Rolf Elmer, Mathias Fridahl, Yasemin Arhan Modéer och Markku Rummukainen.

Rolf Elmer, Svenskt Näringsliv, Mathias Fridahl, lektor vid Linköpings universitet och ansvarig för Fores referensgrupp i internationell klimatpolitik, Yasemin Arhan Modéer, The Bridge Forum och Markku Rummukainen, Sveriges nationella kontaktpunkt för FN:s klimatpanel.

”Det finns väldigt få Trumps bland företagarna”

NYHET Publicerad

MILJÖN Den globala uppvärmningen är redan här, men om den ska kunna hejdas kommer företagen att ha en nyckelroll. Det menar Rolf Elmér, regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne, på ett seminarium i Malmö. Det är på marknaden som de smarta lösningarna växer fram.

Den sjätte november inleddes klimatmötet i Bonn. Där ska världens länder konkretisera hur de ska uppnå målet om att begränsa den globala uppvärmningen till under två grader. Med anledning av detta bjöd tankesmedjan Fores och Svenskt Näringsliv Skåne in till en diskussion i Malmö om de internationella klimatmålen. Även Sveriges nationella kontaktpunkt för FN:s klimatpanel, Markku Rummukainen, deltog i samtalen för att ge sin bild av vad forskningen egentligen säger.

Markku Rummukainen berättar att den globala temperaturhöjningen redan idag är knappt en grad över det normala och redan ser man stora förändringar i klimatet. Han menar att det är fullt möjligt för oss att klara målen med dagens verktyg och teknik, men samtidigt väldigt ambitiöst.

Samtal mellan deltagarna på Studio Meetingpoint i Malmö

– Vi har två alternativ att välja mellan, antingen nytt klimat eller nytt samhälle, säger Markku Rummukainen.

Rolf Elmér, regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne deltog i panelen och berättar om näringslivets arbete i klimatfrågan. Han poängterar vikten av företagens arbete med hållbara och förnybara lösningar.

– Teknikens utveckling är oerhört viktig i klimatarbetet för att kunna ställa om samhällen till mer hållbara. Marknadskrafterna är den smarta lösningen och de är otroligt starka, säger Rolf Elmér.

Mathias Fridahl, lektor vid Linköpings universitet och ansvarig för Fores referensgrupp i internationell klimatpolitik, berättar vidare om sina intryck från mötet i Bonn, där han upplevde en mer orolig stämning än föregående år i Marrakech. Förra årets möte handlade om att få med sig alla länder i utvecklingen och lämna in sina egna åtaganden. Dock är det många, framför allt de allra fattigaste länderna, som i fotnoterna skrivit att de behöver ekonomisk hjälp från andra för att klara av det.

– När länderna nu ska börja konkretisera vad de faktiskt ska göra är det klart det blir mer problematiskt. Men nu har till och med Syrien undertecknat, vilket innebär att det bara är USA som säger sig inte vilja vara en del av Parisavtalet, berättar Mathias Fridahl.

Vid implementeringen av avtalet är det viktigt att ha ett globalt perspektiv och att kunskaper och tekniska lösningar utbyts över landsgränser. Sverige är ett litet land som är beroende av sin export. Det är därför viktigt för svenska företag att fortsätta vara konkurrenskraftiga. En del i detta arbeta är att lyfta goda exempel på affärsmöjligheter i klimatomställningen.

– Vi ser dagligen hur även de små företagen jobbar för miljövänliga investeringar och hållbara lösningar, det finns väldigt få Trumps bland företagarna. Det långsiktiga lobbyarbetet är viktigt för att kunna få med oss alla i samma riktning. Det privata näringslivet och offentlig sektor måste gå hand i hand i detta arbete, fortsätter Rolf Elmér. 

Det är ingen som kan säga hur mycket klimatförändringarna kommer kosta i slutändan, men det är ingen som ensam kan betala hela priset. Det handlar om gemensamt globalt ansvar och vi får bara hoppas att staternas ambition räcker hela vägen för att klara målen.

– Det är därför avgörande att privata företag går in och finansierar, säger Mathias Fridahl.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Båstad först ut med nytt lärlingsprogram

SAMVERKAN Båstads kommun var i höstas först ut i Skåne med att införa programmet ”Svensk Gymnasielärling" – gymnasieanställning från och med första året på gymnasiet. Programmet är uppbyggt så att eleven spenderar halva tiden i skolan och halva tiden ute på ett företag. Det öppnar nya möjligheter för näringsliv, kommuner och skola att få unga nyanlända i sysselsättning medan de lär sig svenska språket.
NYHET Publicerad:

"Las behöver anpassas till dagens arbetsmarknad"

LAS För fjärde året i rad har Otto Nilssons Byggnads AB utsetts till Gasellföretag. Företaget har vuxit till 65 anställda och därmed skapat en massa nya arbetstillfällen i Eslöv. Men ett hinder för nya anställningar är lagen om anställningsskydd (Las), enligt Patrik Wibelius som driver företaget.
NYHET Publicerad:

"Vi är redo att förhandla med LO"

ARBETSMARKNAD Tiden har sprungit ifrån Lagen om anställningsskydd. På dagens arbetsmarknad låser reglerna fast både arbetsgivare och medarbetare.  Rolf Elmér, regionchef för Svenskt Näringsliv Skåne, och Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv, beskriver problemet i denna debattartikel.
NYHET Publicerad:

Ett nytt år, och oron hänger i luften

KOMMENTAR Det är mycket som står på spel när 2017 förvandlas till 2018, och ett nytt valår står för dörren. För landets företagare är det två stora frågor som dominerar. Det ena är integrationen. Alltför få flyktingar lyckas få ett arbete, och om inget förändras riskerar utanförskapet att bli permanent. Det andra är välfärden, där regeringen i praktiken vill förbjuda en hel bransch av entreprenörer och företagare.
NYHET Publicerad:

Svara på enkäten, det spelar roll!

KOMMENTAR Varje år frågar vi närmare 70 000 företag om hur de upplever villkoren att driva företag i deras kommun. I dagarna har årets enkät gått ut. Det är viktigt att ni svara på den. Resultaten ligger till grund för den ranking av Sveriges kommuner som årligen får stor uppmärksamhet i media. Många kommuner använder den för att jämföra och utvärdera sitt eget näringslivsarbete.
NYHET Publicerad:

God jul alla företagare och företagarnas vänner

KOMMENTAR Jag hoppas att ni i dagarna får möjlighet att njuta av sillen, paketen, Kalle Anka, och allt annat som hör julen till. Många av er har under året bidragit med mycket, inte bara i era egna företag och verksamheter, utan även i vårt arbete för att förbättra företagsklimatet i Skåne. Ni har ställt upp i undersökningar, intervjuer, politikermöten, gästkrönikor, debatter och mycket mer. Stort tack!
NYHET Publicerad:

Ingalill hittade ett nytt liv på gården

FÖRETAGSBESÖK För 20 år sedan var Ingalill Thorsell en chefsrekryterare som åkte jorden runt och spenderade otaliga dagar på flygplatser och i mötesrum. Så tog livet en annan vändning när hon köpte en Skånegård på gränsen mellan Tomelilla och Kristianstad. I dag är gården ett uppskattat resmål, för turister såväl som konferensgäster.
NYHET Publicerad:

Toppen är nådd för skånska företag

KONJUNKTUR Det är högkonjunktur i Sverige, men toppen har passerats. De skånska företagen uppvisar sämre siffror än för sex månader sedan, såväl när det gäller produktion som investeringar. Trots detta förväntas tillväxten tuffa på. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos.
NYHET Publicerad:

Garanterat svar inom 24 timmar, en del i Ystads framgång

FÖRETAGSKLIMAT Ystads kommun har de senaste två åren klättrat rejält i Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimat. Från plats 107 år 2015 till plats 25 i år. ”Det handlar om ett nära och tätt samarbete mellan kommun och näringsliv, jobbar vi ihop så når vi mycket längre”, säger Rebecka Spånberg, vd på BLS Industries.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringslivs chefekonom: ”det kommer att vända nedåt”

