Mjölby avancerar för tredje året i rad

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT För tredje året i rad avancerar Mjölby i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet och lyfter nu till plats 51 bland Sveriges 290 kommuner. Det är hela 48 placeringar bättre än 2017. Men fortfarande är Mjölby inte uppe på nivåerna där man låg för sju-åtta år sedan.

Cecilia Burenby

-Vi får aldrig sluta att bli bättre, säger Cecilia Burenby.

Foto: Sören Karlsson
Michael Agu

-Jobbar man enträget med företagsklimatet ger det resultat, menar Michael Agu.

Foto: Sören Karlsson
Ulf Wilhelmsson

-Inte minst på bygglovssidan har kommunen gjort stora förbättringar, säger Ulf Wilhelmsson.

Foto: Sören Karlsson

– Det är ett långsiktigt arbete med företagsklimatet som nu börjar ge resultat. Kurvorna pekar åt rätt håll, men vi får aldrig sluta att bli bättre, säger Cecilia Burenby (S), kommunstyrelsens ordförande sedan 2013.

Hon ser det näringslivsråd som skapades och den tolvstegsraket för ett bättre företagsklimat som detta råd arbetade fram som drivkrafterna bakom den positiva utvecklingen.

– Näringslivet sitter på ordförandeposten i rådet. Det är en markering av att målen ska sättas utifrån företagens perspektiv, betonar Cecilia Burenby.

För att öka förståelsen för företagarnas villkor ska kommunens näringslivskontor genomföra utbildning för alla tjänstemän i berörda förvaltningar. Det är ett av de tolv stegen.

– Här har vi genomfört en bred utbildning under ett års tid. Mycket har koncentrerats på vad var och en kan göra för att få enklare och bättre arbetssätt, förklarar Cecilia Burenby.

Andra punkter är att näringslivsfrågor måste vara en stående punkt på förvaltningschefsgruppens möten, att kommunstyrelsen ska följa näringslivsrådets arbete för att säkerställa rådets förankring och genomslag i kommunens organisation och att kommunstyrelsen särskilt ska prioritera näringslivsrådets arbete med kompetensförsörjning.

Ett annat steg gäller en ökad servicegrad till företagen, bland annat genom tydligare rutiner i samband med överklaganden. Cecilia Burenby menar att kommunen fått en mer pragmatisk hållning.

Sunt förnuft

– Vi har naturligtvis lagar och regler att förhålla oss till, men det innebär inte att vi ska göra absurda tolkningar. Det behövs sunt förnuft också.

Nu är elva av de tolv stegen införda eller åtgärdade.

– En ny raket kommer att skjutas upp under hösten för att ange den fortsatta färdriktningen. Näringslivsrådet får avgöra vilka mål som ska sättas. Det vill inte jag föregripa, understryker Cecilia Burenby.

Hon anser att förändringsarbetet bidragit till att forma en delvis ny kultur inom den kommunala organisationen.

– Många fick en välkommen nytändning. Jobbet blev roligare samtidigt som företagen blev mer nöjda, påpekar Cecilia Burenby.

Hon tycker att Mjölby i möjligaste mån bör dra nytta av erfarenheter i andra kommuner. Därför ska kommunstyrelsens ledning tillsammans med ett antal tjänstemän och företagare senare i höst göra en studieresa till Varberg.

– Vi kallar det glo och sno. Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet igen, säger Cecilia Burenby.

Enträget arbete ger resultat

– Jobbar man enträget med företagsklimatet ger det resultat. Näringslivsrådet har varit en viktig pådrivare i sammanhanget, säger Michael Agu, kommunens näringslivsutvecklare.

Han är speciellt imponerad av de markanta förbättringarna på byggnadskontoret, bland annat med bygglov.

– Nu talar vi om Bygglov 24Plus. Har du alla handlingar på plats får du bygglov inom 24 timmar.

Michael Agu poängterar att regelverket är detsamma som tidigare.

– Det som förändrats är förhållningssättet. Idag finns det ett utrymme för att tänka i nya banor. Medarbetarna har fått massor av beröm när de gått från att tillämpa en klassisk myndighetsutövning till att bli empatiska byråkrater. Det är ett toppenbra gäng som trevligt, enkelt och pedagogiskt kan förklara också ett avslag, understryker han.

Byggnadskontoret har alltså tagit täten i omvandlingsprocessen.

– Nu hoppas vi på en liknande utveckling inom områden som livsmedel, miljö och serveringstillstånd. 

Vad som enligt Michael Agu inom kort kan bli en prövning för företagen är att klara myndighetskraven för utsläpp till avloppsnätet.

– Kommunen kommer därför att kontrollera efterlevnaden av de krav och riktlinjer som finns fastställda och ser fram mot ett gott samarbete med verksamhetsutövare och fastighetsägare, säger Michael Agu. 

Känner igen den positiva bilden

Ulf Wilhelmsson på Anderssons Elektriska i Mjölby AB känner i stort igen den positiva bild av företagsklimatet som rankingen förmedlar.

– Inte minst på bygglovssidan har kommunen gjort stora förbättringar. Tidigare var det katastrofalt dåligt. För vår del har det visserligen inte varit aktuellt med några bygglov på ett bra tag, men vi kunde ändå påverkas negativt genom problem som våra kunder fick, framhåller han.

Anderssons Elektriska grundades i början av 1950-talet och har idag 55 anställda. Företaget utför el- och larminstallationer och har också en butik. Kunderna finns inom offentlig sektor och bland företag och privatpersoner.

Ulf Wilhelmsson, som är vice ordförande i Företagarna Mjölby, tror att framgångarna i rankingen kan ha fått en del draghjälp av högkonjunkturen och av medvinden för de två riktigt stora industriföretagen i kommunen, Toyota Material Handling och Väderstadsverken.

– Ett område med stora brister är den inköpssamverkan som Mjölby har med fem andra kommuner i Östergötland. Upphandlingarna borde styras och följas upp mycket bättre än vad som sker idag, menar Ulf Wilhelmsson. 

Han tycker att närheten till varandra är en styrka i kommun som Mjölby.

– Det är lätt att veta vem du ska kontakta, säger Ulf Wilhelmsson. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tyska turister fick fart på Skänninge Stadshotell

ENTREPRENÖRSKAP "Jag lockas till de omöjliga uppdragen. Nu börjar vi landa men det är fortfarande mycket kvar att göra", säger Christina Landoff, huvudägare och vd på Skänninge Stadshotell, där de tyska turisterna idag fått en nyckelroll.
NYHET Publicerad:

Frihandel ligger bakom vår välfärd

KOMMENTAR På 1860-talet var Sverige ett av Europas fattigaste länder. De efterföljande 100 åren växte vår BNP snabbare än något annat land i världen, undantaget Japan. Den drivande kraften bakom ökningen var globaliseringen, att ett litet land i norra Europa fick tillgång till världsmarknaden. Frihandel är det som ligger bakom vår välfärd. Svenskarna är dessutom ett av de folk i EU som är allra mest positiva till frihandel.
NYHET Publicerad:

2019 måste bli reformernas år

KRÖNIKA "Vi har fått förtroendet att föra dialog med politiker, allmänhet och media. Lyfta fram företagens frågor på agendan, och folkbilda i hur det är att vara företagare så att allmänhet och våra framtida beslutsfattare får med sig en förståelse kring det ansvar och risk det innebär att vara företagare. Framöver kommer vi att jobba hårt med de frågor som ni företagare har satt högst på agendan: Minskad regelbörda, lägre skatt på arbete och förändrade turordningsregler i LAS, och ökat fokus på kompetensförsörjning. Vi vill få till ett ordentligt reformarbete under kommande mandatperiod", skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringsförmåner som ålderspension, sjuk- och föräldraförsäkring, arbetsskadeförmåner och arbetslöshetsersättning. Men trots att kostnaderna för de förmånerna har minskat de senaste åren och delavgifterna för försäkringarna har sänkts, så ligger den totala arbetsgivaravgiften kvar på samma nivå: 31,42 procent på lönen.
NYHET Publicerad:

Att stödja UF är viktigt för hela samhället

HALLÅ DÄR Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötland och även partner till Ung Företagsamhet. Partners till UF bidrar till att de kan driva sitt viktiga arbete med att grundskole- och gymnasieelever ska få möjlighet att utveckla sin kreativitet och företagsamhet. Varför är det så viktigt att stödja Ung Företagsamhets verksamhet?
NYHET Publicerad:

”Gör det lättare att karriärväxla”

ARBETSMARKNAD En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag där företagare från hela landet deltog diskuterades därför hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. Bland annat diskuterades saklig grund, turordningsreglerna och att höja LAS-åldern från 67 till 69.
NYHET Publicerad:

Utmaning att driva vårdföretag

SKATT Det är inte lätt att driva företag inom vårdbranschen när de hårda reformerna ständigt slår emot en. Gunilla Rundqvist, VD och grundare på Cordinator Medical Service i Linköping och Norrköping, berättar om hur förmånsbeskattningen på privat vård och hotet om moms kan komma att påverka hennes verksamhet i framtiden.
NYHET Publicerad:

Framtidstro och konkret åtgärdsplan ska lyfta Motalas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Arbetslösheten har sjunkit kraftigt. Fler och fler företag etablerar sig i kommunen och inflyttningen ökar. Vätternrundan sätter Motala allt tydligare på kartan. Men fortfarande är det lokala företagsklimatet inte mycket att skryta med. "Det finns inga snabba och enkla lösningar. Därför har det varit nödvändigt att borra djupt ner i problemen och sedan försöka hitta vägar till förbättringar", säger Gunilla Brynell-Johansson, vd för Vätternrundan och ordförande i Tillväxt Motala. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet bekymrar inte Gasellföretagen i Östergötland

