Äldre friskare med bättre läkemedelskoll

NYHET Publicerad

OMSORG Äldreboendet Vardaga Österbo har ersatt läkemedel mot oro och ångest med lugna pratstunder, promenader och musik. Personcentrerad vård och ett aktivt teamarbete har lett till att antalet boende med ångestdämpande läkemedel minskat från 23 till 3.

Madeleine och Elin Nilsson
Foto: Foto: Pia Säwe

Kollegorna Madeleine och Elin Nilsson startade projektet för att minska användningen av framför allt lugnande läkemedel och neuroleptika, som ges vid oro och aggressivitet.

I höstas fick sjuksköterskorna Elin Nilsson och Madeleine Nilsson på Vardaga Österbo i Lund ta emot andrapriset när Vårdförbundspriset delades ut. De fick det för sitt arbete med att förbygga beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom genom mer personcentrerad vård.

Det började när sjuksköterskan Elin Nilsson började på Vardaga Österbo 2013. Bland det första som slog henne var att så många patienter stod på läkemedel mot oro, ångest och så kallad BPSD, beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Samtidigt säger Socialstyrelsens nationella riktlinjer att läkemedel inte är den effektivaste behandlingen mot BPSD.

Därför startade hon med kollegan Madeleine Nilsson ett projekt för att minska användningen av framför allt lugnande läkemedel och neuroleptika, som ges vid oro och aggressivitet. Tillsammans med boendets läkare gick de igenom patient efter patient för att se över deras behov av läkemedel.

– Många av dem hade stått på de här läkemedlen i flera år utan att någon ens visste varför. Det stod inget om det i någon journal.

Långsamt började de minska användningen av läkemedlen samtidigt som de arbetade tätt med omvårdnadspersonalen för att hitta andra sätt att hantera oron.

– Mycket har handlat om att handleda personalen och ge dem rätt verktyg för att hitta bemötande- och orosåtgärder. Men för många patienter hände ingenting när vi plockade bort läkemedlen. Det var verkligen en onödig behandling.

När Vardaga Österbo förra året gjorde en utvärdering visade det sig att antalet boende med ångestdämpande läkemedel minskat från 23 till 8 av totalt 48 boende. Idag är siffran nere på 3.

– Vi såg ju hela tiden att vi gjorde framsteg men när vi fick siffror på hur mycket vi hade lyckats minska läkemedelsanvändningen med för varje år blev chockade.

Att strukturerat och systematiskt riskbedöma och skatta hur mycket BPSD patienterna har, gör det lättare för teamet att tala om vilka personcentrerade åtgärder som kan hjälpa patienten.

– Allt kretsar kring teamträffarna. När all omvårdnadspersonal sitter ner och tittar på helheten kring varje person.

För att få en helhetsbild diskuteras läkemedel, omvårdnad och bemötande men också risker kring patienten.

– Det kan handla om munhälsa eller risk för fall, undernäring eller trycksår eftersom de kan påverka förekomsten av BPSD. Vi använder också ett jagstödjande förhållningssätt för att förebygga BPSD.

Fokus är på vad varje individ behöver för att ersätta läkemedlen. För vissa handlar det om aktiviteter som musik, promenader, utflykter eller massage, för andra något helt annat.

Som exempel nämner Elin Nilsson en boende som var väldigt orolig på förmiddagarna, och personalen noterade att det började när han kom ut till frukosten.

– Då fick en personal i stället gå in till hans rum med frukost och sitta med medan han åt och prata och titta på morgon-tv. En lugnare start på morgonen gjorde honom lugn resten av dagen.

Alla i personalen förväntas ta ansvar för att hitta fram till en bra lösning för var och en. Stundtals är det ett hårt arbete att hitta rätt.

– Det har handlat om att stärka deras självkänsla och säga att ”ni kan det här och gör i många fall ett betydligt bättre jobb än vad alla läkemedel i hela världen skulle göra”. Många har idag en övertro till läkemedel, och det gäller även personal.

Mindre ångestdämpande läkemedel har även lett till att antalet fallolyckor har halverats och att de boende är piggare och kan vara med på fler aktiviteter. Personalen har också ändrat sitt sätt att arbeta, och deras roll har lyfts och stärkts i och med projektet, påpekar hon.

– Läkemedel är oftast inte det första de frågar efter längre utan de börjar med att prova sig fram med andra metoder. De arbetar i team där allas åsikter, erfarenheter och kunskap är lika mycket värda.

Elin Nilsson driver nu ett projekt för att hela Vardaga systematiskt ska se över de äldres läkemedel.

– Målet är att varje patient ska ha en optimal läkemedelsbehandling utifrån sina behov.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

På Förskolan Viljan får barnen styra

VÄLFÄRD På Förskolan Viljan styrs verksamheten mycket av barnens nyfikenhet och kreativitet. Det kräver att det finns struktur och tydlighet i grunden, enligt grundaren Vesna Birkedahl. ”Att vi är så tydliga med hur vi vill jobba är en av våra absoluta framgångsfaktorer”.
NYHET Publicerad:

Barn och äldre umgås i vardagen med nytt koncept

OMSORG Kontakten mellan barn och äldre i samhället är inte lika självklar som förr. Det vill omsorgsjätten Norlandia ändra på. Från och med nu börjar företaget att bygga sina verksamheter med förskola och äldreboende i samma hus, med gemensamma lokaler och mötesplatser.
NYHET Publicerad:

Larmet: Miljarder saknas i välfärden

VÄLFÄRD Välfärdssektorn står inför stora finansiella utmaningar de närmaste åren, visar beräkningar från Finansdepartementet. För att möta behoven krävs det att både offentliga och privata aktörer samarbetar och att skattepengarna används mer effektivt, menar representanter från näringslivet.