LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 juli 2020

Hallå där, Ulrika Forsgren Högman

Vi har träffat Ulrika Forsgren Högman, ny förvaltningschef för kommunledningskontoret i Lomma kommun med ansvar även för kommunikation och näringslivsfrågor, för en kort intevju. Läs hennes tankar om sin roll här.

Vem är Ulrika?

– Jag brinner för att jobba med utveckling och samhällsförändring. Att hitta nya lösningar i samhällsbygget är superspännande. Det har hela tiden varit min drivkraft. Jag har tidigare bland annat jobbat på Länsstyrelsen, Lunds universitet och VA SYD. Innan det drev jag ett företag med fokus på affärsutveckling, idéutveckling och ledarskap i 15 år. Mycket av uppdragen där rörde just samhällsfrågor.

Vad var det som lockade med tjänsten i Lomma kommun?

– Lomma kommun är en extremt spännande framtidskommun, som vill mycket och satsar framåt. Kommunen blev bland annat nyligen utsedd till landets bästa kommun att leva i av Tidningen Fokus.

Vad är på gång i Lomma kommun?

– Vi rullar snart ut en ny översiktsplan där vi satsar stort på utvecklingen i Bjärred, i den norra delen av kommunen. I december inviger vi tågstationen i Lomma och vi har två stationer till på gång innan 2026 i Flädie och Alnarp. I just Alnarp planerar vi en helt ny stadsdel. Sedan länge är Lomma starka inom miljöområdet, det ger oss en spännande grön profil som vi vill bygga vidare på.

Hur jobbar ni med näringslivsfrågor?

– Det ska vara lätt att göra rätt och det ska gå snabbt i kontakten med kommunen. Vi är redan igång med vår funktion företagslots, där vi hjälper företagare i kontakten med kommunen. Och kommer att utveckla fler processer för att underlätta för företagen. Vi vill också bygga vidare på och utveckla attraktionskraften som en kunskapsintensiv kommun när vi attraherar nya företagsetableringar liksom när vi gör satsningar som främjar företagare verksamma i kommunen. Tankar kring detta håller vi precis på att utveckla i den näringslivstrategi som väntas blir klar till hösten.

Hur är företagsklimatet i kommunen?

– Vi har många innovatörer, entreprenörer och spännande människor i kommunen. Jag tänker att vi ska utveckla kommunen tillsammans med dem. Det är därför viktigt att vi skapar nya digitala kanaler och arenor där vi kan samspela med de lokala näringslivsaktörerna.

Vilka satsningar är på gång för näringslivet?

– Kommunen har köpt mark intill E6:an i Lomma där vi ska etablera ett verksamhetsområde, vi hoppas kunna locka kunskapsintensiva företag dit. Satsningen ligger också i linje med vår hållbara ambition där vi vill minska arbetspendlingen ut ur kommunen – målet är att fler ska verka och bo här 24/7. Sedan bor det väldigt många soloföretagare och konsulter i Lomma kommun. Vi renoverar nu gamla stationshuset i Bjärred och där planerna är att tillsammans med en restaurang skapa en ny slags mötesplats för den målgruppen.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist