carin stoeckmann

Carin Stoeckmann, VD Byggmästar´n i Skåne

Riv barriärerna så skapar vi jobben!

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Jag är en stolt byggentreprenör som efter ett generationsskifte leder Byggmästar'n i Skåne, ett lokalt byggföretag verksamt i Skåne. Jag är dock inte ensam, utan gör detta tillsammans med 190 underbara medarbetare. Det är vi tillsammans som är företaget. Vi älskar byggbranschen trots alla utmaningar! Tillsammans vill vi växa vidare, men vi ser många hinder på vägen till en sund och god byggbransch.

När jag i maj hade förmånen att träffa ordförandena för de politiska ungdomsförbunden blev jag mycket glad, då många av dem förstod vikten av en fungerande bostadsmarknad och varför det är så viktigt att våga stå upp för och ta beslut om en fri hyressättning. På en fri marknad råder ingen brist! Genom att successivt och långsamt på ett ansvarsfullt sätt börja frigöra hyressättningen kommer investerare att våga satsa mer på hyresrätter och det kommer därmed att byggas fler bostäder.

Skälen till att det inte byggs fler hyresrätter är enkla, nämligen att det inte är lönsamt och att det tar för lång tid att få tillbaka pengarna på investeringen. Hyressättningen är naturligtvis inte den enda parametern som behöver förändras, men det är en mycket viktig parameter som de ”vuxna” politikerna inte vågar ta i, eftersom frågan är känslig. Många politiker bedömer att det vore bra, men att de inte kan ta i det just nu. De, ofta unga, som står utanför den korrekta bostadsmarknaden skulle få möjlighet att finna sitt första egna boende, och fastighetsägarna skulle bättre kunna underhålla sina fastigheter då hela hyran blir vit, istället för svart under bordet som knappast genererar underhåll i fastigheten. 

Konkurrensen på hyresgäster skulle också, när tillräckligt många bostäder finns, leda till att underhållet skärps och att hyror sänks. Redan idag skulle en del hyror sänkas, i de mindre attraktiva lägena, precis som de gör med villor och bostadsrätter. Flyttkedjan skulle förbättras och företag som behöver rekrytera skulle få lättare att göra så på en fungerande bostadsmarknad, med en god mix på alternativ. Istället för att subventionera byggandet till byggherrarna som vissa vill, är det bättre att subventionera hyrorna med hjälp av bostadsbidrag till dem som verkligen behöver det, i de fall där boende i hus där hyran skulle gå upp under en tid, kan få stöd. 

En annan viktig parameter i bostadsbyggandet är konkurrens. Dels är det viktigt att de kommunala bostadsbolagen och därmed de lokala kommunala politikerna säkerställer att deras upphandlingar välkomnar även små och medelstora företag att lämna anbud så att de inte skapar onödigt höga kvalificeringskrav som begränsar mer än gör nytta, dels att kommunerna när de ska sälja mark eller fastigheter även kontaktar mindre aktörer och att eventuell försäljning sker i öppen konkurrens. Försäljning av mark handlar trots allt om en av medborgarnas största och mest värdefulla tillgång, som ska hanteras på ett så bra sätt som möjligt. Ökad konkurrens ger möjlighet till bättre priser och lösningar, samt ger möjlighet till de mindre lokala företagen att växa vidare! Alldeles för ofta stöter vi på offentliga förfrågningar där alldeles för få aktörer kan lämna anbud och där byggherrarna därmed begränsar möjlighet till bättre användning av våra skattemedel, som till stor del kommer från företag och våra medarbetare.

En tredje viktig parameter för att få igång bostadsbyggandet är byggreglerna. Tack och lov fattades det beslut om före sommaren att begränsa de kommunala särkraven utöver de nationella byggreglerna vilket kommer att underlätta och minska vissa kostnader såsom projektering och prefabricering. Vi behöver dock även se över de nationella byggreglerna. En del regler, i sig vällovliga, försvårar och fördyrar bostadsbyggandet och minskar utbudet av nya bostäder.

Ett ökat bostadsbyggande vinner alla på, de som saknar bostad eller som på grund av bostadsbrist inte kan ta ett jobb i en viss stad, de som verkar inom byggindustrin, och inte minst staten och kommunerna får in ytterligare intäkter i form av mervärdesskatt, skatt på löner mm.

Politiker, riv barriärerna så bygger vi bostäderna, se över hyressättningen, konkurrensen och byggreglerna. På så sätt ger ni byggbranschen bra förutsättningar att växa och vi och andra företag kan skapa fler jobb!

Carin Stoeckmann
VD Byggmästar´n i Skåne

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”En stöld kostar så mycket mer”

GÄSTKRÖNIKA "Ett normalt år drabbas vårt företag, Trellegräv, av runt 25 dieselstölder. Värdet på det som stjäls är ofta lågt men förlusterna för oss kan bli stora, exempelvis om maskinerna måste repareras och inte kan användas. Man önskar att det skedde mer kontroller för att försvåra för tjuvarna att sälja sitt stöldgods." Det skriver Jonas Jönsson, vd och ägare till Trellegräv i Trelleborg, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

I huvudet på en småföretagare

GÄSTKRÖNIKA Att vara småföretagare är ett sätt att leva. Och när man lever mitt i det, är det så självklart hur allt fungerar (och vad som inte fungerar). Det är lätt att tro att alla andra människor också har helt klart för sig hur en småföretagares verklighet ser ut. Det skriver Elisabeth Moglia i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Många små bedrägerier hårt ekonomiskt slag

GÄSTKRÖNIKA Brottsligheten har blivit ett konkret problem för mig som företagare i Malmö. Många små bedrägerier kostar oss tiotusentals kronor, något som gör att de ekonomiska konsekvenserna snabbt blir ohållbara. Där ordningsmakten träder tillbaka uppstår andra, ofta oönskade lösningar. Det är en förfärlig konsekvens av en svikande rättsstat, skriver Henrik Jönsson, företagare, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Sjöstedts vinststopp är en attack på hela näringslivet

GÄSTKRÖNIKA Om vinster förbjuds för välfärdsföretag, var går då gränsen? Ska den som bygger skolor eller säljer bilar till det offentliga inte heller få göra vinst? Det undrar den skånska företagaren Kalle Gustafsson, vd och ägare av PoG Woody Bygghandel. Läs hans gästkrönika här.
NYHET Publicerad:

"Vi tvingas lägga ned, men jag tror inte att du är ledsen för det"

GÄSTKRÖNIKA ”Man kan undra hur mycket du egentligen känner till om verkligheten för små och medelstora företag i vårt land?” Den frågan ställer före detta bankmannen Bo Åhnebrink i Malmö i ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson, apropå nya regler för företagsstyrelser.
NYHET Publicerad:

Höjning av entreprenörsskatt är som att kissa i byxan

GÄSTKRÖNIKA "Att inte fler reagerar över att finansministern med berått mod vill försvåra för landets småföretagare. Hon påstår att höjningen av entreprenörsskatten enbart drabbar de som hänger vid Stureplan. Men så är det inte" skriver Carl-Otto Swartz, Örups Säteri, Tomelilla i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

”Enkelt göra fel, omöjligt göra rätt”

GÄSTKRÖNIKA Det borde inte vara så komplicerat. Person söker asyl i Sverige. Person vill jobba och får tillåtelse av Migrationsverket att göra så. Person får jobb. Sedan är allting klart? Inte direkt. Jeanette Bohman är ägare av Skivarps Gästgivaregård. Läs hennes Kafka-artade skildring av att försöka anställa en nyanländ.
NYHET Publicerad:

Arbete – farligt eller vägen till lycka

GÄSTKRÖNIKA "Arbetslivet är farligt, människor blir sjuka av arbete, hälsorisker i arbetslivet, utbränd av arbete. Rubrikerna har varit talrika de senaste åren och långt innan dess också. Men arbete är faktiskt en hälsofaktor." Det skriver Jehoshua Kaufmann, leg psykolog och entreprenör i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Den snillrika Reepaluutredningen innebär sotdöden

GÄSTKRÖNIKA ”Att fokusera på kunskap och utbildning känns idag viktigare än någonsin. I ljuset av detta blir jakten på friskolor och andra företag i välfärdssektorn ännu mer beklaglig. Vi behöver fler goda alternativ, inte färre.” Det skriver Maria Jacky, Skolhoppet AB i Lund, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Hur modig är du?

