Samverkan för att säkra kompetensen

NYHET Publicerad

UTBILDNING En fråga som ständigt är föremål för debatt är hur företagens efterfrågan på kompetens ska mötas på bästa sätt. ”Hur ska vi säkra kompetensförsörjningen?” är en relevant fråga både för näringslivet och för utformare av utbildning. I Linköpings kommun har man tagit frågan i egna händer och arbetar på flera olika sätt för att öka dialogen mellan parterna och minska avstånden mellan utbildning och arbetsliv.

Karin Nyman

Karin Nyman arbetar övergripande med skola- och näringslivsfrågor i Linköpings kommun.

Karin Nyman är utvecklingsstrateg på Utbildningskontoret i Linköpings kommun, vilket innebär att hon arbetar övergripande med skola- och näringslivsfrågor. Entreprenörskap i skolan, kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare och samverkan med det lokala näringslivet är bara några av hennes ansvarsområden. Karin har gedigen erfarenhet av den kommunala utbildningen där hon bland annat arbetat som rektor, det första intrycket av hennes nuvarande roll, som hon axlat i 5 år, är att den verkar vara mycket bred, varierande och dynamisk.

– Mina uppgifter förändras och utvecklas hela tiden, vilket är väldigt roligt, säger hon.

Karin beskriver samverkan mellan utbildningen och näringslivet i Linköpings kommun som bestående av tre huvudsakliga komponenter – Yrkesutbildningen, Ung Företagsamhet och Teknikcollege.

Ökad attraktivitet hos yrkesutbildningar

Ett av projekten som Karin hjälpt till att etablera i kommunen är Volvoskolan, som i april 2018 blivit en del av yrkesprogrammet på Anders Ljungstedts Gymnasium i Linköping. Volvoskolan innebär ett samarbete med Volvo Car Sverige som garanterar eleverna att arbeta med ny teknik och utbildas inom moderna arbetssätt. Utbildningen, som gör eleverna till fordonstekniker, ligger därmed mycket nära det faktiska arbetet som väntar och säkrar både kvaliteten och kompetensförsörjningen inom branschen. Att Anders Ljungstedts Gymnasium blivit en Volvoskola förväntas öka attraktiviteten hos yrkesprogrammet.

– Vi har redan sett en ökning av ansökningarna till fordonsprogrammet för hösten 2018 sedan Volvoskolans lansering, det ska bli spännande att se det fortsatta resultatet av satsningen, säger Karin.

För att anpassa utbildning till näringslivets efterfrågan på kompetens har Linköpings kommun också nyligen infört en praktisk inriktning på Berzeliusskolans teknikprogram som har blivit populär hos eleverna.

– Det är fler och fler som väljer den inriktningen, berättar Karin. De märker att de blir attraktiva på arbetsmarknaden.

Dessa satsningar på yrkesutbildningar i kommunen ligger helt i linje med det arbete som görs av WorldSkills Sweden som varje år arrangerar Yrkes-SM, för att öka intresset för yrkesutbildningar i landet.

– Vi skulle gärna ha hit Yrkes-SM till Linköping, berättar Karin.

Karin berättar också om Linköpings kommuns satsning på Ung Företagsamhet mot yrkesprogrammen, som tidigare varit engagerade i ganska liten grad. Anslaget och lärarstödet har ökats och målet är att öka intresset för yrkesutbildningar hos kommunens unga ännu mer.
- Liknande satsningar har gett goda resultat i andra kommuner, säger hon.

Viktigt att näringslivet förstår kommunen

Det tredje benet i samarbetet mellan utbildning och näringslivet är Teknikcollege, som är en kvalitetsstämpel på utbildningar och drivs genom samverkan mellan kommuner, företag och skolor. Linköpings kommun blev åter certifierade inom teknikcollege 2015, men har funnits med i konceptet i nästan 10 år och arbetat med att säkerställa kompetensförsörjningen till industri- och teknikföretag i närområdet. Karin är en av representanterna från Linköpings kommun i den lokala styrgruppen och menar att denna typ av forum är mycket värdefulla för att öka samarbetet och säkra kompetensförsörjningen genom informationsutbyte och diskussion.

– Det är också viktigt att näringslivet har förståelse för kommunens verksamhet och processer när de ställer sina krav på utbildningen, säger hon.  

Framtidens utmaningar

De utmaningar som kommunen och utbildningsförvaltningen står inför för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden är stora. Karin pekar särskilt på att ett fortsatt gott samarbete med näringslivet är av yttersta vikt och att göra företagen delaktiga i dialogen om utbildningens utformning.

En annan viktig del av kommunens verksamhet som Karin ser som ett verktyg för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden är vuxenutbildningen. Hon tycker att det är viktigt att höja statusen på denna form av utbildning och att människor kan se möjligheterna i att byta karriär senare i livet. Kommunen ser också möjligheterna att forma vuxenutbildningen efter näringslivets behov på kompetens, Karin berättar särskilt om ett samarbete med Saab i Linköping.

– Vi har skräddarsytt en utbildning tillsammans med Saab för att anpassas till deras behov av personer i plåtverkstaden, berättar Karin.

