Deltagare på mötet hos Livio

Vid ett företagsbesök på Livio i Malmö medverkade Centerpartiets skånska riksdagskandidater som vi passade på att intervjua.

Så tycker de skånska centerpartisterna om företagsfrågor

NYHET Publicerad

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 kommer vi att träffa skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Centerpartiet.

Vi bad toppkandidaterna i samtliga valkretsar svara på vilken näringslivspolitiska fråga de tycker är viktigast inför höstens val. Det här är deras svar.

Kristina Yngwe, Södra valkretsen
Kristina Yngwe

Kristina Yngwe, Centerpartiet.

Jag tycker att det måste ske regelförenklingar. Det gör man dels genom att de beslut vi fattar i riksdagen genomförs på ett bra sätt av de ansvariga myndigheterna, dels genom att korta handläggningstiderna i olika myndighetsärenden, till exempel genom gröna spår. Gröna spår innebär att exempelvis ett tillstånd för något som är bra för miljön ska få ett snabbspår genom byråkratin.

Men regelförenklingar betyder också att vi måste tillåta gårdsförsäljning, det skulle vara väldigt bra för hela Sverige och väldigt bra för Skåne. Det är viktigt för både producenter och besöksnäringen.

Niels Paarup-Petersen, Malmö valkrets
Niels Paarup-Petersen

Niels Paarup-Petersen, Centerpartiet.

Flexibel, digital och internationell arbetsmarknad. Jag tror inte på stöd och särregler. RUT är jättebra men jag vill hellre se att det inte ska behövas för att förutsättningarna generellt är bra nog. Ekonomin måste bli mer cirkulär och en grön skatteväxling skulle hjälpa den utvecklingen. Direkta stöd borde ersättas av en friare marknad. Utbildningarna måste bli moderna och stämma med vad som förväntas i framtiden.

I välfärden bryr jag mig inte alls om vem som utför tjänsterna. Är det Region Skåne eller en företagare, det tycker jag som politiker att ingen politiker borde bry sig om. Det handlar om kvalitet. Jag vill ställa stora krav på de som utför vård till exempel, oavsett vem det är. Och är det dåligt ska de bytas ut mot dem som är bättre – oavsett utförare!

Fredrik Jönsson, västra valkretsen
Fredrik Jönsson

Fredrik Jönsson, Centerpartiet

Det är viktigt att förenkla för småföretagen, det är där tillväxten av arbetstillfällen kommer. Fyra av fem anställda i Sverige jobbar i små eller medelstora företag. Reglerna är gjorda för de stora men de flesta som berörs är ju småföretag och småföretagare.

Warda Fatih
Warda Fatih

Warda Fatih, Centerpartiet.

De svenska företagen driver utveckling och innovationskraft framåt. Inte minst inom sjukvården där läkare och sjuksköterskor som entreprenörer lyckas skapa bättre kvalité och kundnöjdhet. För mig kommer den viktigaste frågan vara att bevara och främja valfrihet och företagande inom välfärden och se till att skadliga vinstregleringar inte skrämmer bort företagare som tänker stort och vill expandera. Att lyckas resurseffektivisera och digitalisera inom sjukvården ska inte leda till straffavgifter. Varje person ska själv kunna välja den vårdgivare som passar bäst. Som politiker är vi ansvariga för att fokusera på fakta och resultat i välfärden och inte på vem som äger välfärden.

Stina Larsson
Stina Larsson

Stina Larsson, Centerpartiet.

Den viktigaste frågan för mig är att se till att företag och verksamheter får tag i de nya medarbetare som de behöver. Att de som är arbetslösa ska kunna möta den arbetsmarknad som finns, att satsa på rätt utbildningar och bidra till att företagare kan växa och utvecklas med den kompetens som krävs. Jag är inte nöjd med Arbetsförmedlingens resultat, det finns fortfarande alltför många som inte kan försörja sig, samtidigt som det inte finns sökande till lediga tjänster.

Jonny Cato Hansson
Jonny Cato Hansson

Jonny Cato Hansson, Centerpartiet.

Den viktigaste näringspolitiska frågan för mig är att fler personer ska stå bättre rustade för en arbetsmarknad som ständigt förändras och kräver nya kompetenser. Jag vill driva på satsningar på utbildning som är bättre på att förbereda unga för arbetslivet, med bland annat praktik och Ung Företagsamhet. Dessutom vill jag driva på fler och bättre möjligheter till livslångt lärande. Den digitala utvecklingen och ett föränderligt samhälle innebär att den utbildning man tog i 20-årsåldern sällan räcker livet ut, då måste det vara lätt att ta mikrokurser eller omträning samtidigt som man jobbar.

