Gidehag

Robert Gidehag, kommunikatör Svenskt Näringsliv, Carl Johan Sonesson (M) regionråd, Anders Morin, välfärdsekonom Svenskt Näringsliv, Bo Kristoffersson, förvaltningschef Lomma kommun samt Henrik Fritzon (S) regionråd.

I stället för att höja skatten

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD ”Det handlar om att få ut mer välfärd ur varje skattekrona”. Det sa Anders Morin, Svenskt Näringsliv, och hänvisade till de stora skillnaderna i kostnaden för välfärden mellan Skånes olika kommuner. Det framkommer i en rapport som han presenterade i Malmö.

Anders Morin

Anders Morin, välfärdsekonom Svenskt Näringsliv.

Hur ska den offentliga sektorn finansieras i framtiden? Omfattande utmaningar väntas då andelen i yrkesverksam ålder sjunker, parallellt med att gamla och vårdkrävande ökar sin andel. Samtidigt riskerar en omfattande migration att förvärra problemen givet dagens integrationsutmaningar på arbetsmarknaden. 

Men i rapporten Bättre resursanvändning i välfärdstjänsterna skriven av Svenskt Näringslivs välfärdsekonom Anders Morin framkommer en annan möjlighet än skattehöjningar. Det finns en betydande potential att effektivisera offentlig verksamhet och få ut mer välfärd för varje skattekrona. Rapporten presenterades vid ett seminarium hos Svenskt Näringsliv i Malmö.

Den stora utmaningen för staten och för regioner innebär att Skåne förstås inte är undantaget. Om de skattehöjningar som diskuterats – motsvarande flera kronor på kommunalskatten – blir verklighet skulle näringslivet i Skåne drabbas hårt. Risken för en nedåtgående spiral är stor.

I rapporten framkommer att det skiljer mycket i kostnader för välfärden i Skånes olika kommuner. Den dyraste skolkommunen Båstad är 37 procent dyrare per elev jämfört med den billigaste, Kävlinge. Motsvarande siffra i äldreomsorgen, sammanvägt av hemtjänst och boenden, är 100 procent. Äldreomsorgen i Ängelholm är dubbelt så dyr som i Staffanstorp. För att ta några exempel. Lomma är en kommun som lägger relativt lite pengar på skolan men som ändå lyckas leverera toppkvalitet. 

Bo Kristoffersson

Bo Kristoffersson, förvaltningschef Lomma kommun.

– Min uppfattning är att det går att dra in på kostnaderna om man vill lyfta på varje sten i kommunerna. För att få mer pang för pengarna är det viktigt att fråga sig: gör vi rätt saker? Vad är vårt kärnuppdrag och vad kan avvaras? Med resultatorienterad verksamhet kan vi ändra fokus från input till output, säger Bo Kristoffersson, förvaltningschef i Lomma kommun.

Även efter att ha tagit hänsyn till kommuners olika förutsättningar kvarstår stora kostnadsskillnader. För att kunna avgöra om dessa beror på olika effektivitet måste man förstås också ta hänsyn till vad skattebetalarna får för pengarna.

Inte på något av dessa tre områden finns ett samband mellan kostnad och kvalitet. Det innebär att många kommuner har höga kostnader utan att det kan förklaras av att verksamheten är bättre och på motsvarande sätt finns kommuner med hög kvalitet i välfärden utan att kostnaderna drar iväg. Det går alltså inte att hävda att de kommuner som har höga kostnader för sin verksamhet har det som ett resultat av medvetna kvalitetssatsningar. I stället tycks det som att det ofta handlar om bristande effektivitet i hur skattebetalarnas pengar används.

– Det handlar om att få ut mer av varje skattekrona. Det är inte lägre kvalitet som ska uppnås, utan högre kostnadseffektivitet utan att tumma på kvaliteten. Det finns nämligen inget samband mellan kostnader och kvalitet, argumenterar Anders Morin.

På grundskolans område utmärker sig Osby och Hässleholm som två kommuner med höga kostnader utan motsvarande kvalitet medan Skurup och Örkelljunga lyckas leverera goda resultat med låga kostnader. Inom äldreomsorgen uppvisar t.ex. Lund och Burlöv höga kostnader och förhållandevis låg brukarnöjdhet medan det motsatta gäller för Helsingborg och Klippan.

Under den efterföljande paneldebatten diskuterade Henrik Fritzon (S) och Carl Johan Sonesson (M) om det finns ett samband mellan kvalitet och kostnad.

