Gigantisk potential för tjänstehandel

NYHET Publicerad

UTMANINGEN Vår tillväxt står och faller med möjligheterna att bedriva gränsöverskridande handel. Utmaningen är att dra nytta av en ökad frihandel för tjänster då det finns en stor och växande potential för tjänstehandel med vår omvärld. Det menade Jonas Milton, förbundsdirektör på Almega, när han talade på företagarlunchen på Turning Torso i Malmö.

Jonas Milton

4 av 5 nya företag finns inom tjänstesektorn

Utvecklingen sedan mitten av 90-talet har präglats av en snabb ”tjänstefiering” av ekonomin. Globaliseringen, outsourcing av tjänsteverksamheter i industrin och ett allmänt växande kunskapsinnehåll i produktionen är viktiga förklaringar. Det innebär att gruppen företagstjänster nu svarar för en större del av förädlingsvärdet inom industrin och att 4 av 5 nya företag finns inom tjänstesektorn. - Men vi är bara i början av denna gigantiska omstrukturering fortsatte Jonas Milton. Utmaningen är att vi tar vara på våra konkurrensfördelar och därmed ökar vår export av tjänster.

Ett område med stor exportpotential är tjänster inom skola, utbildning, vård och omsorg. Här är vår konkurrensfördel att vi har erfarenhet av generella välfärdssystem med individuell anpassning och vi har även unika lösningar genom samverkan mellan offentligt/privat, till exempel friskolor. Välfärdstjänsterna är speciellt intressanta mot bakgrund av den demografiska utvecklingen med allt fler äldre som är ett globalt mönster. Men även inom andra områden har svenska företag redan tagit de första stegen, det gäller inom samhällsplanering, arkitekttjänster, teknikkonsulter, IT-tjänster, facility management m m.Skattereformer för ökad sysselsättning

Jonas Milton poängterade dock att för att lyckas krävs en rad reformer och att vi på allvar måste börja diskutera till exempel skattereformer för ökad sysselsättning. – Våra höga skatter hindrar strukturomvandlingen. Marginalskatterna hämmar framväxten av högkvalificerade tjänster och detta förstärks av en låg utbildningspremie vilket medför att 20-40% av våra ungdomar försvinner utomlands. Värnskatten kan betecknas som en skatt på utbildning. Höga arbetsgivaravgifter i kombination med internationellt sett höga minimilöner bidrar till att slå ut personalintensiva jobb och leder nu till arbetslöshet bland ungdomar och personer med invandrarbakgrund. Andra sakfrågor som måste få en bättre lösning är tjänstedirektivet och nya kollektivavtal för en ny tid. - Som de senare fungerar nu är det att likna vid att sälja svart/vita tv-apparater när alla vill ha platt-tv tog Jonas som liknelse.Vad kan göras?

Vad kan göras? – Politiken måste vara dörröppnare avslutade Jonas. Samla sedan branscherna och gör grundliga marknadsanalyser. Den växande hemmamarknaden behöver därutöver stöd som grund för exportsatsningar – då kan Sverige bli en vinnare i globaliseringen.

Vilka egna utmaningar deltagarna vid lunchen ser i framtiden kan läsas om här

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bok som utmanar

LÄSTIPS Vad kan politikerna göra för att förbättra företagsklimatet och stärka välståndet? Nu kommer en bok där några av Sveriges företagare försöker ge svaren.
NYHET Publicerad:

Friare handel - bästa medicinen mot krisen

UTMANINGEN När G20-länderna träffas är det i en allt djupare recession, och ett av deras allra viktigaste beslut vore att öka ansträngningarna för en överenskommelse om friare global handel, skriver Johnny Munkhammar.
NYHET Publicerad:

Gör som Danmark - sänk marginalskatten

SKATTER Hög marginalskatt, hög inkomstskatt på den sista intjänade hundralappen, främjar hemarbete och skattefusk. Utbildning och arbete motverkas och det blir svårare att locka kvalificerad arbetskraft till landet.
NYHET Publicerad:

Han är doldisen som driver ett av Eksjös största företag

VÅRDFÖRETAG – Kvaliteten kommer i framtiden att vara avgörande. Vi har totalt 208 vårdplatser som ska fyllas och vi säljer en produkt på en marknad. Där finns ingen skillnad mot den traditionella industrin. Skillnaden består i att vi arbetar med människor. Och att vi dessutom alltid blir väldigt hårt granskade, säger Mikael Sjödahl, VD och delägare till Eken Care.
NYHET Publicerad:

Med gästen i fokus ökar Movement bredden med egen röntgenavdelning

INVIGNING Ortopedsjukhuset Movement ökar servicen med en egen röntgenavdelning. Under pompa och ståt invigdes den av Göran Hägglund.
NYHET Publicerad:

Laholms kommun som kund och leverantör

UTMANINGEN På Silvandersson i Knäred träffades ännu en grupp företagare och politiker för ett avspänt och produktivt möte. Ett möte där politikerna fick en inblick i företagarnas vardag och synpunkter att ta med sig både i de lokala politikerarbetet såväl som till det rikspolitiska planet.
NYHET Publicerad:

Gör som Danmark - sänk marginalskatten

BESKATTNING Hög marginalskatt – hög inkomstskatt på den sista intjänade hundralappen – främjar hemarbete och skattefusk. Utbildning och arbete motverkas och det blir svårare att locka kvalificerad arbetskraft till landet.
NYHET Publicerad:

Göra rätt saker eller göra saker rätt?

