NYHET10 maj 2021

Skånsk konjunktur i maj – bräcklig återhämtning med utmaningar 

Framtidstron blir allt större hos skånska företag. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel som besvarats av 522 företag i Skåne. Men coronapandemin är inte borta, och kommer skapa stora utmaningar även framåt, inte minst när det gäller arbetslöshet och utanförskap. 

Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne

Varje kvartal mäter Svenskt Näringsliv hur de skånska företagen har utvecklats under det senaste halvåret, och vilka förväntningar de har på de kommande 6 månaderna. Så här har de skånska företagen svarat: 

Arbetslösheten, och framförallt långtidsarbetslösheten, är den största utmaningen när Sverige ska återhämta sig från coronakrisen. Utvecklingen i Skåne går i rätt riktning jämfört med tidigare kvartal, men ligger fortfarande under det historiska genomsnittet.  

Under tidigare kriser har många av de som fastnat i utanförskap haft svårt att komma tillbaka och mycket tyder på att den risken är stor även denna gång. Bristen på personer med rätt kompetens är det allra största hindret för att de ska kunna anställa fler, enligt de skånska företagen. Och det trots att arbetslösheten ökat kraftigt under coronapandemin.  

– Här krävs insatser som underlättar matchning och som ser till att det är arbetsmarknadens behov som mera styr utbildningsutbuden, säger Carina Centrén regionchef Svenskt Näringsliv Skåne.

För de företag som fortfarande drabbas hårt av covid-19-restriktioner är det av största vikt att krisåtgärderna behålls så länge som restriktionerna gäller. Annars finns risken att många korttidspermitterade går ut i arbetslöshet i stället, menar Carina Centrén.

Det har fortsatt varit ett tufft halvår när det gäller produktionen och försäljningen, även om utvecklingen även där går i rätt riktning jämfört med tidigare kvartal. Efterfrågan inom många branscher är stark. 

Det senaste årets nedstängningar i stora delar av världen skapar dock utmaningar när näringslivet i många länder nu återhämtar sig samtidigt. Bristen på råvaror och komponenter är stor inom många branscher, vilket leder till höga priser och i värsta fall till att produktionen måste pausas, trots att efterfrågan finns.  

Det kommer krävas mycket investeringar för att ta Sverige ut ur krisen och tillbaka till en normal nivå. Som tur är ser vi att både utvecklingen och förväntan på investeringarna allt mer närmar sig en normalnivå. 

– Samtidigt har krisen gröpt ur kassan för många företag och skulderna ökat, och resurserna för att åter satsa kan ta tid att samla ihop. Pandemin har satt tydliga spår i många företags balansräkningar, säger Carina Centrén.  

I det läget vore det kontraproduktivt att diskutera nya skatter och pålagor på företagande och arbete. Nu krävs i stället diskussioner om hur vi kan stimulera investeringsviljan och vad som krävs för att företag ska göra satsningar i nya innovationer och klimatvänliga investeringar för hållbar tillväxt. En viktig avgörande fråga inte minst för Skånes del är att säkra upp en fossilfri och planerbar elförsörjning. 

Avslutande ord 

Den senaste konjunkturprognosen visar på en mer positiv framtidsbild bland de skånska företagen, men till en nivå som i princip enbart tangerar de historiska genomsnitten. Men även om bedömningen är där så bör man beakta att det är med utgångspunkt från en verkligt låg nivå och att det kommer ta lång tid innan ekonomin återhämtat sig helt från coronakrisen.  

– Vi har ett tudelat näringsliv som drabbats väldigt olika, avslutar Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne.  

Läs mer

Intervju med Jan-Olof Jacke i Tidningen Näringslivet:
Så tar Sverige ledartröjan efter krisen

FöretagarpanelenKonjunkturenSkåne
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist