Deltagare på mötet hos Livio

Vid ett företagsbesök på Livio i Malmö medverkade Centerpartiets skånska riksdagskandidater som vi passade på att intervjua.

Så tycker de skånska centerpartisterna om företagsfrågor

NYHET Publicerad

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 kommer vi att träffa skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Centerpartiet.

Vi bad toppkandidaterna i samtliga valkretsar svara på vilken näringslivspolitiska fråga de tycker är viktigast inför höstens val. Det här är deras svar.

Kristina Yngwe, Södra valkretsen
Kristina Yngwe

Kristina Yngwe, Centerpartiet.

Jag tycker att det måste ske regelförenklingar. Det gör man dels genom att de beslut vi fattar i riksdagen genomförs på ett bra sätt av de ansvariga myndigheterna, dels genom att korta handläggningstiderna i olika myndighetsärenden, till exempel genom gröna spår. Gröna spår innebär att exempelvis ett tillstånd för något som är bra för miljön ska få ett snabbspår genom byråkratin.

Men regelförenklingar betyder också att vi måste tillåta gårdsförsäljning, det skulle vara väldigt bra för hela Sverige och väldigt bra för Skåne. Det är viktigt för både producenter och besöksnäringen.

Niels Paarup-Petersen, Malmö valkrets
Niels Paarup-Petersen

Niels Paarup-Petersen, Centerpartiet.

Flexibel, digital och internationell arbetsmarknad. Jag tror inte på stöd och särregler. RUT är jättebra men jag vill hellre se att det inte ska behövas för att förutsättningarna generellt är bra nog. Ekonomin måste bli mer cirkulär och en grön skatteväxling skulle hjälpa den utvecklingen. Direkta stöd borde ersättas av en friare marknad. Utbildningarna måste bli moderna och stämma med vad som förväntas i framtiden.

I välfärden bryr jag mig inte alls om vem som utför tjänsterna. Är det Region Skåne eller en företagare, det tycker jag som politiker att ingen politiker borde bry sig om. Det handlar om kvalitet. Jag vill ställa stora krav på de som utför vård till exempel, oavsett vem det är. Och är det dåligt ska de bytas ut mot dem som är bättre – oavsett utförare!

Fredrik Jönsson, västra valkretsen
Fredrik Jönsson

Fredrik Jönsson, Centerpartiet

Det är viktigt att förenkla för småföretagen, det är där tillväxten av arbetstillfällen kommer. Fyra av fem anställda i Sverige jobbar i små eller medelstora företag. Reglerna är gjorda för de stora men de flesta som berörs är ju småföretag och småföretagare.

Warda Fatih
Warda Fatih

Warda Fatih, Centerpartiet.

De svenska företagen driver utveckling och innovationskraft framåt. Inte minst inom sjukvården där läkare och sjuksköterskor som entreprenörer lyckas skapa bättre kvalité och kundnöjdhet. För mig kommer den viktigaste frågan vara att bevara och främja valfrihet och företagande inom välfärden och se till att skadliga vinstregleringar inte skrämmer bort företagare som tänker stort och vill expandera. Att lyckas resurseffektivisera och digitalisera inom sjukvården ska inte leda till straffavgifter. Varje person ska själv kunna välja den vårdgivare som passar bäst. Som politiker är vi ansvariga för att fokusera på fakta och resultat i välfärden och inte på vem som äger välfärden.

Stina Larsson
Stina Larsson

Stina Larsson, Centerpartiet.

Den viktigaste frågan för mig är att se till att företag och verksamheter får tag i de nya medarbetare som de behöver. Att de som är arbetslösa ska kunna möta den arbetsmarknad som finns, att satsa på rätt utbildningar och bidra till att företagare kan växa och utvecklas med den kompetens som krävs. Jag är inte nöjd med Arbetsförmedlingens resultat, det finns fortfarande alltför många som inte kan försörja sig, samtidigt som det inte finns sökande till lediga tjänster.

Jonny Cato Hansson
Jonny Cato Hansson webb

Jonny Cato Hansson, Centerpartiet.

Den viktigaste näringspolitiska frågan för mig är att fler personer ska stå bättre rustade för en arbetsmarknad som ständigt förändras och kräver nya kompetenser. Jag vill driva på satsningar på utbildning som är bättre på att förbereda unga för arbetslivet, med bland annat praktik och Ung Företagsamhet. Dessutom vill jag driva på fler och bättre möjligheter till livslångt lärande. Den digitala utvecklingen och ett föränderligt samhälle innebär att den utbildning man tog i 20-årsåldern sällan räcker livet ut, då måste det vara lätt att ta mikrokurser eller omträning samtidigt som man jobbar.

Niklas Larsson, Norra och östra valkretsen
Niklas Larsson

Niklas Larsson, Centerpartiet.

Minska regelkrånglet, det måste vara enklare att vara företagare i Sverige. Då kan företagarna fokusera mer på att skapa arbetstillfällen. Sen vill jag också se sänkta skatter på arbete, då kan fler personer få ett jobb.

Christoffer Stenström

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inga käppar i hjulen för företagarna, tack!

VALET 2018 ”Viktigast efter valet är att politikerna förstår att de inte kan sätta käppar i hjulen för näringslivet. Blomstrar företagen så ger det också välfärd i landet. Går de bra för dem så går det också bra för Sverige.” Mikael Pudas, VD och koncernchef för NMV Group. Han efterlyser mer lyhördhet från kommande regimer både nationellt och lokalt.
NYHET Publicerad:

Företagsfientligare än på decennier

VALET 2018 ”De senaste åren har varit en katastrof för företagande. Sverige har haft den mest företagsfientliga regeringen på många decennier. Att åstadkomma positiva förändringar efter valet bör därför vara tämligen enkelt.” Det säger Anders Hermanson, marknadschef vid tillväxtföretaget BnearIT i Luleå.
NYHET Publicerad:

Tydligare spelregler viktigast efter valet

VALET 2018 ”Med en ny eller nygammal regering blir det nödvändigt att vi får en mycket bättre långsiktighet än i dag. Vi måste få veta att det inte blir ständiga förändringar av lagar, regler, skatter och att vi slipper en massa extra nya påhitt som vi ska ta hand om. Vi är bra på att driva företag och ska inte behöva sköta massor med uppgifter som politiker hittar på.” Det var Jan-Olov Daniels, VD för Modul, viktigaste budskap när han fick träffa de moderata riksdagskandidaterna Mattias Karlsson och Stefan Sydberg.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformera Lagen om anställningsskydd (LAS)

VALET 2018. Svenska företag har levt med Lagen om anställningsskydd, LAS, sedan 1974. Många företagare vittnar om att lagstiftningen försvårar kompetensförsörjning, skapar tillväxthinder, inlåsningseffekter, tudelning och i värsta fall tvingar företag i konkurs är dessvärre många.
NYHET Publicerad:

Jörgens vallöfte till jobbskaparna i Halland

VALET 2018. Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Jörgen Warborn, från Moderaterna.
NYHET Publicerad:

Sänkta avgifter ska underlätta för småföretagen

HALLÅ DÄR HALLÅ DÄR Ann-Christine From Utterstedt, som kandiderar till riksdagen för Sverigedemokraterna i höstens val. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur länets riksdagskandidater ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag
NYHET Publicerad:

Trött på att utmålas som skurk

GÄSTKRÖNIKA "Jag är vd för Hermelinen, en så kallad välfärdsföretagare. Hermelinen räknas till företag som gör vinster i välfärden. Jag är mycket bekymrad över den politiska retoriken som utmålar oss som skurkar som misshushållar med skattemedel och som enbart ser till privata vinstintressen. Det är en retorik som är kränkande för alla våra medarbetare och som varje dag gör en fantastisk insats". Det skriver Lisbeth Engelmark, vd för Hermelinen i Luleå.
NYHET Publicerad:

Underlätta generationsväxlingen i Värmland

VALET 2018. Trygghetssystemen måste anpassas bättre till företagarna, den svenska modellen är värd att utvecklas och politiken måste bistå vid generationsväxlingar inom företagen. Det anser Kenneth Johansson, socialdemokratisk riksdagskandidat.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