UTMANINGEN Då en av politikerna vid denna träff var Kent-Arne Andersson (C) ordförande i BUN som är kommunen största verksamhet kom en stor del av samtalen att handlade om skolan. Innan mötet var över hade såväl verksamhet som lokaler diskuterats. Men innan dess var kommunens övriga service ett ämne som engagerade.
NYHET Publicerad:

Valrörelsen tjuvstartade på Näringslivsdagen i Falkenberg

NÄRINGSLIVSDAG Las lyfts fram som en viktig fråga för företagare och samhället.
NYHET Publicerad:

Miljöpartister på besök hos vårdföretaget Cordinator

VÅRDFÖRETAG -Vi vill inte stanna för länge på ett och samma ställe. Det viktiga är att vi kommer in och avlastar den ordinarie personalen, ser nya sätt att organisera den befintliga verksamheten och använda resurserna så effektivt som möjligt, berättar Gunilla Rundqvist som är vd för företaget Cordinator.
NYHET Publicerad:

"Människor föds kompetenta och intelligenta"

FÖRSKOLA I PRIVAT REGI – Vi tackade nej först, men ändrade oss. Vi såg stora möjligheter att utveckla våra pedagogiska idéer med de förutsättningar som fanns på HallonEtt tillsammans med vår långa erfarenhet av förskoleverksamhet, berättar Per Alnervik som tillsammans med sin fru driver tre förskolor i Jönköping och Huskvarna.
NYHET Publicerad:

Framtidsskola inom teknik

FRISKOLA – Vi ska bli för industrin det Grythyttan är för gastronomin. Eleverna är våra kunder, de betalar med tre år av sina liv. Tillsammans med eleverna gör vi en karriärplan redan i årskurs 1, säger Leila Khammari som är rektor för Lichrons Teknikgymnasium i Gnosjö.
NYHET Publicerad:

Tips om offentlig upphandling

OFFENTLIG UPPHANDLING När Tobias Hultström från Carema, ska diskutera entreprenad med intresserade kommunpolitiker händer det ofta att politikerna vill träffas på hemlig plats, helst utanför kommunen.
NYHET Publicerad:

Skattereformer krävs för bibehållet välstånd

UTMANINGEN Skatter och ökat företagande i välfärdssektorn var i fokus när Svenskt Näringsliv inbjöd till Utmaningslunch i Visby. Där väcktes både en rad matnyttiga och radikala tankar kring hur Sverige ska få ett bättre företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Konjunkturen gör läget svajigt värre

UTMANINGEN Uppförsbacken är brant. Det största problemet är den förlamade kreditgivningen till företag. Men vändningen kommer, konstaterade Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, när han talade vid ett utmanarmöte.
NYHET Publicerad:

En skur av skatteförslag

RUNDABORDSSAMTAL Riskkapitalavdrag, stimulera breddat ägande i kunskapsföretag, inför momssatser som inte missgynnar service. Det var några förslag som företagarna gav riksdagspolitiker när Svenskt Näringsliv bjöd in till rundabordssamtal om skatter.
NYHET Publicerad:

Så ska Sverige klättra i välståndsligan

KOMMENTAREN Reformer har gjort att Sverige klättrat till en tiondeplats i OECD:s välståndsliga. Ytterligare reformer krävs för att vi ska nå femteplatsen. Det är särskilt angeläget nu när krisen har landet i sitt grepp.
NYHET Publicerad:

Tidiga investeringar motverkar lågkonjunkturen

UTMANINGEN Utmaningen begav sig till Sundsvall där företagare och politiker samlats på fashionabla Våningen för att diskutera vägar ut ur lågkonjunkturen.
NYHET Publicerad:

Skatteexperter: Sverige behöver fler ägare

SKATTER Utmaningarna för vårt skattesystem när världen och näringslivet förändras diskuterades när Svenskt Näringslivs skattekommission igår höll sin första hearing med olika skatteexperter.
NYHET Publicerad:

Eldsjälar sätter fart på det lokala företagsklimatet

UTMANINGEN Kompetenskonton, offentlig-privat samverkan och nya yrkesutbildningar är några strategier som kan hjälpa Sveriges företag att överleva krisen. Detta och hur man bäst får fart på det lokala företagsklimatet diskuterades när företagare i Örnsköldsvik möttes.