Ansvarig

Carina Centrén

Regionchef Skåne och Blekinge
+46 40 35 25 77

Arbetar för att öka förståelsen för företagens verklighet och för att de ska ha bästa möjliga villkor för att verka och skapa tillväxt. Ett arbete som tar avstamp i dialog med företagare och politiker och med målet att bredda intressegemenskap kring värdet av företagande.

Medarbetare

Carola Netterlid

Näringspolitisk rådgivare
+46 40 35 25 45

Arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker och press i länet för Svenskt Näringslivs räkning.

Ellen Dahl

Näringspolitisk rådgivare
+46 40 35 25 13

Arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker och press i länet för Svenskt Näringslivs räkning. Ansvarig för mediakontakter och sociala medier.

Erik Hultgren

Näringspolitisk rådgivare
+46 40 35 25 03

Arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker och press i länet för Svenskt Näringslivs räkning. Ansvarig för mediakontakter och sociala medier.

Kristina Björkander

Administratör

Administratör för regionverksamheten i Blekinge län och Skåne län.

Sophie Ståhle
Föräldraledig

Näringspolitisk rådgivare

Arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker och press i länet för Svenskt Näringslivs räkning.

Finfa

Fredrik Norling

Försäkringskonsult
+46 40 35 25 14

Stödjer och vägleder arbetsgivare i frågor gällande de kollektivavtalade försäkringarna

Ida Mattsson

Verksamhetsstöd
+46 40 35 25 84

Arbetar centralt med att stötta verksamheten med allt ifrån ekonomi till marknadsföring

Åsa Blomberg

Försäkringskonsult
+46 40 35 26 27

Stödjer och vägleder arbetsgivare i frågor gällande de kollektivavtalade försäkringarna