Mjölby avancerar för tredje året i rad

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT För tredje året i rad avancerar Mjölby i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet och lyfter nu till plats 51 bland Sveriges 290 kommuner. Det är hela 48 placeringar bättre än 2017. Men fortfarande är Mjölby inte uppe på nivåerna där man låg för sju-åtta år sedan.

Cecilia Burenby

-Vi får aldrig sluta att bli bättre, säger Cecilia Burenby.

Foto: Sören Karlsson
Michael Agu

-Jobbar man enträget med företagsklimatet ger det resultat, menar Michael Agu.

Foto: Sören Karlsson
Ulf Wilhelmsson

-Inte minst på bygglovssidan har kommunen gjort stora förbättringar, säger Ulf Wilhelmsson.

Foto: Sören Karlsson

– Det är ett långsiktigt arbete med företagsklimatet som nu börjar ge resultat. Kurvorna pekar åt rätt håll, men vi får aldrig sluta att bli bättre, säger Cecilia Burenby (S), kommunstyrelsens ordförande sedan 2013.

Hon ser det näringslivsråd som skapades och den tolvstegsraket för ett bättre företagsklimat som detta råd arbetade fram som drivkrafterna bakom den positiva utvecklingen.

– Näringslivet sitter på ordförandeposten i rådet. Det är en markering av att målen ska sättas utifrån företagens perspektiv, betonar Cecilia Burenby.

För att öka förståelsen för företagarnas villkor ska kommunens näringslivskontor genomföra utbildning för alla tjänstemän i berörda förvaltningar. Det är ett av de tolv stegen.

– Här har vi genomfört en bred utbildning under ett års tid. Mycket har koncentrerats på vad var och en kan göra för att få enklare och bättre arbetssätt, förklarar Cecilia Burenby.

Andra punkter är att näringslivsfrågor måste vara en stående punkt på förvaltningschefsgruppens möten, att kommunstyrelsen ska följa näringslivsrådets arbete för att säkerställa rådets förankring och genomslag i kommunens organisation och att kommunstyrelsen särskilt ska prioritera näringslivsrådets arbete med kompetensförsörjning.

Ett annat steg gäller en ökad servicegrad till företagen, bland annat genom tydligare rutiner i samband med överklaganden. Cecilia Burenby menar att kommunen fått en mer pragmatisk hållning.

Sunt förnuft

– Vi har naturligtvis lagar och regler att förhålla oss till, men det innebär inte att vi ska göra absurda tolkningar. Det behövs sunt förnuft också.

Nu är elva av de tolv stegen införda eller åtgärdade.

– En ny raket kommer att skjutas upp under hösten för att ange den fortsatta färdriktningen. Näringslivsrådet får avgöra vilka mål som ska sättas. Det vill inte jag föregripa, understryker Cecilia Burenby.

Hon anser att förändringsarbetet bidragit till att forma en delvis ny kultur inom den kommunala organisationen.

– Många fick en välkommen nytändning. Jobbet blev roligare samtidigt som företagen blev mer nöjda, påpekar Cecilia Burenby.

Hon tycker att Mjölby i möjligaste mån bör dra nytta av erfarenheter i andra kommuner. Därför ska kommunstyrelsens ledning tillsammans med ett antal tjänstemän och företagare senare i höst göra en studieresa till Varberg.

– Vi kallar det glo och sno. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet igen, säger Cecilia Burenby.

Enträget arbete ger resultat

– Jobbar man enträget med företagsklimatet ger det resultat. Näringslivsrådet har varit en viktig pådrivare i sammanhanget, säger Michael Agu, kommunens näringslivsutvecklare.

Han är speciellt imponerad av de markanta förbättringarna på byggnadskontoret, bland annat med bygglov.

– Nu talar vi om Bygglov 24Plus. Har du alla handlingar på plats får du bygglov inom 24 timmar.

Michael Agu poängterar att regelverket är detsamma som tidigare.

– Det som förändrats är förhållningssättet. Idag finns det ett utrymme för att tänka i nya banor. Medarbetarna har fått massor av beröm när de gått från att tillämpa en klassisk myndighetsutövning till att bli empatiska byråkrater. Det är ett toppenbra gäng som trevligt, enkelt och pedagogiskt kan förklara också ett avslag, understryker han.

Byggnadskontoret har alltså tagit täten i omvandlingsprocessen.

– Nu hoppas vi på en liknande utveckling inom områden som livsmedel, miljö och serveringstillstånd. 

Vad som enligt Michael Agu inom kort kan bli en prövning för företagen är att klara myndighetskraven för utsläpp till avloppsnätet.