– Den störta utmaningen är ändå att nå ut, avslutar hon. Kommunen behöver få veta vad vården, industrierna och företagen söker.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Besöksnäringen skapar jobb för unga under högsäsong

SOMMARJOBB I besöksnäringen ökar antalet anställningar med ca 20 000 enligt siffror från SCB som Visita tagit fram. På Villa Fridhem i Östergötland är det 10 till 15 ungdomar som får jobb över sommaren. Många av dem får dessutom sitt första jobb. "Vi skulle inte klarat av sommarmånaderna och hade varit tvungna att stänga ner om vi inte hade haft tillgång till sommarjobbare", säger Magnus Dahlin.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbare till stor hjälp under högsäsong

SOMMARJOBB Sommarsäsongen möjliggör för ungdomar i Linköping att ta sig in på arbetsmarknaden samtidigt som företagen är tacksamma över extra hjälp för att klara av den hektiska perioden på året. ”Utan våra sommarjobbare hade vi inte klarat oss” säger Monica Persson, butikschef på Ica Supermarket Storgatan i Linköping.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Östergötland en europeisk patentstjärna

PATENT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. I den statistiken kan man bland annat se antal ansökningar som gjorts under året. För den som vill se på patentstatistiken för Östergötland kan det dels väcka bekymrade frågor och dels ge glädjande besked.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Victor Nyberg laddar för Yrkes VM i Ryssland

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 deltagarna är 28 från Sverige, och 3 av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Victor Nyberg, It-tekniker från Linköping.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Signe Skogstjärna siktar på att bli världens bästa guldsmed

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 tävlande är 28 från Sverige, och tre av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Signe Skogstjärna, guldsmed och juvelerare från Motala.
NYHET Publicerad:

Företagsklimat i fokus på Sjöstadslunch

Det bjöds in till Sjöstadslunch på Coffice i Motala. I fokus stod den årliga enkätundersökning som mäter företagsklimatet på kommunnivå, och gästade, det gjorde Svenskt Näringslivs Sofia Sjöström.
NYHET Publicerad:

Skilda åsikter i årets enkät

FÖRETAGSKLIMAT Årets enkät har besvarats av både företagare och kommunpolitiker. På alla frågeområden sätter politikerna högre betyg än företagen. Särskilt stora skillnader finns bland annat i synen på hur upphandling, dialog med kommunledningen samt tillämpningen av lagar och regler fungerar.
NYHET Publicerad:

En fin dag för integration

INTEGRATION FIN DAG, förkortning för Företagande, integration och nätverkande, är en dag för att öka integrationen i Östergötland genom att inspirera fler företagsamma nyanlända att hitta en sysselsättning, till exempel genom nyföretagande. Hallå där Anders Björck, initiativtagare till FIN DAG, vill du berätta mer om konceptet?
NYHET Publicerad:

Företagszafari med fokus på dragkampen om medarbetarna

FÖRETAGSKLIMAT "Det har varit väldigt intressant att i en blandad grupp komma ut på två företag med helt olika inriktning och ta del av deras vardag. Hur ska arbetsgivare attrahera medarbetare idag och i framtiden? Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli allt hårdare", säger Agneta Niklasson (MP), regionråd i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd ska få fler med försörjningsstöd i arbete

HALLÅ DÄR Fredrik Lundén (M), ordförande för den nya Arbetsmarknadsnämnden i Linköping. Arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd som Alliansstyret i Linköping tillsatt, varför har man valt att starta upp nämnden?
NYHET Publicerad:

På Ica Storgatan är det kunderna som bestämmer

ENTREPRENÖRSKAP På ICA Supermarket Storgatan i Linköping är det kunderna som bestämmer. Deras önskemål väger åtminstone väldigt tungt. Kompletta måltidslösningar har blivit ett signum för butiken. En vanlig dag säljer man mellan 400 och 500 varma och kalla måltider. Siffran stiger hela tiden. "Genom en ständig dialog kan kundernas synpunkter snabbt få genomslag och bli verklighet", säger ICA-handlaren Mikael Oskarsson.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Asbest och klotter ger försiktig optimism

FÖRETAGSKLIMAT Behoven av asbest- och klottersanering under lång tid framför gör att Östgöta Sanering AB i Norrköping ser ganska ljust på framtiden. "Det kommer att ta många år innan all asbest är sanerad och att tvätta bort klotter verkar vara ett evighetsuppdrag. Sedan får vi se vad som händer med Ostlänken. Det är mycket som ska rivas och saneras nere i hamnen och på andra ställen. Det ger oss förhoppningsvis ett och annat jobb", säger vd Fredrik Axelsson.
NYHET Publicerad:

Sverige och EU halkar efter resten av världen

KOMMETAR EU är på väg in i en ny fas. Valet till Europaparlamentet nalkas och så även en ny EU-kommission. I Sverige är dock intresset för EU ganska ljumt, vilket är tråkigt. För på den europeiska arenan finns det mycket svenska representanter kan göra för att förbättra villkoren här hemma och då inte minst på näringslivssidan.
NYHET Publicerad:

William är övertygad om att UF släpper loss kreativiteten

UNG FÖRETAGSAMHET "Jag har själv sett hur UF:are på kort tid lär sig företagande och tar fram en solklar affärsidé. Dessutom innebär Ung Företagsamhet ofta en personlig utveckling. Det är häftigt med all kreativitet som UF släpper loss", säger William Almevik, som sedan början av september förra året är skolinformatör på Ung Företagsamhet Östergötland.
NYHET Publicerad:

Grannsamverkan skapar motvikt till Linköping och Norrköping

FÖRETAGSKLIMAT Ett allt närmare samarbete mellan de fem kommunerna på det som ibland kallas Västbanken i Östergötland – Motala, Vadstena, Ödeshög, Mjölby och Boxholm – ska skapa en motvikt till dominansen från Linköping och Norrköping.