligheten för schysta företag att verka. Vi märker det inte minst inom transport, handel och i livsmedelsbranschen. Detta är något vi behöver bekämpa.

Varför är det viktigt med ett bra företagsklimat i Sverige?

– Svensk välfärd vilar på en stark och effektiv offentlig sektor som går att lita på tillsammans med ett innovativt och produktivt näringsliv. Det har gett oss trygga och kunniga medarbetare som stärker vår konkurrenskraft vilket har tjänat oss väl. Ska detta fungera måste vi hålla företagsklimatet rent från oschyst och inte sällan olaglig konkurrens. Här måste även offentlig upphandling agera föredömligt så upphandlingarna görs enligt schysta villkor och bra kvalité istället för lägsta pris.

Vilka frågor tycker du är viktigast att driva för att förbättra förutsättningarna för Sveriges företagare?

– Jag vill gärna förbättra villkoren för små- och medelstora företag. De utgör den största delen av näringslivet men har långt ifrån samma finansieringsmöjligheter eller tillgång till beslutsfattare som de större företagen har. För företag med upp till 10 anställda tycker vi det är rimligt att slopa sjuklöneansvaret och slippa betala 14 dagars sjuklön. Våra företagare och de anställda ska känna sig trygga med att våra sociala skyddsnät är tillräckligt starka även när olyckan är framme.

Hur kan Sverige ta tillvara på den kompetens som finns hos våra nyanlända svenskar på bästa sätt?

– Det finns en stor grupp nyanlända med gedigen kunskap och arbetslivserfarenhet som vi definitivt bättre kan ta tillvara på. Vi behöver bli bättre och mer effektiva i att verifiera deras kunskapsnivå. Det ska också ges möjlighet att komplettera sin utbildning så det bättre möter marknadens krav. Samtidigt vet vi att det finns en diskriminering på arbetsmarknaden där trösklarna är högre för de som exempelvis ser annorlunda ut, talar eller klär sig annorlunda.  Vi kan klara integrationen om viljan finns. Den offentliga sektorn behöver investera i exempelvis fler bostäder och bättre vuxen- och yrkesutbildning men även den privata sektorn sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.

Hur ser ett optimalt utbildningssystem, som säkrar kompetensförsörjningen i vårt land, ut?

– Jag tror starkt på en skola där eleverna tillåts vara kreativa och innovativa, pröva olika idéer och bli utmanade.  Samtidigt är det viktigt att kvalitén i utbildningen är hög, att lärarna har rimlig utbildning och god pedagogisk förmåga. Vi behöver även sänka antal elever per klass så alla får den uppmärksamhet som behövs. Men den viktigaste kunskapen våra elever har med sig är förmågan att tänka nytt, tänka utanför boxen, att tänka kreativt. Det har gett oss många innovativa idéer och snabbväxande företag och är en viktig konkurrensfördel mot andra länders utbildningssystem. Detta kan vi bara garantera om utbildningsnivån är hög och kompensatoriskt samtidigt som elevernas behov tillgodoses framför skolbolagens vinster.

Hur ser uppdraget ut för den ideala Arbetsförmedlingen eller motsvarande, enligt din uppfattning?

– Arbetsförmedlingens uppgift är att rusta de arbetssökande med rätt kunskap och kvalitéer och matcha dem mot arbetsmarknadens behov. En viktig uppgift är att samordna med det lokala näringslivet, kommunerna och de yrkesutbildningar som finns för att öka matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare. Så ser det inte ut idag. Istället för kompetensutveckling har de arbetssökande krav att söka de arbetstillfällen som finns oavsett om de är rustade eller inte för jobben. Vi har till och med satt detta i system genom jobbcoacher där de arbetssökande blir informerade om hur man skriver CVn. Det är inte så vi ökar matchningen på arbetsmarknaden. Som det är nu är Arbetsförmedlingen därför väldigt kostsam och ineffektiv. Det behöver reformeras där utbildning och matchning sätts i fokus igen.

Vad är du mest stolt över i din politiska karriär?

– Att vara oppositionspolitiker är inte lätt. Men något jag är väldigt stolt över att ha fått igenom trots det är mitt förslag att skapa ett kluster för spelutvecklingsföretag. Vi vet att marknaden för spelutveckling är väldigt het, svenska spelutvecklingsbolag växer kraftigt vilket också har skapat en exportsuccé. Samtidigt har bolagen svårt att hitta rätt kompetens för att fortsätta växa. Om vi kan samordna den kunskap som redan finns i regionen med Linköpings Universitet och Visualiseringscenter kan vi skapa ett kluster av spelutvecklingsbolag även här i Östergötland. Bara i Norrköping kan det ge 250 jobb de närmaste åren om vi sköter det på rätt sätt. Det förslaget hyllades från nästan alla andra politiska partier vilket var extra kul.

Vilket är ditt bästa smultronställe i Östergötland?