– Kommunen kommer därför att kontrollera efterlevnaden av de krav och riktlinjer som finns fastställda och ser fram mot ett gott samarbete med verksamhetsutövare och fastighetsägare, säger Michael Agu. 

Känner igen den positiva bilden

Ulf Wilhelmsson på Anderssons Elektriska i Mjölby AB känner i stort igen den positiva bild av företagsklimatet som rankingen förmedlar.

– Inte minst på bygglovssidan har kommunen gjort stora förbättringar. Tidigare var det katastrofalt dåligt. För vår del har det visserligen inte varit aktuellt med några bygglov på ett bra tag, men vi kunde ändå påverkas negativt genom problem som våra kunder fick, framhåller han.

Anderssons Elektriska grundades i början av 1950-talet och har idag 55 anställda. Företaget utför el- och larminstallationer och har också en butik. Kunderna finns inom offentlig sektor och bland företag och privatpersoner.

Ulf Wilhelmsson, som är vice ordförande i Företagarna Mjölby, tror att framgångarna i rankingen kan ha fått en del draghjälp av högkonjunkturen och av medvinden för de två riktigt stora industriföretagen i kommunen, Toyota Material Handling och Väderstadsverken.

– Ett område med stora brister är den inköpssamverkan som Mjölby har med fem andra kommuner i Östergötland. Upphandlingarna borde styras och följas upp mycket bättre än vad som sker idag, menar Ulf Wilhelmsson. 

Han tycker att närheten till varandra är en styrka i kommun som Mjölby.

– Det är lätt att veta vem du ska kontakta, säger Ulf Wilhelmsson. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Skilda åsikter i årets enkät

FÖRETAGSKLIMAT Årets enkät har besvarats av både företagare och kommunpolitiker. På alla frågeområden sätter politikerna högre betyg än företagen. Särskilt stora skillnader finns bland annat i synen på hur upphandling, dialog med kommunledningen samt tillämpningen av lagar och regler fungerar.
NYHET Publicerad:

En fin dag för integration

INTEGRATION FIN DAG, förkortning för Företagande, integration och nätverkande, är en dag för att öka integrationen i Östergötland genom att inspirera fler företagsamma nyanlända att hitta en sysselsättning, till exempel genom nyföretagande. Hallå där Anders Björck, initiativtagare till FIN DAG, vill du berätta mer om konceptet?
NYHET Publicerad:

Företagszafari med fokus på dragkampen om medarbetarna

FÖRETAGSKLIMAT "Det har varit väldigt intressant att i en blandad grupp komma ut på två företag med helt olika inriktning och ta del av deras vardag. Hur ska arbetsgivare attrahera medarbetare idag och i framtiden? Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli allt hårdare", säger Agneta Niklasson (MP), regionråd i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd ska få fler med försörjningsstöd i arbete

HALLÅ DÄR Fredrik Lundén (M), ordförande för den nya Arbetsmarknadsnämnden i Linköping. Arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd som Alliansstyret i Linköping tillsatt, varför har man valt att starta upp nämnden?
NYHET Publicerad:

På Ica Storgatan är det kunderna som bestämmer

ENTREPRENÖRSKAP På ICA Supermarket Storgatan i Linköping är det kunderna som bestämmer. Deras önskemål väger åtminstone väldigt tungt. Kompletta måltidslösningar har blivit ett signum för butiken. En vanlig dag säljer man mellan 400 och 500 varma och kalla måltider. Siffran stiger hela tiden. "Genom en ständig dialog kan kundernas synpunkter snabbt få genomslag och bli verklighet", säger ICA-handlaren Mikael Oskarsson.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Asbest och klotter ger försiktig optimism

FÖRETAGSKLIMAT Behoven av asbest- och klottersanering under lång tid framför gör att Östgöta Sanering AB i Norrköping ser ganska ljust på framtiden. "Det kommer att ta många år innan all asbest är sanerad och att tvätta bort klotter verkar vara ett evighetsuppdrag. Sedan får vi se vad som händer med Ostlänken. Det är mycket som ska rivas och saneras nere i hamnen och på andra ställen. Det ger oss förhoppningsvis ett och annat jobb", säger vd Fredrik Axelsson.
NYHET Publicerad:

Sverige och EU halkar efter resten av världen

KOMMETAR EU är på väg in i en ny fas. Valet till Europaparlamentet nalkas och så även en ny EU-kommission. I Sverige är dock intresset för EU ganska ljumt, vilket är tråkigt. För på den europeiska arenan finns det mycket svenska representanter kan göra för att förbättra villkoren här hemma och då inte minst på näringslivssidan.
NYHET Publicerad:

William är övertygad om att UF släpper loss kreativiteten

UNG FÖRETAGSAMHET "Jag har själv sett hur UF:are på kort tid lär sig företagande och tar fram en solklar affärsidé. Dessutom innebär Ung Företagsamhet ofta en personlig utveckling. Det är häftigt med all kreativitet som UF släpper loss", säger William Almevik, som sedan början av september förra året är skolinformatör på Ung Företagsamhet Östergötland.
NYHET Publicerad:

Grannsamverkan skapar motvikt till Linköping och Norrköping

FÖRETAGSKLIMAT Ett allt närmare samarbete mellan de fem kommunerna på det som ibland kallas Västbanken i Östergötland – Motala, Vadstena, Ödeshög, Mjölby och Boxholm – ska skapa en motvikt till dominansen från Linköping och Norrköping.
NYHET Publicerad:

Osund konkurrens ett orosmoment för JM:s

OSUND KONKURRENS "Osund konkurrens och dåliga ersättningar är de stora problemen för oss småföretagare i den här branschen", säger Malin Hallberg på JM:s Entreprenad & Transport AB i Kimstad utanför Norrköping.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism bland företagen i Östergötland

KONJUNKTUR Konjunkturen ser oförändrad eller svagt positiv ut, både i riket och i Östergötland, företagen i länet verkar överlag ha en försiktig tro på ett lite mer gynnsamt läge i ekonomin. Få företag anser att risken för en nedgång i ekonomin är särskilt hög, en del är till och med lite mer positiva än tidigare. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Ny KSO: Det ska vara lätt att driva företag i Linköping

NY PÅ JOBBET Nu har våra folkvalda kommunpolitiker tagit plats på sina, ibland nya, positioner och är redo att ta sig an de kommande fyra åren. I Linköpings kommun är Niklas Borg (M) ny ordförande för kommunstyrelsen och vi är nyfikna på hur han ser på näringslivsfrågorna i kommunen.
NYHET Publicerad:

Flygande start för handlaren Lovisa

ENTREPRENÖRSKAP I september 2017 fick 28-åriga Lovisa Skoog erbjudandet om att bli ICA-handlare och ta över ICA Nära Kneippen på Villagatan i centrala Norrköping. På Handelsgalan, för några månader sedan, tilldelades hon Utmärkelsen Årets Livsmedelsbutik i Norrköping.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen i centrum på årets första Östgötalunch

FÖRETAGSKLIMAT "Branschen har över 200 000 sysselsatta och är Sveriges nya basnäring. Vi är en extremt betydelsefull motor för integrationen av nyanlända. Dessutom vet vi att många ungdomar får sitt allra första jobb på en restaurang eller ett hotell", menade Magnus Dahlin, styrelseledamot i Visita Mellersta och vd på konferensanläggningen Villa Fridhem i Getå utanför Norrköping, när årets första Östgötalunch satte fokuset på besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Motala kommun ska ha servicefokus i dialog med företagen

NY PÅ JOBBET Nu har våra folkvalda kommunpolitiker tagit plast på sina, ibland nya, positioner och är redo att ta sig an de kommande fyra åren. I Motala kommun är Kåre Friberg (M) ny ordförande för kommunstyrelsen och vi är nyfikna på hur han ser på näringslivsfrågorna i kommunen.
NYHET Publicerad:

Välkommen Oscar

NY PÅ JOBBET Oscar Åberg är ny studentmedarbetare på Svenskt Näringslivs regionkontor i Östergötland. Oscar läser fjärde terminen på Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet och utöver sitt stora intresse för samhälls- och näringslivsfrågor är han en inbiten AIK-are.
NYHET Publicerad:

Gymnasievalet, tänk noga igenom ditt val

DEBATT "Faktum är att elever som gått ett yrkesprogram har goda jobbchanser – och inte bara när det gäller första jobbet. Yrkesprogrammen ger goda utvecklingsmöjligheter i yrkeslivet och till eget företagande. Möjligheten att senare läsa på högskola och yrkeshögskola finns också." Det skriver Sofia Sjöström i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Tyska turister fick fart på Skänninge Stadshotell

ENTREPRENÖRSKAP "Jag lockas till de omöjliga uppdragen. Nu börjar vi landa men det är fortfarande mycket kvar att göra", säger Christina Landoff, huvudägare och vd på Skänninge Stadshotell, där de tyska turisterna idag fått en nyckelroll.