Nicklas Skår, Anna Sahlene och Johan Norberg

Nicklas Skår, miljörättsexpert Svenskt Näringsliv, Anna Sahlene, artist, och Johan Norberg, idéhistoriker.

”Ingen tid att förlora”

NYHET Publicerad

MILJÖ Många miljöfilmer målar upp en dyster framtid men vi vill inte göra en sådan film. Det finns lösningar om vi bara kan förändra oss och tänka nytt, säger Nicklas Skår, expert i miljörätt, Svenskt Näringsliv. Och näringslivet är en del av dessa lösningar.

Nicklas Skår

Nicklas Skår

Mänskligheten står inför sina kanske största utmaningar någonsin. Allt fler människor tar resurser i anspråk. Enligt bedömare kan fiskebestånden i haven kollapsa, färskvattentillgångarna är långt ifrån tillräckliga, koldioxidhalten i atmosfären ökar och den biologiska mångfalden kan utarmas. Det finns hopp men vi har ingen tid att förlora, säger Nicklas Skår.

Vi bjöd in företagare, skolever och politiker för en premiärvisning i Skåne av Svenskt Näringslivs nya miljöfilm ”Ingen tid att förlora” med Nicklas Skår och artisten Anna Sahlene i huvudrollerna.

– Filmen är i första hand gjord för våra medlemsföretag då vi anser att det är viktigt att skapa en dialog mellan företagare om hur vi tillsammans ska kunna lösa de enorma miljöutmaningar vi står inför idag, säger Nicklas Skår.

– När jag fick förfrågan från Nicklas och Svenskt Näringsliv så var det först som ett stort frågetecken för mig men jag blev väldigt nyfiken. Varför vill Svenskt Näringsliv göra en miljöfilm tänkte jag, säger Anna Sahlene.

Anna Sahlene

Anna Sahlene, sångerska, låtskrivare och skådespelare.

Hon säger också att hon genom att prata med Nicklas Skår kände att hans engagemang var äkta vilket gjorde att hon ville vara med och göra filmen.

Filmen målar upp en bild av hur dagens samhälle ser ut där problemen och lösningarna är oerhört komplexa. Vilken roll ska politikerna ta och vilken roll ska företagarna ta? Samt hur, på grund av dess komplexitet, ska vi lyckas få igenom internationella miljöavtal? Detta är två av de stora frågorna som tas upp i filmen.

– Man ersätter miljontals av konsumenters, entreprenörers och forskares idéer med en liten begränsad krets politiker och deras visioner, säger Johan Norberg, idéhistoriker, som också medverkar i filmen.

Johan Norberg

Johan Norberg, idéhistoriker.

Att många stora världsfrågor är kopplat till världsekonomin är vida känt.

– Det märks väldigt tydligt att intresset för miljöfrågor samvarierar väldigt mycket med ekonomiska konjunkturer, säger Johan Norberg vidare i filmen.

– Många miljöfilmer målar upp en dyster framtid men vi vill inte göra en sådan film. Det finns lösningar om vi bara kan förändra oss och tänka nytt, säger Nicklas Skår.

Johan Norberg menar att vi måste bryta våra invalda tankemönster. Han jämför tankeskiftet för de nya utmaningarna världen står inför idag med tankeskiftet som skedde när vi gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

– Människor har alltid befarat att resurserna ska ta slut när folkmängden ökar. Jag tror världsbilden är densamma som på 1700-talet. Även idag så är vi fångade av samma typer av ganska enkla modeller av framtiden där vi räknar bort människans kreativitet. Vi tar för givet att vi gör precis på samma sätt idag som i framtiden, säger Johan Norberg.

Human Development Index (HDI) visar att om människor från de fattigaste delarna av världen får tillgång till mer energi så ökar också välståndet.

– Det är först när människor får mat i magen och har de grundläggande behoven tillgodosedda som man faktiskt har tid och ork att bry sig om miljön, säger Niklas Evert, fil. dr. institutet för Näringslivsfrågor.

Enligt tankesmedjan The New Economics Foundation skulle vi behöva tre jordklot för att kunna försörja all jordens befolkning. Detta om alla människor hade samma levnadsstandard som oss.

– Enligt ICPP kommer världsfattigdomen i princip vara utrotad inom närmsta seklet, säger Anna Sahlene.

Publik, Nicklas Skår och Anna Sahlene

För att detta ska vara möjligt behöver vi ändra vårt tankesätt och hitta effektiva tillväxtslösningar. Tillväxt ger resurser vilket gör att vi kan skapa morgondagens teknik som är grönare med renare utsläpp. Vi behöver kombinera vårt höga välstånd med vårt duktiga näringsliv med att ha låg miljöpåverkan.

