Ansvarig

Carina Centrén

Regionchef Skåne och Regionchef Blekinge
+46 454 347 47

Arbetar för att öka förståelsen för företagens verklighet och för att de ska ha bästa möjliga villkor för att verka och skapa tillväxt. Ett arbete som tar avstamp i dialog med företagare och politiker och med målet att bredda intressegemenskap kring värdet av företagande.

Medarbetare

Carola Netterlid

Biträdande regionchef Malmö
+46 40 35 25 45

Arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker och press i länet för Svenskt Näringslivs räkning.

Erik Hultgren

Biträdande regionchef Malmö
+46 40 35 25 03

Arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker och press i länet för Svenskt Näringslivs räkning. Ansvarig för mediakontakter och sociala medier.

Kristina Björkander

Administratör

Administratör för regionverksamheten i Blekinge län och Skåne län.

Sophie Ståhle

Biträdande regionchef Malmö
+46 40 35 25 05

Arbetar med att hålla en dialog med medlemsföretag, politiker och press i länet för Svenskt Näringslivs räkning.

Finfa

Fredrik Norling

Försäkringskonsult
+46 40 35 25 14

Stödjer och vägleder arbetsgivare i frågor gällande de kollektivavtalade försäkringarna

Ida Mattsson

Verksamhetsstöd
+46 40 35 25 84

Arbetar centralt med att stötta verksamheten med allt ifrån ekonomi till marknadsföring

Åsa Blomberg

Försäkringskonsult
+46 40 35 26 27

Stödjer och vägleder arbetsgivare i frågor gällande de kollektivavtalade försäkringarna