KONJUNKTUR Sverige tappar i konkurrenskraft mot andra länder, men den goda konjunkturen döljer problemen. Det menar Bettina Kashefi, chefekonom, och varnar samtidigt för att ekonomin kommer att vända. Om kommunerna använder sina skattepengar bättre kan fallet dämpas.
NYHET Publicerad:

Skånska insikter i den smarta fabriken

KOMPETENS Ny teknologi kommer att innebära dramatiska förändringar för morgondagens industri. Projektet Smarta Fabriker vill sprida kunskap om industriell digitalisering. 50 företag har bidragit med komponenter och kompetens.
NYHET Publicerad:

Årets julkalender 2017 - alla luckor

JULKALENDER Vi har grävt i arkiven för att hitta de bästa och mest intressanta artiklarna som publicerats på vår hemsida. Nu publicerar vi dem som en julkalender, med en ny lucka varje dag. Håll till godo!
NYHET Publicerad:

Värna om företagen innan det är för sent

FÖRETAGSKLIMAT En av Europas modernaste spackelfabriker håller på att ta form i Simrishamn. Det är företaget SimFAS Sweden AB som flyttar och bygger ut sin produktion. Men att få alla tillstånd har inte varit enkelt, och fortfarande finns flera frågetecken. Vd Sten Christiansson efterlyser en bättre dialog mellan kommunen och företagarna.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverkets nya betalningar välkomnas av restaurangägare

REGLER Nu vänder Livsmedelsverket helt om och efterfrågar att kommunerna enbart tar betalt efter utförd livsmedelskontroll istället för i förskott, som idag. "Det låter jättebra. I dag tvingas vi betala en avgift varje år, oavsett om det kommer hit någon eller inte", säger företagaren Jeanette Bohman, som hyllar initiativet.
NYHET Publicerad:

”Det finns väldigt få Trumps bland företagarna”

MILJÖN Den globala uppvärmningen är redan här, men om den ska kunna hejdas kommer företagen att ha en nyckelroll. Det menar Rolf Elmér, regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne, på ett seminarium i Malmö. Det är på marknaden som de smarta lösningarna växer fram.
NYHET Publicerad:

LAS, nej tack, när politikern själv får välja

KOMMENTAR Lagen om anställningsskydd (LAS) gör att duktiga medarbetare kan tvingas gå vid neddragningar, medan olämpliga medarbetare tryggt sitter skyddade. Trots att många företag vittnar om problemen finns det fortfarande otaliga politiker som hävdar att lagstiftningen inte är ett problem. Men varför har politikerna i så fall gett sig själva ett undantag?
NYHET Publicerad:

”Vi förtjänar att få raka besked”

INTEGRATION Mycket kan göras för att förbättra integrationen. Det menar Hamzeh Azmieh som lämnade Syrien 2014 för att tillsammans med fru och tre barn söka ett nytt liv i Sverige. Kort efter flytten blev Svenskt Näringslivs regionchef Rolf Elmér via Rotary mentor åt Hamzeh Azmieh och nyligen träffades de igen för att utbyta tankar om hur fler nyanlända kan komma i arbete.
NYHET Publicerad:

”Folk tror inte att det är sant”

VÄLFÄRD Regeringens förslag till ”vinstbegränsning” i välfärden skulle tvinga en av fyra företag i välfärden, som friskolor, att gå med förlust. Än fler skulle tvingas ha så liten buffert att de inte kan driva vidare företaget på ett seriöst sätt. ”Folk tror inte det är sant när man berättar att förslaget ser ut så här”, säger Robert Thorburn, expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kognitiv mångfald skapar bättre lösningar

SAMVERKAN Företaget Lunicore i Lund vill göra det lättare för företagare och studenter att jobba tillsammans i olika projekt. Sofie Bergdahl, vd på Lunicore, tycker det är viktigt att få med studenter från många olika inriktningar. Med en mångfald av perspektiv kan bättre lösningar skapas.
NYHET Publicerad:

”En positiv insats för integrationen”

REPLIK Vår kommentar om Arbetsförmedlingens funktionssätt har väckt många reaktioner, även utanför Skåne. Här replikerar David Fridlund, chef för Arbetsförmedlingen i Blekinge, på texten.