– Eftersom ingen vet hur framtiden kommer att se ut så kommer det krävas ett samspel mellan politiken, forskningen och företagen. Politiken kan inte genom lagar och regler bestämma hur framtidens lösningar ska se ut. Och även om universiteten är viktiga så står faktiskt företagen för 70 procent av alla forskningspengar i Sverige. Om företagen ska kunna generera lösningar på våra utmaningar så kommer det krävas, inte bara långsiktiga spelregler, utan även rätt spelregler som ett innovativt företagsklimat, säger Nicklas Skår.

Framgångsrika företag som Tesla får oss att inse vilka gröna innovationsmöjligheter vi har. Filmens budskap är att tillväxt och utveckling är framgångskonceptet för att lösa dagens miljöproblem.

Efter filmvisningen frågade vi två av eleverna från Sveaskolan som var med under dagen om deras reflektioner av filmen.

Smilla Lundgren, Vera Werntoft Ahl

Smilla Lundgren och Vera Werntoft Ahl, elever från Sveaskolan.

– Jag tyckte filmen var bra. Vi har precis läst om detta i skolan (miljöproblem) men där har vi bara fått lära oss om alla stora problem och inga lösningar. Det målas annars bara fram en ”domedagsbild”. Vi har även fått lära oss innan att det är företagen som är bovarna men filmen visar oss att det inte alls är fallet längre utan att de kan vara lösningen, säger Smilla Lundgren.

– Filmen var lärorik. Vi kunde mycket innan men vi har som sagt bara hört att världen till slut kommer gå under och denna film inger hopp, säger Vera Werntoft Ahl.

Victoria Bergstrand

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

LAS, nej tack, när politikern själv får välja

KOMMENTAR Lagen om anställningsskydd (LAS) gör att duktiga medarbetare kan tvingas gå vid neddragningar, medan olämpliga medarbetare tryggt sitter skyddade. Trots att många företag vittnar om problemen finns det fortfarande otaliga politiker som hävdar att lagstiftningen inte är ett problem. Men varför har politikerna i så fall gett sig själva ett undantag?
NYHET Publicerad:

”Vi förtjänar att få raka besked”

INTEGRATION Mycket kan göras för att förbättra integrationen. Det menar Hamzeh Azmieh som lämnade Syrien 2014 för att tillsammans med fru och tre barn söka ett nytt liv i Sverige. Kort efter flytten blev Svenskt Näringslivs regionchef Rolf Elmér via Rotary mentor åt Hamzeh Azmieh och nyligen träffades de igen för att utbyta tankar om hur fler nyanlända kan komma i arbete.
NYHET Publicerad:

”Folk tror inte att det är sant”

VÄLFÄRD Regeringens förslag till ”vinstbegränsning” i välfärden skulle tvinga en av fyra företag i välfärden, som friskolor, att gå med förlust. Än fler skulle tvingas ha så liten buffert att de inte kan driva vidare företaget på ett seriöst sätt. ”Folk tror inte det är sant när man berättar att förslaget ser ut så här”, säger Robert Thorburn, expert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Kognitiv mångfald skapar bättre lösningar

SAMVERKAN Företaget Lunicore i Lund vill göra det lättare för företagare och studenter att jobba tillsammans i olika projekt. Sofie Bergdahl, vd på Lunicore, tycker det är viktigt att få med studenter från många olika inriktningar. Med en mångfald av perspektiv kan bättre lösningar skapas.
NYHET Publicerad:

”En positiv insats för integrationen”

REPLIK Vår kommentar om Arbetsförmedlingens funktionssätt har väckt många reaktioner, även utanför Skåne. Här replikerar David Fridlund, chef för Arbetsförmedlingen i Blekinge, på texten.
NYHET Publicerad:

Företagare om vårdskatteförslaget: ”Jag är besviken”

SJUKFÖRSÄKRING Regeringen vill förmånsbeskatta de anställda för privat vård som betalas av arbetsgivaren. Det får flera företagare att gå i taket. Petter Lundgren, vd på Clockwork, kommer att behöva avsluta försäkringen för sina 60 anställda. Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar`n, skulle precis tecka försäkringar för sina 200 anställda, men tvekar nu.
NYHET Publicerad:

”Man känner sig som David mot jätten Goliat”

FÖRETAGSKLIMAT Ett ärende som hanteras fel av kommunen kan leda till stora förseningar, och kostnader. Det vet Maria Nilsson och Rickard Bergkvist som 2014 tog över Eriksgården i Sjöbo. Sedan dess har verksamheten expanderat rejält. 10 000 besökare om året har blivit 50 000.
NYHET Publicerad:

”Vi tävlar om de bästa talangerna i hela världen”

ARBETSMILJÖ På Massive Entertainment jobbar man för att locka de bästa talangerna i världen. Tryggheten är grunden för det arbetet. "Dåligt formulerad feedback stör och gör att människor inte kan prestera på topp. Jag vill att våra anställda ska prestera bättre än någonsin, så att vi kan tävla med de bästa i världen", säger David Polfeldt, vd.
NYHET Publicerad:

