SEMINARIUM / MÖTE Län: Östergötlands län

Sopplunch - Skärpt beskattning för entreprenörer?

Ett utredningsförslag om entreprenörsskatten, de s k 3:12-reglerna, innehåller ett batteri av förändringar som sammanlagt beräknas öka beskattningen med närmare 5 miljarder kronor. Förslaget påverkar förutsättningarna för företagares planering i många dimensioner, inklusive framtida anställningar, investeringar och möjligheter till olika satsningar.

Utredningen är på remiss till och med den 10 februari och kommer därefter att beredas vidare i Finansdepartementet. Synpunkter är nu mycket värdefulla och avgörande för hur förslaget kommer att hanteras av riksdagen. 

Välkommen till en sopplunch med Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringslivs skatteavdelning, som går igenom förslagets delar och hur dessa kan slå. Därefter gemensam diskussion om entreprenörers skattesituation.

sopplunch2
Foto: foodphoto.lv


Företagarna och Svenskt Näringsliv vill med sina gemensamma soppluncher skapa en mötesplats och ett tillfälle för företagare att under en lunchtimme sätta sig in i ett aktuellt och intressant ämne.

Datum och tid

  • Måndag 6 februari 2017, kl. 11:30 – 13:30

Plats

Näringslivets Hus, Ågatan 9, Linköping

Pris

Seminariet är kostnadsfritt, vi bjuder på lunch. Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller.