Politikerblogg från företagsbesök

PRESSMEDDELANDE Publicerad

27 politiker, representerande 6 olika partier, från Region Skånes tillväxtnämnd gjorde under måndagen besök på 15 företag i Helsingborg. I mindre grupper träffade varje politiker 1-2 företagsledare som gav sin syn på den gemensamma utmaningen: hur skapas tillväxt i Skåne. Efter mötena bloggade politikerna kring sina reflektioner.Det här är första gången som hela tillväxtnämnden samtidigt gav sig ut i företagarnas verklighet med uppdrag att diskutera tillväxtfrågor. Svenskt Näringsliv hade valt de medverkande företagen utifrån att de speglar den bredd som finns inom det skånska näringslivet vad gäller branscher, storlek, ägarförhållanden, verksamhetsinriktning och intresseområden.

- Som politiker med ansvar för att skapa förutsättningar för tillväxt, entreprenörskap och företagande är det givetvis oerhört intressant att få träffa och lyssna på företagarna i regionen. Förhoppningen är att nämnden ska göra liknande besök i de fyra regiondelarna i Skåne, säger Pia Kinhult (m), ordförande i Regionala tillväxtnämnden.

- Vi vill vara bryggan som förstärker ett ökat kunskapsutbyte mellan politiker och företagare, säger Eva Östling Ollén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne. Tanken med dagen är att representanter från regionen och från näringslivet ska mötas och få en bättre förståelse för varandras villkor men också för att skapa en dialog som kan underlätta fortsatta kontakter. Vägen till tillväxt går genom näringslivet och det är därför viktigt att gemensamt diskutera kring möjligheter och hinder.

Företagarna var mycket nöjda med initiativet och besöken. Samtliga skulle även medverka vid liknande besök igen.

– Mycket trevligt att få diskutera frågor och förutsättningar för företagande med engagerade politiker. De kändes som om de tog till sig vad som diskuterades och kommer att föra det vidare säger Peter Rehnström, VD Support-Syd AB.

Politikerna och företagsledarna kommer under dagen att blogga om sina upplevelser. Blogginläggen läggs ut under eftermiddagen och kan följas på www.skane.se/rtnblogg. Även Svenskt Näringsliv kommer under eftermiddagen att presentera kommentarer och synpunkter från dagen, se https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/malmo/article70994.ece

Ytterligare upplysningar:

Eva Frisk, biträdanderegionchef, Svenskt Näringsliv Skåne Tfn (även mobil) 040- 35 25 58

Annika Rosing, avdelningschef Näringslivsutveckling Region Skåne tfn (även mobil): +46 (0)40-623 97 30 

Ladda ner

Kontaktpersoner