Deltagare på mötet hos Livio

Vid ett företagsbesök på Livio i Malmö medverkade Centerpartiets skånska riksdagskandidater som vi passade på att intervjua.

Så tycker de skånska centerpartisterna om företagsfrågor

NYHET Publicerad

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 kommer vi att träffa skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Centerpartiet.

Vi bad toppkandidaterna i samtliga valkretsar svara på vilken näringslivspolitiska fråga de tycker är viktigast inför höstens val. Det här är deras svar.

Kristina Yngwe, Södra valkretsen
Kristina Yngwe

Kristina Yngwe, Centerpartiet.

Jag tycker att det måste ske regelförenklingar. Det gör man dels genom att de beslut vi fattar i riksdagen genomförs på ett bra sätt av de ansvariga myndigheterna, dels genom att korta handläggningstiderna i olika myndighetsärenden, till exempel genom gröna spår. Gröna spår innebär att exempelvis ett tillstånd för något som är bra för miljön ska få ett snabbspår genom byråkratin.

Men regelförenklingar betyder också att vi måste tillåta gårdsförsäljning, det skulle vara väldigt bra för hela Sverige och väldigt bra för Skåne. Det är viktigt för både producenter och besöksnäringen.

Niels Paarup-Petersen, Malmö valkrets
Niels Paarup-Petersen

Niels Paarup-Petersen, Centerpartiet.

Flexibel, digital och internationell arbetsmarknad. Jag tror inte på stöd och särregler. RUT är jättebra men jag vill hellre se att det inte ska behövas för att förutsättningarna generellt är bra nog. Ekonomin måste bli mer cirkulär och en grön skatteväxling skulle hjälpa den utvecklingen. Direkta stöd borde ersättas av en friare marknad. Utbildningarna måste bli moderna och stämma med vad som förväntas i framtiden.

I välfärden bryr jag mig inte alls om vem som utför tjänsterna. Är det Region Skåne eller en företagare, det tycker jag som politiker att ingen politiker borde bry sig om. Det handlar om kvalitet. Jag vill ställa stora krav på de som utför vård till exempel, oavsett vem det är. Och är det dåligt ska de bytas ut mot dem som är bättre – oavsett utförare!

Fredrik Jönsson, västra valkretsen
Fredrik Jönsson

Fredrik Jönsson, Centerpartiet

Det är viktigt att förenkla för småföretagen, det är där tillväxten av arbetstillfällen kommer. Fyra av fem anställda i Sverige jobbar i små eller medelstora företag. Reglerna är gjorda för de stora men de flesta som berörs är ju småföretag och småföretagare.

Warda Fatih
Warda Fatih

Warda Fatih, Centerpartiet.

De svenska företagen driver utveckling och innovationskraft framåt. Inte minst inom sjukvården där läkare och sjuksköterskor som entreprenörer lyckas skapa bättre kvalité och kundnöjdhet. För mig kommer den viktigaste frågan vara att bevara och främja valfrihet och företagande inom välfärden och se till att skadliga vinstregleringar inte skrämmer bort företagare som tänker stort och vill expandera. Att lyckas resurseffektivisera och digitalisera inom sjukvården ska inte leda till straffavgifter. Varje person ska själv kunna välja den vårdgivare som passar bäst. Som politiker är vi ansvariga för att fokusera på fakta och resultat i välfärden och inte på vem som äger välfärden.

Stina Larsson
Stina Larsson

Stina Larsson, Centerpartiet.

Den viktigaste frågan för mig är att se till att företag och verksamheter får tag i de nya medarbetare som de behöver. Att de som är arbetslösa ska kunna möta den arbetsmarknad som finns, att satsa på rätt utbildningar och bidra till att företagare kan växa och utvecklas med den kompetens som krävs. Jag är inte nöjd med Arbetsförmedlingens resultat, det finns fortfarande alltför många som inte kan försörja sig, samtidigt som det inte finns sökande till lediga tjänster.

Jonny Cato Hansson
Jonny Cato Hansson

Jonny Cato Hansson, Centerpartiet.

