Äldre friskare med bättre läkemedelskoll

NYHET Publicerad

OMSORG Äldreboendet Vardaga Österbo har ersatt läkemedel mot oro och ångest med lugna pratstunder, promenader och musik. Personcentrerad vård och ett aktivt teamarbete har lett till att antalet boende med ångestdämpande läkemedel minskat från 23 till 3.

Madeleine och Elin Nilsson
Foto: Foto: Pia Säwe

Kollegorna Madeleine och Elin Nilsson startade projektet för att minska användningen av framför allt lugnande läkemedel och neuroleptika, som ges vid oro och aggressivitet.

I höstas fick sjuksköterskorna Elin Nilsson och Madeleine Nilsson på Vardaga Österbo i Lund ta emot andrapriset när Vårdförbundspriset delades ut. De fick det för sitt arbete med att förbygga beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom genom mer personcentrerad vård.

Det började när sjuksköterskan Elin Nilsson började på Vardaga Österbo 2013. Bland det första som slog henne var att så många patienter stod på läkemedel mot oro, ångest och så kallad BPSD, beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Samtidigt säger Socialstyrelsens nationella riktlinjer att läkemedel inte är den effektivaste behandlingen mot BPSD.

Därför startade hon med kollegan Madeleine Nilsson ett projekt för att minska användningen av framför allt lugnande läkemedel och neuroleptika, som ges vid oro och aggressivitet. Tillsammans med boendets läkare gick de igenom patient efter patient för att se över deras behov av läkemedel.

– Många av dem hade stått på de här läkemedlen i flera år utan att någon ens visste varför. Det stod inget om det i någon journal.

Långsamt började de minska användningen av läkemedlen samtidigt som de arbetade tätt med omvårdnadspersonalen för att hitta andra sätt att hantera oron.

– Mycket har handlat om att handleda personalen och ge dem rätt verktyg för att hitta bemötande- och orosåtgärder. Men för många patienter hände ingenting när vi plockade bort läkemedlen. Det var verkligen en onödig behandling.

När Vardaga Österbo förra året gjorde en utvärdering visade det sig att antalet boende med ångestdämpande läkemedel minskat från 23 till 8 av totalt 48 boende. Idag är siffran nere på 3.

– Vi såg ju hela tiden att vi gjorde framsteg men när vi fick siffror på hur mycket vi hade lyckats minska läkemedelsanvändningen med för varje år blev chockade.

Att strukturerat och systematiskt riskbedöma och skatta hur mycket BPSD patienterna har, gör det lättare för teamet att tala om vilka personcentrerade åtgärder som kan hjälpa patienten.

– Allt kretsar kring teamträffarna. När all omvårdnadspersonal sitter ner och tittar på helheten kring varje person.

För att få en helhetsbild diskuteras läkemedel, omvårdnad och bemötande men också risker kring patienten.

– Det kan handla om munhälsa eller risk för fall, undernäring eller trycksår eftersom de kan påverka förekomsten av BPSD. Vi använder också ett jagstödjande förhållningssätt för att förebygga BPSD.

Fokus är på vad varje individ behöver för att ersätta läkemedlen. För vissa handlar det om aktiviteter som musik, promenader, utflykter eller massage, för andra något helt annat.

Som exempel nämner Elin Nilsson en boende som var väldigt orolig på förmiddagarna, och personalen noterade att det började när han kom ut till frukosten.

– Då fick en personal i stället gå in till hans rum med frukost och sitta med medan han åt och prata och titta på morgon-tv. En lugnare start på morgonen gjorde honom lugn resten av dagen.

Alla i personalen förväntas ta ansvar för att hitta fram till en bra lösning för var och en. Stundtals är det ett hårt arbete att hitta rätt.

– Det har handlat om att stärka deras självkänsla och säga att ”ni kan det här och gör i många fall ett betydligt bättre jobb än vad alla läkemedel i hela världen skulle göra”. Många har idag en övertro till läkemedel, och det gäller även personal.