Niklas Larsson, Norra och östra valkretsen
Niklas Larsson

Niklas Larsson, Centerpartiet.

Minska regelkrånglet, det måste vara enklare att vara företagare i Sverige. Då kan företagarna fokusera mer på att skapa arbetstillfällen. Sen vill jag också se sänkta skatter på arbete, då kan fler personer få ett jobb.

Christoffer Stenström

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagsamma människor skapar arbetstillfällen

VALET 2018 Företagsamma människor skapar arbetstillfällen. Ju fler arbetstillfällen som skapas, desto mer skatteintäkter kommer in till den gemensamma offentliga sektorn. Dessa medel kan sedan användas för att finansiera välfärd och andra socialförsäkringar, vilka bidrar till ett tryggare samhälle i Dalarna och övriga landet. Det säger Lennart Sacrédeus, Kristdemokraterna och nummer två på Kristdemokraternas riksdagslista i Dalarna.
NYHET Publicerad:

Nyföretagandet driver samhällsutvecklingen framåt

VALET 2018 Ett starkt och blomstrande näringsliv är en garant för nya arbetstillfällen. I dag skapas fyra av fem jobb av Sveriges små och medelstora företag. Ett aktivt och växande nyföretagande, inte minst familjeföretagen, driver samhällsutvecklingen framåt och genererar en stor del av Sveriges totala bruttonationalprodukt. Det säger Lars Adaktusson, Europaparlamentariker och riksdagskandidat för Kristdemokraterna Dalarna.
NYHET Publicerad:

Malmöföretag önskar mera valfrihet

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Den offentliga vården var inte förberedd när ensamstående kvinnor i april 2016 fick rätt till provrörsbefruktning. Det var däremot IVF-kliniken Livio Fertilitetscentrum i Malmö, som direkt kunde ta emot patienter. Nu kan de på ett möte mellan Svenskt Näringsliv i Skåne och Centerpartiets toppkandidater till riksdagen stolt berätta att det första barnet med den nya lagstiftningen kom till på deras klinik.
NYHET Publicerad:

Företagarnas roll är viktigare än någonsin

VALET 2018. Sara Gunnarsson, andranamn på Liberalernas värmländska riksdagslista och partiets kommunlista i Karlstad, har kunskap och erfarenhet från företagandets värld med en mamma som egenföretagare.
NYHET Publicerad:

Stora krav ställs på små företag

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Annicka Engblom, moderat riksdagsledamot från Blekinge, möter gärna företagare för att diskutera olika frågeställningar som företagen har i sin vardag. Oavsett bransch så är det ofta frågor om regelkrångel, skatter och anställningsfrågor som lyfts fram från företagarna. Kraven på företagen är stora och omfattande och tar oftast ingen hänsyn till företagens storlek.
NYHET Publicerad:

Så tycker de skånska centerpartisterna om företagsfrågor

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 kommer vi att träffa skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

"Alla kan inte bli akademiker"

FÖRETAGSBESÖK För Leif Carlsson och hans 17 medarbetare är det laserskärning, plåtarbeten, svets och smide som gäller. När Liberalernas riksdagskandidat Johan Pehrson var på besök blev det mycket diskussioner om kompetensförsörjning, utbildningssystemet och synen på praktiska jobb.
NYHET Publicerad:

Om att behålla uppätna kakor och utvärdera offentliga upphandlingar

FÖRETAGSBESÖK En solig och blåsig förmiddag i april bjuder Svenskt Näringsliv med riksdagskandidater från Östergötland på företagsbesök. Sara Skyttedal (KD), Muharrem Demirok (C), Betty Malmberg (M), och John Weinerhall (M) stiger in på Boragos kontor i Linköping och träffar Karl Henriksson, VD och delägare i Sveriges ledande leverantör av kunskap inom lokalvårdsområdet.
NYHET Publicerad:

Det finns gott om pengar

FÖRETAGSBESÖK Lili-Ann Öhlund Green och Björn Green välkomnade Centerpartiets toppnamn till riksdagen för Uppsala län, Solveig Zander och Catarina Deremar till Läraskolan i Bålsta för att prata välfärdsföretagande och företagsklimatet i Sverige, i Uppsala län och i Håbo kommun. Det blev intensiva samtal om valfrihet och politiska förslag som får effekt även om de aldrig blir verklighet.
NYHET Publicerad:

Så tycker Liberalerna inför riksdagsvalet

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 kommer vi att träffa skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Efter mötena publicerar vi vad kandidaterna tycker är de viktigaste näringspolitiska frågorna inför valet. Vi inleder med riksdagskandidater för Liberalerna från de fyra skånska valkretsarna.
NYHET Publicerad:

Två jobbar för fem

FÖRETAGSBESÖK Allas vård och omsorg i Enköping, AVO, tog emot Kristdemokraternas förstanamn till riksdagen, Mikael Oscarsson och Björn-Owe Björk förstanamn till regionfullmäktige i Uppsala län för att samtala om villkoren för välfärdsföretagande i Sverige.
NYHET Publicerad:

Med fokus på vårt viktigaste livsmedel

FÖRETAGSBESÖK Åsbroföretaget Amphi-tech är specialister på inspektion, underhåll och rengöring av dricksvattenreservoarer. Nyligen fick vd Martin Pehrson besök av riksdagsledamoten Lotta Olsson och riksdagskandidaten Oscar Svärd. "De som jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektörer inom kommunerna lägger mer fokus på pizzerior än på vatten. Skulle de hitta det vi kan hitta i en vattenreservoar i en restaurang skulle den få stänga direkt" berättar Martin Pehrson.
NYHET Publicerad:

Hotell letar kockar i Spanien, brist i Sverige

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 "Det är en sådan brist på kockar i Sverige att vi är tvungna att söka oss utomlands för att rekrytera." Det säger Anders Nilsson, vd på MJ's i Malmö, som tog upp svårigheterna med att hitta rätt kompetens på ett möte mellan riksdagskandidater från Liberalerna och Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

En orolig framtid till mötes

FÖRETAGSBESÖK Det svenska riksdagsvalet i september närmar sig snabbt. Hur kan företagarna i Västmanland få gehör för sina viktiga frågor? Svenskt Näringsliv i Västmanland har arrangerat träffar med lokala företagare som fått möjlighet att ställa frågor till västmanländska politiker som kandiderar till riksdagen. Första partiet ut blev Liberalerna som mönstrade Roger Haddad och Jesper Brandberg. Företagare med funderingar på framtiden var Daniel Kvist, handlare ICA Maxi Erikslund och Mansour Nozhatzadeh, vd, Q-RA, Hemtjänst och Hemsjukvård.
NYHET Publicerad:

Utan företagen stannar Sverige

VALET 2018 Utan företagen stannar Sverige. Vi har stora samhällsutmaningar i Dalarna och Sverige i dag med fallande skolresultat, en integration av nyanlända som tar orimligt lång tid, växande vårdköer och att otryggheten upplevs öka i samhället. Därför är det nödvändigt att fler väljer att bli företagare samt att fler företagare skapar jobb, vilket ger ökade skatteintäkter. Det säger Monica Lundin kandidat till riksdagen för Liberalerna.
NYHET Publicerad:

”Vill betala men får inte”

FÖRETAGSBESÖK Kompetensförsörjning, PostNord, upphandlingar och vinster i välfärden var några av de frågor som diskuterades när Liberalernas toppkandidat till Riksdagen för Uppsala län, Lina Nordquist, följde med till Enköping för att samtala med fyra enköpingsföretagare.
NYHET Publicerad:

Värmlands viktigaste näringspolitiska fråga enligt V

VALET 2018 Håkan Svenneling, riksdagsledamot för Vänsterpartiet menar att det ibland kan upplevas som att det finns en distans mellan svenska företag och den politik hans parti för. Men att de egentligen har en politik som gynnar det svenska företagandet.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet i Västmanland måste bli bättre

HALLÅ DÄR Jesper Brandberg, som är riksdagskandidat för Liberalerna i Västmanland. Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret bjuda in toppkandidater från de olika riksdagspartierna, för samtal tillsammans med företagare. I samband med träffarna görs intervjuer med deltagande kandidater.
NYHET Publicerad:

Bättre förståelse för att 4 av 5 jobb blir till i småföretagen

HALLÅ DÄR Sture Johansson, som är lantbrukare och riksdagskandidat för Centerpartiet i Västmanland. Svenskt Näringsliv Västmanland kommer under valåret bjuda in toppkandidater från de olika riksdagspartierna, för samtal tillsammans med företagare. I samband med träffarna görs intervjuer med deltagande kandidater.
NYHET Publicerad:

Det ska vara enklare och mer lönsamt att starta och driva företag

VALET 2018 Företagen är mycket viktiga både för Dalarna och för Sverige. Fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag. Vi behöver fler skattebetalare, inte högre skatter. Det säger Malin Höglund, moderat kommunalråd i Mora kommun.