Panelen

Från vänster Jan-Olof Bengtsson, moderator, Camilla Säll, rektor Kastanjeskolan, Maria Arneng, vd Läxhjälpen, Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas Riksförbund, Jonas Olofsson, utbildningsforskare Malmö högskola och Anders Malmqvist, grundskoledirektör i Malmö stad.

Malmös största utmaning

NYHET Publicerad

UTBILDNING ”6000 nya grundskoleplatser behövs i Malmö inom 4 år. Samtidigt som man köper baracker för att klara av att möta behovet av utbildningsplatser motarbetar Malmö privata alternativ”. Det säger Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund.

Mikaela Valtersson

Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund.

Malmö ligger sedan länge enligt mätningar i botten av Sveriges kommuner när det gäller skolresultaten. Den negativa trenden börjar långsamt vändas till det bättre men hur kommer vi vidare och kan näringslivet vara med och bidra till lösningen? Dessa frågor diskuterades under ett lunchseminarium i Malmö som Svenskt Näringsliv bjudit in till.

Några av friskolorna lyfte fram att det dels är svårt att etablera sig i Malmö, dels efterlyste de bättre samarbete med staden.

Kunskapsskolan har försökt starta skola i Malmö under många år och har misslyckats. De har fått tillstånd men det krävs mycket mer än bara ett tillstånd innan man kan starta en verksamhet. Exempelvis är man beroende av kommunen för att få bygglov och det är oerhört svårt att få det i Malmö stad. De har även försökt att tillsammans med NCC starta en fyraårig teknisk gymnasieutbildning men fått nej från Malmö stad.

– Kunskapsskolans teknikprogram drivs med framgång i Stockholm och Göteborg. Det är konstigt att Malmö stad säger nej till en utbildning som leder till jobb, säger Mikaela Valtersson.

Mikaela Valtersson gav också sin syn på vad skolan behöver för att lyckas. Hon framhöll att det krävs mer frihet, mer innovation och nya idéer.

35 procent av alla ungdomar i Malmö klarar inte att uppnå kunskapsmålen som krävs för att söka till gymnasiet. Det borde leda till en kraftsamling.

– Det finns resurser i Malmö – det är inte det som är problemet utan det handlar om hur man jobbar.  Alla borde lägga energi på att jobba tillsammans – kommun, friskolor, organisationer, näringsliv – istället för att motarbeta varandra.  Man måste hjälpas åt för att höja resultaten, säger Mikaela Valtersson.

Malmös skolresultat visar en svag positiv utveckling men det är fortfarande en lång resa kvar.

– Många nya grundskoleplatser kommer behövas inom de närmsta tio åren. Vi kan inte tillgodose behovet av nya platser i framtiden utan friskolor, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör i Malmö.

Anders Malmquist

Anders Malmquist grundskoledirektör i Malmö stad.

I Sverige har vi ingen stark tradition av CSR men företagen börjar anamma det mer och mer och näringslivet kan bidra till att höja skolresultaten just via CSR- initiativ, så som mentorer eller läxhjälp.

Arneng

Maria Arneng vd för Läxhjälpen.

Maria Arneng är vd för Läxhjälpen, en icke vinstdrivande stiftelse som med stöd från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden.

– Näringslivet ser det som en vinst. I Malmö finns många skolor med resultat under rikssnittet och därför är behovet av läxhjälp i Malmö stort. Vi har mätt resultat i 7 år och Läxhjälpen är ett konkret koncept som fungerar, säger Maria Arneng.

Alla enades om att genom att ha kontakt på olika sätt, som till exempel genom detta möte, är givande. Bara genom dialog kan vi få ökad fokus på att det är samarbete som är ett av framgångskriterierna för bättre skolresultat i Malmö.

Hanna Fjellström

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Stipendium ska öka intresset för teknik i grundskolan

TEKNIKEN I SKOLAN Lärare är viktiga inspirationskällor för eleverna. Det gäller i alla ämnen men inom ämnet teknik saknar många lärare utbildning. Det vill Teknikföretagen råda bot på med stipendier som ska inspirerar både lärare och elever att utveckla teknikämnet i grundskolan.
NYHET Publicerad:

”Vinstdebatten hindrar utvecklingen”

INTEGRATION Kubikskolan har lyckats skapa integration och en positiv utveckling där kommunen tidigare övervägde nedläggning. Vd Lars Dalesjö har fler idéer men avvaktar på grund av vinstdebatten. ”Att det är mer okej med dålig kvalitet som kostar mer, än med bra kvalitet som kostar mindre, är konstig logik.”
NYHET Publicerad:

Yrkesprogrammen stänger inte några vägar

KOMMENTAR Varför väljer så många ungdomar bort säkra jobb till goda löner? Frågan kan verka konstig, för få människor skulle ju tacka nej till ett sådant erbjudande direkt. Men i valet av utbildning är det annorlunda. När gymnasieskolorna nu börjar öppna sina dörrar för en ny kull av elever är det förvånansvärt få som antagit detta erbjudande.
NYHET Publicerad:

Skånska digitala vårdmöten på frammarsch

DIGITALISERING "Digitaliseringen medför oändliga möjligheter för att skapa en relation trots att man inte har något fysiskt besök." Det säger Daniel Persson på skånska Min Doktor, en digital vårdgivare som erbjuder läkarbesök över nätet dygnet runt.
NYHET Publicerad:

De förändrar världen – skjorta för skjorta

DIGITALISERING "Vi gör allt för att hela tiden vara i framkant med digitaliseringen, det finns så oändligt mycket att utveckla. För oss handlar det främst om att ändra folks vanor hur de köper kläder”. Det säger Jan Höjman, vd på e-handelsföretaget Tailor Store i Helsingborg.
NYHET Publicerad:

"Digitaliseringen är framtiden inom vården"

DIGITALISERING ”Jag tror att digitaliseringen är framtiden inom vården. Om tio år kanske vi har ett inopererat chip i kroppen där läkare på distans kan se hur vi mår genom att exempelvis ladda ner puls och blodtryck”. Det säger Per Zetterlund, Åhuskliniken i Åhus.
NYHET Publicerad:

Från ren bilmekanik till flygande bilar

DIGITALISERING ”Vi är precis i början av en tid där digitaliseringen kommer att förändra hela branschen." Det säger Percy Gustavsson, vd på Bil-Bengtsson i Ystad, som blickar framåt och väntar på att möta framtidens möjligheter och utmaningar. 
NYHET Publicerad:

Malmöföretag först ut med sopsorteringsrobot

DIGITALISERING Med hjälp av en självlärande sorteringsrobot har Carl F AB i Malmö digitaliserat sin avfallshantering. Genom att förena artificiell intelligens med miljönytta och ekonomisk hållbarhet har de hittat ett sätt att öka andelen avfall som återvinns. 
NYHET Publicerad:

Brinnande intresse och slit ger framgång

FÖRETAGSAMHET ”Stoltheten ligger i att andra kan försörja sig på min idé”. Att Patrik Mattisson, vd PMT Trädgårdsentreprenad i Kristianstad, vågade byta bransch och ta steget och starta eget är inget som han någonsin har ångrat. Men han hade kanske inte gjort om det.
NYHET Publicerad:

Jobb och entreprenörskap för bättre integration

INTEGRATION "Vi måste hitta de enkla jobben, vi kan inte göra det så komplicerat. Ingångslönerna är en het potatis och Sverige har ett system för integration som går långsamt samtidigt som kommunerna måste spara pengar." Det säger Stene Boldt på Integrationscampus Fimi Örestrand i Strandbaden.
NYHET Publicerad:

Målet är att bli en världsmästare

YRKES-VM ”Det känns märkligt att just jag fått den stora chansen att vara med i Sveriges yrkeslandslag.” Det säger Sofie Langkjaer, Furulund, som tillsammans med fyra andra skånska ungdomar har som mål att ta en världsmästartitel i Abu Dhabi.
NYHET Publicerad:

Små företag verkar i tystnad

FÖRETAGSKLIMAT Att driva företag i Eslöv har många fördelar men kommunen måste bli bättre på att lyfta de små företagen. Det anser My Hedenskog, vd och delägare på Scan Filter.
NYHET Publicerad:

Höjning av entreprenörsskatt är som att kissa i byxan

GÄSTKRÖNIKA "Att inte fler reagerar över att finansministern med berått mod vill försvåra för landets småföretagare. Hon påstår att höjningen av entreprenörsskatten enbart drabbar de som hänger vid Stureplan. Men så är det inte" skriver Carl-Otto Swartz, Örups Säteri, Tomelilla i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Därför anställer inte företagen – trots att de vill

KONJUNKTURPROGNOS Sedan slutet av 2014 har de skånska företagen blivit allt mer benägna att anställa. En tredjedel vill öka antalet anställda det närmaste halvåret. Samtidigt hindras de flesta av problem med att hitta personer med rätt kompetens.
NYHET Publicerad:

”Vi skulle tvingas gå med 47 000 kronor i förlust”

VÄLFÄRD En vinstbegränsning i välfärden skulle få stora effekter för Skåne. 43 922 elever har valt friskolor, 5800 äldre har valt privat hemtjänst. Varje år görs 3,5 miljoner vårdbesök hos privata företag. Alla befinner sig nu i riskzonen. ”Som ansvarsfull arbetsgivare hade vi inte kunnat fortsätta under de här förutsättningarna”, säger Maria Jacky, rektor och vd på Lingua Montessoriförskola.
NYHET Publicerad:

ArgaSkånskaMän är tillbaka

KOMPETENS Efter förra årets succé kommer nu en ny säsong av ArgaSkånskaMän, videobloggarna Tim och Danny, som testar olika jobb som de skånska företagen har svårt att rekrytera till.
NYHET Publicerad:

Lägre marginalskatt ska locka talangerna

SKATT Medan allt fler länder aktivt deltar i den globala talangjakten finns frågan knappt på den politiska agendan i Sverige. ”Det är inte lika lätt för oss att attrahera talanger när skatten är så hög här”. Det säger Christina Waller Sterner på Diaverum i Lund, ett företag som arbetar med njursjukvård.
NYHET Publicerad:

Äventyr i det gröna ska locka till okänd näring

KOMPETENS De odlar basilika, gissar på kryddväxter och anlägger stenpartier. Och framför allt får högstadieeleverna en inblick i en bransch som de knappt ens visste existerade. Det behövs, branschen ropar efter fler medarbetare och fler företag.
NYHET Publicerad:

Allt fler företag utsätts för brott

FÖRETAGSKLIMAT Sex av tio företagare i Skåne upplever brottslighet som ett problem för sin verksamhet. Värst är det i Eslöv, där åtta av tio företagare är drabbade. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här grönskar innovationerna

SAMVERKAN ”Vi vill vara mötesplatsen där framtidens gröna företag skapas och utvecklas och där Green Innovation Park är gränssnittet som hjälper till”. Det säger Niclas Östlund, verksamhetschef för Green Innovation Park på SLU i Alnarp.