Mjölby avancerar för tredje året i rad

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT För tredje året i rad avancerar Mjölby i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet och lyfter nu till plats 51 bland Sveriges 290 kommuner. Det är hela 48 placeringar bättre än 2017. Men fortfarande är Mjölby inte uppe på nivåerna där man låg för sju-åtta år sedan.

Cecilia Burenby

-Vi får aldrig sluta att bli bättre, säger Cecilia Burenby.

Foto: Sören Karlsson
Michael Agu

-Jobbar man enträget med företagsklimatet ger det resultat, menar Michael Agu.

Foto: Sören Karlsson
Ulf Wilhelmsson

-Inte minst på bygglovssidan har kommunen gjort stora förbättringar, säger Ulf Wilhelmsson.

Foto: Sören Karlsson

– Det är ett långsiktigt arbete med företagsklimatet som nu börjar ge resultat. Kurvorna pekar åt rätt håll, men vi får aldrig sluta att bli bättre, säger Cecilia Burenby (S), kommunstyrelsens ordförande sedan 2013.

Hon ser det näringslivsråd som skapades och den tolvstegsraket för ett bättre företagsklimat som detta råd arbetade fram som drivkrafterna bakom den positiva utvecklingen.

– Näringslivet sitter på ordförandeposten i rådet. Det är en markering av att målen ska sättas utifrån företagens perspektiv, betonar Cecilia Burenby.

För att öka förståelsen för företagarnas villkor ska kommunens näringslivskontor genomföra utbildning för alla tjänstemän i berörda förvaltningar. Det är ett av de tolv stegen.

– Här har vi genomfört en bred utbildning under ett års tid. Mycket har koncentrerats på vad var och en kan göra för att få enklare och bättre arbetssätt, förklarar Cecilia Burenby.

Andra punkter är att näringslivsfrågor måste vara en stående punkt på förvaltningschefsgruppens möten, att kommunstyrelsen ska följa näringslivsrådets arbete för att säkerställa rådets förankring och genomslag i kommunens organisation och att kommunstyrelsen särskilt ska prioritera näringslivsrådets arbete med kompetensförsörjning.

Ett annat steg gäller en ökad servicegrad till företagen, bland annat genom tydligare rutiner i samband med överklaganden. Cecilia Burenby menar att kommunen fått en mer pragmatisk hållning.

Sunt förnuft

– Vi har naturligtvis lagar och regler att förhålla oss till, men det innebär inte att vi ska göra absurda tolkningar. Det behövs sunt förnuft också.

Nu är elva av de tolv stegen införda eller åtgärdade.

– En ny raket kommer att skjutas upp under hösten för att ange den fortsatta färdriktningen. Näringslivsrådet får avgöra vilka mål som ska sättas. Det vill inte jag föregripa, understryker Cecilia Burenby.

Hon anser att förändringsarbetet bidragit till att forma en delvis ny kultur inom den kommunala organisationen.

– Många fick en välkommen nytändning. Jobbet blev roligare samtidigt som företagen blev mer nöjda, påpekar Cecilia Burenby.

Hon tycker att Mjölby i möjligaste mån bör dra nytta av erfarenheter i andra kommuner. Därför ska kommunstyrelsens ledning tillsammans med ett antal tjänstemän och företagare senare i höst göra en studieresa till Varberg.

– Vi kallar det glo och sno. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet igen, säger Cecilia Burenby.

Enträget arbete ger resultat

– Jobbar man enträget med företagsklimatet ger det resultat. Näringslivsrådet har varit en viktig pådrivare i sammanhanget, säger Michael Agu, kommunens näringslivsutvecklare.

Han är speciellt imponerad av de markanta förbättringarna på byggnadskontoret, bland annat med bygglov.

– Nu talar vi om Bygglov 24Plus. Har du alla handlingar på plats får du bygglov inom 24 timmar.

Michael Agu poängterar att regelverket är detsamma som tidigare.

