Anneli och Niclas Nordqvist framför gårdsbutiken
Foto: Sören Karlsson

Anneli och Niclas Nordqvist äger och driver Vikbolandsstruts sedan 1997.

Vikbolandsstruts lägger äggen i många korgar

NYHET Publicerad

ENTREPRENÖRSKAP Det började med en strutstupp och två strutshönor hösten 1997. Idag är företaget Vikbolandsstruts vid Vånga gård tre mil öster om Norrköping en av de ganska få kvarvarande strutsfarmerna i Sverige.

Strutsar

På ett år växer strutsen från knappt ett kilo till mellan 100 och 120 kilo.

Foto: Sören Karlsson

-Vi har valt att sprida riskerna och inte lägga alla ägg i samma korg. Vi behöver alla dessa korgar med strutsuppfödning, nötkreatursuppfödning, gårdsbutik, slakteri, restaurang, servering, konferensanläggning och stuguthyrning, förklarar Niclas Nordqvist som tillsammans med hustrun Anneli äger och driver Vikbolandsstruts.

När deras verksamhet startades stod den svenska stutsuppfödningen på topp. Snabbt hade det blivit en populär bransch med över 400 företag av skiftande storlek. Sedan dess har antalet rasat och är nu nere i ett 20-tal.

På 1990-talet var strutsen ett nytt djur i Sverige. Det skapade förstås speciella utmaningar både för myndigheter och företag.

-Dessutom mättades marknaden för avelsdjur ganska snart och priserna sjönk, påpekar Niclas Nordqvist.

Bland alla nystartade företag i strutsbranschen fanns naturligtvis ett antal lycksökare som underskattat alla de svårigheter som kantar uppfödningen.

-Det är en svår bransch. Du måste vara envis och långsiktig för att lyckas, säger Niclas Nordqvist.

Han pekar på att det är många och ofta okända parametrar som styr hur bra strutsarna värper.

-Nötkreaturens kalvningar är mycket mer förutsägbara, betonar Niclas Nordqvist.

Vikbolandsstruts tar årligen fram ungefär 150 kycklingar. Därutöver har man ett 10-tal avelsdjur. Strutsen växer oerhört snabbt. Födelsevikten brukar vara ungefär åtta hekto. Ett år senare väger den mellan 100 och 120 kilo och är färdig för slakt.

Niclas Nordqvist beskriver strutsen som en mycket effektiv foderomvandlare. Den huvudsakliga födan är gräs. Det räcker med tre kilo torrsubstans för att få en levandevikt på ett kilo. Matsmältningen klarar denna tandlösa fågel genom att ständigt ha något kilo sten i magen. På det sättet kan gräs och annat foder malas sönder.

Vikbolandsstruts har alltså många korgar för att sprida sina risker. Struts- och nötkreatursuppfödningen utgör basen, men här finns också lamadjur, emuer, grisar, höns och kaniner. Slakteriet blir allt viktigare.

-Förutom våra egna behov fungerar vi som ett legoslakteri med många gårdar i närområdet som kunder. Vi svarar för slakt, styckning, paketering och leverans till kunden, berättar Niclas Nordqvist.

Ungefär 90 procent av köttet från de egna strutsarna säljs i gårdsbutiken. Serveringen, restaurangen, konferensanläggningen och stuguthyrningen kompletterar bilden.

Åtskilliga bussar från andra delar av Östergötland men också från Stockholm och Mälardalen har Vikbolandsstruts på besökslistan. Högsäsongen ligger under våren, försommaren och den tidiga hösten.

Diplomen hänger tätt på väggen i gårdsbutiken. Utmärkelserna har blivit många under årens lopp. Den senaste kom i april när Visit Östergötland utsåg Niclas och Anneli Nordqvist till Östgötaambassadörer.

Den näringspolitiska önskelistan toppas av sänkta arbetsgivaravgifter för företagets totalt fem medarbetare.

-Arbetsgivaravgiften är en tung post, konstaterar Niclas Nordqvist.

Hur som helst ser han optimistiskt på framtiden.

-Det behövs investeringar hela tiden. Det senaste var en biobränslepanna för 1,2 miljoner. Lite längre planerar vi en solcellsanläggning. På sikt ska vi bli självförsörjande på el. Det ser bra ut. Det handlar om att nöta på och känna sig fram, säger Niclas Nordqvist.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Besöksnäringen skapar jobb för unga under högsäsong

SOMMARJOBB I besöksnäringen ökar antalet anställningar med ca 20 000 enligt siffror från SCB som Visita tagit fram. På Villa Fridhem i Östergötland är det 10 till 15 ungdomar som får jobb över sommaren. Många av dem får dessutom sitt första jobb. "Vi skulle inte klarat av sommarmånaderna och hade varit tvungna att stänga ner om vi inte hade haft tillgång till sommarjobbare", säger Magnus Dahlin.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbare till stor hjälp under högsäsong

