Samverkan för att säkra kompetensen

NYHET Publicerad

UTBILDNING En fråga som ständigt är föremål för debatt är hur företagens efterfrågan på kompetens ska mötas på bästa sätt. ”Hur ska vi säkra kompetensförsörjningen?” är en relevant fråga både för näringslivet och för utformare av utbildning. I Linköpings kommun har man tagit frågan i egna händer och arbetar på flera olika sätt för att öka dialogen mellan parterna och minska avstånden mellan utbildning och arbetsliv.

Karin Nyman

Karin Nyman arbetar övergripande med skola- och näringslivsfrågor i Linköpings kommun.

Karin Nyman är utvecklingsstrateg på Utbildningskontoret i Linköpings kommun, vilket innebär att hon arbetar övergripande med skola- och näringslivsfrågor. Entreprenörskap i skolan, kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare och samverkan med det lokala näringslivet är bara några av hennes ansvarsområden. Karin har gedigen erfarenhet av den kommunala utbildningen där hon bland annat arbetat som rektor, det första intrycket av hennes nuvarande roll, som hon axlat i 5 år, är att den verkar vara mycket bred, varierande och dynamisk.

– Mina uppgifter förändras och utvecklas hela tiden, vilket är väldigt roligt, säger hon.

Karin beskriver samverkan mellan utbildningen och näringslivet i Linköpings kommun som bestående av tre huvudsakliga komponenter – Yrkesutbildningen, Ung Företagsamhet och Teknikcollege.

Ökad attraktivitet hos yrkesutbildningar

Ett av projekten som Karin hjälpt till att etablera i kommunen är Volvoskolan, som i april 2018 blivit en del av yrkesprogrammet på Anders Ljungstedts Gymnasium i Linköping. Volvoskolan innebär ett samarbete med Volvo Car Sverige som garanterar eleverna att arbeta med ny teknik och utbildas inom moderna arbetssätt. Utbildningen, som gör eleverna till fordonstekniker, ligger därmed mycket nära det faktiska arbetet som väntar och säkrar både kvaliteten och kompetensförsörjningen inom branschen. Att Anders Ljungstedts Gymnasium blivit en Volvoskola förväntas öka attraktiviteten hos yrkesprogrammet.

– Vi har redan sett en ökning av ansökningarna till fordonsprogrammet för hösten 2018 sedan Volvoskolans lansering, det ska bli spännande att se det fortsatta resultatet av satsningen, säger Karin.

För att anpassa utbildning till näringslivets efterfrågan på kompetens har Linköpings kommun också nyligen infört en praktisk inriktning på Berzeliusskolans teknikprogram som har blivit populär hos eleverna.

– Det är fler och fler som väljer den inriktningen, berättar Karin. De märker att de blir attraktiva på arbetsmarknaden.

Dessa satsningar på yrkesutbildningar i kommunen ligger helt i linje med det arbete som görs av WorldSkills Sweden som varje år arrangerar Yrkes-SM, för att öka intresset för yrkesutbildningar i landet.

– Vi skulle gärna ha hit Yrkes-SM till Linköping, berättar Karin.

Karin berättar också om Linköpings kommuns satsning på Ung Företagsamhet mot yrkesprogrammen, som tidigare varit engagerade i ganska liten grad. Anslaget och lärarstödet har ökats och målet är att öka intresset för yrkesutbildningar hos kommunens unga ännu mer.
- Liknande satsningar har gett goda resultat i andra kommuner, säger hon.

Viktigt att näringslivet förstår kommunen

Det tredje benet i samarbetet mellan utbildning och näringslivet är Teknikcollege, som är en kvalitetsstämpel på utbildningar och drivs genom samverkan mellan kommuner, företag och skolor. Linköpings kommun blev åter certifierade inom teknikcollege 2015, men har funnits med i konceptet i nästan 10 år och arbetat med att säkerställa kompetensförsörjningen till industri- och teknikföretag i närområdet. Karin är en av representanterna från Linköpings kommun i den lokala styrgruppen och menar att denna typ av forum är mycket värdefulla för att öka samarbetet och säkra kompetensförsörjningen genom informationsutbyte och diskussion.

– Det är också viktigt att näringslivet har förståelse för kommunens verksamhet och processer när de ställer sina krav på utbildningen, säger hon.  

Framtidens utmaningar

De utmaningar som kommunen och utbildningsförvaltningen står inför för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden är stora. Karin pekar särskilt på att ett fortsatt gott samarbete med näringslivet är av yttersta vikt och att göra företagen delaktiga i dialogen om utbildningens utformning.