– Det som förändrats är förhållningssättet. Idag finns det ett utrymme för att tänka i nya banor. Medarbetarna har fått massor av beröm när de gått från att tillämpa en klassisk myndighetsutövning till att bli empatiska byråkrater. Det är ett toppenbra gäng som trevligt, enkelt och pedagogiskt kan förklara också ett avslag, understryker han.

Byggnadskontoret har alltså tagit täten i omvandlingsprocessen.

– Nu hoppas vi på en liknande utveckling inom områden som livsmedel, miljö och serveringstillstånd. 

Vad som enligt Michael Agu inom kort kan bli en prövning för företagen är att klara myndighetskraven för utsläpp till avloppsnätet.

– Kommunen kommer därför att kontrollera efterlevnaden av de krav och riktlinjer som finns fastställda och ser fram mot ett gott samarbete med verksamhetsutövare och fastighetsägare, säger Michael Agu. 

Känner igen den positiva bilden

Ulf Wilhelmsson på Anderssons Elektriska i Mjölby AB känner i stort igen den positiva bild av företagsklimatet som rankingen förmedlar.

– Inte minst på bygglovssidan har kommunen gjort stora förbättringar. Tidigare var det katastrofalt dåligt. För vår del har det visserligen inte varit aktuellt med några bygglov på ett bra tag, men vi kunde ändå påverkas negativt genom problem som våra kunder fick, framhåller han.

Anderssons Elektriska grundades i början av 1950-talet och har idag 55 anställda. Företaget utför el- och larminstallationer och har också en butik. Kunderna finns inom offentlig sektor och bland företag och privatpersoner.

Ulf Wilhelmsson, som är vice ordförande i Företagarna Mjölby, tror att framgångarna i rankingen kan ha fått en del draghjälp av högkonjunkturen och av medvinden för de två riktigt stora industriföretagen i kommunen, Toyota Material Handling och Väderstadsverken.

– Ett område med stora brister är den inköpssamverkan som Mjölby har med fem andra kommuner i Östergötland. Upphandlingarna borde styras och följas upp mycket bättre än vad som sker idag, menar Ulf Wilhelmsson. 

Han tycker att närheten till varandra är en styrka i kommun som Mjölby.

– Det är lätt att veta vem du ska kontakta, säger Ulf Wilhelmsson. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Besöksnäringen skapar jobb för unga under högsäsong

SOMMARJOBB I besöksnäringen ökar antalet anställningar med ca 20 000 enligt siffror från SCB som Visita tagit fram. På Villa Fridhem i Östergötland är det 10 till 15 ungdomar som får jobb över sommaren. Många av dem får dessutom sitt första jobb. "Vi skulle inte klarat av sommarmånaderna och hade varit tvungna att stänga ner om vi inte hade haft tillgång till sommarjobbare", säger Magnus Dahlin.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbare till stor hjälp under högsäsong

SOMMARJOBB Sommarsäsongen möjliggör för ungdomar i Linköping att ta sig in på arbetsmarknaden samtidigt som företagen är tacksamma över extra hjälp för att klara av den hektiska perioden på året. ”Utan våra sommarjobbare hade vi inte klarat oss” säger Monica Persson, butikschef på Ica Supermarket Storgatan i Linköping.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Östergötland en europeisk patentstjärna

PATENT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. I den statistiken kan man bland annat se antal ansökningar som gjorts under året. För den som vill se på patentstatistiken för Östergötland kan det dels väcka bekymrade frågor och dels ge glädjande besked.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Victor Nyberg laddar för Yrkes VM i Ryssland

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 deltagarna är 28 från Sverige, och 3 av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Victor Nyberg, It-tekniker från Linköping.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Signe Skogstjärna siktar på att bli världens bästa guldsmed

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 tävlande är 28 från Sverige, och tre av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Signe Skogstjärna, guldsmed och juvelerare från Motala.
NYHET Publicerad:

Företagsklimat i fokus på Sjöstadslunch

Det bjöds in till Sjöstadslunch på Coffice i Motala. I fokus stod den årliga enkätundersökning som mäter företagsklimatet på kommunnivå, och gästade, det gjorde Svenskt Näringslivs Sofia Sjöström.
NYHET Publicerad:

Skilda åsikter i årets enkät

FÖRETAGSKLIMAT Årets enkät har besvarats av både företagare och kommunpolitiker. På alla frågeområden sätter politikerna högre betyg än företagen. Särskilt stora skillnader finns bland annat i synen på hur upphandling, dialog med kommunledningen samt tillämpningen av lagar och regler fungerar.
NYHET Publicerad:

En fin dag för integration

INTEGRATION FIN DAG, förkortning för Företagande, integration och nätverkande, är en dag för att öka integrationen i Östergötland genom att inspirera fler företagsamma nyanlända att hitta en sysselsättning, till exempel genom nyföretagande. Hallå där Anders Björck, initiativtagare till FIN DAG, vill du berätta mer om konceptet?
NYHET Publicerad:

Företagszafari med fokus på dragkampen om medarbetarna

FÖRETAGSKLIMAT "Det har varit väldigt intressant att i en blandad grupp komma ut på två företag med helt olika inriktning och ta del av deras vardag. Hur ska arbetsgivare attrahera medarbetare idag och i framtiden? Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli allt hårdare", säger Agneta Niklasson (MP), regionråd i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd ska få fler med försörjningsstöd i arbete

HALLÅ DÄR Fredrik Lundén (M), ordförande för den nya Arbetsmarknadsnämnden i Linköping. Arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd som Alliansstyret i Linköping tillsatt, varför har man valt att starta upp nämnden?
NYHET Publicerad:

På Ica Storgatan är det kunderna som bestämmer

ENTREPRENÖRSKAP På ICA Supermarket Storgatan i Linköping är det kunderna som bestämmer. Deras önskemål väger åtminstone väldigt tungt. Kompletta måltidslösningar har blivit ett signum för butiken. En vanlig dag säljer man mellan 400 och 500 varma och kalla måltider. Siffran stiger hela tiden. "Genom en ständig dialog kan kundernas synpunkter snabbt få genomslag och bli verklighet", säger ICA-handlaren Mikael Oskarsson.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Asbest och klotter ger försiktig optimism

FÖRETAGSKLIMAT Behoven av asbest- och klottersanering under lång tid framför gör att Östgöta Sanering AB i Norrköping ser ganska ljust på framtiden. "Det kommer att ta många år innan all asbest är sanerad och att tvätta bort klotter verkar vara ett evighetsuppdrag. Sedan får vi se vad som händer med Ostlänken. Det är mycket som ska rivas och saneras nere i hamnen och på andra ställen. Det ger oss förhoppningsvis ett och annat jobb", säger vd Fredrik Axelsson.
NYHET Publicerad:

Sverige och EU halkar efter resten av världen

KOMMETAR EU är på väg in i en ny fas. Valet till Europaparlamentet nalkas och så även en ny EU-kommission. I Sverige är dock intresset för EU ganska ljumt, vilket är tråkigt. För på den europeiska arenan finns det mycket svenska representanter kan göra för att förbättra villkoren här hemma och då inte minst på näringslivssidan.
NYHET Publicerad:

William är övertygad om att UF släpper loss kreativiteten

UNG FÖRETAGSAMHET "Jag har själv sett hur UF:are på kort tid lär sig företagande och tar fram en solklar affärsidé. Dessutom innebär Ung Företagsamhet ofta en personlig utveckling. Det är häftigt med all kreativitet som UF släpper loss", säger William Almevik, som sedan början av september förra året är skolinformatör på Ung Företagsamhet Östergötland.
NYHET Publicerad:

Grannsamverkan skapar motvikt till Linköping och Norrköping

FÖRETAGSKLIMAT Ett allt närmare samarbete mellan de fem kommunerna på det som ibland kallas Västbanken i Östergötland – Motala, Vadstena, Ödeshög, Mjölby och Boxholm – ska skapa en motvikt till dominansen från Linköping och Norrköping.