Henrik Fritzon

Henrik Fritzon (S), regionråd.

– Offentlig och privat verksamhet borde konkurrera mer för att mäta sig med varandra, för att se vem som egentligen är bäst på att effektivisera? Jag tror på en ny sorts New Deal med ökad samverkan mellan partierna, där Moderaterna kan tänka sig högre skatter och Socialdemokraterna kan acceptera privat verksamhet i offentlig sektor, sa Henrik Fritzon (S), regionråd och ordförande i regionstyrelsen.

Carl Johan Sonesson

Carl Johan Sonesson (M), regionråd.

– Vi måste våga fundera på vad det är som ska ingå i grundutbudet i välfärdsstaten. Kanske måste vi höja skatten, men problemet är att det riskerar att gå rätt in i driften. Det är bättre om det går in i planerade investeringar. Debatten måste handla om produktiviteten per skattekrona, för strukturella problem löses inte med höjda skatter, sa Carl Johan Sonesson (M), regionråd och 2:a vice ordförande i regionstyrelsen.

Meningen med den här typen av studier är inte att hänga ut vissa kommuner som sämre än andra. Det viktiga är att konstatera att det finns en stor potential att få ut mer välfärd för skattebetalarnas pengar i Skåne. Mycket viktigare än kostnader är organisation, målmedvetet arbete med effektivitet och att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Skånes kommuner kan lära av varandra och möta framtidens utmaningar med höjd effektivitet i stället för skattehöjningar, var Anders Morins sammanfattning.

Susanna Jertel

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så påverkas ditt företag av Brexit

BREXIT Vad innebär Brexit rent konkret för dig som företagare? Vi hjälper dig att på ett tidseffektivt sätt få koll på vad du som handlar med, eller investerar i, Storbritannien behöver göra för att förbereda dig för kommande förändringar. 
NYHET Publicerad:

Lantbrukare om den tidskrävande ansökningsprocessen: “Oacceptabelt”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen att stanna i sin utveckling istället för att expandera. Mattias Espert, Smågris Syd AB och Making Bacon AB utanför Trelleborg, menar att myndigheter borde se mer positivt på nyetableringar i vissa områden för en levande landsbygd med jobb och infrastruktur, istället för att se det som en belastning för samhället. 
NYHET Publicerad:

Svedala och Skurup deltar i program för att utveckla företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Svedala och Skurup är två av elva kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och myndighetsutövning, startar nu under våren.
NYHET Publicerad:

Nobina: ”Vi behöver 150 bussförare i Skåne”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nobina, nordens största kollektivstrafiksoperatör, är ett företag som i dag skriker efter kompetens. Med sina 7000 anställda i Sverige är de ändå i stort behov av fler bussförare. ”Vi kommer att behöva anställa omkring 150 bussförare fram till sommaren bara i Skåne”, säger Linda Uddenäs, rekryteringsstrateg på Nobina.
NYHET Publicerad:

Så får du bättre pejl på gymnasievalet

UTBILDNING Under de närmaste veckorna ska Skånes niondeklassare välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Hallå där Kamilla, ny tillväxtchef i Sjöbo kommun

FÖRETAGSKLIMAT Sjöbo kommun har fått en helt ny avdelning, tillväxtavdelningen, för att med befintliga resurser kunna arbeta mer sammanhållet kring tillväxtfrågor. Kamilla Danielsson är sedan den 1 oktober 2019 chef över den nya avdelningen.
NYHET Publicerad:

Året som gått i bilder

2019 Tack för allt engagemang, alla möten och samtal under året som gått! Vi har satt samman ett bildspel – ett urval av vad vi arbetat med under 2019 – håll till godo! Vi ser fram emot ett minst lika innehållsrikt 2020.
NYHET Publicerad:

Framtidens medarbetare och jobb under lupp på regional SYV-dag

ARBETSMARKNAD Kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden är ett stort problem för många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Nyligen anordnades en SYV-dag i Malmö i syfte att hjälpa till att förse studie- och yrkesvägledare med uppdaterad information om olika branschers kompetensbehov. 
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarfokus lockade 110 företag till Malmö

ARBETSGIVARDAGEN Den 25 november bjöd Svenskt Näringsliv in skånska arbetsgivare till en eftermiddag fullspäckad med föreläsningar och erfarenhetsutbyten. Arrangemanget lockade över 100 deltagare från olika företag. 
NYHET Publicerad:

Regelförbättring i fokus när näringsminister Baylan besöker Malmö

FÖRETAGSKLIMAT Malmö blev slutdestination för den resa näringsminister Ibrahim Baylan gjort genom Sverige med temat regelförenkling. 23 företag fick genom en hearing möjlighet att berätta om de problem de upplever och komma med förslag på förbättring. 
NYHET Publicerad:

“Tvätteri- och textilservicebranschen en del av lösningen på Sveriges integrationsutmaningar”

MÅNGFALD Nordens ledande textilserviceföretag Berendsen med omkring 1400 medarbetare i Sverige, huvudkontor i Malmö och 300 anställda i Skåne, arbetar aktivt för att öka mångfalden inom företaget. På deras 24 tvätterier i Sverige finns över 50 nationaliteter representerade. “Vi vill att våra anställda ska spegla samhället i stort”, säger Berendsens vd Johanna Persson. 
NYHET Publicerad:

Industrinatten – ett möte mellan skola och näringsliv

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För sjätte året i rad visar några av Skånes industriföretag upp vad den moderna industrin har att erbjuda. “Det är en utmaning att hitta kompetens som matchar industrins behov. Man behöver börja nedifrån – få fler ungdomar att fundera på olika yrken och förstå vilka olika kompetenser som industrin behöver” säger Pia Johansson, HR Business Partner på TePe Munhygienprodukter AB i Malmö, en av Industrinattens utställare.
NYHET Publicerad:

Malmöföretag: ”Vi utvecklar vården men motarbetas av gamla strukturer”

TILLGÄNGLIGHET År 2013 blev Malmöföretaget Min Doktor först i Sverige med att erbjuda digital läkarkontakt vid urinvägsinfektioner. I dag har man ett brett nationellt vårderbjudande och satsar på fysiska vårdmottagningar tillsammans med ICA och Apotek Hjärtat. Men trots att detta möjliggör ökad tillgänglighet, resurseffektivitet och högre kvalitet i primärvården så upplever företagets vd, Jonas Vig, svårigheter i samarbetet med det offentliga.
NYHET Publicerad:

Så för Eslöv skolan närmare näringslivet

SAMVERKAN Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många kommuner i Skåne. Därför anordnandes Framtidsmötet i Eslöv i syfte att föra skola och näringsliv närmare varandra. Kommunens 400 åttondeklassare fick möjligheten till en tidig inblick i vad ett arbete faktiskt innebär. Företagen fick möjlighet att visa upp sig för eleverna och därefter väntade företagsbesök.  
NYHET Publicerad:

Malmöföretagares omställning till ett hållbart och klimatsmart arbete

MILJÖ Städ- och trädgårdsföretaget God Service har sedan de startade haft en väl integrerad miljöpolicy i verksamheten. Nu har de med hjälp av Miljöbron Skåne och Service Management Logisticsstudenten, Houman Atashpour, André Eliasson, Erzen Polozani och Fredrik Hammar växlat upp för att göra ytterligare miljösatsningar.
NYHET Publicerad:

Där gick startskottet för Ung Företagsamhet!

UNG FÖRETAGSAMHET Ett nytt läsår kickar igång och så också för Ung Företagsamhet. Än så länge har 2128 nya elever registrerat sig för att driva UF-företag. Under året kommer dessa få möjligheten att driva egna företag som en del av läroplanen. I september samlades eleverna för en kick-off i Kristianstad Arena för att peppas inför UF-året.
NYHET Publicerad:

ICA-handlare om otryggheten: ”Har investerat i säkerhetsförebyggande insatser för en miljon kronor” 

BUTIKSSTÖLDER Otryggheten att driva företag har idag kommit att bli ett stort problem för landets företagare. Problemen finns i näringslivets alla sektorer. Nästan sex av tio företag uppger att de har utsatts för brott under de senaste två åren. Några av de branscher som hittills drabbats hårdast är handel, besöksnäring, transporter och bygg. 
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Näringslivet behöver ha stenkoll på EU

EU ”Trots vi varit medlemmar i EU sen 1995 har svensken fortfarande en tendens att se EU som ”dem”. Fortsätter vi så blir vårt konkurrensläge sämre.” Kommentaren fällde Anders Edholm, chef för EU-kontoret, när han träffade företagare, politiker och representanter för offentlig sektor i Skåne.
NYHET Publicerad:

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Skåne

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet för länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen. I den bästa av världar skulle det vara fantastiskt om undersökningen inte spelade någon roll eller skulle behövas därför att företagens betydelse i samhället och för vår välfärd var så självklar.