En annan viktig del av kommunens verksamhet som Karin ser som ett verktyg för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden är vuxenutbildningen. Hon tycker att det är viktigt att höja statusen på denna form av utbildning och att människor kan se möjligheterna i att byta karriär senare i livet. Kommunen ser också möjligheterna att forma vuxenutbildningen efter näringslivets behov på kompetens, Karin berättar särskilt om ett samarbete med Saab i Linköping.

– Vi har skräddarsytt en utbildning tillsammans med Saab för att anpassas till deras behov av personer i plåtverkstaden, berättar Karin.

– Den störta utmaningen är ändå att nå ut, avslutar hon. Kommunen behöver få veta vad vården, industrierna och företagen söker.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Grannsamverkan skapar motvikt till Linköping och Norrköping

FÖRETAGSKLIMAT Ett allt närmare samarbete mellan de fem kommunerna på det som ibland kallas Västbanken i Östergötland – Motala, Vadstena, Ödeshög, Mjölby och Boxholm – ska skapa en motvikt till dominansen från Linköping och Norrköping.
NYHET Publicerad:

Osund konkurrens ett orosmoment för JM:s

OSUND KONKURRENS "Osund konkurrens och dåliga ersättningar är de stora problemen för oss småföretagare i den här branschen", säger Malin Hallberg på JM:s Entreprenad & Transport AB i Kimstad utanför Norrköping.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism bland företagen i Östergötland

KONJUNKTUR Konjunkturen ser oförändrad eller svagt positiv ut, både i riket och i Östergötland, företagen i länet verkar överlag ha en försiktig tro på ett lite mer gynnsamt läge i ekonomin. Få företag anser att risken för en nedgång i ekonomin är särskilt hög, en del är till och med lite mer positiva än tidigare. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Ny KSO: Det ska vara lätt att driva företag i Linköping

NY PÅ JOBBET Nu har våra folkvalda kommunpolitiker tagit plats på sina, ibland nya, positioner och är redo att ta sig an de kommande fyra åren. I Linköpings kommun är Niklas Borg (M) ny ordförande för kommunstyrelsen och vi är nyfikna på hur han ser på näringslivsfrågorna i kommunen.
NYHET Publicerad:

Flygande start för handlaren Lovisa

ENTREPRENÖRSKAP I september 2017 fick 28-åriga Lovisa Skoog erbjudandet om att bli ICA-handlare och ta över ICA Nära Kneippen på Villagatan i centrala Norrköping. På Handelsgalan, för några månader sedan, tilldelades hon Utmärkelsen Årets Livsmedelsbutik i Norrköping.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen i centrum på årets första Östgötalunch

FÖRETAGSKLIMAT "Branschen har över 200 000 sysselsatta och är Sveriges nya basnäring. Vi är en extremt betydelsefull motor för integrationen av nyanlända. Dessutom vet vi att många ungdomar får sitt allra första jobb på en restaurang eller ett hotell", menade Magnus Dahlin, styrelseledamot i Visita Mellersta och vd på konferensanläggningen Villa Fridhem i Getå utanför Norrköping, när årets första Östgötalunch satte fokuset på besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Motala kommun ska ha servicefokus i dialog med företagen

NY PÅ JOBBET Nu har våra folkvalda kommunpolitiker tagit plast på sina, ibland nya, positioner och är redo att ta sig an de kommande fyra åren. I Motala kommun är Kåre Friberg (M) ny ordförande för kommunstyrelsen och vi är nyfikna på hur han ser på näringslivsfrågorna i kommunen.
NYHET Publicerad:

Välkommen Oscar

NY PÅ JOBBET Oscar Åberg är ny studentmedarbetare på Svenskt Näringslivs regionkontor i Östergötland. Oscar läser fjärde terminen på Civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet och utöver sitt stora intresse för samhälls- och näringslivsfrågor är han en inbiten AIK-are.
NYHET Publicerad:

Gymnasievalet, tänk noga igenom ditt val

DEBATT "Faktum är att elever som gått ett yrkesprogram har goda jobbchanser – och inte bara när det gäller första jobbet. Yrkesprogrammen ger goda utvecklingsmöjligheter i yrkeslivet och till eget företagande. Möjligheten att senare läsa på högskola och yrkeshögskola finns också." Det skriver Sofia Sjöström i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Tyska turister fick fart på Skänninge Stadshotell

ENTREPRENÖRSKAP "Jag lockas till de omöjliga uppdragen. Nu börjar vi landa men det är fortfarande mycket kvar att göra", säger Christina Landoff, huvudägare och vd på Skänninge Stadshotell, där de tyska turisterna idag fått en nyckelroll.
NYHET Publicerad:

Frihandel ligger bakom vår välfärd

KOMMENTAR På 1860-talet var Sverige ett av Europas fattigaste länder. De efterföljande 100 åren växte vår BNP snabbare än något annat land i världen, undantaget Japan. Den drivande kraften bakom ökningen var globaliseringen, att ett litet land i norra Europa fick tillgång till världsmarknaden. Frihandel är det som ligger bakom vår välfärd. Svenskarna är dessutom ett av de folk i EU som är allra mest positiva till frihandel.
NYHET Publicerad:

2019 måste bli reformernas år

KRÖNIKA "Vi har fått förtroendet att föra dialog med politiker, allmänhet och media. Lyfta fram företagens frågor på agendan, och folkbilda i hur det är att vara företagare så att allmänhet och våra framtida beslutsfattare får med sig en förståelse kring det ansvar och risk det innebär att vara företagare. Framöver kommer vi att jobba hårt med de frågor som ni företagare har satt högst på agendan: Minskad regelbörda, lägre skatt på arbete och förändrade turordningsregler i LAS, och ökat fokus på kompetensförsörjning. Vi vill få till ett ordentligt reformarbete under kommande mandatperiod", skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringsförmåner som ålderspension, sjuk- och föräldraförsäkring, arbetsskadeförmåner och arbetslöshetsersättning. Men trots att kostnaderna för de förmånerna har minskat de senaste åren och delavgifterna för försäkringarna har sänkts, så ligger den totala arbetsgivaravgiften kvar på samma nivå: 31,42 procent på lönen.
NYHET Publicerad:

Att stödja UF är viktigt för hela samhället

HALLÅ DÄR Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötland och även partner till Ung Företagsamhet. Partners till UF bidrar till att de kan driva sitt viktiga arbete med att grundskole- och gymnasieelever ska få möjlighet att utveckla sin kreativitet och företagsamhet. Varför är det så viktigt att stödja Ung Företagsamhets verksamhet?
NYHET Publicerad:

”Gör det lättare att karriärväxla”

ARBETSMARKNAD En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag där företagare från hela landet deltog diskuterades därför hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. Bland annat diskuterades saklig grund, turordningsreglerna och att höja LAS-åldern från 67 till 69.
NYHET Publicerad:

Utmaning att driva vårdföretag

SKATT Det är inte lätt att driva företag inom vårdbranschen när de hårda reformerna ständigt slår emot en. Gunilla Rundqvist, VD och grundare på Cordinator Medical Service i Linköping och Norrköping, berättar om hur förmånsbeskattningen på privat vård och hotet om moms kan komma att påverka hennes verksamhet i framtiden.
NYHET Publicerad:

Framtidstro och konkret åtgärdsplan ska lyfta Motalas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Arbetslösheten har sjunkit kraftigt. Fler och fler företag etablerar sig i kommunen och inflyttningen ökar. Vätternrundan sätter Motala allt tydligare på kartan. Men fortfarande är det lokala företagsklimatet inte mycket att skryta med. "Det finns inga snabba och enkla lösningar. Därför har det varit nödvändigt att borra djupt ner i problemen och sedan försöka hitta vägar till förbättringar", säger Gunilla Brynell-Johansson, vd för Vätternrundan och ordförande i Tillväxt Motala. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet bekymrar inte Gasellföretagen i Östergötland

ENTREPRENÖRSKAP Ett dåligt lokalt företagsklimat verkar i allmänhet inte vara något som bekymrar de snabbväxande företagen speciellt mycket. Trots försämrade villkor för näringslivet fortsätter Gasellföretagen att rusa framåt. Den fråga man naturligtvis kan ställa sig är om Gasellföretagen skulle varit ännu fler till antalet och ännu mer framgångsrika om näringslivsklimatet varit gynnsammare.
NYHET Publicerad:

Ett bra företagsklimat ska bli ännu bättre i Ödeshög

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet har blivit riktigt bra men kan och måste bli ännu bättre. På den punkten är samstämmigheten mellan kommunledningen och företagen stor. "Vi i kommunen har arbetat målmedvetet för att närma oss företagen. Det handlar om att besöka företag och att träffa företagare i så många sammanhang som möjligt. Idag finns ett ömsesidigt förtroende. Ödeshög vill verkligen leva upp till bilden av en företagsvänlig kommun", säger kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.