– Sjöarna kring Norrköping tycker jag är väldigt härliga. Här har jag mitt favoritställe med mycket svamp och bär. Jag försöker vara ute i naturen när jag får tid över, för att koppla av och hitta inspiration.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Västmanland behöver synas mer som exportlän"

HALLÅ DÄR Hallå där Agneta Luttropp, som kandiderar till riksdagen för Miljöpartiet i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag.
NYHET Publicerad:

"Det behövs fler i politiken!"

HALLÅ DÄR Hallå där Marino Wallsten (S), kommunstyrelsens ordförande i Fagersta. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

"Minska skattetrycket och modernisera trygghetssystemet"

HALLÅ DÄR Hallå där Carina Sandor, som kandiderar till riksdagen för Liberalerna i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag.
NYHET Publicerad:

"Om man ville att något skulle hända, då fick man ordna det själv"

HALLÅ DÄR Hallå där Carola Gunnarsson, som kandiderar till riksdagen för Centerpartiet i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag.
NYHET Publicerad:

Kommunen ska erbjuda snabb ärendehantering

HALLÅ DÄR Hallå där Ulrika Spårebo (S), oppositionsråd i Sala. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018 Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjningen är största utmaningen

HALLÅ DÄR Hallå där Anders Röhfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Arboga. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: försvara och utveckla välfärdssektorn

VALET 2018 Att stoppa privata aktörer från att verka inom välfärden skulle bli ett hårt slag mot hela sektorn, och påverka stora delar av Sveriges befolkning. Det skulle skapa ett monopol där kvaliteten och effektivitet blev lidande.
NYHET Publicerad:

"Jag blev tidigt medveten om företagens betydelse för tillväxt och utveckling"

HALLÅ DÄR Hallå där Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

Förståelsen för hur det är att driva företag måste finnas

HALLÅ DÄR Pontus Wessman som kandiderar till riksdagen för Miljöpartiet inför valet i höst. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur blivande riksdagsledamöter ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Hur definierar du ett bra företagsklimat?
NYHET Publicerad:

Valet 2018: värna om LOV för en bättre välfärd

VALET 2018 Valfrihet och mångfald är viktigt för att kunna erbjuda en så bra välfärdsmodell som möjligt. Med en åldrande och växande befolkning är det av största vikt att fortsätta värna om LOV, lagen om valfrihethetssystem.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Försvara och utveckla välfärdsföretagandet

VALET 2018 Att stoppa privata aktörer från att verka inom välfärden skulle bli ett hårt slag mot hela sektorn, och påverka stora delar av Sveriges befolkning. Det skulle skapa ett monopol där kvaliteten och effektivitet blev lidande.
NYHET Publicerad:

"Det måste bli enklare och billigare för små företag att anställa."

HALLÅ DÄR Hallå där Anders Wigelsbo (C), kommunstyrelsens ordförande i Sala. Vad tycker du vore den viktigaste åtgärden för att underlätta för västmanländska företag? Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret att intervjua lokala toppkandidater för de olika riksdagspartierna, för att höra deras näringspolitiska åsikter.
NYHET Publicerad:

Näringslivspolitiken en hjärtefråga för Åsa Eriksson (S)

HALLÅ DÄR Hallå där Åsa Eriksson, som kandiderar till riksdagen för Socialdemokraterna inför valet i höst. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur blivande riksdagsledamöter ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag.
NYHET Publicerad:

Regelförenklingar för fler jobb

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Riksdagskandidaten Mikael Larsson, Centerpartiet, från Sjuhärad besökte Dammråttan i Borås. Arbetsmiljö, integration och regelkrångel stod högt på samtalsagendan med Dammråttans AnnaKarin Ivarsson och Åsa Bruun.
NYHET Publicerad:

Ellas vallöfte till jobbskaparna i Halland

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Ella Kardemarks, från Kristdemokraterna, svar.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Sänk skatten på arbete

VALET 2018 Sverige har en av världens högsta skatter på arbete, vilket gör det svårare att växa och konkurrera i internationella sammanhang. För att kunna utvecklas och skapa ökad välfärd behöver företagen en lättare tillvaro att verka i.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet viktigt för innovationskraften

HALLÅ DÄR Teresa Carvalho som kandiderar till riksdagen för Socialdemokraterna inför valet i höst. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur blivande riksdagsledamöter ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Hur definierar du ett bra företagsklimat?
NYHET Publicerad:

Stefans vallöfte till jobbskaparna i Halland

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Stefan Edlund, från Miljöpartiet.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: rörlig arbetsmarknad kräver reformering av LAS

VALET 2018 Svenska företag har levt med Lagen om anställningsskydd, LAS, sedan 1974. Många företagare vittnar om att lagstiftningen försvårar kompetensförsörjning, skapar tillväxthinder, inlåsningseffekter, tudelning och i värsta fall tvingar företag i konkurs är dessvärre många.