Mindre ångestdämpande läkemedel har även lett till att antalet fallolyckor har halverats och att de boende är piggare och kan vara med på fler aktiviteter. Personalen har också ändrat sitt sätt att arbeta, och deras roll har lyfts och stärkts i och med projektet, påpekar hon.

– Läkemedel är oftast inte det första de frågar efter längre utan de börjar med att prova sig fram med andra metoder. De arbetar i team där allas åsikter, erfarenheter och kunskap är lika mycket värda.

Elin Nilsson driver nu ett projekt för att hela Vardaga systematiskt ska se över de äldres läkemedel.

– Målet är att varje patient ska ha en optimal läkemedelsbehandling utifrån sina behov.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lemne: "Lösningen i välfärden är mångfald, inte monopolkaos"

VÄLFÄRD Nu lägger regeringen och Vänsterpartiet sitt skarpa lagförslag om vinster i välfärden på riksdagens bord. Det skriver Ardalan Shekarabi (S) och Ulla Andersson (V) i en debattartikel. "Lösningen i välfärden är mångfald, inte en återgång till gamla tiders monopolkaos", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Ett unikt skolsystem behöver inte vara dåligt

VÄLFÄRD Att Sveriges skolsystem är unikt är inte något negativt. Vi borde vara stolta över att alla elever har möjlighet att välja skola på lika villkor, tycker Robert Thorburn, som utvecklar tanken i sin senaste film.
NYHET Publicerad:

Friskoleforskare lyfter den svenska skolan

KVALITET För att ligga i framkant och inte stagnera drivs Fridaskolornas kvalitetsutveckling via ett eget bolag, Didaktikcentrum. Det ska skapa en positiv oro som genererar utveckling, enligt koncernchefen Malin Johansson. Nu ska även den externa verksamheten stärkas.
NYHET Publicerad:

Äldre friskare med bättre läkemedelskoll

OMSORG Äldreboendet Vardaga Österbo ersätter läkemedel mot oro och ångest med pratstunder, promenader och musik. "För många patienter hände ingenting när vi plockade bort läkemedlen. Det var verkligen en onödig behandling", säger sjuksköterskan Elin Nilsson.
NYHET Publicerad:

Kommunslarv sätter friskolor i kläm – ”Skrämmande”

KONKURRENS Sex av tio av kommuner gjorde fel när de beslutade om friskolors skolpeng för förra året. Det visar en undersökning från Friskolornas riksförbund. Många kommuner riktar inte beslutet till den berörda skolan och i flera fall fattas inte något beslut över huvud taget.
NYHET Publicerad:

"Landstingen svälter ut privata vårdalternativ"

LOV I 19 av 21 landsting går den offentligt drivna primärvården med underskott. För att hantera situationen måste pengar skjutas till, vilket gör att privata vårdgivare missgynnas. ”I debatten talas det väldigt mycket om vinster i välfärden, men alldeles för lite om förluster i välfärden”, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Högtryck för hälso- och sjukvårdsgalleria

VÄLFÄRD Läkare, fysio- och psykoterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, ekonomer och labbpersonal är under samma tak i Hermelinen i Luleå. Ett nära samarbete mellan yrkesgrupper leder till att patienten får komma till samma personal i stället för att träffa nya vid varje besök.
NYHET Publicerad:

”Sverige behöver vassa resultatmått”

KVALITET Utbildningskoncernen Academedia har sedan 2014 använt förädlingsvärde som ett kvalitetsmått. Att jämföra elevens resultat från nian med slutbetyget från gymnasiet ger en mer nyanserad bild av en skolas resultat än att bara titta på avgångselevernas snittbetyg, enligt kvalitetschefen Ingela Gullberg.
NYHET Publicerad:

Oseriöst av LO om friskolor

KOMMENTAR Den svenska friskolemodellen bygger på att alla elever och föräldrar oavsett storleken på plånbok får välja. I de flesta länder är det en lyx förbehållen de bättre bemedlade. LO:s häxjakt på valfriheten och välfungerande populära skolor är ett svek inte minst mot de egna medlemmarna, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

