”Jag ser en enorm utvecklingspotential”

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA I mitt arbete befinner jag mig mitt i skärningspunkten mellan medborgare, upphandlare, ledning och politiker – vilket gör arbetet både spännande och utmanande. Jag vet att det går att fördela resurserna på ett bättre sätt som bland annat kan skapa nya jobb.

Peter Ljungbro

Peter Ljungbro

ISS Facility Services levererar service inom ett antal områden, bland annat mat och dryck, städtjänster, fastighetstjänster, kontorstjänster och facility management, där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. Vi hjälper våra uppdragsgivare att fokusera på sin kärnverksamhet medan vi tar hand om stödtjänsterna.

Det blir mer och mer tydligt att vi har en viktig roll att fylla inom såväl kommuner, landsting/regioner som myndigheter. En utredning från universitetssjukhuset i Uppsala visade att vårdpersonalen lägger ner mycket tid på tjänster/moment som inte är vårdrelaterade. På en genomsnittsavdelning tar det ca 125 timmar/vecka att utföra dessa moment. Det är även många olika personer som utför de olika tjänsterna. Utredningen visar vidare att man kan hitta många synergier mellan dessa tjänster. Detta gör att det blir färre personer som utför tjänsterna, tidsåtgången minskas samtidigt som kvalitén höjs om vårdpersonalen kan fokusera på att ta hand om och vårda patienter och låta andra aktörer ta hand om kringtjänster som till exempel fastighetsservice, städning och kost.

Tänk vad många fler läkare, sjuksköterskor och utrustning som vården skulle kunna investera i! Vårdföretagen – både privata och offentliga – inser också det här och lägger därför i allt större utsträckning ut dessa tjänster på företag som är specialister på detta. Ett exempel är vårdnära service, där vården och servicebranschen närmar sig varandra genom att låta serviceleverantörer ta hand om till exempel städning av vårdplatsen, kökstjänster, transporter, avfallshantering och förrådshantering samt administrativt stöd. Då får vårdpersonalen mer tid till det de ska vara bra på – vården.

Sjukvården är bara ett exempel. Motsvarande effektivisering av resurserna finns att finna även inom andra delar av vår offentliga verksamhet. Det som gör mig orolig är att dagens offentliga upphandlingar i väldigt hög grad handlar om pris och inte om kvalitet. Vi är på väg mot en utveckling där seriösa företag inte ens kan lägga ett rimligt anbud utifrån de ekonomiska ramar som finns. Så är fallet inom framförallt kommunala städtjänster. Det i sin tur skapar en marknad för mindre nogräknade bolag som vinner upphandlingarna på så låga priser att de varken kan leva upp till kvaliteten eller anställa personal till rimliga villkor.

Vi måste börja prata kvalitet och värde och se medborgarna som kunder. Jag vill tro att kvalitet i längden lönar sig och därmed skapar ett bättre välstånd för alla.

Jag hade förmånen att under 2014 delta i ett advisory board för framtagandet av en whitebook vid namn ”Future of Public Sector - Outsourcing”. Ett trettiotal kunder och områdesexperter från bland annat Sverige, Danmark, Holland och England intervjuades. Studien, som leddes av Institutet för Framtidsstudier i Köpenhamn på uppdrag av ISS Facility Services AB, sammanfattar ett antal framtidstrender som borde vara obligatorisk läsning för ansvariga politiker. Boken har visat sig skapa ett stort engagemang och intresse på bland annat högskolor och hos specialister inom offentlig marknad. Några intressanta trender som konstateras i boken är:

  • Offentlig sektor håller i många länder successivt på att övergå från att ha varit tjänsteleverantörer till att vara en aktör som främst beställer, möjliggör eller förmedlar tjänster. Denna övergång gör att offentlig sektor behöver nya färdigheter i form av snabbhet, innovation, öppenhet och kommunikation. Nya ledord för samarbetet med externa partners är till exempel flexibilitet och medskapande. 
  • Medborgarna ser sig numera som konsumenter av offentliga tjänster. Som grupp betraktat pågår en förskjutning mot alltmer komplexa och individualiserade och ibland motstridiga krav.
  • Vi ser en teknisk utveckling där vi går från storskaliga, standardiserade lösningar till intelligenta, interaktiva lösningar anpassade för individuella behov.

2016 kommer en ny lag om offentlig upphandling. Jag och mina branschkollegor har stora förhoppningar om att denna underlättar dialog, innovation och partnerskap. Jag ser en enorm utvecklingspotential för offentlig sektor med en nutidsenlig syn på outsourcing och specialisering som strategi. Frågan måste bli strategiskt viktig och inte få en underordnad roll. Det är dags att tänka i nya ”transformativa” banor för medborgarnas bästa. 

Jag vet att det går att fördela resurserna på ett bättre sätt. Genom att fokusera på kvalitet och värde samt fördela resurserna annorlunda kommer mer pengar att frigöras till att skapa nya jobb och därmed erbjuda en bättre offentlig verksamhet.

Peter Ljungbro, projektledare offentlig sektor, ISS Facility Services AB

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”En stöld kostar så mycket mer”

GÄSTKRÖNIKA "Ett normalt år drabbas vårt företag, Trellegräv, av runt 25 dieselstölder. Värdet på det som stjäls är ofta lågt men förlusterna för oss kan bli stora, exempelvis om maskinerna måste repareras och inte kan användas. Man önskar att det skedde mer kontroller för att försvåra för tjuvarna att sälja sitt stöldgods." Det skriver Jonas Jönsson, vd och ägare till Trellegräv i Trelleborg, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

I huvudet på en småföretagare

GÄSTKRÖNIKA Att vara småföretagare är ett sätt att leva. Och när man lever mitt i det, är det så självklart hur allt fungerar (och vad som inte fungerar). Det är lätt att tro att alla andra människor också har helt klart för sig hur en småföretagares verklighet ser ut. Det skriver Elisabeth Moglia i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Många små bedrägerier hårt ekonomiskt slag

GÄSTKRÖNIKA Brottsligheten har blivit ett konkret problem för mig som företagare i Malmö. Många små bedrägerier kostar oss tiotusentals kronor, något som gör att de ekonomiska konsekvenserna snabbt blir ohållbara. Där ordningsmakten träder tillbaka uppstår andra, ofta oönskade lösningar. Det är en förfärlig konsekvens av en svikande rättsstat, skriver Henrik Jönsson, företagare, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Sjöstedts vinststopp är en attack på hela näringslivet

GÄSTKRÖNIKA Om vinster förbjuds för välfärdsföretag, var går då gränsen? Ska den som bygger skolor eller säljer bilar till det offentliga inte heller få göra vinst? Det undrar den skånska företagaren Kalle Gustafsson, vd och ägare av PoG Woody Bygghandel. Läs hans gästkrönika här.
NYHET Publicerad:

"Vi tvingas lägga ned, men jag tror inte att du är ledsen för det"

GÄSTKRÖNIKA ”Man kan undra hur mycket du egentligen känner till om verkligheten för små och medelstora företag i vårt land?” Den frågan ställer före detta bankmannen Bo Åhnebrink i Malmö i ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson, apropå nya regler för företagsstyrelser.
NYHET Publicerad:

Höjning av entreprenörsskatt är som att kissa i byxan

GÄSTKRÖNIKA "Att inte fler reagerar över att finansministern med berått mod vill försvåra för landets småföretagare. Hon påstår att höjningen av entreprenörsskatten enbart drabbar de som hänger vid Stureplan. Men så är det inte" skriver Carl-Otto Swartz, Örups Säteri, Tomelilla i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

”Enkelt göra fel, omöjligt göra rätt”

GÄSTKRÖNIKA Det borde inte vara så komplicerat. Person söker asyl i Sverige. Person vill jobba och får tillåtelse av Migrationsverket att göra så. Person får jobb. Sedan är allting klart? Inte direkt. Jeanette Bohman är ägare av Skivarps Gästgivaregård. Läs hennes Kafka-artade skildring av att försöka anställa en nyanländ.
NYHET Publicerad:

Arbete – farligt eller vägen till lycka

GÄSTKRÖNIKA "Arbetslivet är farligt, människor blir sjuka av arbete, hälsorisker i arbetslivet, utbränd av arbete. Rubrikerna har varit talrika de senaste åren och långt innan dess också. Men arbete är faktiskt en hälsofaktor." Det skriver Jehoshua Kaufmann, leg psykolog och entreprenör i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Den snillrika Reepaluutredningen innebär sotdöden

GÄSTKRÖNIKA ”Att fokusera på kunskap och utbildning känns idag viktigare än någonsin. I ljuset av detta blir jakten på friskolor och andra företag i välfärdssektorn ännu mer beklaglig. Vi behöver fler goda alternativ, inte färre.” Det skriver Maria Jacky, Skolhoppet AB i Lund, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Hur modig är du?

GÄSTKRÖNIKA "Så vad kan du och jag göra för att få fler att våga, fler att ta chansen att förädla sin idé, sin dröm? Vad kan du och jag göra för att uppmuntra, vägleda men även själva våga vägledas och våga vara nyfikna in i en ny tid av entreprenörskap?" Så skriver Leila Khammari, ordförande Ung Företagsamhet Skåne, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Målet är resan värd

GÄSTKRÖNIKA Det brukar heta att det är vägen som är mödan värd, inte målet. Men jag vill slå ett slag för målet. För mig och företaget har ett tydligt uppsatt mål varit avgörande, utan det skulle jag kanske inte driva färgbutiken Colorama i Lycksele idag, skriver Joacim Eriksson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Varje erfarenhet leder till nytt jobb”

GÄSTKRÖNIKA "Så var det dags att gå vidare från mitt första jobb. Osökt kommer tankarna om hur det egentligen är att vara ung på arbetsmarknaden i dag, tankar jag delar med så många andra." Det skriver Susanna Jertel i en krönika.
NYHET Publicerad:

Vi är inte konkurrenter

GÄSTKRÖNIKA I Svenskt kvalitetsindex är Arbetsförmedlingen den myndighet som har lägst förtroende. Både arbetsgivare och arbetssökande är missnöjda. För de arbetssökande är 2015 års resultat detsamma som tidigare år (index 43) och bland arbetsgivarna sjönk förtroendet under förra året (index 55), trots att Arbetsförmedlingen lagt stort fokus på att prata om arbetsgivarkontakter och matchning.
NYHET Publicerad:

Snart sinar korna

GÄSTKRÖNIKA "Vi företagare måste mana till sans vad gäller skatter och avgifter som regering och kommuner fattar beslut om. Vi är nu kassakor som mjölkas snabbt och säkert på sista dropparna. Är det sättet vi ska bygga Sverige på?”. Det skriver Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivargård, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Man måste både ge och ta chanserna som kommer

GÄSTKRÖNIKA Att få sitt första jobb kan vara svårt för vem som helst. Är man dessutom nyss anländ från ett annat land, med ett annat språk, är det ännu värre. En av de som vet, men som kämpat hårt från början – och lyckats – är Ilko Corkovic. Då flykting från Banja Luca i Bosnien, i dag kommunalråd i Borgholm.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbet som dörröppnare ut till arbetslivet

GÄSTKRÖNIKA "Jag var inte mer än fem till sex år gammal när jag fick börja hjälpa till och expediera över disk. Det föll sig naturligt och kändes både spännande och roligt. Service och handel var en självklar del i min vardag när jag växte upp och ledde mig till mitt första sommarjobb." Så skriver Jörgen Andersson, Gota Media i Karlshamn, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

"Ett feltänk från början till slut"

GÄSTKRÖNIKA "Jag driver en förskola och upplever hur sjukansvaret blir allt tyngre och urholkar alla mina möjligheter att vara den goda arbetsgivare som jag vill vara. Nu vill socialförsäkringsminister Annika Strandhäll göra det än tyngre." Det skriver Lena Karman, vd Klurifax Barnteaterhus AB i Hörby, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

En mammaledig vd:s tankar

GÄSTKRÖNIKA Ska jag, tredje generation i familjeföretaget, riskera allt som tidigare generationer byggt upp? Jag skulle ju bli polis. Det skriver Elisabet Angelin, vd Tomas Buss.
NYHET Publicerad:

Vad är det värsta som kan hända?

GÄSTKRÖNIKA Jag har alltid vetat att jag ska öppna en egen salong. Att det skulle hända så fort hade jag ingen aning om, men när lokalen dök upp så tänkte jag bara – kör! Och är det så farligt? Det är så jag tänker för att hitta modet. Så inleder Elin Sjöström, ägare Runt Hörnet Sundsvall, sin krönika.
NYHET Publicerad:

Sjukt förslag utan slut

GÄSTKRÖNIKA "Nej, vet ni vad, socialförsäkringsminister Strandhälls sjukskatt kan ni kasta i soporna. Bums! Varför? Jo det ska jag berätta." Det skriver Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivaregård i en gästkrönika.