Den viktigaste näringspolitiska frågan för mig är att fler personer ska stå bättre rustade för en arbetsmarknad som ständigt förändras och kräver nya kompetenser. Jag vill driva på satsningar på utbildning som är bättre på att förbereda unga för arbetslivet, med bland annat praktik och Ung Företagsamhet. Dessutom vill jag driva på fler och bättre möjligheter till livslångt lärande. Den digitala utvecklingen och ett föränderligt samhälle innebär att den utbildning man tog i 20-årsåldern sällan räcker livet ut, då måste det vara lätt att ta mikrokurser eller omträning samtidigt som man jobbar.

Niklas Larsson, Norra och östra valkretsen
Niklas Larsson

Niklas Larsson, Centerpartiet.

Minska regelkrånglet, det måste vara enklare att vara företagare i Sverige. Då kan företagarna fokusera mer på att skapa arbetstillfällen. Sen vill jag också se sänkta skatter på arbete, då kan fler personer få ett jobb.

Christoffer Stenström

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Valet 2018: värna om LOV för en bättre välfärd

VALET 2018 Valfrihet och mångfald är viktigt för att kunna erbjuda en så bra välfärdsmodell som möjligt. Med en åldrande och växande befolkning är det av största vikt att fortsätta värna om LOV, lagen om valfrihethetssystem.
NYHET Publicerad:

Christians vallöfte till Hallands jobbskapare

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför hösten val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Christian Johanssons, Moderaterna, svar.
NYHET Publicerad:

De ser företagens betydelse i samhället

JOBBSKAPARNA Montico är rekryterings- och bemanningsföretaget som är mer än så. Företaget är mycket engagerat i lokalsamhället genom utbildningar, speciellt riktade mot de som står längre ifrån arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Vi behöver mindre byråkrati och enklare regelverk

HALLÅ DÄR Staffan Danielsson som kandiderar till riksdagen för Centerpartiet inför valet i höst. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur blivande riksdagsledamöter ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Hur definierar du ett bra företagsklimat?
NYHET Publicerad:

VALET 2018: värna om arbetskraftsinvandring

VALET 2018 Att kunna rekrytera arbetskraft med relevant kompetens är avgörande för ett företags möjlighet att växa och utvecklas. När den kompetensen inte finns att tillgå i det egna landet måste man kunna vända sig utomlands, något som förslaget om minskad arbetskraftsinvandring hämmar.
NYHET Publicerad:

Minskat regelkrångel för bättre kompetensförsörjning

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Riksdagsledamot och talesperson för högre utbildning och forskning Fredrik Christensson, Centerpartiet, besökte nyligen Tooltec i Trollhättan. I mötet med VD Claes Haraldsson stod kompetensförsörjning högst på samtalsagendan.
NYHET Publicerad:

ROT- och RUT-avdrag för mycket gott med sig

SKATTER Sänkt skatt på hushållsnära tjänster är en framgångsrik metod att skapa jobb. Almega konstaterar att mer än 30 000 nya arbetstillfällen har tillkommit under reformens första tio år. Smolk i bägaren är att den svarta marknaden återtar förlorad mark sedan ROT-avdraget sänktes från 50 till 30 procent.
NYHET Publicerad:

Mari-Louise vallöfte till jobbskaparna i Halland

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför höstens val är Svenskt Näringsliv nyfikna på hur riksdagskandidaterna i Halland ser på företagarfrågor och vi vill upplysa väljarna om den saken. Det är en del i vårt arbete för ett bättre företagsklimat, att öka kunskapen om hur partiernas kandidater resonerar. Här är Mari-Louise Wernersson, från Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Valet 2018: Värna om LOV för en bättre välfärd

VALET 2018. Valfrihet och mångfald är viktigt för att kunna erbjuda en så bra välfärdsmodell som möjligt. Med en åldrande och växande befolkning är det av största vikt att fortsätta värna om LOV, lagen om valfrihethetssystem.
NYHET Publicerad:

Jobb en nyckel till integration och jämställdhet

HALLÅ DÄR Riksdagskandidat Gulan Avci, som idag är ordförande för Liberala Kvinnor och Liberalernas talesperson i integrationsfrågor. Vad tar du med dig från företagsbesöket på Vardagsfrid som erbjuder hemstädning?
NYHET Publicerad:

Valet 2018: LOV:en är viktig för svensk välfärd

VALET 2018. Valfrihet och mångfald är viktigt för att kunna erbjuda en så bra välfärdsmodell som möjligt. Med en åldrande och växande befolkning är det av största vikt att fortsätta värna om LOV, lagen om valfrihethetssystem.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: reformering av Arbetsförmedlingen

VALET 2018. I år är det 25 år sedan lagen om privat arbetsförmedling infördes i Sverige och såväl bemanningsföretag som rekryteringsföretag fyller i dag en naturlig roll på svensk arbetsmarknad. Kartan har förändrats väsentligen sedan dess, men faktum är att Arbetsförmedlingen (AF) har fått stå relativt oförändrad. Nu är tiden inne för förändring.
NYHET Publicerad:

MPs toppolitiker träffar företagare

FÖRETAGSKLIMAT Riksdagsval, politiker och företagare – hör det ihop? Miljöpartiets två toppkandidater inför riksdagsvalet riksdagen i Södermanland, Linus Lakso och Marielle Lathi besökta Attendos demensboende på Ekebyvägen och åt lunch med företagare. Samtalet blev långt och intressant med inriktning på vad företagare önskar sig av den regering som tillträder efter höstens val.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: utveckla RUT och ROT

VALET 2018. Rut-avdraget firar tio år och omsatte hela 10 miljarder kronor under 2017. Almega konstaterar att den sänkta skatten på hushållsnära tjänster har varit en framgångsrik jobbmotor och skapat över 30 000 nya arbetstillfällen. Av dessa jobb har 23 000 gått till människor som har stått utanför arbetsmarknaden efter att rut-reformen genomfördes.
NYHET Publicerad:

Vart går färden med välfärden?

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 När företagare träffade Socialdemokratiska politiker i Kronoberg stod välfärds- och kompetensfrågorna högt upp på Agendan. Hur ska vi lösa de problem som finns?
NYHET Publicerad:

Medarbetare sökes

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 När företagare träffade Moderata politiker i Kalmar län stod kompetensförsörjningen högt upp på agendan. Om företagen inte får tag i nya medarbetare hindras expansionen.
NYHET Publicerad:

”Vi vill bara sköta oss”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Att företagens villkor är viktiga för att kunna växa och därmed bidra till välfärden är ingen hemlighet. Men kan politiken ge de rätta förutsättningarna? Det diskuterades mellan företagare och moderata politiker vid ett möte i Växjö.
NYHET Publicerad:

”Staten måste ta ansvar och bygga ut fiber”

RIKSDAGSKANDIDAT 2018 Inför valet 2018 kommer vi att träffa skånska riksdagskandidater från alla partier för att diskutera företagarfrågor. Nu har turen kommit till Moderaterna i Skånes norra och östra valkrets och vid ett företagsbesök på Naturstenskompaniet utanför Kristianstad passade vi på att fråga dem vilken näringslivspolitisk fråga de vill prioritera inför valet.
NYHET Publicerad:

Vad tycker blivande riksdagsledamöter om företagen?

VALET 2018 Politikerna lovar förbättra villkoren för landets företagare om de blir invalda i riksdagen. Det är kontentan av de svar Svenskt Näringsliv fick när de frågade och tog pulsen på samtliga kandiderande riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

VALET 2018: Dags att reformera Arbetsförmedlingen

VALET 2018. I år är det 25 år sedan lagen om privat arbetsförmedling infördes i Sverige och såväl bemanningsföretag som rekryteringsföretag fyller i dag en naturlig roll på svensk arbetsmarknad. Kartan har förändrats väsentligen sedan dess, men faktum är att Arbetsförmedlingen (AF) har fått stå relativt oförändrad. Nu är tiden inne för förändring.