GÄSTKRÖNIKA "Så vad kan du och jag göra för att få fler att våga, fler att ta chansen att förädla sin idé, sin dröm? Vad kan du och jag göra för att uppmuntra, vägleda men även själva våga vägledas och våga vara nyfikna in i en ny tid av entreprenörskap?" Så skriver Leila Khammari, ordförande Ung Företagsamhet Skåne, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Målet är resan värd

GÄSTKRÖNIKA Det brukar heta att det är vägen som är mödan värd, inte målet. Men jag vill slå ett slag för målet. För mig och företaget har ett tydligt uppsatt mål varit avgörande, utan det skulle jag kanske inte driva färgbutiken Colorama i Lycksele idag, skriver Joacim Eriksson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Varje erfarenhet leder till nytt jobb”

GÄSTKRÖNIKA "Så var det dags att gå vidare från mitt första jobb. Osökt kommer tankarna om hur det egentligen är att vara ung på arbetsmarknaden i dag, tankar jag delar med så många andra." Det skriver Susanna Jertel i en krönika.
NYHET Publicerad:

Vi är inte konkurrenter

GÄSTKRÖNIKA I Svenskt kvalitetsindex är Arbetsförmedlingen den myndighet som har lägst förtroende. Både arbetsgivare och arbetssökande är missnöjda. För de arbetssökande är 2015 års resultat detsamma som tidigare år (index 43) och bland arbetsgivarna sjönk förtroendet under förra året (index 55), trots att Arbetsförmedlingen lagt stort fokus på att prata om arbetsgivarkontakter och matchning.
NYHET Publicerad:

Snart sinar korna

GÄSTKRÖNIKA "Vi företagare måste mana till sans vad gäller skatter och avgifter som regering och kommuner fattar beslut om. Vi är nu kassakor som mjölkas snabbt och säkert på sista dropparna. Är det sättet vi ska bygga Sverige på?”. Det skriver Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivargård, i en gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Man måste både ge och ta chanserna som kommer

GÄSTKRÖNIKA Att få sitt första jobb kan vara svårt för vem som helst. Är man dessutom nyss anländ från ett annat land, med ett annat språk, är det ännu värre. En av de som vet, men som kämpat hårt från början – och lyckats – är Ilko Corkovic. Då flykting från Banja Luca i Bosnien, i dag kommunalråd i Borgholm.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbet som dörröppnare ut till arbetslivet

GÄSTKRÖNIKA "Jag var inte mer än fem till sex år gammal när jag fick börja hjälpa till och expediera över disk. Det föll sig naturligt och kändes både spännande och roligt. Service och handel var en självklar del i min vardag när jag växte upp och ledde mig till mitt första sommarjobb." Så skriver Jörgen Andersson, Gota Media i Karlshamn, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

"Ett feltänk från början till slut"

GÄSTKRÖNIKA "Jag driver en förskola och upplever hur sjukansvaret blir allt tyngre och urholkar alla mina möjligheter att vara den goda arbetsgivare som jag vill vara. Nu vill socialförsäkringsminister Annika Strandhäll göra det än tyngre." Det skriver Lena Karman, vd Klurifax Barnteaterhus AB i Hörby, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

En mammaledig vd:s tankar

GÄSTKRÖNIKA Ska jag, tredje generation i familjeföretaget, riskera allt som tidigare generationer byggt upp? Jag skulle ju bli polis. Det skriver Elisabet Angelin, vd Tomas Buss.
NYHET Publicerad:

Vad är det värsta som kan hända?

GÄSTKRÖNIKA Jag har alltid vetat att jag ska öppna en egen salong. Att det skulle hända så fort hade jag ingen aning om, men när lokalen dök upp så tänkte jag bara – kör! Och är det så farligt? Det är så jag tänker för att hitta modet. Så inleder Elin Sjöström, ägare Runt Hörnet Sundsvall, sin krönika.
NYHET Publicerad:

Sjukt förslag utan slut

GÄSTKRÖNIKA "Nej, vet ni vad, socialförsäkringsminister Strandhälls sjukskatt kan ni kasta i soporna. Bums! Varför? Jo det ska jag berätta." Det skriver Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivaregård i en gästkrönika.