ENTREPRENÖRSKAP Ett dåligt lokalt företagsklimat verkar i allmänhet inte vara något som bekymrar de snabbväxande företagen speciellt mycket. Trots försämrade villkor för näringslivet fortsätter Gasellföretagen att rusa framåt. Den fråga man naturligtvis kan ställa sig är om Gasellföretagen skulle varit ännu fler till antalet och ännu mer framgångsrika om näringslivsklimatet varit gynnsammare.
NYHET Publicerad:

Ett bra företagsklimat ska bli ännu bättre i Ödeshög

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet har blivit riktigt bra men kan och måste bli ännu bättre. På den punkten är samstämmigheten mellan kommunledningen och företagen stor. "Vi i kommunen har arbetat målmedvetet för att närma oss företagen. Det handlar om att besöka företag och att träffa företagare i så många sammanhang som möjligt. Idag finns ett ömsesidigt förtroende. Ödeshög vill verkligen leva upp till bilden av en företagsvänlig kommun", säger kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Linköping sätter fokus på företagandet

FÖRETAGSKLIMAT Ett bättre företagsklimat blir ett prioriterat område för det nya styret i Linköping. Den som ska leda arbetet har själv drivit företag sedan 2005. ”Jag har varit med och startat företag från grunden och upplevt allt man kan uppleva som företagare”, säger kommunstyrelsens nya ordförande Niklas Borg (M).
NYHET Publicerad:

Valfriheten kan bli bättre bland Östergötlands kommuner

LOV En av Svenskt Näringslivs prioriteringar inför valet 2018 var att värna om Lagen om valfrihetssystem, LOV, för en bättre välfärd. Med LOV ges förutsättningar för en sundare konkurrens och incitament till högre kvalitet på både kommunala och privata tjänster, idag är det totalt 161 svenska kommuner som tillämpar lagen och ger brukarna makten att välja. Frågan är hur det ser ut bland Östergötland kommuner?
NYHET Publicerad:

Så lyckades byggföretaget bli en mångkulturell arbetsplats

ARBETSGIVARDAGEN Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, vd för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik.
NYHET Publicerad:

I spåren av #metoo – vilket ansvar har du som arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN #metoo är fortfarande aktuellt, i alla branscher. Det blir allt viktigare att fokusera på det förebyggande arbetet, men också att veta hur man som arbetsgivare ska hantera en situation när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Lina Tidell, arbetsrättsjurist på Visita, höll under förra veckans Arbetsgivardag i Västerås en viktig föreläsning om spåren av #metoo i näringslivet.
NYHET Publicerad:

Ständiga förbättringar förklarar framgången för Ombergs Golf

ENTREPRENÖRSKAP "Jag ser ljust på företagets framtid, men mycket arbete återstår. Du måste alltid vara på tårna och göra ständiga förbättringar. Det är livsfarligt att slå sig till ro och att känna sig nöjd", säger Ulf Tegnebo, vd och hälftenägare på Ombergs Golf Resort vid Vätterns strand en knapp halvmil norr om Ödeshög.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardagen - Om konsten att vara arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN I tisdags gick Svenskt Näringslivs arbetsgivardag av stapeln. Denna gången fylldes Aros Congress i Västerås av arbetsgivare som tog chansen att informeras och inspireras. Vad innebär den nya vårdskatten? Hur leder man en mångkulturell arbetsplats? Hur hanterar man digitaliseringen? Eller, hur kan man som företagare hjälpa unga hitta rätt väg in i framtidens arbetsliv? Under dagen erbjöds en välfylld agenda med seminarier som behandlade flera av de aktuella frågor dagens arbetsgivare möter.
NYHET Publicerad:

Internutbildning och trivsel gör rekryteringen lättare

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Internutbildning och ett batteri med trivselåtgärder är ingredienser i receptet för att hitta lämpliga medarbetare till Åtvidabergs Huskomponenter. Intresset av att lära sig på jobbet är viktigast", säger Karin Waller, personalchef.
NYHET Publicerad:

Mer skola för pengarna i Ljungsbro

WEBB-TV Politiker och skolpersonal har klippkort till östgötska Ljungsbro. Förklaringen är att Småskolan förenar små klasser med hög lärartäthet, utan att spräcka budgeten. 
NYHET Publicerad:

Tävla i företagsklimat, går det?

KOMMENTAR Den 2 oktober släpptes årets ranking av företagsklimat. En ranking där vi på Svenskt Näringsliv gör en topplista utifrån ett enkätbatteri som gått ut till företagare i alla Sveriges kommuner. Vi har mätt företagsklimatet sedan 2000, och samma frågor har ställts, det gör att vi får en bra spårbarhet och kan se utveckling på olika områden över tid. Vissa frågor kanske upplevs irrelevanta i en kommun, i en annan kommun är just den frågan det viktigaste fokusområdet.