Miljöbron för samman studenter och företagare

SAMARBETE Drygt 60 företag väntas i år få hjälp av över 200 studenter i sitt miljöarbete, via samarbete med den ideella föreningen Miljöbron. Sedan starten för sex år sedan har verksamheten växt stadigt. ”Det är en enorm tillströmning av företag som vill ha hjälp, studenternas kunskap är så behövd”, säger Malin Planander, verksamhetsledare på Miljöbron Skåne.
NYHET Publicerad:

En arbetsförmedling som tackar nej till att förmedla arbeten

KOMMENTAR En ny tjänst gör det enklare för privatpersoner att anlita nyanlända, men Arbetsförmedlingen vägrar att förmedla jobben. Är det konstigt att allt fler ger upp på myndigheten?
NYHET Publicerad:

Hallå där, Anna och Anna

FÖRETAGSKLIMAT Näringslivskontoret i Burlöv har fått två nya medarbetare. För enkelhetens skull heter båda Anna. Anna Nilsson är ny näringslivssamordnare för kommunen, och Anna Stening Frost går in som projektledare för kommunens nya stora tillväxtprojekt. Vi passade på att ställa några frågor till dem.
NYHET Publicerad:

De gör det lättare att anställa nyanlända

INTEGRATION Nils Bacos och Cecilia Brunnström i Lund tröttnade på allt krångel och administration som uppstår vid anställning av asylsökande eller nyanlända. Nu har de skapat en e-tjänst som tar hand om pappersarbetet.
NYHET Publicerad:

"Statsministern tror att han kan trolla igenom ett vinstförbud"

VÄLFÄRD Mellby Gård AB är numera AcadeMedias största ägare. Köpet gjordes mitt i en intensiv välfärdsdebatt. ”Det faller på sin orimlighet att det blir verklighet av hotet med vinstförbud. Skolan är bland det viktigaste vi har i ett samhälle, den vill vi vara med och utveckla”, säger Johan Andersson, vd Mellby Gård.
NYHET Publicerad:

Får man ljuga bara för att man tycker saker?

KOMMENTAR Det pratas mycket om ”fake news” dessa dagar. Alla är i teorin överens om att nyheter måste vara sanna och korrekta. Men när det gäller tyckande verkar andra regler gälla.
NYHET Publicerad:

Fler företag oroas av brottslighet

SÄKERHET En undersökning gjord av Svenskt Näringsliv visar att företagen i Skåne upplever sig mer utsatta för kriminalitet än i övriga Sverige. Två av tre företag säger sig ha drabbats i någon form. Brottslighet mot företag diskuterades på en näringslivsfrukost i Helsingborg där Svenskt Näringsliv var medarrangör.  
NYHET Publicerad:

Så kan ditt företag få hjälp att exportera

INTERNATIONALISERING Fler företag borde våga exportera, men att vara förberedd och skapa sig ett brett nätverk är a och o. Det menade Eva Häussling, handelsexpert, på ett exportseminarium i Malmö arrangerat av Svenskt Näringsliv. Med på plats fanns även Exportcentrum Skåne som informerade om vilken hjälp som finns för företag som vill sälja utomlands, samt ett antal företag som vittnade om sin egen exportresa.
NYHET Publicerad:

Många små bedrägerier hårt ekonomiskt slag

GÄSTKRÖNIKA Brottsligheten har blivit ett konkret problem för mig som företagare i Malmö. Många små bedrägerier kostar oss tiotusentals kronor, något som gör att de ekonomiska konsekvenserna snabbt blir ohållbara. Där ordningsmakten träder tillbaka uppstår andra, ofta oönskade lösningar. Det är en förfärlig konsekvens av en svikande rättsstat, skriver Henrik Jönsson, företagare, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Straffskatt kan ge ökad sjukfrånvaro

SJUKFÖRSÄKRING Hälften av företagen i Skåne betalar privat sjukvårdsförsäkring för sina anställda. Men många funderar på att sluta, när regeringen nästa år börjar förmånsbeskatta förmånen. Det visar en undersökning av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Flygskatten är extra skadlig för Skåne

DEBATT En svensk flygskatt får ingen effekt på utsläppen eller klimatet. Den är enbart en straffskatt på skånska flygplatser, som konkurrerar direkt med danska Kastrup. Regeringen måste backa!
NYHET Publicerad:

Skolföretag ryter ifrån mot vinsttaket

VÄLFÄRDSFÖRETAG Regeringens förslag om ett vinsttak inom välfärden skulle i praktiken innebära att de flesta företag tvingas stänga ned. I en debattartikel i Kvällsposten beskriver fyra företagare från Skåne sin syn på förslaget. Läs den här!