Ydre fortsätter marschen mot toppen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ydre fortsätter sin marsch mot toppen i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. I den nya mätningen når man plats 24 bland Sveriges 290 kommuner. Det är elva placeringar bättre än förra hösten. Ydre är klart bäst i Östergötland.

Sven-Inge Karlsson

"Ingenting får fastna i någon långbänk", lovar Sven-Inge Karlsson.

Foto: Sören Karlsson
Kenneth Dietz

Kenneth Dietz är vd på Ydre Skåp, ett av de större företagen i kommunen.

Foto: Sören Kalrsson
Anette Andersson

"Det är alltid smidigt att ha med kommunen att göra", säger Anette Andersson.

Foto: Sören Karlsson

– Att skapa ett gott företagsklimat är egentligen inte alls något konstigt. Det handlar om att prata med varandra och att hålla kontakten, säger Sven-Inge Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande under de två senaste mandatperioderna.

Efter Centerpartiets framgångar med en uppgång till nästan 32 procent i kommunalvalet i Ydre talar allt för att han fortsätter som kommunalråd. Sven-Inge Karlsson har lång egen erfarenhet av att vara företagare. På gården som varit i familjens ägo i sex generationer har han drivit skogs- och jordbruk med mjölkproduktion, men bestämde sig när han blev heltidspolitiker för att överlåta verksamheten till sin son.

– Jag ville inte riskera att hamna i någon jävssituation, förklarar Sven-Inge Karlsson.

En öppenhet från kommunens sida är tillsammans med en strategisk utvecklingsplan själva grunden i hans arbete med företagsklimatet.

Självklart att engagera sig

– Företagen är en förutsättning för vår välfärd. Då är det självklart att engagera sig och lägga annat åt sidan när en akut företagsfråga dyker upp, fastslår Sven-Inge Karlsson.

Fyra gånger per år bjuder kommunledningen in de lokala näringslivsorganisationerna, skolan, Kinda-Ydre Sparbank och ett par andra nyckelaktörer till en näringslivsträff för ett intensivt informationsutbyte. En annan stående punkt på agendan är kommunföreträdarnas besök på företag. Det är först och främst näringslivsstrategen Lisa Boyero Lindström och Henrik Isacsson, andre vice ordförande i kommunstyrelsen med ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, som svarar för dessa besök.

– Men, säger Sven-Inge Karlsson, jag försöker också vara ute på företag så mycket jag hinner. Det är himla roligt att se all den kreativitet som finns. Vi kan också konstatera att det tillkommer nya företag hela tiden.

Besök och blomma

Nystartade och nyinflyttade företag välkomnar kommunen alltid med ett besök och en blomma. Många uppskattar det och tycker att det är en trevlig gest. I en kommun med bara 3 700 invånare är det förstås viktigt att hålla invånarantalet uppe. Därför uppvaktar kommunalrådet personligen alla nyfödda och deras föräldrar med ett litet mjukt paket. I genomsnitt brukar det röra sig om ungefär 40 små bäbisar om året.

Sven-Inge Karlsson noterar att befolkningen i Ydre kommun hittills 2018 ökat med 35 personer. Inflyttningen börjar ta fart. De 24 tomterna med strandnära läge i Dalbylandet vid Sommen kunde säljas snabbt. Nu har också intresset för etableringar i det 20 år gamla industriområdet i Hestra i norra delen av kommunen vaknat.

I planerna framöver finns ytterligare förbättringar av sådant där kommunen redan är bra.

– Jag tänker bland annat på att vi ska göra ännu fler företagsbesök och prioritera företagsfrågor i ännu högre grad. Ingenting får fasta i någon långbänk, lovar Sven-Inge Karlsson.

Extremt fördelaktigt

– Det är extremt fördelaktigt att driva företag i en liten kommun som Ydre. Samverkan mellan politiker och näringsliv fungerar utmärkt. Mycket kan lösas över en kopp kaffe, poängterar Kenneth Dietz, vd på Ydre Skåp.

Med sina 42 anställda och en omsättning på 70 miljoner är Ydre Skåp ett av de större företagen i kommunen.