”Vi ger föräldrarna trygghet”

VÄLFÄRD För Lillugglans BVC är tillgänglighet och spetskompetens nyckelord. Det är Sveriges enda BVC för barn som är för tidigt födda. ”Vårt mål är trygga föräldrar”, säger vd Marlene Fredin.
NYHET Publicerad:

Privata aktörer påskyndar nya äldreboenden

OMSORG Behovet av äldreboenden ökar dramatiskt framöver. För att möta det bygger omsorgsbolaget Attendo sina egna. Företaget har jobbat upp både expertis och tempo i sitt byggande och står nu för vart femte nytt äldreboende i Sverige.
NYHET Publicerad:

Vinstförbud ökar förlusterna i välfärden

KOMMENTAR Privata välfärdsföretag levererar hög kvalitet på sina tjänster jämfört med offentliga aktörer. Ett vinstförbud medför att många måste avvecklas. Det blir dyrare för skattebetalarna, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

S, V & MP skapar monopolkaos i välfärden

VÄLFÄRD "Regeringen och Vänsterpartiet fullföljer sina planer på att försöka förbjuda företag och innovationer i välfärden. Om de lyckas kommer det att resultera i ett monopolkaos och sänka hela välfärdssektorn", säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en kommentar till Ardalan Shekarabis (S) och Ali Esbatis (V) debattartikel i DN.
NYHET Publicerad:

Privat vs. offentlig välfärd – hur ser kvalitetsskillnaderna ut?

KOMMENTAR Det är svårt att ge en entydig bild av kvaliteten inom vård, skola och omsorg. Bland annat därför att det beror på vem man frågar, skriver Robert Thorburn, projektledare inom välfärd. För att ge en bättre bild har han sammanställt en rad kvalitetsmätningar och länkar till mer information.
NYHET Publicerad:

Norskt familjeföretag har köpt upp 69 förskolor och skolor – i Sverige

TIDNINGEN ENTREPRENÖR Oron är stor bland svenska välfärdsföretagare som vittnar om hur Reepalus vinstförslag kommer att slå. Men hos norska paret Randi och Hans Jacob Sundby finns ingen oro alls. Bara i år har de köpt upp 69 förskolor och skolor i Sverige genom sitt företag Læringsverkstedet.
NYHET Publicerad:

Vårdbolag ger missbrukare nytt liv

VÄLFÄRD För den som vårdats för missbruk eller kriminalitet är momentet då personen ska ut i samhället igen kritiskt. Därför satsar vårdbolaget Jordnära Omsorg på att ge sina klienter chansen att jobba under tiden de är där. ”Det bygger självkänsla”, säger vd:n Maria Ericson-Andersson.
NYHET Publicerad:

Hemligheten bakom Sveriges bästa strokevård

VÅRD Aleris Specialistvård Bollnäs har Sveriges bästa strokevård enligt Kvalitetsregistret Riksstroke. ”Vi är det lilla sjukhuset med korta beslutsvägar”, säger verksamhetschefen Magnus Lundin.
NYHET Publicerad:

"Privata vårdgivare driver vårdens digitalisering"

DEBATT Det pågår en digital revolution inom vården som leds av de privata vårdgivarna. Om inte vinstsyftande företag varit en del av sjukvården skulle flera innovationer inte ha gjorts, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Skolans effektivitet under lupp

VÄLFÄRD Ett långsiktigt kvalitetsarbete med klara mål, elevfokus och resurser som används där de gör mest nytta, är tre faktorer som bidrar till mer effektiva skolkommuner. Det visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

"Självklarhet att få välja sin vårdgivare"

VÄLFÄRD Landstinget i Södermanland har frågat Lora Leijoned om hon är intresserad av att öppna fler vårdcentraler. Med förslaget om vinstbegränsning i bakhuvudet ställer hon sig avvaktande till förfrågan.