Sänkta löneavgifter viktigt för oss i norr

VALET 2018 ”För oss i Norrlands inland är det väldigt viktigt att en ny regering sänker arbetsgivaravgiften. Vi vill förutom en generell sänkning också se att man återinför ungdomsrabatten.” Det säger Karin Prytz, VD för Släp och lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB.
NYHET Publicerad:

Välkommen till oss, Jonas Sjöstedt

VÄLFÄRD Debatten om vinster i välfärden har hamnat på fel nivå anser Lotta Peltoarvo, Vd för Strandhälsan i Falkenberg, som är trött på att utmålas som bov. ”Alla tycker att vi gör att fantastiskt arbete – att vi är bra – men ändå är det vi och våra kunder som skulle drabbas av ett vinstförbud. I slutändan även Sverige”, säger Lotta Peltoarvo.
NYHET Publicerad:

Debatt med näringsliv och företagande i fokus

VALET 2018 Hur kommer villkoren för företagandet i Sverige och länet att se ut efter valet?  Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävleborg bjöd in till lunch och politisk paneldebatt för att diskutera företagens viktigaste frågor.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Sänkt skatt på arbete

VALET 2018. Sverige har en av världens högsta skatter på arbete, vilket gör det svårare att växa och konkurrera i internationella sammanhang. För att kunna utvecklas och skapa ökad välfärd behöver företagen en lättare tillvaro att verka i.
NYHET Publicerad:

Sluta lägga krokben för landets företagare

VALET 2018 ”Respekten för distanskostnader måste vara större från nästa regering när den funderar över hur man ska kunna skapa jobb i hela Sverige. Man måste vara medvetna om att när man påför distanskostnader så slår det förstås hårdast mot de delar av näringslivet som ligger längst bort.” Det var budskapet från Richard Jonsson, utbildad inom industriell datateknik med inriktning på företagsekonomi och VD för Agio, när han träffade riksdagskandidat Linus Sköld (S).
NYHET Publicerad:

”Entreprenörer måste ges goda förutsättningar”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 träffar vi skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Socialdemokraterna i Malmö valkrets. Vi träffade Joakim Sandell, förstanamn på Socialdemokraternas riksdagslista i Malmö, på ett företagsbesök hos TePe tillsammans med vd Joel Eklund.
NYHET Publicerad:

Trygghet och välfärd på tapeten

FÖRETAGSKLIMAT Det finns 14 000 hemtjänstföretag i Sverige. Ett av dem är Personstöd AB i Västerås med Tony Blomqvist som vd. Han är oroad av den politiska debatten kring välfärden. "Kommer våra kunder ges möjlighet att själva välja utförare enligt LOV i framtiden? En av flera viktiga frågor som borde diskuteras i valrörelsen." Tillsammans med andra lokala förtagare träffade han Samuel Stengård och Jesper Songer, som båda är lokala fritidspolitiker från KD som kandiderar till riksdagen.
NYHET Publicerad:

Plåtföretagare: Det behövs fler insatser än bara utbildning

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Det saknas mer än 2000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt, med huvudkontor i Malmö, är ett av många företag som kämpar med att rekrytera medarbetare. "Vi letar hela tiden efter fler plåtslagare att anställa" säger Nicklas Nordbeck, operativ chef på Lödde Plåt.
NYHET Publicerad:

Vill ha klara regler för friskolesektorn

VALET 2018 ”Det vore välkommet om en ny regering snabbt försökte ta ett initiativ till en blocköverskridande överenskommelse som ger klara spelregler framöver för oss inom friskolesektorn." Det säger Magnus Selberg, VD för Nya Läroverket i Luleå.
NYHET Publicerad:

"Glöm arbetsförmedlingen och satsa på lärlingssystem i stället"

FÖRETAGSKLIMAT Givande samtal om anställningsvillkor, kompetensförsöjning, utbildningsfrågor och välfärd fick Lars Kallsäby (C), kommunalråd i Västerås, som hoppas på en plats i Sveriges riksdag efter valet i höst, då han tillsammans med partikollegan Sture Johansson från Sala träffade lokala företagare i Västerås.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna arbetskraftsinvandring

VALET 2018. Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.