– Jag brukar beskriva oss som Sveriges minsta bilfabrik, säger Kenneth Dietz.

Årligen gör man i runda tal 700 påbyggnader på lätta transportfordon och på olika specialfordon. Allt är naturligtvis i detalj anpassat till slutkundens önskemål. Varianterna är hur många som helst när det gäller exempelvis skåpens storlek, inredning, dörrarnas placeringar och olika krav på värme och kyla.

Kenneth Dietz har täta kontakter med kommunen.

– Politiker och tjänstemän lyssnar och tar hänsyn till företagens synpunkter och man bjuder in till näringslivsmöten av olika slag. Det finns en transparens i kommunen.

Kenneth Dietz tycker att skillnaden är stor mellan Ydre och Göteborg där han arbetat under många år.

Mycket enklare

– Där var det ofta frustrerande med de långa handläggningstiderna. Här går allt mycket enklare.

Det var för ungefär ett år sedan som Kenneth Dietz handplockades till tjänsten som vd för Ydre Skåp. Några tidigare kopplingar till Ydre hade han inte.

– Jag var faktiskt tvungen att slå in Ydre på min GPS för att hitta hit. Sedan har allt fungerat väldigt bra. Med tanke på naturen och friluftslivet och den positiva stämningen är det förvånansvärt att inte fler bor här.

Kenneth Dietz menar att företagen i en liten kommun kanske måste ta ett större socialt ansvar än vad företagen i stora kommuner behöver göra.

– Det finns ett tydligt och ömsesidigt beroende mellan företag och medarbetare. Det ligger i allas intresse att företagen går bra. Det blir extra tydligt i en liten kommun, säger han.

En smidig kommun

– Vad det än gällt under årens lopp har det varit smidigt att ha med kommunen att göra. Vi vet vem man ska kontakta. Behöver vi hjälp med något så får vi hjälp. Det är inga konstigheter, säger Anette Andersson, ansvarig för ekonomi och produktion på Forsnäs Form AB.

Hon har arbetat här i 23 år och är sedan 2003 delägare i företaget.

– Kontakterna med kommunen kan inte gärna vara bättre. Exempelvis miljöinspektioner sköts som de ska skötas. Det finns inget jag kan anmärka på, förklarar Leif du Rietz.

Också han är delägare i företaget och ansvarar för produktutveckling och produktion. 

Forsnäs Form är idag i huvudsak underleverantör av möbeldetaljer. Kunderna finns bland möbeltillverkare i södra och mellersta Sverige. Företaget har för närvarande 10 anställda.

Ett problem är, precis som för många andra företag, att hitta duktiga medarbetare. Man har ett samarbete med den trätekniska utbildningen i Tranås, men därifrån har Forsnäs Form hittills inte kunnat rekrytera någon.

Via ett bemanningsföretag kommer en ny medarbetare nu i dagarna till Forsnäs Form.

– Hon har en bakgrund från en helt annan bransch, men mycket går att lära sig på plats. Viljan är det viktigaste för att göra ett bra jobb. Har du bara rätt vilja och rätt inställning kommer du långt, betonar Anette Andersson.

Hon pekar också på betydelsen av att ”passa in i familjen”.

– I ett så här litet företag jobbar vi nära tillsammans. Då måste alla trivas och passa in. Vi ska måna om varandra, säger Anette Andersson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tyska turister fick fart på Skänninge Stadshotell

ENTREPRENÖRSKAP "Jag lockas till de omöjliga uppdragen. Nu börjar vi landa men det är fortfarande mycket kvar att göra", säger Christina Landoff, huvudägare och vd på Skänninge Stadshotell, där de tyska turisterna idag fått en nyckelroll.
NYHET Publicerad:

Frihandel ligger bakom vår välfärd

KOMMENTAR På 1860-talet var Sverige ett av Europas fattigaste länder. De efterföljande 100 åren växte vår BNP snabbare än något annat land i världen, undantaget Japan. Den drivande kraften bakom ökningen var globaliseringen, att ett litet land i norra Europa fick tillgång till världsmarknaden. Frihandel är det som ligger bakom vår välfärd. Svenskarna är dessutom ett av de folk i EU som är allra mest positiva till frihandel.
NYHET Publicerad:

2019 måste bli reformernas år

KRÖNIKA "Vi har fått förtroendet att föra dialog med politiker, allmänhet och media. Lyfta fram företagens frågor på agendan, och folkbilda i hur det är att vara företagare så att allmänhet och våra framtida beslutsfattare får med sig en förståelse kring det ansvar och risk det innebär att vara företagare. Framöver kommer vi att jobba hårt med de frågor som ni företagare har satt högst på agendan: Minskad regelbörda, lägre skatt på arbete och förändrade turordningsregler i LAS, och ökat fokus på kompetensförsörjning. Vi vill få till ett ordentligt reformarbete under kommande mandatperiod", skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Den dolda skatten på arbete

DEBATT Arbetsgivaravgifterna finansierar socialförsäkringsförmåner som ålderspension, sjuk- och föräldraförsäkring, arbetsskadeförmåner och arbetslöshetsersättning. Men trots att kostnaderna för de förmånerna har minskat de senaste åren och delavgifterna för försäkringarna har sänkts, så ligger den totala arbetsgivaravgiften kvar på samma nivå: 31,42 procent på lönen.
NYHET Publicerad:

Att stödja UF är viktigt för hela samhället

HALLÅ DÄR Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt Näringsliv i Östergötland och även partner till Ung Företagsamhet. Partners till UF bidrar till att de kan driva sitt viktiga arbete med att grundskole- och gymnasieelever ska få möjlighet att utveckla sin kreativitet och företagsamhet. Varför är det så viktigt att stödja Ung Företagsamhets verksamhet?
NYHET Publicerad:

”Gör det lättare att karriärväxla”

ARBETSMARKNAD En återkommande fråga inom politiken och i näringslivet är lagen om anställningsskydd (LAS). Under Svenskt Näringslivs företagardag där företagare från hela landet deltog diskuterades därför hur reglerna i lagen påverkar deras verksamhet. Bland annat diskuterades saklig grund, turordningsreglerna och att höja LAS-åldern från 67 till 69.
NYHET Publicerad:

Utmaning att driva vårdföretag

SKATT Det är inte lätt att driva företag inom vårdbranschen när de hårda reformerna ständigt slår emot en. Gunilla Rundqvist, VD och grundare på Cordinator Medical Service i Linköping och Norrköping, berättar om hur förmånsbeskattningen på privat vård och hotet om moms kan komma att påverka hennes verksamhet i framtiden.
NYHET Publicerad:

Framtidstro och konkret åtgärdsplan ska lyfta Motalas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Arbetslösheten har sjunkit kraftigt. Fler och fler företag etablerar sig i kommunen och inflyttningen ökar. Vätternrundan sätter Motala allt tydligare på kartan. Men fortfarande är det lokala företagsklimatet inte mycket att skryta med. "Det finns inga snabba och enkla lösningar. Därför har det varit nödvändigt att borra djupt ner i problemen och sedan försöka hitta vägar till förbättringar", säger Gunilla Brynell-Johansson, vd för Vätternrundan och ordförande i Tillväxt Motala. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet bekymrar inte Gasellföretagen i Östergötland

ENTREPRENÖRSKAP Ett dåligt lokalt företagsklimat verkar i allmänhet inte vara något som bekymrar de snabbväxande företagen speciellt mycket. Trots försämrade villkor för näringslivet fortsätter Gasellföretagen att rusa framåt. Den fråga man naturligtvis kan ställa sig är om Gasellföretagen skulle varit ännu fler till antalet och ännu mer framgångsrika om näringslivsklimatet varit gynnsammare.
NYHET Publicerad:

Ett bra företagsklimat ska bli ännu bättre i Ödeshög

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet har blivit riktigt bra men kan och måste bli ännu bättre. På den punkten är samstämmigheten mellan kommunledningen och företagen stor. "Vi i kommunen har arbetat målmedvetet för att närma oss företagen. Det handlar om att besöka företag och att träffa företagare i så många sammanhang som möjligt. Idag finns ett ömsesidigt förtroende. Ödeshög vill verkligen leva upp till bilden av en företagsvänlig kommun", säger kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Linköping sätter fokus på företagandet

FÖRETAGSKLIMAT Ett bättre företagsklimat blir ett prioriterat område för det nya styret i Linköping. Den som ska leda arbetet har själv drivit företag sedan 2005. ”Jag har varit med och startat företag från grunden och upplevt allt man kan uppleva som företagare”, säger kommunstyrelsens nya ordförande Niklas Borg (M).
NYHET Publicerad:

Valfriheten kan bli bättre bland Östergötlands kommuner

LOV En av Svenskt Näringslivs prioriteringar inför valet 2018 var att värna om Lagen om valfrihetssystem, LOV, för en bättre välfärd. Med LOV ges förutsättningar för en sundare konkurrens och incitament till högre kvalitet på både kommunala och privata tjänster, idag är det totalt 161 svenska kommuner som tillämpar lagen och ger brukarna makten att välja. Frågan är hur det ser ut bland Östergötland kommuner?
NYHET Publicerad:

Så lyckades byggföretaget bli en mångkulturell arbetsplats

ARBETSGIVARDAGEN Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, vd för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik.
NYHET Publicerad:

I spåren av #metoo – vilket ansvar har du som arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN #metoo är fortfarande aktuellt, i alla branscher. Det blir allt viktigare att fokusera på det förebyggande arbetet, men också att veta hur man som arbetsgivare ska hantera en situation när sexuella trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Lina Tidell, arbetsrättsjurist på Visita, höll under förra veckans Arbetsgivardag i Västerås en viktig föreläsning om spåren av #metoo i näringslivet.
NYHET Publicerad:

Ständiga förbättringar förklarar framgången för Ombergs Golf

ENTREPRENÖRSKAP "Jag ser ljust på företagets framtid, men mycket arbete återstår. Du måste alltid vara på tårna och göra ständiga förbättringar. Det är livsfarligt att slå sig till ro och att känna sig nöjd", säger Ulf Tegnebo, vd och hälftenägare på Ombergs Golf Resort vid Vätterns strand en knapp halvmil norr om Ödeshög.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivardagen - Om konsten att vara arbetsgivare

ARBETSGIVARDAGEN I tisdags gick Svenskt Näringslivs arbetsgivardag av stapeln. Denna gången fylldes Aros Congress i Västerås av arbetsgivare som tog chansen att informeras och inspireras. Vad innebär den nya vårdskatten? Hur leder man en mångkulturell arbetsplats? Hur hanterar man digitaliseringen? Eller, hur kan man som företagare hjälpa unga hitta rätt väg in i framtidens arbetsliv? Under dagen erbjöds en välfylld agenda med seminarier som behandlade flera av de aktuella frågor dagens arbetsgivare möter.
NYHET Publicerad:

Internutbildning och trivsel gör rekryteringen lättare

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Internutbildning och ett batteri med trivselåtgärder är ingredienser i receptet för att hitta lämpliga medarbetare till Åtvidabergs Huskomponenter. Intresset av att lära sig på jobbet är viktigast", säger Karin Waller, personalchef.
NYHET Publicerad:

Mer skola för pengarna i Ljungsbro

WEBB-TV Politiker och skolpersonal har klippkort till östgötska Ljungsbro. Förklaringen är att Småskolan förenar små klasser med hög lärartäthet, utan att spräcka budgeten. 
NYHET Publicerad:

Tävla i företagsklimat, går det?

KOMMENTAR Den 2 oktober släpptes årets ranking av företagsklimat. En ranking där vi på Svenskt Näringsliv gör en topplista utifrån ett enkätbatteri som gått ut till företagare i alla Sveriges kommuner. Vi har mätt företagsklimatet sedan 2000, och samma frågor har ställts, det gör att vi får en bra spårbarhet och kan se utveckling på olika områden över tid. Vissa frågor kanske upplevs irrelevanta i en kommun, i en annan kommun är just den frågan det viktigaste fokusområdet.