Äldre friskare med bättre läkemedelskoll

NYHET Publicerad

OMSORG Äldreboendet Vardaga Österbo har ersatt läkemedel mot oro och ångest med lugna pratstunder, promenader och musik. Personcentrerad vård och ett aktivt teamarbete har lett till att antalet boende med ångestdämpande läkemedel minskat från 23 till 3.

Madeleine och Elin Nilsson
Foto: Foto: Pia Säwe

Kollegorna Madeleine och Elin Nilsson startade projektet för att minska användningen av framför allt lugnande läkemedel och neuroleptika, som ges vid oro och aggressivitet.

I höstas fick sjuksköterskorna Elin Nilsson och Madeleine Nilsson på Vardaga Österbo i Lund ta emot andrapriset när Vårdförbundspriset delades ut. De fick det för sitt arbete med att förbygga beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom genom mer personcentrerad vård.

Det började när sjuksköterskan Elin Nilsson började på Vardaga Österbo 2013. Bland det första som slog henne var att så många patienter stod på läkemedel mot oro, ångest och så kallad BPSD, beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Samtidigt säger Socialstyrelsens nationella riktlinjer att läkemedel inte är den effektivaste behandlingen mot BPSD.

Därför startade hon med kollegan Madeleine Nilsson ett projekt för att minska användningen av framför allt lugnande läkemedel och neuroleptika, som ges vid oro och aggressivitet. Tillsammans med boendets läkare gick de igenom patient efter patient för att se över deras behov av läkemedel.

– Många av dem hade stått på de här läkemedlen i flera år utan att någon ens visste varför. Det stod inget om det i någon journal.

Långsamt började de minska användningen av läkemedlen samtidigt som de arbetade tätt med omvårdnadspersonalen för att hitta andra sätt att hantera oron.

– Mycket har handlat om att handleda personalen och ge dem rätt verktyg för att hitta bemötande- och orosåtgärder. Men för många patienter hände ingenting när vi plockade bort läkemedlen. Det var verkligen en onödig behandling.

När Vardaga Österbo förra året gjorde en utvärdering visade det sig att antalet boende med ångestdämpande läkemedel minskat från 23 till 8 av totalt 48 boende. Idag är siffran nere på 3.

– Vi såg ju hela tiden att vi gjorde framsteg men när vi fick siffror på hur mycket vi hade lyckats minska läkemedelsanvändningen med för varje år blev chockade.

Att strukturerat och systematiskt riskbedöma och skatta hur mycket BPSD patienterna har, gör det lättare för teamet att tala om vilka personcentrerade åtgärder som kan hjälpa patienten.

– Allt kretsar kring teamträffarna. När all omvårdnadspersonal sitter ner och tittar på helheten kring varje person.

För att få en helhetsbild diskuteras läkemedel, omvårdnad och bemötande men också risker kring patienten.

– Det kan handla om munhälsa eller risk för fall, undernäring eller trycksår eftersom de kan påverka förekomsten av BPSD. Vi använder också ett jagstödjande förhållningssätt för att förebygga BPSD.

Fokus är på vad varje individ behöver för att ersätta läkemedlen. För vissa handlar det om aktiviteter som musik, promenader, utflykter eller massage, för andra något helt annat.

Som exempel nämner Elin Nilsson en boende som var väldigt orolig på förmiddagarna, och personalen noterade att det började när han kom ut till frukosten.

– Då fick en personal i stället gå in till hans rum med frukost och sitta med medan han åt och prata och titta på morgon-tv. En lugnare start på morgonen gjorde honom lugn resten av dagen.

Alla i personalen förväntas ta ansvar för att hitta fram till en bra lösning för var och en. Stundtals är det ett hårt arbete att hitta rätt.

– Det har handlat om att stärka deras självkänsla och säga att ”ni kan det här och gör i många fall ett betydligt bättre jobb än vad alla läkemedel i hela världen skulle göra”. Många har idag en övertro till läkemedel, och det gäller även personal.

Mindre ångestdämpande läkemedel har även lett till att antalet fallolyckor har halverats och att de boende är piggare och kan vara med på fler aktiviteter. Personalen har också ändrat sitt sätt att arbeta, och deras roll har lyfts och stärkts i och med projektet, påpekar hon.

– Läkemedel är oftast inte det första de frågar efter längre utan de börjar med att prova sig fram med andra metoder. De arbetar i team där allas åsikter, erfarenheter och kunskap är lika mycket värda.

Elin Nilsson driver nu ett projekt för att hela Vardaga systematiskt ska se över de äldres läkemedel.

– Målet är att varje patient ska ha en optimal läkemedelsbehandling utifrån sina behov.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

På Förskolan Viljan får barnen styra

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.
NYHET Publicerad:

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
NYHET Publicerad:

Larmet: Miljarder saknas i välfärden

VÄLFÄRD Välfärdssektorn står inför stora finansiella utmaningar de närmaste åren, visar beräkningar från Finansdepartementet. För att möta behoven krävs det att både offentliga och privata aktörer samarbetar och att skattepengarna används mer effektivt, menar representanter från näringslivet.
NYHET Publicerad:

Pedagoghund får oroliga elever att slappna av

NYTÄNKANDE En dag i veckan följer pedagoghunden Stella med matte, specialpedagogen Marie Drugge, till jobbet på Klaragymnasiet i Karlstad. Med en hund i rummet blir samtalen med eleverna bättre – lugnare, roligare och bättre. ”En hund når fram på ett helt annat sätt”, säger Marie Drugge.
NYHET Publicerad:

På Villa Arelid är det gästerna som styr

VÄLFÄRD De som bor på korttidsboendet Villa Arelid kallas för gäster och här är det deras behov som styr. ”Vi är till för dem – de är inte till för oss. Det är vi som ska ge dem stöd i livet och då är det viktigt att ha rätt perspektiv”, säger grundaren Elisabeth Mila.
NYHET Publicerad:

Välfärdsföretagare vill samarbeta mer

HEMTJÄNST Bra hemtjänst handlar om personalens och ledningens inställning, anser Anette Andersson. När hon inte längre stod ut med kommunens tröghet och ineffektivitet startade hon hemtjänstföretaget Primula på Gotland. Nu brottas hon med synen på välfärdsföretagare.
NYHET Publicerad:

Mobilapp får fler elever att äta lunch

INNOVATION I VÄLFÄRDEN Sedan företaget Mitt Gastronomi inte längre lagar skolmat i blindo har svinnet halverats och kvaliteten på skolmaten ökat. Bakom succén finns en mobilapp där eleverna förbeställer sin lunch. Nu äter fler elever lunch och presterar därmed bättre i skolan.
NYHET Publicerad:

Humana: Vi har sparat nästan en miljard åt skattebetalarna 2017

VÄLFÄRDEN Närmare en miljard kronor räknar företaget Humana AB med att ha sparat skattebetalarna år 2017 genom att erbjuda bättre och billigare vård och omsorg i förhållande till offentliga alternativ. De stora besparingarna sker inom personlig assistans.
NYHET Publicerad:

"Företagande kan ge jättelyft för välfärden"

OMSORG Många välfärdsföretag drivs av engagerade kvinnor. Om de i stället för att tryckas ner av vinstdebatten fick bättre förutsättningar, så skulle branschen lyfta, anser hemtjänstföretagaren Ulrika Odh.
NYHET Publicerad:

Elever får bättre fokus med en kvarts läsning

KVALITET Att inleda varje lektion med en stunds läsning har gett eleverna på Procivitas skola i Lund ett bättre ordförråd och ökad koncentrationsförmåga. Nyckeln till att skolan är bra på att tänka i nya banor tror rektorn Camilla Lind är att alla som anställs bör ha jobbat med något utanför skolans värld.
NYHET Publicerad:

Lemne: "Lösningen i välfärden är mångfald, inte monopolkaos"

VÄLFÄRD Nu lägger regeringen och Vänsterpartiet sitt skarpa lagförslag om vinster i välfärden på riksdagens bord. Det skriver Ardalan Shekarabi (S) och Ulla Andersson (V) i en debattartikel. "Lösningen i välfärden är mångfald, inte en återgång till gamla tiders monopolkaos", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Ett unikt skolsystem behöver inte vara dåligt

VÄLFÄRD Att Sveriges skolsystem är unikt är inte något negativt. Vi borde vara stolta över att alla elever har möjlighet att välja skola på lika villkor, tycker Robert Thorburn, som utvecklar tanken i sin senaste film.
NYHET Publicerad:

Friskoleforskare lyfter den svenska skolan

KVALITET För att ligga i framkant och inte stagnera drivs Fridaskolornas kvalitetsutveckling via ett eget bolag, Didaktikcentrum. Det ska skapa en positiv oro som genererar utveckling, enligt koncernchefen Malin Johansson. Nu ska även den externa verksamheten stärkas.
NYHET Publicerad:

Äldre friskare med bättre läkemedelskoll

OMSORG Äldreboendet Vardaga Österbo ersätter läkemedel mot oro och ångest med pratstunder, promenader och musik. "För många patienter hände ingenting när vi plockade bort läkemedlen. Det var verkligen en onödig behandling", säger sjuksköterskan Elin Nilsson.