SOMMARJOBB Sommarsäsongen möjliggör för ungdomar i Linköping att ta sig in på arbetsmarknaden samtidigt som företagen är tacksamma över extra hjälp för att klara av den hektiska perioden på året. ”Utan våra sommarjobbare hade vi inte klarat oss” säger Monica Persson, butikschef på Ica Supermarket Storgatan i Linköping.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Östergötland en europeisk patentstjärna

PATENT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. I den statistiken kan man bland annat se antal ansökningar som gjorts under året. För den som vill se på patentstatistiken för Östergötland kan det dels väcka bekymrade frågor och dels ge glädjande besked.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Victor Nyberg laddar för Yrkes VM i Ryssland

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 deltagarna är 28 från Sverige, och 3 av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Victor Nyberg, It-tekniker från Linköping.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Signe Skogstjärna siktar på att bli världens bästa guldsmed

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 tävlande är 28 från Sverige, och tre av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Signe Skogstjärna, guldsmed och juvelerare från Motala.
NYHET Publicerad:

Företagsklimat i fokus på Sjöstadslunch

Det bjöds in till Sjöstadslunch på Coffice i Motala. I fokus stod den årliga enkätundersökning som mäter företagsklimatet på kommunnivå, och gästade, det gjorde Svenskt Näringslivs Sofia Sjöström.
NYHET Publicerad:

Skilda åsikter i årets enkät

FÖRETAGSKLIMAT Årets enkät har besvarats av både företagare och kommunpolitiker. På alla frågeområden sätter politikerna högre betyg än företagen. Särskilt stora skillnader finns bland annat i synen på hur upphandling, dialog med kommunledningen samt tillämpningen av lagar och regler fungerar.
NYHET Publicerad:

En fin dag för integration

INTEGRATION FIN DAG, förkortning för Företagande, integration och nätverkande, är en dag för att öka integrationen i Östergötland genom att inspirera fler företagsamma nyanlända att hitta en sysselsättning, till exempel genom nyföretagande. Hallå där Anders Björck, initiativtagare till FIN DAG, vill du berätta mer om konceptet?
NYHET Publicerad:

Företagszafari med fokus på dragkampen om medarbetarna

FÖRETAGSKLIMAT "Det har varit väldigt intressant att i en blandad grupp komma ut på två företag med helt olika inriktning och ta del av deras vardag. Hur ska arbetsgivare attrahera medarbetare idag och i framtiden? Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli allt hårdare", säger Agneta Niklasson (MP), regionråd i Östergötland.
NYHET Publicerad:

Ny nämnd ska få fler med försörjningsstöd i arbete

HALLÅ DÄR Fredrik Lundén (M), ordförande för den nya Arbetsmarknadsnämnden i Linköping. Arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd som Alliansstyret i Linköping tillsatt, varför har man valt att starta upp nämnden?
NYHET Publicerad:

På Ica Storgatan är det kunderna som bestämmer

ENTREPRENÖRSKAP På ICA Supermarket Storgatan i Linköping är det kunderna som bestämmer. Deras önskemål väger åtminstone väldigt tungt. Kompletta måltidslösningar har blivit ett signum för butiken. En vanlig dag säljer man mellan 400 och 500 varma och kalla måltider. Siffran stiger hela tiden. "Genom en ständig dialog kan kundernas synpunkter snabbt få genomslag och bli verklighet", säger ICA-handlaren Mikael Oskarsson.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Asbest och klotter ger försiktig optimism

FÖRETAGSKLIMAT Behoven av asbest- och klottersanering under lång tid framför gör att Östgöta Sanering AB i Norrköping ser ganska ljust på framtiden. "Det kommer att ta många år innan all asbest är sanerad och att tvätta bort klotter verkar vara ett evighetsuppdrag. Sedan får vi se vad som händer med Ostlänken. Det är mycket som ska rivas och saneras nere i hamnen och på andra ställen. Det ger oss förhoppningsvis ett och annat jobb", säger vd Fredrik Axelsson.
NYHET Publicerad:

Sverige och EU halkar efter resten av världen

KOMMETAR EU är på väg in i en ny fas. Valet till Europaparlamentet nalkas och så även en ny EU-kommission. I Sverige är dock intresset för EU ganska ljumt, vilket är tråkigt. För på den europeiska arenan finns det mycket svenska representanter kan göra för att förbättra villkoren här hemma och då inte minst på näringslivssidan.
NYHET Publicerad:

William är övertygad om att UF släpper loss kreativiteten

UNG FÖRETAGSAMHET "Jag har själv sett hur UF:are på kort tid lär sig företagande och tar fram en solklar affärsidé. Dessutom innebär Ung Företagsamhet ofta en personlig utveckling. Det är häftigt med all kreativitet som UF släpper loss", säger William Almevik, som sedan början av september förra året är skolinformatör på Ung Företagsamhet Östergötland.
NYHET Publicerad:

Grannsamverkan skapar motvikt till Linköping och Norrköping

FÖRETAGSKLIMAT Ett allt närmare samarbete mellan de fem kommunerna på det som ibland kallas Västbanken i Östergötland – Motala, Vadstena, Ödeshög, Mjölby och Boxholm – ska skapa en motvikt till dominansen från Linköping och Norrköping.